Hotărârea nr. 222/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 222 / 2014 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind

aprobarea costurilor de comercializare a produselor obținute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserție Socială ORIZONT, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama și de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea costurilor a produselor obținute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserție Socială ORIZONT, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obținute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserție Socială ORIZONT, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele obținute din activitatea de comercializare potrivit art.1 se fac venit la bugetul local al sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    222

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 222/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Prețurile de comercializare a produselor realizate în cadrul Atelierului Tipografie din Întreprinderea de Inserție Socială ORIZONT

Majorarea tarifului orar în cadrul Atelierului Tipografie este susținută de complexitatea activității de producție cât și pentru acoperirea unor costuri suplimentare administrative.

Astfel, tarifului orar practicat în cadrul acestui Atelier va fi de 10 lei.

În componența acestui tarif orar sunt incluse cheltuielile cu resursele umane, consumurile de utilități (energie electrică și apă) și alte costuri administrative care apar în procesul de lucru.

Tarif orar DTP (pregătire de tipar) = 25 lei, cost rezultat din analiza pieței de specialitate coroborat cu specificul acestui tip de activitate (creație, concentrare maximă, inițiativă)

COST PRODUCȚIE HÂRTIE SI PRINȚ DIGITAL

i    r

Tip Hârtie

Gramaj

Format

Preț o față color

Preț două fețe color

Preț o față negru

Preț două fețe negru

Novatech (Claro) 64x90

90

SRA3

Hârtie

Toner

Total

Hârtie

Toner

Total

Hârtie

Toner

Total

Hârtie

Toner

Total

0,0992

0,6696

0,7688

0,0992

1,3392

1,4384

0,0992

0,124

0,2232

0,0992

0,248

0,3472

Novatech (Claro) 64x90

115

SRA3

0,121

0,6696

0,7906

0,121

1,3392

1,4602

0,121

0,124

0,245

0,121

0,248

0,369

Novatech (Claro) 64x90

130

SRA3

0,14

0,6696

0,8096

0,14

1,3392

1,4792

0,14

0,124

0,264

0,14

0,248

0,388

Novatech (Claro) 64x90

150

SRA3

0,1612

0.6696

0,8308

0,1612

1,3392

1,5004

0,1612

0,124

0,2852

0,161

0,248

0,409

Novatech (Claro) 64x90

170

SRA3

0,1829

0,6696

0,8525

0,1829

1,3392

1,5221

0,1829

0,124

0,3069

0,183

0,248

0,431

Novatech (Claro) 64x90

200

SRA3

0,214

0,6696

0,8836

0,214

1,3392

1,5532

0,214

0,124

0,338

0,214

0,248

0,462

Novatech (Claro) 64x90

250

SRA3

0,276

0,6696

0,9456

0,276

1,3392

1,6152

0,276

0,124

0,4

0,276

0,248

0,524

Novatech (Claro) 64x90

300

SRA3

0,3317

0,6696

1,0013

0,3317

1,3392

1,6709

0,3317

0,124

0,4557

0,332

0,248

0,58

Image Volume A4

80

A4

0,0244

0,3348

0.3592

0,0244

0,6696

0,694

0,0244

0,062

0,0864

0,024

0,124

0,148

COLOR COPY (M)

90

SRA3

0,1488

0,6696

0,8184

0,1488

1,3392

1,488

0,1488

0,124

0,2728

0,149

0,248

0,397

COLOR COPY (M)

100

SRA3

0,1625

0,6696

0,8321

0,1625

1,3392

1,5017

0,1625

0,124

0,2865

0,163

0,248

0,411

COLOR COPY (M)

120

SRA3

0,22

0,6696

0,8896

0,22

1,3392

1,5592

0,22

0,124

0,344

0,22

0,248

0.468

DIGIGREEN (LUI

150

SRA3

0,224

0,6696

0,3936

0,224

1,3392

1,5632

0,224

0,124

0,348

0,224

0,248

0.472

COLOR COPY(M)

160

SRA3

0,286

0,6696

0,9556

0,286

1,3392

1,6252

0,286

0,124

0,41

0,286

0,248

0.534

COLOR COPY (M)

200

SRA3

0,372

0,6696

1,0416

0,372

1,3392

1,7112

0,372

0,124

0,496

0,372

0,248

0,62

COLOR COPY(M)

250

SRA3

0,465

0,6696

1,1346

0,465

1,3392

1,8042

0,465

0,124

0,589

0,465

0,248

0,713

COLOR COPY(M)

280

SRA3

0,534

0,6696

1,2036

0,534

1,3392

1,8732

0,534

0,124

0,658

0,534

0,248

0,782

COLOR COPY(M)

300

SRA3

0,6

0,6696

1,2696

0,6

1,3392

1,9392

0,5

0,124

0,724

0,6

0,248

0,848

DIGIGREEN (LU)

300

SRA3

0,46

0,6696

1,1296

0,46

1,3392

1,7992

0,46

0,124

0,584

0,46

0,248

0,708

DIGIGREEN (LU)

250

SRA3

0,383

0,6696

0.8626

0,383

1,3392

1,7222

0,383

0,124

0,507

0,383

0,248

0,631

DIGIGREEN (LU)

130

SRA3

0,193

0,6696

1.052

0,193

1,3392

1.5322

0,193

0,124

0,317

0,193

0,248

0,441

A3 PIONEER

80

A3

0.07

0,6696

0,7396

0,07

1,3392

1,4092

0,07

0,124

0,194

0,07

0,248

0,318

A3 SERIXO

80

A3

0,07

0,6696

0,7296

0,06

1,3392

1,3992

0,07

0,124

0,184

0,06

0,248

0,318

HÂRTIE SPECIALĂ COST PRODUCȚIE HÂRTIE Șl PRINȚ

Tip Hârtie

Gramaj

Format

Preț o față color

Preț două fețe color

Preț o față negru

Preț două fețe negru

Autoadeziva

-

SRA3

Hârtie

Toner

Total

Hârtie

Toner

Total

Hârtie

Toner

Total

Hârtie

Toner

Total

4,5

0,6696

5,1696

4,5

1,3392

5,8392

4,5

0,124

4,624

4,5

0,248

4,748

PEARL SIRIO PLATINIUM

300 g

SRA3

9.22

0,6696

9,8896

9.22

1,3392

10,5592

9.22

0,124

9,344

9.22

0,248

9,468

HÂRTIE RECICLATA

300 g

SRA3

4.9

0,6696

5,5696

4.9

1,3392

6,2392

4.9

0,124

5,024

4.9

0,248

5,148

STARDREAM

285

SRA3

1,74

0,6696

2,4096

1,74

1,3392

3,0792

1,74

0,124

1,864

1.74

0,248

1,988

ZED SILICSUM

285

SRA3

0,3226

0,669.6

0,9922

0,3226

1,3392

1,6618

0,3226

0,124

0,4466

0,3226

0,248

0,5706

WATERPROOF A4

A4

6

0,3348

6,3348

6

0,6696

6,669

6

0,062

6,062

6

0,124

6,124

WATERPROOF A3

A3

10,59

0,6696

11,2596

10,59

1,3392

11,9292

10,59

0,124

10,714

10,59

0,124

10,838

WATERPROOF 1200

1200mm

50

1,674

51,674

50

3,348

53,348

50

0,31

50,31

50

0,62

50,62

COST PRODUCȚIE HÂRTIE SI PRINȚ PLOTTER

> >

Tip Hârtie

Gramaj

Cod

Preț lei/mp

Polipropilena mata

130 microni

Nc001 PP PAPER 1.07M*30M

Lățime

Material

Tonner

Total

1,07

7,69

11,16

18,9

BACKLIT FILM

125 microni

CODNc 038, 1,07 m

1.07

16,12

11,16

27,3

Canvas

370 microni

NC010OILCANVAS AATER PROOF

1 G7M*18M

1,07

19,84

11,16

31

Autocolant

130 grame

H^yo™”^Paper

1,07

9,796

11,16

21

Hârtie luciosa

135 grame

NcO09 HIGM GLOSSY PHOTO PAPER 1.07W30M

1.07

6,2

11,16

17,4

Rola 90 g Plain

90 g

Plain

1.07

1,45

11,16

12,61

COST PRODUCȚIE FINISĂRI

Tip finisare

Specificație

UM

Preț UM

Pret/finisare

Buzunar mapa

300 gr DCM sau DCL

buc

0,62

0.744

| Banda dublu adeziva

Rola

buc

7,35

8.82

I Spira elastic

16MM. MAX 145 COLI

buc

27,28

0,273

7/16" 11 mm alba Big

bobina

508,4

0.0155

Laminare

A3 8Q MICRONI LUCIOASA

cutie

43,84

0.4384

A3 80 MICRONI MATA

cutie

102,95

1,0295

I CaDsare mic

23/6 1000/CUT. TURIKAN

cutie

3,72

0.0038

Capsare mare

23/17 FOSKA. 1000 BUC_

cutie

7.44

0,0075

COST PRODUCȚIE PERSONALIZĂRI

DENUMIRE PRODUS

UM

Preț lei MATERIAL

CÂNI FARA AMBALAJ

BUC

6

PIX

BUC

1,32

CÂNI CU AMBALAJ

BUC

6,1

CÂNI CU INTERIOR COLOR

BUC

8,1

TRICOURI

BUC

21,600

ȘEPCI

BUC

10,478

CLIȘEE

BUC

22,46

DIUANT ADITIV B

LITRUL

73.94

SOLUȚIE DEVELOPARE CLIȘEE

LITRUL

70.07

DILUANT ÎNTÂRZIETOR TPD

LITRUL

86.63

SOLVENT PT. STERS SITA URS

LITRUL

25.50

Cutie cârti vizita

BUC

0.5

HÂRTIE TERMO TRANSFER

HÂRTIE

TONER

TOTAL

A4 TEXPRINT

COALA

0.94

0.8

1.74

A4 CHROMABLAST

COALA

2.69

0.8

3.49

A4 TRANSFER JET-ST

COALA

2.81

0.8

3.61

DENUMIRE PRODUS

UM

Preț lei

J

PS FILM EXTRA53

MP

74,1

PS FILM EXTRA ROȘU

MP

87,2

PS FILM ROȘU

MP

74,1

PS FILM 21 GALBEN

MP

74,1

PS FILM ALB

MP

74,1

PS FILM ALBASTRU REGAL

MP

74,1

PS FILM ALBASTRU ÎNCHIS

MP

74,1

MODAGLITTER ROZ 941

MP

114

MODA GLITTER GRI 904

MP

114

VIDEO FLEX NEGRU LUCIOS

MP

96,1

PS FILM VERDE

MP

74,1

ROLL-UP (mecanism)

BUC

70,58