Hotărârea nr. 39/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 39 / 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico—economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Investiții;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotarâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    39

Data: 26.03.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.39/26.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

1 euro =

4.4676 lei

14/10/2013

Bulevardul Ing. Gheorghe Duca, nr. 15

Arie desfasurata

1,824.40

m2

Arie utila

1,550.74

m2

Regim de inaltime

S+P+6E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

697.229

156.063

864.564

193.518

C+M

589.575

131.967

731.073

163.639

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.48

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -

Cantitatea la care ne

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza

Cost specific lucrari baza

Standarde de cost

raportam

fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,053.00

264,911.90

146,427.68

31.13

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

290.00

117,662.63

42,256.92

32.62

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

28.00

1,493.61

1,493.61

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

401.79

199,982.37

166,994.50

93.03

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,550.74

5,524.10

2,319.85

0.33

TOTAL

589,574.61

359,492.56

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.1

ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.61

kwh/m2

au *an

2 Bulevardul Ing. Gheorghe Duca, nr. 4

Arie desfasurata

2,317.41

m2

Arie utila

1,969.80

m2

Regim de inaltime

S+P+6E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

658.914

147.487

817.053

182.884

C+M

552.263

123.616

684.806

153.283

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0.35

Din care cost lucrari baza

fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,249.00

244,170.50

174,791.25

31.32

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

368.50

91,118.23

60,251.72

36.60

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

38.00

2,212.50

2,027.05

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

406.44

208,669.31

172,345.21

94.91

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,969.80

6,092.87

1,815.63

0.21

TOTAL

552,263.41

411,230.86

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3 ani de la data

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

74.99 kwh/m2

au *an

3 Strada Dr. Iacob Felix, nr. 59, Blocul A1

Arie desfasurata

4,321.04

m2

Arie utila

3,672.88

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E

th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,348.037

301.736

1,671.566

374.153

C+M

1,133.324

253.676

1,405.322

314.558

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0.39

Din care cost lucrari baza

fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,185.00

610,819.60

299,144.21

30.64

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

422.00

86,071.19

68,991.56

36.59

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

338.00

16,930.78

16,683.52

11.05

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

769.51

389,563.45

326,502.01

94.97

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,672.88

29,938.88

21,149.24

1.29

TOTAL

1,133,323.90

732,470.54

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.6 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

94.14 kwh/m2

au *an

Arie desfasurata

1,742.52

m2

Arie utila

1,481.14

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

621.067

139.016

770.123

172.380

C+M

524.201

117.334

650.009

145.494

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.45

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,443.80

256,935.17

186,734.49

28.95

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

391.00

77,876.18

62,633.86

35.86

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

260.00

13,075.82

12,930.14

11.13

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

269.06

136,587.91

114,164.46

94.97

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,481.14

39,726.23

36,507.28

5.52

TOTAL

524,201.31

412,970.23

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

93.69 kwh/m2

a *an

5 Strada Av. Ștefan Protopopescu, nr. 10, Blocul 4, sc. B

Arie desfasurata

2,256.72

m2

Arie utila

1,918.21

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

743.580

166.438

922.039

206.383

C+M

626.194

140.164

776.481

173.803

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.41

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,443.00

261,920.52

195,493.26

30.32

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

487.50

96,697.49

78,941.96

36.25

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

298.00

14,948.38

14,802.69

11.12

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

410.03

208,213.62

173,889.84

94.93

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,918.21

44,414.15

40,328.00

4.71

TOTAL

626,194.16

503,455.75

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

93.10 kwh/m2

au*an

Arie desfasurata

1,739.62

m2

Arie utila

1,478.68

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

580.772

129.996

720.157

161.195

C+M

489.278

109.517

606.704

135.801

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.42

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,277.00

222,779.82

155,950.25

27.34

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare

364.80

74,887.05

60,568.18

37.16

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

264.00

13,272.88

13,127.19

11.13

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

279.91

137,105.74

118,650.13

94.88

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,478.68

41,232.20

37,851.56

5.73

TOTAL

489,277.69

386,147.31

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4

luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

94.48 kwh/m2

au *an

7 Strada Av. Ștefan Protopopescu, nr. 10, Blocul 4, sc. D

Arie desfasurata

2,014.53

m2

Arie utila

1,712.35

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

720.916

161.365

893.936

200.093

C+M

608.544

136.213

754.595

168.903

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.45

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,513.00

277,592.09

200,033.45

29.59

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

420.50

86,538.24

70,049.05

37.29

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

298.00

14,948.38

14,802.69

11.12

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

364.73

185,694.26

154,659.68

94.91

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,712.35

43,771.15

40,037.76

5.23

TOTAL

608,544.12

479,582.63

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.3 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

92.85 kwh/m2

au *an

8 Strada Amman, nr. 4, Blocul 4, sc. A

Arie desfasurata

3,656.57

m2

Arie utila

3,108.08

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,170.203

261.931

1,451.052

324.794

C+M

987.466

221.028

1,224.458

274.075

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.47

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,357.20

583,911.25

310,195.44

29.46

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

360.00

70,850.97

60,669.08

37.72

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

300.00

15,191.45

14,966.24

11.17

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

548.49

278,959.02

232,662.80

94.95

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,108.08

38,553.24

32,335.82

2.33

TOTAL

987,465.93

650,829.38

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

99.71

kwh/m2

au*an

9 Strada Amman, nr. 4, Blocul 4, sc. B

Arie desfasurata

3,625.57

m2

Arie utila

3,108.08

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,179.050

263.911

1,462.022

327.250

C+M

992.270

222.103

1,230.414

275.409

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.41

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,357.20

583,911.80

310,195.99

29.46

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

360.00

70,850.97

60,669.08

37.72

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

300.00

15,191.45

14,966.24

11.17

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

548.49

279,009.67

232,713.45

94.97

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,108.08

43,306.55

37,471.28

2.70

TOTAL

992,270.44

656,016.04

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

99.85 kwh/m2

au *an

10 Strada Jean Monnet, nr. 3

Arie desfasurata

1,010.41

m2

Arie utila

858.85

m2

Regim de inaltime

P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

364.452

81.577

451.920

101.155

C+M

277.670

62.152

344.311

77.068

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.41

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

704.70

128,550.02

96,363.97

30.61

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

321.00

70,330.71

54,585.10

38.06

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

72.00

3,840.72

3,840.72

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

147.97

74,948.44

62,634.31

94.75

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

858.85

0.00

0.00

0.00

TOTAL

277,669.89

217,424.10

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

99.21

kwh/m2

au *an

11 Strada lani Buzoiani, nr. 1, Blocul 16A

Arie desfasurata

4,944.13

m2

Arie utila

4,202.51

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E

th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,319.044

295.247

1,635.615

366.106

C+M

1 ,103.020

246.894

1,367.745

306.147

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.33

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,266.00

450,145.77

311,675.50

30.79

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

444.00

95,131.92

75,962.07

38.29

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

444.00

22,772.31

22,277.78

11.23

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

867.01

469,851.56

367,787.80

94.95

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

4,202.51

65,118.84

56,373.29

3.00

TOTAL

1,103,020.40

834,076.44

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5.9 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

97.35 kwh/m2

au *an

12 Strada Barbu Lăutaru, nr. 8, Blocul 24, sc. 1

Arie desfasurata

4,575.03

m2

Arie utila

3,796.12

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E

th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,198.563

268.279

1,486.218

332.666

C+M

1,001.587

224.189

1,241.967

277.994

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.34

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,219.00

437,873.41

305,641.06

30.83

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

392.00

80,839.99

65,145.31

37.20

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

404.00

20,806.99

20,290.40

11.24

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

833.57

443,767.47

353,638.98

94.96

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,796.12

18,298.80

9,847.22

0.58

TOTAL

1,001,586.66

754,562.97

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5.1

ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

81.69

kwh/m2

au *an

13 Strada Barbu Lăutaru, nr. 8, Blocul 24, sc. 2

Arie desfasurata

4,615.68

m2

Arie utila

3,834.66

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E

th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,236.355

276.738

1,533.080

343.155

C+M

1,034.027

231.450

1,282.194

286.998

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.34

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,254.00

444,531.16

311,313.91

30.92

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

392.00

82,146.77

65,145.31

37.20

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

404.00

20,806.99

20,290.40

11.24

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

877.81

443,928.97

372,486.22

94.98

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,834.66

42,612.68

33,749.55

1.97

TOTAL

1,034,026.57

802,985.39

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

79.68 kwh/m2

au *an

14 Strada Turda, nr. 102, Blocul 30A

Arie desfasurata

4,637.99

m2

Arie utila

3,941.08

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

944.532

211.418

1,171.220

262.158

C+M

780.754

174.759

968.135

216.701

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.25

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,612.00

284,842.32

230,306.74

31.98

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

446.00

80,643.87

70,056.02

35.16

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

27.00

1,585.96

1,440.27

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

733.66

370,919.29

311,258.94

94.96

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,941.08

42,762.53

33,943.48

1.93

TOTAL

780,753.97

647,005.45

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

99.92 kwh/m2

au *an

15 Strada Ion Mihalache, nr. 106, Blocul 84

Arie desfasurata

13,188.82

m2

Arie utila

11,210.50

m2

Regim de inaltime

S+P+11E+E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

3,081.529

689.750

3,821.096

855.290

C+M

2,634.098

589.600

3,266.282

731.104

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.29

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

4,409.00

991,629.92

669,419.57

33.98

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

1,185.00

254,302.23

215,549.82

40.72

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0.00

0.00

0.00

0.00

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

2,424.70

1,244,181.45

1,028,839.49

94.98

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

11,210.50

143,984.14

128,124.56

2.56

TOTAL

2,634,097.74

2,041,933.44

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.4 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

72.77 kwh/m2

au *an

16 Strada Turda, nr. 127, Blocul 2

Arie desfasurata

19,203.84

m2

Arie utila

16,323.26

m2

Regim de inaltime

S+P+8E+10E+ E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare

cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

5,129.441

1,148.142

6,360.507

1,423.696

C+M

4,289.565

960.150

5,319.061

1,190.585

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.33

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

9,347.00

2,062,824.78

1,224,505.21

29.32

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

2,099.00

408,768.71

343,872.35

36.67

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

1,700.00

88,093.95

85,683.10

11.28

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

3,050.05

1,545,464.54

1,293,901.05

94.96

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

16,323.26

184,413.30

156,692.11

2.15

TOTAL

4,289,565.28

3,104,653.82

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5.7 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

91.84 kwh/m2

au *an

17 Strada Someșul Rece, nr. 14-18, Blocul 4

Arie desfasurata

2,440.83

m2

Arie utila

2,074.71

m2

Regim de inaltime

Sp+P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

860.840

192.685

1,067.442

238.929

C+M

726.366

162.585

900.694

201.606

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.44

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,737.50

328,926.79

237,280.72

30.57

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

578.00

139,967.90

105,801.48

40.97

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

272.00

15,287.88

14,237.00

11.72

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

442.77

224,954.21

187,676.64

94.88

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,074.71

17,229.12

17,111.53

1.85

TOTAL

726,365.90

562,107.37

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.1

ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

85.97

kwh/m2

au *an

18 Strada Radu Boiangiu, nr. 8, Blocul 38, sc. A

Arie desfasurata

4,640.36

m2

Arie utila

3,929.76

m2

Indicatori valorici:

Regim de inaltime

Valoare fără TVA

S+P+10E+11E

partial

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,366.596

305.890

1,694.579

379.304

C+M

1 ,146.776

256.687

1,422.002

318.292

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0.37

Din care cost lucrari baza

fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,765.00

538,785.55

374,995.30

30.36

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

369.50

83,430.43

61,004.64

36.96

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

305.00

15,234.68

15,111.05

11.09

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

925.87

468,610.46

392,892.88

94.98

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,929.76

40,714.58

30,763.76

1.75

TOTAL

1,146,775.70

874,767.63

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

5.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

89.01

kwh/m2

au *an

19 Strada Radu Boiangiu, nr. 8, Blocul 38, sc. B

Arie desfasurata

4,197.33

m2

Arie utila

3,551.55

m2

Indicatori valorici:

Regim de inaltime

Valoare fără TVA

S+P+9E+10E

partial

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,250.852

279.983

1,551.056

347.179

C+M

1,050.063

235.040

1,302.079

291.449

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.37

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,338.50

475,344.31

321,618.93

30.78

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

397.65

85,920.66

64,414.30

36.26

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

305.00

15,234.68

15,111.05

11.09

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

852.70

431,545.60

361,803.43

94.97

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,551.55

42,017.42

30,449.78

1.92

TOTAL

1,050,062.67

793,397.49

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

89.98 kwh/m2

au *an

20 Strada Radu Boiangiu, nr. 8, Blocul 38, sc. C

Arie desfasurata

3,900.54

m2

Arie utila

3,300.56

m2

Indicatori valorici:

Regim de inaltime

Valoare fără TVA

S+P+8E+9E

partial

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,141.005

255.396

1,414.846

316.691

C+M

957.254

214.266

1,186.995

265.690

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0.36

Din care cost lucrari baza

fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,418.10

447,013.78

318,819.33

29.51

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

397.65

84,071.65

64,390.85

36.25

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

305.00

15,234.68

15,111.05

11.09

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

736.67

372,588.38

312,477.50

94.94

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,300.56

38,345.90

28,380.38

1.92

TOTAL

957,254.39

739,179.11

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

87.64 kwh/m2

au *an

21 Strada Av. Stâlpeanu, nr. 1, Blocul 1, sc. 1, 2

Arie desfasurata

7,464.15

m2

Arie utila

5,659.64

m2

Regim de inaltime

S+P+10E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,701.811

380.923

2,109.798

472.244

C+M

1,411.665

315.978

1,750.465

391.813

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0.31

Din care cost lucrari baza

fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3,692.05

642,025.85

555,900.14

33.70

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

940.70

179,694.25

163,524.44

38.91

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0.00

0.00

0.00

0.00

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

978.72

442,808.43

413,234.35

94.51

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

5,659.64

147,136.72

137,994.31

5.46

TOTAL

1,411,665.25

1,270,653.24

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.7 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.66 kwh/m2

au *an

22 Strada Chiscani, nr. 3, Blocul 18A

Arie desfasurata

4,017.88

m2

Arie utila

3,394.92

m2

Regim de inaltime

S+P+8E+E th

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,202.226

269.099

1,490.313

333.582

C+M

1,007.123

225.428

1,248.832

279.531

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.37

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,298.92

407,116.54

344,680.78

33.56

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

613.20

118,906.28

107,585.29

39.27

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

387.80

20,209.19

18,441.13

10.64

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

726.66

362,366.60

306,939.32

94.55

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,394.92

98,524.34

93,247.61

6.15

TOTAL

1,007,122.95

870,894.13

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.3 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

72.36 kwh/m2

au *an

23 Strada Dridu, nr. 5, Blocul 28, sc. A, B

Arie desfasurata

2,658.50

m2

Arie utila

2,146.72

m2

Regim de inaltime

D+P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

885.748

198.260

1,097.880

245.743

C+M

744.035

166.540

922.603

206.510

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.43

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,436.45

293,105.66

211,884.63

33.02

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

656.74

152,786.06

115,410.77

39.33

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

561.12

28,435.15

26,667.10

10.64

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

432.17

214,185.51

182,146.92

94.34

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,146.72

55,522.13

49,245.91

5.13

TOTAL

744,034.51

585,355.33

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.6 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

77.41

kwh/m2

au *an

Arie desfasurata

4,736.69

m2

Arie utila

4,016.38

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,435.373

321.285

1,779.415

398.293

C+M

1,203.278

269.334

1,492.064

333.974

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.37

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,805.87

511,664.16

423,956.36

33.82

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

630.51

121,663.61

110,464.78

39.22

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

385.01

20,062.80

18,294.74

10.64

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

922.18

429,358.10

391,326.81

94.98

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

4,016.38

120,529.01

115,258.01

6.42

TOTAL

1,203,277.68

1,059,300.70

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

80.95 kwh/m2

au *an

25 Strada Făurei, nr. 2, Blocul 13, sc. 1, 2

Arie desfasurata

2,658.50

m2

Arie utila

2,146.72

m2

Regim de inaltime

D+P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

861.757

192.890

1,068.132

239.084

C+M

723.238

161.885

896.816

200.738

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.42

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,422.13

272,309.59

210,498.82

33.13

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

656.74

152,786.06

115,410.77

39.33

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

561.12

28,435.15

26,667.10

10.64

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

432.17

214,185.51

182,146.92

94.34

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,146.72

55,522.13

49,245.91

5.13

TOTAL

723,238.44

583,969.52

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

83.40 kwh/m2

au *an

Arie desfasurata

5,890.97

m2

Arie utila

5,192.94

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,787.564

400.117

2,216.132

496.045

C+M

1,499.022

335.532

1,858.787

416.059

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.36

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3,107.99

588,366.69

466,946.66

33.63

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

1,121.27

262,382.76

194,579.11

38.84

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

982.60

48,397.68

46,629.63

10.62

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

917.20

446,894.49

388,699.27

94.86

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

5,192.94

152,980.02

139,384.00

6.01

TOTAL

1,499,021.64

1,236,238.67

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.7 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

83.18 kwh/m2

au *an

27 Strada Elena Caragiani, nr. 7, Blocul 2G, sc. 4

Arie desfasurata

1,622.18

m2

Arie utila

1,418.76

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

556.253

124.508

689.306

154.290

C+M

466.989

104.528

579.066

129.615

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.41

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

748.64

133,405.71

113,076.37

33.81

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

544.00

157,577.31

94,002.19

38.68

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

292.80

15,773.29

14,005.23

10.71

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

281.54

129,037.29

118,943.10

94.56

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,418.76

31,195.44

27,403.25

4.32

TOTAL

466,989.04

367,430.14

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.6 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

77.56 kwh/m2

au *an

Arie desfasurata

4,178.18

m2

Arie utila

3,562.77

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

965.142

216.032

1,196.329

267.779

C+M

800.280

179.130

992.347

222.121

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.28

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,653.76

301,431.58

250,276.32

33.87

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

452.80

87,879.58

80,748.98

39.92

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

371.60

19,588.96

17,820.90

10.73

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

634.66

307,161.93

269,374.41

95.00

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,562.77

84,218.01

79,514.52

5.00

TOTAL

800,280.06

697,735.13

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.1

ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

84.93

kwh/m2

au*an

29 Șoseaua Străulești, nr. 1, Blocul 4 si 5, sc. 1, 2

Arie desfasurata

2,739.98

m2

Arie utila

2,033.72

m2

Regim de inaltime

S+P+2E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

772.288

172.864

957.190

214.251

C+M

645.008

144.374

799.810

179.024

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.39

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,547.72

328,093.29

229,954.11

33.26

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

684.42

100,208.90

88,801.21

29.04

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

509.40

28,365.95

27,173.10

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

379.61

188,339.33

160,177.48

94.45

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,033.72

0.00

0.00

0.00

TOTAL

645,007.47

506,105.90

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.31

kwh/m2

au*an

29.1 Șoseaua Străulești, nr. 1, Blocul 4

Arie desfasurata

1,369.99

m2

Arie utila

1,016.86

m2

Regim de inaltime

S+P+2E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

386.144

86.432

478.595

107.126

C+M

322.504

72.187

399.905

89.512

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.39

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

773.86

164,046.64

114,977.05

33.26

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

342.21

50,104.45

44,400.61

29.04

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

254.70

14,182.97

13,586.55

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

189.80

94,169.66

80,088.74

94.45

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,016.86

0.00

0.00

0.00

TOTAL

322,503.72

253,052.95

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.31

kwh/m2

au *an

29.2 Șoseaua Străulești, nr. 1, Blocul 5

Arie desfasurata

1,369.99

m2

Arie utila

1,016.86

m2

Regim de inaltime

S+P+2E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

386.144

86.432

478.595

107.126

C+M

322.504

72.187

399.905

89.512

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.39

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

773.86

164,046.64

114,977.05

33.26

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

342.21

50,104.45

44,400.61

29.04

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

254.70

14,182.97

13,586.55

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

189.80

94,169.66

80,088.74

94.45

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,016.86

0.00

0.00

0.00

TOTAL

322,503.72

253,052.95

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.31

kwh/m2

au *an

Arie desfasurata

3,894.57

m2

Arie utila

2,678.06

m2

Regim de inaltime

S+P+9E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,046.638

234.273

1,297.384

290.399

C+M

873.272

195.468

1,082.858

242.380

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0.40

Din care cost lucrari baza

fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,489.38

348,992.91

224,426.77

33.73

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

599.69

133,087.52

105,285.48

39.30

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

49.20

2,818.48

2,624.49

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

610.22

304,798.38

258,219.20

94.72

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,678.06

83,575.21

78,474.87

6.56

TOTAL

873,272.50

669,030.81

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.52 kwh/m2

au *an

31 Strada Pecetei, nr. 4A, Blocul 4, sc 1-5

Arie desfasurata

9,422.94

m2

Arie utila

8,025.50

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

2,044.516

457.632

2,534.752

567.363

C+M

1,692.527

378.845

2,098.734

469.768

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.26

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3,562.99

644,996.10

534,723.57

33.59

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

2,009.31

441,830.30

346,975.21

38.65

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

1,770.85

86,243.39

84,475.34

10.68

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

706.20

323,769.31

299,592.50

94.96

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

8,025.50

195,688.31

172,217.17

4.80

TOTAL

1,692,527.41

1,437,983.79

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

79.34 kwh/m2

au *an

32 Strada Șipotul Fântânilor, nr. 4, sc. 1

Arie desfasurata

3,158.85

m2

Arie utila

2,475.61

m2

Regim de inaltime

S+P+8E+9E pa

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

852.357

190.786

1,056.475

236.475

C+M

710.948

159.134

881.576

197.326

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.36

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,124.06

378,944.62

315,453.88

33.24

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

366.65

83,346.15

65,167.58

39.78

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

20.04

1,185.87

1,069.00

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

515.40

247,471.64

218,144.01

94.74

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,475.61

0.00

0.00

0.00

TOTAL

710,948.28

599,834.46

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.4 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

84.23 kwh/m2

au *an

33 Strada Pajurei, nr. 26, Blocul 24, sc. A+B

Arie desfasurata

2,658.50

m2

Arie utila

2,146.72

m2

Regim de inaltime

D+P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

825.970

184.880

1,023.756

229.151

C+M

692.217

154.941

858.349

192.127

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.40

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,422.13

267,534.68

212,320.78

33.42

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

656.74

133,706.51

115,410.77

39.33

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

561.12

27,181.58

26,667.10

10.64

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

432.17

208,271.72

176,233.13

91.28

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,146.72

55,522.13

49,245.91

5.13

TOTAL

692,216.62

579,877.69

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.80 kwh/m2

au *an

Arie desfasurata

2,698.99

m2

Arie utila

2,382.05

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

948.471

212.300

1,175.656

263.152

C+M

798.071

178.635

989.608

221.508

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.42

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,604.06

386,530.62

241,046.02

33.64

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

602.48

140,570.08

106,343.07

39.51

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

500.00

25,762.74

23,994.69

10.74

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

387.64

189,685.33

164,156.00

94.79

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,382.05

55,522.13

49,245.91

4.63

TOTAL

798,070.90

584,785.69

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

4 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

73.79 kwh/m2

a *an

35 Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr. 2, Blocul 2-2A

Arie desfasurata

3,833.32

m2

Arie utila

2,840.21

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,454.347

325.532

1,802.943

403.560

C+M

1,227.202

274.689

1,521.731

340.615

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.54

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,826.07

613,431.03

422,589.92

33.47

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

848.01

199,855.31

147,768.48

39.00

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

136.08

7,684.28

7,258.96

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

743.69

352,511.50

315,537.58

94.97

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,840.21

53,720.05

52,397.20

4.13

TOTAL

1,227,202.17

945,552.14

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.3 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

73.06 kwh/m2

au*an

Arie desfasurata

1,617.17

m2

Arie utila

1,343.86

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

714.097

159.839

885.256

198.150

C+M

602.266

134.807

746.809

167.161

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.56

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,413.03

306,715.51

211,294.96

33.47

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

424.01

99,927.65

73,884.24

39.00

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

23.04

1,441.68

1,229.03

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

371.84

176,255.75

157,768.79

94.97

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,343.86

17,925.03

17,263.60

2.88

TOTAL

602,265.62

461,440.62

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.1

ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

73.06

kwh/m2

au *an

35.2 Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr. 2, Blocul 2A

Arie desfasurata

2,216.15

m2

Arie utila

1,496.36

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

740.250

165.693

917.687

205.409

C+M

624.937

139.882

774.921

173.454

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.52

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,413.03

306,715.51

211,294.96

33.47

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

424.01

99,927.65

73,884.24

39.00

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

136.08

6,242.57

6,029.91

9.92

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

371.84

176,255.75

157,768.79

94.97

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,496.36

35,795.03

35,133.60

5.26

TOTAL

624,936.51

484,111.50

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.5 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

73.06 kwh/m2

au *an

36 Strada Hrisovului, nr. 7, vila 10

Arie desfasurata

1,779.96

m2

Arie utila

1,523.93

m2

Regim de inaltime

D+P+2E+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

683.390

152.966

846.956

189.577

C+M

575.892

128.904

714.106

159.841

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.47

mii lei/m2

au

Cantitatea la

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost

Cost specific lucrari baza

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

care ne raportam

lucrari baza fara TVA

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,137.06

244,641.67

150,899.67

29.70

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

497.87

118,645.35

88,410.89

39.75

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

409.90

23,132.77

21,865.22

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

299.94

143,188.69

125,390.68

93.57

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,523.93

46,283.42

40,815.61

5.99

TOTAL

575,891.90

427,382.07

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.7 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

74.48 kwh/m2

au *an

37 Strada Ștefan Stoica, nr. 29, Blocul 19, sc. 1, 2, 3

Arie desfasurata

12,374.41

m2

Arie utila

10,524.95

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

2,778.183

621.851

3,444.500

770.996

C+M

2,304.080

515.731

2,857.059

639.506

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al

0.27

Din care cost lucrari baza

fara TVA

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrarilor de baza + lucrari conexe fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

5,883.27

1,011,615.37

893,332.59

33.99

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

1,478.15

277,772.59

255,211.71

38.65

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

1,087.20

53,145.04

51,802.79

10.67

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1,752.62

808,968.17

743,291.53

94.93

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

10,524.95

152,578.61

138,027.19

2.94

TOTAL

2,304,079.78

2,081,665.81

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

6.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

77.33 kwh/m2

au *an

38 Strada Hrisovului, nr. 34, Blocul 7B, sc. 1

Arie desfasurata

918.88

m2

Arie utila

745.53

m2

Regim de inaltime

D+P+2E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

369.983

82.815

458.331

102.590

C+M

311.341

69.689

386.063

86.414

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.52

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

792.21

153,842.54

118,724.92

33.54

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

330.50

70,663.79

59,506.42

40.30

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

228.00

12,592.42

12,162.28

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

110.61

49,749.96

45,714.33

92.51

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

745.53

24,492.63

21,141.40

6.35

TOTAL

311,341.34

257,249.35

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

73.76 kwh/m2

au *an

39 Strada Măguricea, nr. 11, Blocul 3K, sc. 1

Arie desfasurata

1,563.20

m2

Arie utila

1,336.36

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

598.765

134.024

742.021

166.089

C+M

504.329

112.886

625.367

139.978

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.47

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,061.19

261,682.65

159,082.54

33.55

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

345.60

83,984.63

62,366.21

40.39

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

270.80

13,286.84

12,856.70

10.63

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

259.93

120,497.35

110,101.51

94.81

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,336.36

24,877.12

21,143.72

3.54

TOTAL

504,328.59

365,550.68

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.7 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

77.46 kwh/m2

au *an

40 Strada Presei, nr. 1, Blocul 28, sc. B

Arie desfasurata

1,225.96

m2

Arie utila

1,006.49

m2

Regim de inaltime

P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

394.301

88.258

488.486

109.340

C+M

329.880

73.838

409.052

91.560

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.41

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

790.57

181,615.89

119,816.78

33.92

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

305.00

44,824.65

39,573.12

29.04

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0.00

0.00

0.00

0.00

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

227.88

103,439.74

96,632.52

94.92

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,006.49

0.00

0.00

0.00

TOTAL

329,880.28

256,022.42

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.3 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

81.09 kwh/m2

au *an

41 Strada Măguricea, nr. 7-9, Blocul 3K, sc. 3

Arie desfasurata

1,571.70

m2

Arie utila

1,328.60

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

572.650

128.179

709.639

158.841

C+M

481.691

107.819

597.297

133.695

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.45

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,078.48

238,083.70

161,637.70

33.55

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

346.90

84,295.04

62,574.14

40.38

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

270.80

13,286.84

12,856.70

10.63

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

261.39

121,148.48

110,760.77

94.85

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,328.60

24,877.12

21,143.72

3.56

TOTAL

481,691.18

368,973.03

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.4 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.35 kwh/m2

au *an

42 Strada Măguricea, nr. 7-9, Blocul 3K, sc. 2

Arie desfasurata

1,563.68

m2

Arie utila

1,339.21

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

540.110

120.895

669.289

149.809

C+M

453.483

101.505

562.319

125.866

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.42

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

898.28

217,986.84

134,514.11

33.52

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

345.60

83,984.63

62,366.21

40.39

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

270.80

13,286.84

12,856.70

10.63

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

243.36

113,347.89

102,592.17

94.36

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,339.21

24,877.12

21,143.72

3.53

TOTAL

453,483.32

333,472.91

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

76.38 kwh/m2

au *an

43 Calea Victoriei, nr. 83, Blocul 81, sc. 1

Arie desfasurata

7,881.48

m2

Arie utila

5,495.52

m2

Regim de inaltime

S+P+9E+10E p

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

2,261.445

506.188

2,803.744

627.573

C+M

1,893.331

423.791

2,347.730

525.501

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.43

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

4,893.35

906,376.30

689,065.43

31.52

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

982.61

187,147.64

170,129.87

38.75

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

50.40

2,919.84

2,688.50

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1,266.15

655,296.51

537,134.19

94.96

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

5,495.52

141,590.32

133,109.35

5.42

TOTAL

1,893,330.61

1,532,127.34

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.0 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

82.33 kwh/m2

au *an

44 Strada Hrisovului, nr. 16, Blocul Vila 14

Arie desfasurata

919.36

m2

Arie utila

756.79

m2

Regim de inaltime

P+2E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

376.797

84.340

466.781

104.481

C+M

314.707

70.442

390.237

87.348

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.52

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

963.93

191,917.41

134,665.61

31.27

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

305.00

44,820.32

39,573.12

29.04

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0.00

0.00

0.00

0.00

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

172.59

77,969.21

72,863.79

94.50

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

756.79

0.00

0.00

0.00

TOTAL

314,706.94

247,102.52

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.5 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

81.22 kwh/m2

au *an

45 Strada Hrisovului, nr. 20, Blocul 11, sc. A+B

Arie desfasurata

2,433.68

m2

Arie utila

2,017.46

m2

Regim de inaltime

P+3E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

832.404

186.320

1,031.734

230.937

C+M

709.651

158.844

879.967

196.966

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.44

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,719.71

435,871.81

260,457.13

33.90

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

610.00

50,833.19

42,927.86

15.75

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

0.00

0.00

0.00

0.00

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

489.61

222,945.63

207,704.63

94.96

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

2,017.46

0.00

0.00

0.00

TOTAL

709,650.63

511,089.62

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.7 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

78.24 kwh/m2

au *an

46 Calea Griviței, nr. 3

Arie desfasurata

3,840.35

m2

Arie utila

3,005.66

m2

Regim de inaltime

S+P+6E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,298.137

290.567

1,609.243

360.203

C+M

1,091.733

244.367

1,353.749

303.015

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.45

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,088.37

537,225.38

310,961.68

33.33

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

655.60

131,750.77

115,353.48

39.38

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

24.00

1,397.11

1,280.24

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

661.29

323,636.49

279,906.89

94.74

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,005.66

97,723.63

90,227.45

6.72

TOTAL

1,091,733.38

797,729.74

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.9 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

77.82 kwh/m2

au *an

47 Intrarea Dridu, nr. 2, Blocul Vila 29, sc. 1, 2

Arie desfasurata

1,204.00

m2

Arie utila

949.36

m2

Regim de inaltime

D+P+1E+2E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

491.041

109.911

608.443

136.190

C+M

413.921

92.649

513.262

114.885

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.54

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

935.96

196,102.41

140,376.54

33.57

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

515.66

109,736.90

90,842.08

39.43

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

390.00

21,042.47

20,803.90

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

135.71

59,549.89

54,871.43

90.50

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

949.36

27,488.92

21,756.54

5.13

TOTAL

413,920.59

328,650.49

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

3 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

9.8 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

72.33 kwh/m2

au *an

48 Strada Hrisovului, nr. 2-4, Blocul 1 si 2

Arie desfasurata

4,428.60

m2

Arie utila

3,757.26

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,332.939

298.357

1,652.397

369.862

C+M

1,117.033

250.030

1,385.120

310.037

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.37

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3,059.72

553,704.45

463,021.51

33.87

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

974.00

240,869.39

169,475.88

38.95

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

776.00

42,339.07

41,394.44

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

412.95

174,923.70

174,923.70

94.81

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3,757.26

105,195.92

94,319.10

5.62

TOTAL

1,117,032.53

943,134.63

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

81.92 kwh/m2

au *an

48.1 Strada Hrisovului, nr. 2-4, Blocul 1

Arie desfasurata

2,214.30

m2

Arie utila

1,878.63

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

666.469

149.178

826.198

184.931

C+M

558.516

125.015

692.560

155.018

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.37

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,529.86

276,852.23

231,510.75

33.87

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

487.00

120,434.69

84,737.94

38.95

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

388.00

21,169.53

20,697.22

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

206.48

87,461.85

87,461.85

94.81

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,878.63

52,597.96

47,159.55

5.62

TOTAL

558,516.26

471,567.31

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

81.92 kwh/m2

au *an

48.2 Strada Hrisovului, nr. 2-4, Blocul 2

Arie desfasurata

2,214.30

m2

Arie utila

1,878.63

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

666.469

149.178

826.198

184.931

C+M

558.516

125.015

692.560

155.018

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.37

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1,529.86

276,852.23

231,510.75

33.87

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

487.00

120,434.69

84,737.94

38.95

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

388.00

21,169.53

20,697.22

11.94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

206.48

87,461.85

87,461.85

94.81

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

1,878.63

52,597.96

47,159.55

5.62

TOTAL

558,516.26

471,567.31

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

8.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

81.92 kwh/m2

au *an

49 Strada Hrisovului, nr. 7, Blocul 1, sc. 1-4

Arie desfasurata

7,791.36

m2

Arie utila

6,629.44

m2

Regim de inaltime

S+P+4E

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

1,682.241

376.542

2,085.531

466.812

C+M

1,391.993

311.575

1,726.071

386.353

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.26

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

2,994.28

553,997.90

449,479.79

33.60

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

1,675.00

381,054.45

289,350.82

38.67

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

1,394.00

67,808.44

66,242.10

10.64

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

508.14

228,999.88

212,941.15

93.80

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

6,629.44

160,132.00

141,053.48

4.76

TOTAL

1,391,992.67

1,159,067.34

Indicatori fizici:

1.

Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

2.

Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

7.2 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat termic:

77.67 kwh/m2

au *an

50 Strada Turda, nr. 106, Blocul 32, sc. 1, 2

Arie desfasurata

8,847.12

m2

Arie utila

7,077.70

m2

Regim de inaltime

S+P+10E+E th.

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investitie

2,218.472

496.569

2,750.458

615.646

C+M

1,848.088

413.665

2,291.629

512.944

2.

Investitia specifica (C+M/Au)

0.32

mii lei/m2

au

Lucrari de interventie prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

Cantitatea la care ne raportam

Cost estimativ al lucrarilor de baza + lucrari conexe

fara TVA

Din care cost lucrari baza fara TVA

Cost specific lucrari baza

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

3,438.50

872,702.13

521,315.22

33.94

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

883.14

197,551.18

153,657.67

38.94

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

623.90

31,311.82

29,543.77

10.60

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

1,282.80

599,748.24

544,375.70

94.99

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

7,077.70

146,774.42

137,992.12

4.36

TOTAL

1,848,087.79

1,386,884.48

Indicatori fizici:

1.    Durata de executie a lucrarilor de interventie

5 luni

3 ani de la data

3 PVRTL

7.4 ani

80.97 kwh/m2

au *an

2.    Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie

3.    Durata de recuperare a investitiei in conditii de eficienta economica

4.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator blocului izolat 4. termic:

TOTAL

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

Investiție

59,384.296

13,292.211

73,623.105

16,479.336

C+M

49,740.323

11,133.566

61,678.001

13,805.617

DIRECȚIA INVESTIȚII BOGDAN PIȚIGOI

Întocmit DANIELA BĂLĂCEANU

Pagina 29 din 29