Hotărârea nr. 108/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 108 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma

alegerilor locale din data de 10.06.2012;

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, modificată și aprobată

prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.57/26.03.2014 privind alegerea președintelui de ședință;

În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 21 5/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare și completările

ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier ION BRAD președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    108

Data: 19.06.2014