• Hotărârea 228/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 228 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 227/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 227 / 2014 privind situaţia juridică a Pieţei Agroalimentare Amzei
 • Hotărârea 226/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 226 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitaţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modifiările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 225/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 225 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/30.10.2014 pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 224/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 224 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala Gimnazială Aletheea
 • Hotărârea 223/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 223 / 2014 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru doamna Stănescu Manuela Isabela
 • Hotărârea 222/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 222 / 2014 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 221/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 221 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 220/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 220 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 219/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 219 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 218/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 218 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 - 2014
 • Hotărârea 217/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 217 / 2014 privind aprobarea convenţiei de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut
 • Hotărârea 216/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 216 / 2014 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30 noiembrie 2014
 • Hotărârea 215/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 215 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 214/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 214 / 2014 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 14563/19.04.2012 încheiat între domnul Lungu Corneliu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 213/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 213 / 2014 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti
 • Hotărârea 212/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 212 / 2014 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
 • Hotărârea 211/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 2014 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina
 • Hotărârea 210/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 210 / 2014 pentru constituirea unei comisii conform contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009
 • Hotărârea 209/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 209 / 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil, situat în Şos.Odăi nr.3-5, sector 1, Bucureşti
 • Hotărârea 208/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 208 / 2014 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile
 • Hotărârea 207/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 207 / 2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Hotărârea 206/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 206 / 2014 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 205/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 205 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 204/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2014 privind actualizarea tarifelor de prestaţie corespunzătoare Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008
 • Hotărârea 203/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2014 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute de trecere asupra imobilului-teren şi construcţii cu funcţiunea de locuinţe cu destinaţie socială situat în Bucureşti, Sector 4, str. Drumul Binelului nr. 30, bloc T5, aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 202/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 202 / 2014 privind aprobarea implementării de către Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” a Proiectului „I4ALL-Irrigations for all” (Irigații pentru toți) - Leonardo da Vinci, nr 2013-1-RO1-LEO05-28763
 • Hotărârea 201/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 200/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 200 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 199/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 199 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Liceul Teoretic „Şcoala Mea”
 • Hotărârea 198/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Trei Ierarhi”
 • Hotărârea 197/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1
 • Hotărârea 196/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 2014 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 195/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2014 pentru aprobarea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenţă socială cu sau fără cazare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 194/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2014 privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină” derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 193/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2014 privind asigurarea finanţării Proiectului ORIZONT 2009, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, în anul III de sustenabilitate, începând cu data de 1 decembrie 2014
 • Hotărârea 192/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 192 / 2014 privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Motivation România, pentru funcţionarea Atelierului Grădinărit-Întreprinderea de Inserţie Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2014
 • Hotărârea 191/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 191 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 190/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 190 / 2014 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2014 - 2015
 • Hotărârea 189/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 189 / 2014 privind aprobarea condiţiilor de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 în cadrul Contractelor de închiriere nr. 41/10.06.2014 și nr. 286/08.09.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 și nr. 141/25.09.2014
 • Hotărârea 188/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2014 pentru aprobarea scutirii de plata majorărilor de întârziere datorate de către contribuabilii persoane juridice care au avut încheiate, în perioada 2010 – 2013, contracte/convenţii cu Administraţia Pieţelor sector 1
 • Hotărârea 187/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 187 / 2014 HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1
 • Hotărârea 186/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 186 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 185/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 185 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.
 • Hotărârea 184/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 184 / 2014 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţţi unor obiective de investiţţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Hotărârea 183/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 183 / 2014 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult
 • Hotărârea 182/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2014 privind aprobarea implementării de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a Proiectului „Formarea competențelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului funcțional” (POSDRU ID 134669)
 • Hotărârea 181/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 181 / 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 180/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 180 / 2014 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 49/26.03.2013 privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo
 • Hotărârea 179/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 179 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 178/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 178 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala Gimnazială Avenor
 • Hotărârea 177/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la „Grădiniţa lui David”
 • Hotărârea 176/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 176 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa Piticilor”
 • Hotărârea 175/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 175 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniţei cu program normal şi prelungit „Happy Kids”
 • Hotărârea 174/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 174 / 2014 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea 173/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2014 pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 172/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 172 / 2014 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 171/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2014 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”
 • Hotărârea 170/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 2014 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”
 • Hotărârea 169/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 168/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2014 privind aprobarea sponsorizării unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 cu produse de casă și grădină, de către S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L.
 • Hotărârea 167/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 167 / 2014 privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 166/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 166 / 2014 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A de a convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea adoptării hotărârii de dizolvare a societăţii şi de desemnare a lichidatorului
 • Hotărârea 165/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău
 • Hotărârea 164/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2014 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2014-2015
 • Hotărârea 163/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 163 / 2014 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30 septembrie 2014
 • Hotărârea 162/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 162 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 161/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 161 / 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 160/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 160 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 159/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 159 / 2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea 158/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 157/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 157 / 2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 156/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 2014 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a unui spaţiu în suprafaţă de 20,65 mp, situat în imobilul din B-dul Banu Manta nr. 9, Sector 1
 • Hotărârea 155/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 155 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri sitúate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 154/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2014 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 153/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 153 / 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”
 • Hotărârea 152/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2014 privind aprobarea modificării și completării în cel de-al doilea semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, (Anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 151/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 150/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 150 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 149/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2014 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 148/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 148 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 • Hotărârea 147/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 147 / 2014 privind modificarea contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1 (Piaţa Aviaţiei)
 • Hotărârea 146/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 146 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 145/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 145 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 144/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 144 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 143/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 143 / 2014 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
 • Hotărârea 142/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 142 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.340/17.08.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.366/24.09.2009
 • Hotărârea 141/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 141 / 2014 privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 41/10.06.2014 încheiat între Grădinița de copii nr. 283 și proprietarii imobiului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București
 • Hotărârea 140/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 140 / 2014 privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014
 • Hotărârea 139/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 139 / 2014 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2014-2015
 • Hotărârea 138/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 138 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 137/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 137 / 2014 privind aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 136/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 135/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 135 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.365/24.09.2009
 • Hotărârea 134/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 134 / 2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252
 • Hotărârea 133/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 133 / 2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 • Hotărârea 132/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 132 / 2014 privind aprobarea implementării de către Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a Proiectului „Primii paşi spre o carieră de succes în audit şi contabilitate” (POSDRU ID 138762)
 • Hotărârea 131/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 131 / 2014 pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 130/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 130 / 2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 129/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe
 • Hotărârea 128/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 127/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 127 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 126/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2014 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 231/08.11.2012 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 al municipiul Bucureşti
 • Hotărârea 123/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
 • Hotărârea 122/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 122 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 121/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2014 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 106/ 19.06.2014 prin care s-a aprobat încheierea contractului de închiriere a imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, sector 1, București , în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252
 • Hotărârea 120/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 119/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 118/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 117/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 117 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 116/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 116 / 2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 115/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 115 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 114/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 114 / 2014 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 30 iunie 2014
 • Hotărârea 111/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 111 / 2014 privind republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014
 • Hotărârea 110/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 2014 pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 • Hotărârea 109/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale
 • Hotărârea 108/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 108 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 107/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 106/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 106 / 2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252
 • Hotărârea 105/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 / 2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 • Hotărârea 104/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 2014 privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Anexa nr.2 ), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013
 • Hotărârea 103/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 103 / 2014 privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanții funcționarilor publici, respectiv reprezentantul salariaților contractuali, Acordul Colectiv, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Hotărârea 102/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, precum și aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 101/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 101 / 2014 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 100/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 100 / 2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale
 • Hotărârea 99/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 99 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 98/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 97/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 97 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 96/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 96 / 2014 privind aprobarea majorării, prin aport în natură, a capitalului social al S.C. CET GRIVITA S.R.L.
 • Hotărârea 95/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 95 / 2014 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole si alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 94/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 94 / 2014 privind aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia ANAIS în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie
 • Hotărârea 93/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 93 / 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Hotărârea 92/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 / 2014 Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive situate pe terenuri în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 91/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 91 / 2014 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti", situat în Str. Băiculeşti nr. 33, Sector 1, Bucureşti
 • Hotărârea 90/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 90 / 2014 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/08.05.2014 privind desemnarea repezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, situată în Str. Docenţilor nr. 3, Sector 1, Bucureşti
 • Hotărârea 89/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/05.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea 88/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 88 / 2014 privind aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 între conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor
 • Hotărârea 87/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 87 / 2014 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea a 2 persoane cu handicap la competiţiile sportive Cupa Danubius şi Jocurile Europene de Vară "Special Olimpics" ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 86/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 / 2014 privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară "Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1" şi "Complexul Multifuncţional Caraiman", subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020
 • Hotărârea 85/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 85 / 2014 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 • Hotărârea 83/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 82/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Ge Ce Englishkinder, situată în Str. Docenților nr.3, Sector 1, București
 • Hotărârea 81/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 / 2014 pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014-2015
 • Hotărârea 80/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2013-2014
 • Hotărârea 79/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 78/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 / 2014 privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2014
 • Hotărârea 77/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 / 2014 privind aprobarea conturilor de execuție pe surse de finanțare, situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2013
 • Hotărârea 76/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 / 2014 privind scutirea Clubului Diplomatic București de la plata unor creanțe datorate bugetului local al Sectorului 1
 • Hotărârea 75/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2014 prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului - COMENIUS Regio, cu titlul ”Art. & Culture - School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO
 • Hotărârea 74/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014-2015
 • Hotărârea 73/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 72/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 71/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 / 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Piețelor Sectorului 1
 • Hotărârea 70/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 / 2014 privind transmiterea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil situat în Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1
 • Hotărârea 69/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014-2015
 • Hotărârea 68/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 / 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliția Animalelor
 • Hotărârea 67/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 / 2014 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuțiile Serviciului Poliția Animalelor din cadrul Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 66/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2014 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea desfășurării activității de administrare a imobilelor în Sectorul 1
 • Hotărârea 65/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 / 2014 privind aprobarea componenței Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 și a componenței Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare
 • Hotărârea 64/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 63/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 62/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 2014 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2013-2014
 • Hotărârea 61/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 419/29.10.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții extindere ateliere mecanice la Colegiul Tehnic Mecanic ”Grivița” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1
 • Hotărârea 60/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Liceul Teoretic ”Al. Vlahuță” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea 59/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții extindere corp clădire la Liceul de Arte Plastice ”N. Tonitza”, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 25-27, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea 58/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 113/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții consolidare cămin băieți Corp C2 aflat în incinta Colegiului Tehnic de Material Rulant, situat în Calea Giulești nr. 10, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea 57/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 / 2014 privind alegerea președintelui de ședință
 • Hotărârea 56/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România
 • Hotărârea 55/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 / 2014 privind adoptarea unor măsuri referitoare la funcționarea S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 54/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 / 2014 privind aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru lucrările de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1
 • Hotărârea 53/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 / 2014 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociația Pro Magna, în vederea realizării Proiectului ”Școala de Vară de Limbă Germană”
 • Hotărârea 52/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 / 2014 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 și acordarea indemnizației de ședință
 • Hotărârea 51/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 / 2014 privind participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național
 • Hotărârea 50/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 49/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 48/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 / 2014 privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe
 • Hotărârea 47/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 2014 privind implementarea Proiectului ”Valori ale culturii universale, Cetatea Sighișoara”
 • Hotărârea 46/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 / 2014 privind aprobarea desfășurării evenimentului ”Prietenul meu de altă etnie”, efectuată cu ocazia zilei internaționale a romilor
 • Hotărârea 45/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 44/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 43/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 42/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
 • Hotărârea 41/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2014 pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28..11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014 - 2015
 • Hotărârea 40/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 2014 privind aprobarea efectuării unui audit de eficiență energetică la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 39/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 / 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Hotărârea 38/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 / 2014 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociația pentru Sănătate și Sport ”Mens Sana”, în vederea realizării Proiectului social - cultural ”Citius, Altius, Fortius”
 • Hotărârea 37/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 / 2014 privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul Școlar al Municipiului București a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu”
 • Hotărârea 36/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 / 2014 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 235/29.11.2010 privind aprobarea modelului de contract - cadru de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuințe sociale situate în imobilele construite în ansamblul Odăi
 • Hotărârea 35/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 / 2014 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în Str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii
 • Hotărârea 34/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 2.550,46 mp situat în Piața Amzei nr. 13, Sector 1
 • Hotărârea 33/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014 - 2015
 • Hotărârea 32/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2013 - 2014
 • Hotărârea 31/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/05.09.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din Sectorul 1
 • Hotărârea 30/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Școlii Primare Smart Kids, situata în Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 22A, Sector 1, București
 • Hotărârea 29/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitve pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 28/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 / 2014 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului ”O Altă Șansă”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă pentru perioada martie 2014 - februarie 2015
 • Hotărârea 27/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 / 2014 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Mutifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 26/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2014 privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra unor spații din incinta Complexului Multifuncțional Caraiman în favoarea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru o perioadă de 5 ani
 • Hotărârea 25/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 / 2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 24/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 / 2014 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 23/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 / 2014 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 22/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/ copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, centrele de zi (tip creșă) și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 21/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 privind aprobarea cofinanțării, în vederea implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a proiectului ”HEI Inter-Professional Module - co-created by marginalized youth, practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 de luni
 • Hotărârea 20/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 / 2014 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului ”Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundația Health AID România”
 • Hotărârea 19/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 18/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 2014 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1 și împuternicirea Directorului General al Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual al Poliției Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 • Hotărârea 17/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 16/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 / 2014 privind numirea Comisiei pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului situat în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție), pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat - Grădiniței de copii nr. 283
 • Hotărârea 15/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.
 • Hotărârea 14/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 / 2014 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 13/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 2014 privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European ”Meshartility”
 • Hotărârea 12/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 / 2014 privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European ”Covenant CapaCITY”
 • Hotărârea 11/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 2014 privind aprobarea activităților curente ale ”Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București”, în vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 416/13.12.2007
 • Hotărârea 10/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 / 2014 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Fundația Colegiul Național de Apărare
 • Hotărârea 9/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 8/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 / 2014 privind aprobarea Planului de acțiuni și acțiuni de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2014
 • Hotărârea 7/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 2014 privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială, precum și pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuințe
 • Hotărârea 6/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 5/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 4/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2014 pentru completarea Anexei nr.2 a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea retelei scolare de stat si particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucuresti pentru anul 2014-2015
 • Hotărârea 3/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate și instituțiilor subordonate Consiliului Local
 • Hotărârea 2/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local
 • Hotărârea 1/2014 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 2014 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013