Hotărârea nr. 188/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2014 pentru aprobarea scutirii de plata majorărilor de întârziere datorate de către contribuabilii persoane juridice care au avut încheiate, în perioada 2010 – 2013, contracte/convenţii cu Administraţia Pieţelor sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scutirii de plata majorărilor de întârziere datorate de către contribuabilii

persoanejuridice eare au arat încheiate, în perioada 2010 - 2013, eonîraete/eonrenții cu Administrația Piețelor sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Piețelor Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 125, alin. (2), lit. d) și e) din Ordonanța Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de nota informativă a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 nr. 390118/14.11.2014 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 30908/14.11.2014;

În temeiul art. 45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin.(2) lit. d) și f) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere, în cuantum de 223.941 lei, datorate de către contribuabilii persoane juridice care au avut încheiate, în perioada 2010-2013, contracte/convenții cu Administrația Piețelor Sector 1 pentru imobilele administrate de către aceasta, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    188

Data: 27.11.2014

Nr.

crt.

Denumirea contribuabil

CUI

Majorari la

31.08.2014

(luna

restituirii

sumei catre Administratia Pietelor Sector 1)

1

p-ta 1 mai 7

A LA ANICA CUISINE SRL

29007430

1095,68

2

MATACHE

1

Aaylex Trading SRL

6366826

196,46

3

MATACHE

2

Aaylex Fresh SRL

27439971

2471,24

4

MATACHE

2.14

ABA -RADU IMPEX SRL

29339260

791,56

5

MATACHE

3

ABIPAY SRL

27413955

142,18

6

MATACHE

2.13

ADAV FERMA SERV SRL

31039698

88,96

7

MATACHE

10

Adilum GN import Export SRL

4826952

456,00

8

MATACHE

2.1

ADIROX COM IMPEX SRL

5950338

2487,41

9

AUREL VLAICU 1

ADRINA COM SERV SRL

7524410

2706,14

10

MATACHE

4

Afaceri Alerim & Uivil SRL

14508930

1660,60

11

MATACHE

5

Afrodita Rose SRL

21457170

528,44

12

MATACHE

6

Ageva Capital SRL

19227536

2377,04

13

MATACHE

8

Agricola International SA

2816014

9761,12

14

MATACHE

9

Agricola Magazine SRL

32298992

554,40

15

AGROLI GROUP SRL

18027009

308,94

16

MATACHE

7

Aimeedra SRL

17911456

19,74

17

MATACHE

2.11

ALBALACT SA

1755369

267,72

18

p-ta 1 mai 4

ALDRINA 98 COM SRL

10822246

817,54

19

MATACHE

11

ALESSA & DENY SERV SRL

30267868

9,66

20

MATACHE

12

Alexa Grup SRL

14463960

1576,20

21

MATACHE

13

ALEXROB & DAN DISTRIBUTION SRL

28072236

1126,56

22

MATACHE

2.10

ALIN &TAVI COM SRL

22254786

1243,08

23

MATACHE

2.9

ALY-ANDRI MARKET SRL

23229926

2328,34

24

AMZEI 1

AMACO ALCOM SRL

5441032

110,44

25

MATACHE

2.8

AMALTHIA EXIM SRL

6000085

304,18

26

MATACHE

2.7

AMIRCO EXIM SRL

3024616

380,04

27

MATACHE

15

ANA 2005 SPECIAL OBIECTIV SRL

27741804

671,98

28

AUREL VLAICU 2

ANACONDA 2000 SRL

12598537

2467,88

29

MATACHE

16

Anca Expres SRL

13660556

1387,96

30

MATACHE

2.3

ANDIAMO IMPEX SRL

1553750

801,58

31

MATACHE

2.12

ANDREMON COM SRL

16696392

1554,03

32

MATACHE

2.6

ANIMCOMP PLANET SHOP

24603106

874,06

33

p-ta 1 mai 9

AR LASTING PARTNERS SRL

29503515

415,32

34

p-ta 1 mai 5

ARVUS COM SRL

15797259

80,84

35

MATACHE

17

Ascendent Fruits SRL

17890590

1054,88

36

MATACHE

2.5

AURA LF UNIC

24529204

314,90

Nr.

crt.

Denumirea contribuabil

CUI

Majorari la 31.08.2014 (luna restituirii sumei catre Administratia Pietelor Sector 1)

37

MATACHE

2.4

AVICOLA BUCUREȘTI SA

1551768

579,38

38

MATACHE

2.2

AZARIA VAL COM SRL

28969640

1152,86

39

MATACHE

2.15

B & G TOTAL EXPRES SRL

16255884

529,96

40

MATACHE

2.16

BACALIAN IMPEX SRL

25266777

1355,46

41

p-ta 1 mai 11

BAKE COMPLET SRL

18882499

786,30

42

AUREL VLAICU 5

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

361757

45,22

43

p-ta 1 mai 12

BATIHUS PROD

12435904

753,84

44

MATACHE

2.17

BEMO CORPORATION SRL

17867989

1140,54

45

AUREL VLAICU 4

BESCHIU-JINA COM SRL

26428826

4067,97

46

p-ta 1 mai 14

BEST SOLIDS SRL

30486418

264,02

47

MATACHE

2.21

BIANCA CONSTRUCT SRL

14167646

166,84

48

MATACHE

2.20

BIANCA PERFECT MARKET SRL

27680928

442,43

49

MATACHE

2.18

BODO SI ASOCIATII SRL

24265897

3131,64

50

p-ta 1 mai 13

BRET PAN SRL

28593366

756,06

51

MATACHE

2.19

BRS ABIL POWER SRL

23884313

1292,38

52

MATACHE

2.22

CAMELEON GRUP SRL

15226694

1788,64

53

p-ta 1 mai 16

CARDINAL MARKET SRL

27018522

655,44

54

p-ta 1 mai 15

CHETRAN CONSTRUCT SRL

21540828

388,14

55

MATACHE

2.23

CLAMAT CONSULTING SRL

15905997

329,64

56

MATACHE

19

Cool Mobile Services SRL

22616215

417,02

57

MATACHE

2.28

CORION PRO S.R.L

15638245

757,60

58

MATACHE

20

Cotone SRL

17849630

528,44

59

CRAZY BLACK HORSE

29108567

55,80

60

MATACHE

2.24

CREDIS SRL

12168874

942,34

61

MATACHE

2.25

CRISANTI FASHION SRL

24753413

1304,00

62

MATACHE

2.26

CRISTAL GEOMAR SRL

29041440

1172,36

63

MATACHE

2.27

CRISTEL SHOP SRL

28442878

1447,86

64

MATACHE

21

Cristmans Agric 2004 SRL

16865122

4,70

65

p-ta 1 mai 17

CRUISE INVEST SRL

24421988

63,26

66

AMZEI 2

D&D FLOWERS SRL

19003806

115,64

67

AMZEI 3

DALMI - COMIMPEX SRL

379525

135,02

68

DANABIA IMPEX 2011 SRL

29327753

195,44

69

DAVIVES SRL

2703370

126,90

70

MATACHE

2.29

DAYANA'S QUEEN SRL

23311219

30,08

71

p-ta 1 mai 23

DCL TRADITIONAL

31763576

35,86

72

MATACHE

22

De Nobis Com SRL

9950713

528,44

Nr.

crt.

Denumirea contribuabil

CUI

Majorari la 31.08.2014 (luna restituirii sumei catre Administratia Pietelor Sector 1)

73

p-ta 1 mai 19

DELICATESSE DIVERSCOM SRL

10287321

266,14

74

MATACHE

2.30

DELTA CLUB SRL

13454424

154,16

75

MATACHE

23

DENI DUMITRASCU MARKET SRL

28155420

1091,82

76

MATACHE

2.31

DENISA MARKET SRL

21703194

500,10

77

p-ta 1 mai 22

DEVERA DISTRIBUTION SRL

31272374

189,06

78

MATACHE

24

DOINA &GEORGE SRL

17340635

127,90

79

p-ta 1 mai 20

DOINITA IMPEX TEXTIL SRL

27933940

413,30

80

p-ta 1 mai 21

DOVI & SUN IMPEX SRL

5635586

22,44

81

p-ta 1 mai 18

DRAGOCRIS BUSINESS SRL

25536196

180,48

82

MATACHE

2.32

ECO PLANT STAR SRL

26057086

1125,28

83

MATACHE

27

Edy Power SRL

25182498

1607,71

84

AMZEI 4

E-FLORARIE SRL

24465968

115,64

85

p-ta 1 mai 24

ELA HOUSE SRL

17365770

196,58

86

MATACHE

25

ELECRIS GENERAL SRL

28631842

596,22

87

AUREL VLAICU 7

ELPAN IMPEX SRL

13348598

252,08

88

MATACHE

26

EURO DISTRIBUTION MIHAILESTI SRL

14819960

168,78

89

AUREL VLAICU 6

EURODEALS SOLUTIONS SRL

19990103

1872,28

90

EUROPAC TRADE SRL

30092430

100,14

91

p-ta 1 mai 25

EUU & ANDI COM SRL

15016838

847,98

92

p-ta 1 mai 27

EVEREST COMPANY SRL

5548706

1209,74

93

MATACHE

28

Exotic Business SRL

28551018

327,38

94

p-ta 1 mai 31

FINA & COMPANY SRL

14094625

233,21

95

p-ta 1 mai 30

FIRST STEP MARKETING SRL

24088230

241,14

96

MATACHE

2.34

FITOPHARMA SRL

22495288

208,68

97

AMZEI 5

FLORI DEOSEBITE SRL

28641625

115,64

98

p-ta 1 mai 28

FOX TOWN

26344415

788,72

99

p-ta 1 mai 29

FRANGULEA SRL

16945400

448,38

100

p-ta 1 mai 32

FRESH REDCAV SRL

25564161

442,96

101

MATACHE

31

GABRIELA SWEET SRL

28263473

105,70

102

MATACHE

2.35

GEANDY PLUS SRL

18196105

7,52

103

MATACHE

2.36

GEORDENI COM SRL

18972168

2406,28

104

MATACHE

2.37

GILBERT ALIS IMPEX

15995663

1207,58

105

MATACHE

29

Grama Com SRL

13208209

2853,18

106

MATACHE

30

Grancea L. Impex SRL

2593435

2853,18

107

MATACHE

32

Imperial Prod SRL

8327238

2853,18

108

MATACHE

33

Impex Cris Tim SRL

1596921

8558,30

Nr.

crt.

Denumirea contribuabil

CUI

Majorari la 31.08.2014 (luna restituirii sumei catre Administratia Pietelor Sector 1)

109

MATACHE

2.40

IOANA -SOR COM SRL

16697371

1386,02

110

MATACHE

2.41

IVA COM UNIVERSAL

11620474

2167,74

111

MATACHE

71

Kas Food Distribution SRL

31541227

275,68

112

KIR MAIR SRL

24243821

140,94

113

p-ta 1 mai 33

L & V MIRU FAMILY SRL

25496687

986,82

114

MATACHE

34

LA GUNEY SRL

18594763

14,52

115

MATACHE

35

LARAND GRUP SRL

18185173

109,98

116

MATACHE

2.43

LARIDIN COM SRL

17382762

910,14

117

MATACHE

36

LARISA FOOD SRL

27767170

260,36

118

MATACHE

2.44

LATINA IMBBIS COM SRL

7940926

3789,42

119

MATACHE

37

LEONI IMPEX SRL

2777977

1 056,08

120

AUREL VLAICU 9

LUCIAN PROD ALIMENT SRL

15832860

754,96

121

MATACHE

38

Luna Sweet SRL

23981782

537,86

122

MATACHE

40

M.N. & A.R. COM SRL

868771 7

680,22

123

MATACHE

41

MAD ATRACTION SRL

15039580

2448,92

124

MATACHE

42

MADY & OANA ORIGINAL SRL

27193477

617,80

125

p-ta 1 mai 36

MAGAZINUL NATURII IMPORT - EXPORT SRL

25946250

1128,69

126

MATACHE

2.59

MAGIC GRUP IMPACT SRL

29387925

90,62

127

MATACHE

43

Mamina Comexim SRL

4280736

2745,84

128

MATACHE

44

Maribo Prodcarn SRL

6558805

1497,36

129

MATACHE

2.58

MARICOM PRODEXPERT SRL

30887479

219,80

130

MATACHE

2.45

MARIFLOR PRODCOM SRL

7371200

231,24

131

MATACHE

2.46

MARIO ROBERT POWER SRL

23878770

887,08

132

MATACHE

45

MARPEN COM SRL

15506945

2128,26

133

MATACHE

2.50

MARYLU IMPEX GENERAL

15976483

884,38

134

MATACHE

2.49

MARYNA EXCLUSIV SRL

23118073

63,92

135

MATACHE

2.47

MAXIM DINAMIC TOTAL SRL

26909021

1209,92

136

p-ta 1 mai 34

MAYA TEODORA SERV SRL

27463538

860,52

137

MEDY - DELY IMPEX SRL

15417341

588,46

138

MATACHE

46

MERI-ALEX COM SRL

22809771

528,44

139

MATACHE

2.48

MERSEL COMPANY SRL

10627997

528,24

140

MATACHE

47

Metropol Grup SRL

15924417

2492,12

141

MATACHE

2.51

MICA ELADA SRL

28508859

1244,22

142

MATACHE

2.57

MICKEY TOYS SRL

25050608

912,82

143

AUREL VLAICU 11

MIRAGE HUTZ SRL

29164460

244,48

144

MATACHE

2.52

MIROMAR PLUS SRL

29588864

634,46

Nr.

crt.

Denumirea contribuabil

CUI

Majorari la 31.08.2014

(luna

restituirii

sumei catre

Administratia Pietelor Sector 1)

145

AUREL VLAICU 10

MIT BURICOM SRL

16981445

4769,64

146

MATACHE

48

MIVALIN CARWASH SRL

23437269

99,42

147

MATACHE

49

MIXADEX SRL

21493564

330,23

148

MATACHE

2.53

MONTERO VET SRL

11797817

858,70

149

MATACHE

50

Mony si Lory Grup SRL

17046444

1169,92

150

p-ta 1 mai 35

MORARESCU CLASIC CONSTRUCT SRL

24359053

448,38

151

p-ta 1 mai 37

MULTIMAT IMPEX SRL

408205

8372,72

152

p-ta 1 mai 38

NASHA COM 2000 SRL

12924978

438,61

153

AMZEI 6

NATALIA PROD IMPEX SRL

3848502

138,40

154

AUREL VLAICU 12

NESO INVEST CONSULT SRL

27774291

2934,58

155

MATACHE

2.60

NIC ANDRA IMPORT EXPORT SRL

6635428

1190,84

156

MATACHE

2.61

NICOMAR COMEXIM '95 SRL

6714750

1081,06

157

MATACHE

51

NICON PROSPER SRL

11203108

528,46

158

MATACHE

2.62

NINIVE EXPERT SOLUTIONS SRL

30115673

31,74

159

MATACHE

2.63

OCTAV PRODCOM IMPEX SRL

11110521

2200,80

160

MATACHE

2.64

OH NARCIS COM SRL

1600478

977,26

161

MATACHE

52

ON-LINE DIRECT MARKET SRL

26936735

69,56

162

p-ta 1 mai 40

PAN AVE CONCEPT SRL

29443855

830,18

163

p-ta 1 mai 39

PANIFICATIE DINU SRL

26587694

1439,14

164

p-ta 1 mai 41

PANTUBI SRL

26057167

188,88

165

MATACHE

2.66

PERLA NEAGRA A&C COM SRL

22767560

307,42

166

MATACHE

2.65

PETRONELA IONUT IMPEX SRL

23904500

1877,36

167

PHOENIX GAMES SRL

13501542

21,58

168

MATACHE

53

PONY PROD COM SRL

4018302

713,04

169

PORTAS COM SRL

6257225

808,74

170

AUREL VLAICU 15

PROANA GOLD IMPEX SRL

26956864

2152,66

171

p-ta 1 mai 42

QUBITS TRADING SRL

23801245

228,70

172

p-ta 1 mai 43

RAM ACTUAL IMPEX SRL

19216952

893,08

173

p-ta 1 mai 44

RAUL CARMA SRL

26510917

945,96

174

MATACHE

2.67

RIMEGRINO SRL

27104798

459,36

175

ROXEL ACTIV

16715206

1109,12

176

MATACHE

2.77

SAM PROIECT GRUP SRL

16316167

280,12

177

MATACHE

54

SARA LUCI IMPEX SRL

14821910

1491,82

178

p-ta 1 mai 45

SCANIC 1945 COM SRL

7996560

893,48

179

MATACHE

55

SERAFIM SRL

13286843

4,70

180

MATACHE

2.76

SETAFEX DEVELOPMENT SRL

29913329

372,60

Nr.

crt.

Denumirea contribuabil

CUI

Majorari la

31.08.2014

(luna restituirii sumei catre Administratia Pietelor Sector 1)

181

MATACHE

2.75

SHEKA - TRADEING SRL

17251481

15,04

182

AMZEI 7

SIBENIK FLOWERS SRL

27170945

110,44

183

MATACHE

2.74

SILEX COM SRL

1584542

879,46

184

MATACHE

56

SIMONA COMPRESTSERVIMPEX

4419142

109,98

185

AUREL VLAICU 13

SOLACU PROD SRL

29314893

701,76

186

MATACHE

2.68

SOROLI COLA SA

4116530

1237,50

187

SPERANTA GRUP SRL

17850987

293,74

188

SPICUL SA

445955

61,20

189

MATACHE

2.73

STAR GRUP TOTAL SRL

15995612

57,34

190

AUREL VLAICU 14

STEAUA MARE SRL

16512830

5039,50

191

MATACHE

2.71

STEFANIA SPECIAL SRL

23902886

231,24

192

p-ta 1 mai 46

STELLAD"ORO.STIL SRL

16715621

86,30

193

MATACHE

2.72

SUERTE SOFT SRL

23270712

734,90

194

MATACHE

2.69

SURORILE RFS SRL

31977383

66,12

195

MATACHE

2.70

SWETT DOG SRL

24273660

398,50

196

MATACHE

57

TAF IMPEX SRL

8260880

1218,44

197

MATACHE

58

TAF TOTAL SRL

27798401

49,68

198

MATACHE

59

TASIMBI METAL CONS SRL

30596844

105,38

199

MATACHE

60

TECNO COFFEE SRL

10914200

44,52

200

MATACHE

2.78

TEO KLAU'S IMPEX SRL

15858402

2187,40

201

MATACHE

2.79

TERKILA TRADING SRL

18783436

1015,88

202

p-ta 1 mai 48

TIFFANY GRUP SRL

15576258

704,46

203

MATACHE

2.80

TIR TOMEX

14907922

2446,38

204

MATACHE

61

TONKA DISTRIBUTION SRL

21621728

362,94

205

MATACHE

62

TOP FRESH FRUITS SRL

29900671

332,72

206

MATACHE

2.82

TUDIA DISTRIBUTIONS SRL

27004497

102,46

207

AUREL VLAICU 17

TWEANS TRADING SRL

16710241

398,56

208

MATACHE

63

UNIVERSAL COM ALGIR SRL

10042526

2853,18

209

MATACHE

64

UNO M EXIM SRL

3820765

3252,26

210

p-ta 1 mai 50

URIEL COMPANY SRL

17345144

581,72

211

MATACHE

2.83

VADICOM METROPOLITAN SRL

22924460

438,04

212

MATACHE

65

VALCOM 50 SRL

2795060

171,32

213

MATACHE

66

VALCOM 75 SRL

4282249

884,76

214

MATACHE

2.84

VALFLOR ORIGINAL SRL

29490059

565,30

215

VALI STURZU TBL SRL

17596294

197,72

216

p-ta 1 mai 51

VALVI INVEST SERV SRL

21279499

1267,28

Nr.

crt.

Denumirea contribuabil

CUI

Majorari la 31.08.2014 (luna restituirii sumei catre Administratia Pietelor Sector 1)

217

MATACHE

67

VALY & FLORIN SPECIAL SRL

27221860

2016,08

218

p-ta 1 mai 55

VESELIA SRL

21652562

124,64

219

MATACHE

2.86

VIDROI COMPANY SRL

24939808

943,22

220

p-ta 1 mai 52

VIOCOM B.C.N. SRL

14687819

1958,47

221

MATACHE

2.88

VIOLET FLOWERS SRL

29909875

557,52

222

MATACHE

2.87

VIOLETA STAR SRL

15802878

785,38

223

p-ta 1 mai 53

VIOREL & FII

9946410

698,48

224

p-ta 1 mai 54

VIOSTEL FAM SRL

28765895

487,40

225

VIOSTEL IMPEX SRL

8183469

434,86

226

MATACHE

68

VIZANTE IMPEX SRL

28660619

30,01

227

MATACHE

69

VNT Security System SRL(Romadis Com SRL)

1556953

3588,30

228

MATACHE

2.42

YOU-MOB EXPERT CONSULT

28233200

53,36

229

p-ta 1 mai 57

ZENIT VS COM 97 SRL

9300281

280,52

230

p-ta 1 mai 56

ZIGMA IMPEX SRL

3017651

1253,24

TOTAL

223.941