Proces verbal din 25.09.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25 septembrie 2014

 SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  25 septembrie 2014

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4682 din 19.09.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 41/10.06.2014, încheiat între Grădinița de copii nr. 283 și proprietarii imobiului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.340/17.08.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.366/24.09.2009 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită  a unui spaţiu din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov  – Primarul sectorului al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 – Primarul sectorului al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune autentificat sub nr.2983/03.07.2009 pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr.29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei) - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în  Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

14.  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Paul Nicolae Petrovan – prefectul municipiului Bucureşti, domnul Andrei Ioan Chiliman – primarul Sectorului 1,  domnul  Remus Alexandru Moldoveanu – Secretar al Sectorului 1, directori.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   de îndată   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16.09.2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 14 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 9  proiecte de hotărâre.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1  - Primarul sectorului 1 al municipiului București
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării  în cel de-al doilea semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, (Anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului București
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1: “Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”  - Primarul sectorului 1 al municipiului București
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a unui spaţiu în suprafaţă de 20,68 mp, situat în imobilul din     B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1  – Primarul sectorului 1 al municipiului București
 7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti – Primarul sectorului 1 al municipiului București
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti – Primarul sectorului 1 al municipiului București
 9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  De asemenea, propun ca punctul 14 de pe ordinea de zi să fie discutat ultimul. Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 41/10.06.2014, încheiat între Grădinița de copii nr. 283 și proprietarii imobiului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.340/17.08.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.366/24.09.2009 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită  a unui spaţiu din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov  – Primarul sectorului al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 – Primarul sectorului al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune autentificat sub nr.2983/03.07.2009 pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr.29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei) - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: Rog să ni se prezinte despre ce este vorba în acest proiect.

Domnul Alexandru Moldoveanu: Ulterior încheierii contractului de concesiune, Primarul General a emis Dispoziţia nr. 12706/23.07.2010 prin care s-a dispus restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 135,00 mp, situat în Bucureşti,  str. Graţioasă nr. 22, Sector 1. Ulterior, prin Sentinţa civilă nr. 9897/28.05.2012, definitivă şi irevocabilă, Judecătoria Sectorului 1 a dispus rectificarea cărţii funciare deschise pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr. 29, în sensul reducerii suprafeţei de teren ce a făcut obiectul contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 cu suprafaţa de 135,00 mp.

Date fiind aceste considerente de ordin juridic, dar şi de ordin economic (actuala criză financiară), S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L. a solicitat o reducere a redevenţei datorate Consiliului Local al Sectorului 1.

Există Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 211/2006 care stabileşte redevenţele minime la care comisia de negociere trebuie să se raporteze.

Domnul Ion Brad: Pentru acest punct trebuie să desemnăm doi consilieri pentru a face parte din comisia de negociere a redevenţei pe care concesionarul va trebui să o achite concedentului pentru Piaţa Aviaţiei. Vă rog să faceţi propuneri.

Doamna Steliana Cristina Dinu: Propun pe domnul consilier Teodor Cristian Dumitrescu.

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu: Propun pe domnul consilier Niculae Pupăză.

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Până vor fi gata buletinele de vot, vom trece la discutarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în  Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 8 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Şos. Chitilei nr.39

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Str. Nisipari nr.23

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str. Goloviţa nr.30

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str. Mihai Viteazu nr.27A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Şos. Bucureşti-Târgovişte nr.27

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Intrarea Sagna nr.8

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – Str. Echipajului nr.15

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      PUD – Dr. Piscu Nou nr.13-15

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre cu cele 8 documentaţii aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1  - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării  în cel de-al doilea semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, (Anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1: “Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”  - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a unui spaţiu în suprafaţă de 20,68 mp, situat în imobilul din     B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

Se distribuie buletinele de vot pentru comisia de negociere (punctul 10 pe ordinea de zi). După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune autentificat sub nr.2983/03.07.2009 pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr.29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei) - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

Domnul Ion Brad: Rog Comisia de validare să ne prezinte rezultatul votului.

            Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.10 de pe ordinea de zi au fost câte exprimate 25 de voturi valabile, fiecare din cele două propuneri au întrunit câte 25 de voturi pentru.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

Domnul Ion BradPentru acest punct am să vă rog să faceţi propuneri.

Doamna Steliana Cristina Dinu:  Propun ca preşedinte de şedinţă să fie domnul Ion Brad.

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt şi alte propuneri, supun la vot propunerea doamnei consilier.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte probleme, consider încheiată şedinţa de consiliu.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton