Proces verbal din 20.10.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 20 octombrie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  20 octombrie 2014

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5237 din 16.10.2014, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu –Secretarul Sectorului 1, directori.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței extraordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25 septembrie 2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: Aş dori să ni se spună de ce trebuie semnate contracte separate?

Doamna Anca Dorinela Ludu: Contractul de finanţare este deja semnat, dar prin Legea nr.355/2013 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 s-a stabilit plafonul maxim anual de contractare a împrumuturilor pe care le poate face o autoritate publică locală, la 100 milioane lei, astfel încât suntem în imposibilitatea contractării întregii sume aprobate de către Banca Europeană de Investiţii şi am întocmit prezentul proiect de hotărâre.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton