Proces verbal din 16.04.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16 aprilie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  16 aprilie 2014

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2114 din 10.04.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.113/24.03.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Colegiul Tehnic de Material Rulant – Cămin băieţi” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/24.03.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de in stiţii Liceul de Arte Plastice “N.Tonitza” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/24.03.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Liceul Teoretic “Al.Vlahuţă” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.419/29.10.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Colegiul Tehnic Mecanic Grivița”, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 1 pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 şi  a componenţei Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice în vederea desfăşurării activităţii de administrare a imobilelor în Sectorul 1- Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, constituit în cadrul Serviciului Poliţia Animalelor - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

13.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil situat în Şos. Odăi nr. 3-5 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

16.  Diverse

 

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26 martie 2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 15 proiecte de hotărâre şi un punct diverse. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 4  proiecte de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul sectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului – COMENIUS Regio, cu titlu „Art.&Culture – School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind scutirea Clubului Diplomatic de la plata unor creanţe datorate bugetului local al sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, punctul diverse urmând să-l discutăm ultimul.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.113/24.03.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Colegiul Tehnic de Material Rulant – Cămin băieţi” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            4 abţineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/24.03.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de in stiţii Liceul de Arte Plastice “N.Tonitza” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            4 abţineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/24.03.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Liceul Teoretic “Al.Vlahuţă” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            4 abţineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.419/29.10.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Colegiul Tehnic Mecanic Grivița”, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            4 abţineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 1 pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014  - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 şi  a componenţei Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru acest proiect trebuie să desemnăm 2 consilieri locali, un consilier în Comisia Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 şi  un consilier în Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare. În urma discuţiilor între grupurile politice s-au făcut următoarele propuneri:  domnul Constantin Bortă pentru prima comisie şi Cosmin Marius Fodoroiu pentru a doua comisie.  Dacă nu mai sunt şi alte propuneri,  rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Până se va face procedura de vot vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice în vederea desfăşurării activităţii de administrare a imobilelor în Sectorul 1- Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, constituit în cadrul Serviciului Poliţia Animalelor - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

13.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil situat în Şos. Odăi nr. 3-5 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 5 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str.  Siret nr.60

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      PUD – Str.  Nicolae Caramfil nr.37A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.123B

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str.  Malu Mic nr.2

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Str. Lt.col.Răducu Dumitru Durbac nr.112

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot întregul  proiect de hotărâre, cu cele 5 documentații aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

17.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

18.  Proiect de hotărâre prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului – COMENIUS Regio, cu titlu „Art.&Culture – School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

19.  Proiect de hotărâre privind scutirea Clubului Diplomatic de la plata unor creanţe datorate bugetului local al sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            5 abţineri.

 

Se distribuie buletinele de vot pentru comisia de negociere (punctul 8 pe ordinea de zi). După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

Domnul Ion Brad: Rog Comisia de validare să ne prezinte rezultatul votului.

            Doamna Ana Luiza Zvirid: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.8 de pe ordinea de zi au fost câte exprimate 25 de voturi valabile, atât domnul Constantin Bortă, cât şi domnul Cosmin Marius Fodoroiu au întrunit câte 25 de voturi pentru.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

20.  Diverse

 

Domnul Ion Brad: La punctul diverse este prezentată Decizia nr.16/25.03.2014 a Curţii de Conturi de României – Camera de conturi a Municipiului Bucureşti referitoare la măsurile de remediere a abaterilor cnsemnate în Raportul de control nr.356/Ds. 9 din 26.02.2014, încheiat în urma acţiunii de control al respectării prevederilor legale privind formarea, evidenţierea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetelor locale, la nicelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1. 

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton