Proces verbal din 19.06.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19 iunie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  19 iunie 2014

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 3155 din 13.06.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pe anul 2014 al Consiliului Local Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  majorării, prin aport în natură, a capitalului social al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/08.04.2013 privind acordarea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii  chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată  măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru  prevenirea marginalizării sociale - Primarul sectorului 1 al municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela,  ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale - Primarul sectorului 1 al municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

9.      Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Ovidiu Nicolae Fulgeanu – Directorul Direcției Juridice și Resurse Umane, în calitate de înlocuitor de drept al Secretarului Sectorului 1, directori.

Domnul Ovidiu Nicolae Fulgeanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   extraordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29 mai 2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 9 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 5  proiecte de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii,  precum și aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanții funcționarilor publici, respectiv reprezentantul salariaților contractuali, Acordul Colectiv, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării  în primul semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Anexa nr.2 ), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Vă solicit, de asemenea, să trecem punctul 8 de pe ordinea de zi pe ordinea de zi suplimentară, iar ultimul punct, cel referitor la alegerea preşedintelui de şedinţă, să-l discutăm ultimul. Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pe anul 2014 al Consiliului Local Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Din acest moment sunt prezenţi 23 de consilieri, doamna Adriana Larisa Antipa şi domnul Tăsel Silviu Stan au părăsit sala de şedinţă.

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  majorării, prin aport în natură, a capitalului social al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Din acest moment sunt prezenţi 25 de consilieri, doamna Adriana Larisa Antipa şi domnul Tăsel Silviu Stan au revenit în sala de şedinţă.

 

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/08.04.2013 privind acordarea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii  chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată  măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru  prevenirea marginalizării sociale - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela,  ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii,  precum și aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanții funcționarilor publici, respectiv reprezentantul salariaților contractuali, Acordul Colectiv, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării  în primul semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Anexa nr.2 ), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 7 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Şos. Ghe. I. Siseşti nr.325

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Str. Petru Maior nr.20

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str. Gheorghe Missail nr.22

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str. Ionel Fernic nr.10

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Aleea Teişani nr.214-216

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Str. Ing. Zablovschi nr.41

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – Str. Jandarmeriei nr.359

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot întregul  proiect de hotărâre, cu cele 7 documentații aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

14.  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

Domnul Ion BradPentru acest punct am să vă rog să faceţi propuneri.

Domnul Niculae Pupăză:  Având în vedere  modul în care domnul Ion Brad a condus de-a lungul timpului şedinţele de consiliu, propun ca în continuare să fie preşedinte de şedinţă.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt şi alte propuneri, supun la vot propunerea domnului consilier.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte probleme, consider încheiată şedinţa de consiliu.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton