Proces verbal din 16.09.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16 septembrie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  16 septembrie 2014

 

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4627 din 16.09.2014, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței de îndată de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.08.2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi un  proiect de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton