Proces verbal din 23.07.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 23 iulie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  23 iulie 2014

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 3714 din 23 iulie 2014, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii  chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost încetată  măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale - Primarul sectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

3.      Proiect de hotărâre pentru republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 3  proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 2  proiecte de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare și funcționare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii  chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost încetată  măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre pentru republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare și funcționare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton