Proces verbal din 08.05.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 8 mai 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  08 mai 2014

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2379 din 05.05.2014, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea la data de 31 decembrie 2013 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetului  general consolidat al  Consiliului  Local  Sector 1  la  data de 31.03.2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Grădiniței „Ge Ce Pic Englishkinder”, situată în Str. Docenţilor nr.3,  sector 1, București - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Ovidiu Nicolae Fulgeanu – Directorul Direcției Juridice și Resurse Umane, în calitate de înlocuitor de drept al Secretarului Sectorului 1, directori.

Domnul Ovidiu Nicolae Fulgeanu: Având în vedere prezența în sală a 22 consilieri, declar deschise lucrările ședinței extraordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16 aprilie 2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 7 proiecte de hotărâre şi un punct diverse. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 1  proiect de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 283 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea la data de 31 decembrie 2013 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetului  general consolidat al  Consiliului  Local  Sector 1  la  data de 31.03.2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Grădiniței „Ge Ce Pic Englishkinder”, situată în Str. Docenţilor nr.3,  sector 1, București - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Pentru acest proiect trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local. În urma discuţiilor cu grupurile politice a fost propus domnul Florin Nicolae Andrei Diaconescu. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Între timp, propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 7 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str.  Galiceni nr.1

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      PUD – Drumul Ponoarele nr.11-17

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str. Modestiei nr.5-7

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str.  Dărmăneşti nr.36A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Str. Nataţiei nr.38

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

6.      PUD – Str.  Avitaţiei nr.72

 

Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: Ne poate spune cineva ceva despre acest PUD?

Domnul Constantin Bortă: Este vorba despre un PUD, elaborat pe baza unui PUZ  - închidere inel median de cirulaţie la zona de nord.

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      PUD – Str. Săveni nr.36

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot întregul  proiect de hotărâre, cu cele 7 documentații aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Din acest moment în sală sunt  23 de consilieri, prin prezenţa domnului consilier Doru Iamandi.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 283 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Se distribuie buletinele de vot pentru comisia de negociere (punctul 6  pe ordinea de zi). După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

Domnul Ion Brad: Rog Comisia de validare să ne prezinte rezultatul votului pentru proiectul nr.6.

            Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.6 de pe ordinea de zi au fost exprimate 23 de voturi valabile, domnul Florin Nicolae Andrei Diaconescu fiind desemnat reprezentatul Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton