Proces verbal din 10.01.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10 ianuarie 2014

         SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  10 ianuarie 2014

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 365 din 09.01.2014, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 24 consilieri, declar deschise lucrările ședinței de îndată de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16.12.2013.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 2  proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: În titlul proiectului de la punctul 2 de pe  ordinea de zi avem o eroare materială. Voi citi titlul din proiect, așa cum este corect.

 

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton