Proces verbal din 31.05.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31 mai 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  31 mai 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 3442 din 26.05.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectelor de investiții din cadrul Programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Alexandra” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Brăduț” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Buburuza” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Stejărel” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect  de  hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi”, situată în Str.Academiei nr.22, Sector 1, București, în vederea finalizării lucrărilor de restaurare a icoanelor și a iconostasului – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie auto, în etapa de implementare a Proiectului ”Șanse egale pe piața muncii” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind implementarea Proiectului „Istorie și civilizație pe meleaguri prahovene” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile în vederea efectuării lucrărilor de amenajare și întreținere – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală în vederea semnării proceselor-verbale de vecinătate pentru imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul instituţiei publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 respectiv,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Anexa nr.2), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Anexei nr. 3 (Regulamentul de organizare și funcționare  a Complexului Multifunctional Caraiman) la Hotărârea Consiliului Local nr. 19/28.02.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

17.  Proiect de hotărâre privind încetarea folosinţei gratuite a spaţiului situat în Calea Griviţei nr. 208, sector 1, în suprafaţă de 494 mp de către Poliţia Locală a Sectorului 1 şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204/12.10.2010 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 24 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 5 mai 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 18 proiecte de hotărâre.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită introducerea peste ordinea de zi a unui număr de 7 proiecte.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi în totalitate.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectelor de investiții din cadrul Programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Mihai Bâzgan: Este cineva în sală care să ne dea lămuriri?

Domnul Bogdan Pițigoi: Sunt proiecte care au câștigat licitația.

Domnul Mihai Bâzgan: De ce  dumurile comunale au costuri mai mici? Văd că aici sunt costuri destul de ridicate. De exemplu, în Hotărârea Guvernului României nr.250/2011 se stabilește un cost maxim pentru metrul liniar de drum. Este prea mare diferența.

Domnul Bogdan Pițigoi: Diferențele dintre drumurile comunale și  străzile dintr-un oraș sunt mari. Nu se limitează numai la asfaltare.

Domnul Mihai Bâzgan: În Hotărârea Guvernului  României nr.28/2008 se menționează că trebuie să ni se prezinte un deviz general. Să ne dați și nouă o justificare.

Domnul Bogdan Pițigoi: Sunt calcule făcute de profesioniști, se fac studii de fezabilitate și se fac licitații care vor fi sub aceste sume care sunt sumele maxime. Nu putem compara un drum cu altul. De ce ne-am raporta la un drum comunal și nu la unul județean?

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            7 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-            7 voturi împotrivă;

-            1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Alexandra” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dănuț Fleacă: Sunt 4 case de tip familial. Au fost făcute prin proiecte Phare și vrem să le mansardăm pentru a mări capacitatea acestora de la 20 de copii, cât este în prezent, la 40 de copii.. Am avut 75.000 USD/casă. Diferența a fost suportată de Consiliul Local al Sectorului 1. Costul total a fost de aproximativ 100.000 USD/casă. Se va asigura prin mansardare  spațiul de dormit, loc de joacă și spații anexe.

Domnul Dan Ion Vasile: Au fost suficienți 100.000 USD pentru a construi o casă și e nevoie   de 125.000 EURO pentru a o mansarda?

Domnul Niculae Pupăză: Nu putem să chemăm proprietarul să plătească diferența?

Domnul Dănuț Fleacă: Proprietarul  suntem noi, DGASPC Sector 1.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          17 voturi pentru;

-            4 voturi împotrivă;

-            3 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Brăduț” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Dan Ion Vasile: Nu este aceeași mansardare??

Domnul Dănuț Fleacă: Este un alt proiect.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            5 voturi împotrivă;

-            1 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Buburuza” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            6 voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Stejărel” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Vreți să le transferați în New York?

   Domnul Ion Brad: Crește capacitatea.

Domnul Dan Ion Vasile: Dacă adunăm sumele de la mansardare nu putem face încă o casă?

Domnul Dănuț Fleacă: Nu avem teren.

 

Din acest moment în sală sunt 25 de consilieri, prin prezența domnului consilier Viorel Gănescu.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            7 voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect  de  hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi”, situată în Str.Academiei nr.22, Sector 1, București, în vederea finalizării lucrărilor de restaurare a icoanelor și a iconostasului – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            3 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie auto, în etapa de implementare a Proiectului ”Șanse egale pe piața muncii” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Dănuț Fleacă: Spălătoria se află în Strada Nazarcea nr.24-28. Este plătită din banii ministerului. Sunt angajate 32 de persoane, dintre care 10 persoane  cu handicap, care lucrează cu jumătate de normă. Persoanele cu handicap nu înseamnă că nu pot presta o asemenea muncă. Suntem parteneri ai ministerului. Am obținut toți banii de la minister.

           

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          20 voturi pentru;

-            5 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind implementarea Proiectului „Istorie și civilizație pe meleaguri prahovene” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dănuț Fleacă: Este un proiect pentru ziua de 1 iunie pentru copiii de etnie romă.

Domnul Dan Ion Vasile: Dar pentru copiii care nu sunt de etnie romă de ce nu se face un asemenea proiect?

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          19  voturi pentru;

-            4  voturi împotrivă;

-            2  abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile în vederea efectuării lucrărilor de amenajare și întreținere – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Mircea Stăncescu: De unde se transmit?

Domnul Bogdan Pițigoi: În Piața Amzei se amenajează acel spațiu. Se lasă spațiu liber și în jurul pieței agro-alimentare se vor amenaja spațiile uniform de către ADP. Trotuarele  se vor amenaja la fel ca cele de vizavi.

Domnul Dan Ion Vasile: Asta nu este trotuar. Este locul unde era piața.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          20  voturi pentru;

-            2  voturi împotrivă;

-            3  abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală în vederea semnării proceselor-verbale de vecinătate pentru imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Viorel Gănescu:  Nu era corect să avem o primă evaluare? Putem să facem o comisie.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Nu vorbim de niciun spațiu.

Domnul Viorel Gănescu: Vă dau un exemplu: Grădinița nr.44. S-a dat aprobare pentru o construcție cu geamurile de la baie în curtea grădiniței și voiam să prevenim pe viitor asemenea situații.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Potrivit legii, dacă una sau mai multe vecinătăți ale parcelei proprietate privată sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul verbal de vecinătate trebuie  semnat și ștampilat de reprezentantul instituției care le are în administrare. Legea acoperă și situația în care nu se prezintă nimeni.

Domnul Mihai Bâzgan: ADP-ul nu are nicio competență în această speță?

Domnul Viorel Gănescu: Poate fi și o zonă verde, proprietatea noastră. Mi se pare corect să fie delimitate aceste proprietăți ca să știm și noi.

Domnul Cristian Dumitrescu: Se face grănițuire.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18  voturi pentru;

-            2  voturi împotrivă;

-            5  abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul instituţiei publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 respectiv,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Anexa nr.2), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          20  voturi pentru;

-            1  vot împotrivă;

-            4  abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Vreau să-l întreb pe domnul director de ce râde? La grila asta de salarizare de este așa de mare diferența dintre salariul minim și cel maxim?

Domnul Robert Nițu: Obiectul acestei hotărâri este acela că Administrația Piețelor a implementat Sistemul de management al calității.

Domnul Dan Ion Vasile: Adică un merceolog are 27 milioane vechi și un șofer 22 milioane????

Domnul Robert Nițu: Aceasta este grila din Legea salarizării unice.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          20  voturi pentru;

-            2  voturi împotrivă;

-            3  abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Anexei nr. 3 (Regulamentul de organizare și funcționare  a Complexului Multifunctional Caraiman) la Hotărârea Consiliului Local nr. 19/28.02.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          21  voturi pentru;

-            4  abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Viorel Gănescu: Acest proiect nu are avizul Comisiei juridice.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Raportul comisiei nu a fost multiplicat pentru că s-au întrunit mai tîrziu cei de la comisia juridică.

Domnul Viorel Gănescu:N-a fost nimeni în stare, ieri la comisie, să ne spună despre ce este vorba. Care-i treaba cu acest post de îngrijitor?

Doamna Alexandra Culea: Ca să nu rămână pe dinafară s-a transformat acest post vacant.

Domnul Viorel Gănescu: Domnul director Andrei Mihail este abilitat în această perioadă să semneze acte? Nu poți să-i dai unui om care este bolnav abilitarea să semneze acte.

Domnul Dan Ion Vasile: Face dintr-un îngrijitor referent?????

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          17  voturi pentru;

-            6 voturi împotrivă;

-            2  abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Să ne spună și nouă în câteva cuvinte despre ce este vorba.

Doamna Alexandra Culea: În hotărârea veche se prevedea că se pot ridica mașinile de pe spațiile verzi și carosabil. Prin această hotărâre se dorește armonizarea cu Legea nr.155/2011.

Domnul Dan Ion Vasile: Nu aveți voie să ridicați autovehicule de pe străzile administrate de PMB. Ați pierdut o mulțime de procese.

Doamna Alexandra Culea: Toate procesele sunt câștigate.

Domnul Dan Ion Vasile: Nu aveți voie. Amenajați locuri de parcare și pe urmă ridicați mașinile. Propun amânarea discutării acestui proiect.

 

Domnul Ion Brad: Cine este pentru amânarea acestui proiect?

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-            9  voturi pentru;

-          16  voturi împotrivă;

 

Domnul Ion Brad: Propunerea domnului consilier Dan Ion Vasile a  fost respinsă.

Domnul Mihai Bâzgan: Când sunt proiecte de hotărâri să vină directorul instituției. Este lipsă de respect față de noi, consilierii. Să nu trimită tot felul de oameni, ci să vină cel care poate da răspunsuri la obiect.

Domnul Dan Ion Vasile: Să existe un om care să poată da răspunsuri la toate întrebările. Domnul Fleacă cum poate veni de 10 ani sa-și susțină punctele de vedere?

Domnul Dan Mircea Stăncescu: El candidează pentru Cartea Recordurilor.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16  voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

17.  Proiect de hotărâre privind încetarea folosinţei gratuite a spaţiului situat în Calea Griviţei nr. 208, sector 1, în suprafaţă de 494 mp de către Poliţia Locală a Sectorului 1 şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204/12.10.2010 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Viorel Gănescu: În luna octombrie plângeau cu lacrimi de crocodil că nu au spații. Constat că din 12.10.2010 s-a rezolvat terasa și nu mai e nevoie de spațiu. Să consemnați că în termen de 30 de zile  vreau să fim informați asupra tuturor spațiilor deținute de Poliția Locală, ce caracter au și ce chirie se plătește. Această situație am mai cerut-o și am să vă arăt câte adrese nu au răspuns.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: DGITL-ul ce face cu spațiul ăsta? Să înțeleg că, pe cale de consecință, reintră în activitatea DGITL-ului? Pentru activități specifice?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Acolo activează casieria și arhiva.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          23  voturi pentru;

-            2 voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem 12 poziții. Vom vota fiecare poziție în parte.

 

1.      PUD - Str. Godeni nr.30

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.      PUD - Str. Ștefan Magheri nr.15

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

3.      PUD – Str. Stoica Ludescu nr.45

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  împotrivă.

-           

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

4.      PUD - Str. Eugen Brote nr.28A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            7  împotrivă;

-             1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

5.      PUD – B-dul Oaspeților nr.42B

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

6.      PUD - Str. Sutașului nr.23

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            9  împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

7.      PUD - Str. Vorniceni nr.30

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

8.      PUD - Str.  Triumfului nr.100

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            8  împotrivă;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

9.      PUD - Șos. Gh.I.Sisești nr.113C, 113E

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            8  împotrivă;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  PUD - Str. Timișului nr.52A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            7  împotrivă.

-            2  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

11.  PUD - Str. Radu Boiangiu nr.23

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            8  împotrivă.

-            1  abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

12.  PUD - Str. Mircești nr.44

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18  voturi pentru;

-            7  voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Rugby pentru amenajarea şi modernizarea bazei sportive din Bd. Mărăşti nr. 18-20 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Consiliul Local dă bani ca să ce?????

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: În anul 2008 s-a încheiat un protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 și Federația Română de Rugby   prin care Consiliul Local s-a obligat să susțină Federația prin amenajarea spațiului de lângă Biserica Cașin. Acest proiect de hotărâre este doar o confirmare a continuării a acestui parteneriat. Pentru anul 2011 se solicită un sprijin financiar de 620.000 lei.

            Domnul Dan Ion Vasile: Domnule Secretar, după umila mea cunoștință, clădirea respectivă este gata. Supraetajăm sediul nou al Federației??? Sediul este nou și supraetajat.

 

 Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          17  voturi pentru;

-            6  voturi împotrivă;

-            2  abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

20.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Rectificarea este necesară pentru punctul anterior.

            Domnul Dan Ion Vasile: Banii nu erau prinși în buget, acum ne-am adus aminte...

           

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          17  voturi pentru;

-            8  voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

21.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație al Grădiniței de copii M.Ap.N. nr.2, situată în Str.G-ral Cristescu Constantin, nr.5, Sector 1, București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: De ce n-a fost numit până acum?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Grădinița are un regim special. Este prinsă în rețeaua școlară, dar nu este în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. Există un reprezentant al Primarului în Consiliul de Administrație.

            Domnul Ion Brad: Am să fac o primă propunere – domnul Cristian Dumitrescu. Mai există și alte propuneri? Rog Serviciul Secretariat General, Audiențe să pregătească buletinele de vot. Între timp vom trece să discutăm  proiectul următor.

 

 

22.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

23.  Proiect de hotărâre   pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.97/22.04.2010 privind aprobarea implementării activităților Proiectului ”Orizont 2009”, elaborat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

24.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimțământului pentru deplasarea în excursii și tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Bălan Ștefania, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ”Alexandra”, conform Sentinței Civile nr.1032/16.07.2009, emisă de Tribunalul București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

25.  Proiect de hotărâre   privind acordarea consimțământul pentru deplasarea în excursii și tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Grigore Ioan-Neluș, aflat în plasament la Complexul de Servicii Sociale ”Jiului”, conform Sentinței Civile nr.1460/16.12.2009, emisă de Tribunalul București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Avem rezultatul votului?

            Domnul Cristian Dumitrescu: Au fost exprimate un număr de 24 de voturi, din care 21 pentru și 3 împotrivă.

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          22  voturi pentru;

-            3  voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton