Proces verbal din 31.01.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31 ianuarie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  31 ianuarie 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 537 din 26.01.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiţii „Proiectare şi execuţie sistem de monitorizare centralizată a centralelor termice şi pentru supravegherea centralizată a centralelor de alarmare şi detecţie incendiu la centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1

3.      Proiect de hotărâre prin care se solicită Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil – Primarul Sectorului 1

4.      Proiect de hotărâre prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului- « Positive Thinking Training», nr. 509925-LLP-2010-RO-COMENIUS-CAM (Accompanying Measures) din cadrul „Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii” – Primarul Sectorului 1

5.      Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1  și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Poliţiei Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului ”Pentru sănătatea noastră” de către Complexul Multifuncțional Caraiman, pentru o perioadă de 1 an  – Primarul Sectorului 1

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în localitatea Bran, judeţul Prahova pentru perioada 29.01.2011 -04.02.2011 a copilului Toma Antonio Adrian, aflat în plasament la asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, împreună cu echipa de polo pe apă din cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura”, în cantonamentul de pregătire,   însoţit de antrenor - domnul Pleşca Laurențiu – Primarul Sectorului 1

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 24 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 26 ianuarie 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 9 proiecte de hotărâre. De asemenea, se propune introducerea peste ordinea de zi a Proiectului  de hotărâre prin care se aprobă  funcționarea ca unitate  cu personalitate juridică a Școlii cu clasele I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu”,   cu sediul în str. I.P.Pavlov nr.2-4, sector 1, București . Supun aprobării dumneavoastră introducerea peste ordinea de zi a acestui proiect.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiţii „Proiectare şi execuţie sistem de monitorizare centralizată a centralelor termice şi pentru supravegherea centralizată a centralelor de alarmare şi detecţie incendiu la centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

Domnul Mihai Bâzgan: Ar trebui ca acest proiect să fie al doilea pe ordinea de zi și nu primul. Nu putem aproba niște indicatori și apoi să aprobăm bugetul.

Domnul Ion Brad: Întotdeauna așa a fost. Întâi se aprobă indicatorii și apoi se prind banii în buget.

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011

 

Domnul Marius Țugurel: Să ne spună și nouă cineva despre ce este vorba.  De la investiții este cineva?

Domnul Mihai Bâzgan: Domnule Președinte, dacă tot stăm am și eu o propunere. Am discutat cu colegii mei și am vrea ca la următoarea rectificare de buget să fie prevăzuți bani în buget pentru parcări supraterane, 5-10 parcări pentru acest an. Avem  modelul celor  de la Sectorul 6. Și ce dacă sunt chinezești? Va fi o licitație și vom vedea cine va câștiga. Dar trebuie să prevedem bani în buget pentru asta.

Domnul Ion Brad: Trebuie făcute niște estimări.

Domnul Bogdan Grigorescu: Acesta este un proiect pe care ni l-am propus de mai multă vreme. Dar avem probleme juridice. Sectorul 1 nu are patrimoniu. Trebuie să obținem administrarea pentru terenurile respective.Noi suntem la faza de identificare a unor loturi.

Domnul Ion Brad: Ne bazăm și pe sprijinul dumneavoastră.

Domnul Mihai Bâzgan: Cât avem pentru investiții în anul 2011? Unde se dau cei mai mulți bani?

Doamna Anca Ludu: Bugetul consolidat al Consiliului Local pe anul 2011 este în sumă de 1.142.623,77 mii lei. Pentru investiții avem anul ăsta 379,429,86 mii lei. Sunt dați bani și pentru reabilitare, școli, spitale, DGASPC, la ADP. La unitățile de învățământ se dau 55.217 mii lei pentru dezvoltare (pag.8 din Raportul de specialitate). Pentru ADP, vedeți la pagina 10, la rubrica ”Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – ADP Sector 1” – 10.844,30 mii lei. Pentru locuințe, la pagina 11 – 132.892,61 mii lei.

 

Din acest moment sunt prezenți 25 de consilieri. A venit în sală și doamna consilier Nicoleta Stancu.

 

Domnul Țugurel: Pentru biserici avem bani pentru investiții?

Doamna Anca Ludu: Anul ăsta nu avem prevăzuți.

Domnul Marius Țugurel: Cum facem să prindem bani pentru Biserica din Calea Dorobanți? Cum facem să reparăm acoperișul?

Domnul Mihai Bâzgan: Avem posibilitate legală?

Domnul Ovidiu Fulgeanu: Da, există posibilități legale.

Domnul Ion Brad: Să facă o solicitare în acest sens.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          15 voturi pentru;

-            8 împotrivă

-            2 abțineri;

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre prin care se solicită Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          15 voturi pentru;

-            8 împotrivă;

-            2 abțineri.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului- « Positive Thinking Training», nr. 509925-LLP-2010-RO-COMENIUS-CAM (Accompanying Measures) din cadrul „Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii”

 

Domnul Ștefan Topor: Nu vi se pare că aceste proiecte mai trebuie să fie trecute și prin comisii? Consider că ar fi trebuit să fie discutat și în comisia de învățământ.

Domnul Bogdan Grigorescu: Are avizul Comisiei juridice.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24  voturi pentru;

-            1 abținere;

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1  și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Poliţiei Locale a Sectorului 1

 

Domnul Ștefan Topor: Este cineva de la Poliția Comunitară? Spuneți-mi și mie câți stau în birou și câți sunt pe teren? Din 250. De ce nu-i văd pe stradă?

Domnul Florin Jucan: Cei care sunt pe stradă lucrează în ture de 8 ore și 12 ore. Prin restructurare au fost disponibilizați aproape 700 de persoane.

Domnul Ștefan Topor: Câți au muncă de birou?

Domnul Florin Jucan: La Serviciul Juridic și Resurse Umane, la contabilitate sunt maxim 20 de persoane.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          22  voturi pentru;

-            3  abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului ”Pentru sănătatea noastră” de către Complexul Multifuncțional Caraiman, pentru o perioadă de 1 an 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ștefan Topor: Legat de Complexul Multifuncțional Caraiman. Este o unitate bine pusă la punct. Dar oferă servicii numai pentru vârstnici. Poate că ar trebui să ne gândim să-i ajutăm și pe ceilalți.

            Doamna Angelica Juracopschi: La stomatologie, de exemplu, sunt primiți în funcție de venituri.

            Domnul Ștefan Topor: Câți medici de familie avem?

Doamna  Angelica Juracopschi: Unul.

   Domnul Ștefan Topor: Ar trebui să vă gândiți la servicii și pentru alte categorii de persoane.

   Doamna Angelica Juracopschi: Aceste lucruri se fac și în funcție de personal.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

Domnul Dan Stăncescu: Ce vrea domnul director aici?

Domnul Dănuț Fleacă: Se reduce numărul de personal de la 2835 la 2141 de posturi. Se reașează unele servicii. Se desființează unele direcții și devin servicii. Practic se restructurează și se reduce numărul de personal.

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în localitatea Bran, judeţul Brașov pentru perioada 29.01.2011 -04.02.2011 a copilului Toma Antonio Adrian, aflat în plasament la asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, împreună cu echipa de polo pe apă din cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura”, în cantonamentul de pregătire,   însoţit de antrenor - domnul Pleşca Laurențiu

 

 

Domnul Mihai Bâzgan: Este vorba despre Clubul de Polo, Noi, Primăria Sectorului 1 am reparat acel bazin de înot. De ce a trebuit să-l dăm înapoi Clubului Sportiv? Mi se pare corect să fi rămas la Școala nr.3.

Doamna Nicoleta Stancu: Dar 29 ianuarie a fost. A plecat deja?

Domnul Marius Țugurel: Cât costă deplasarea?

Domnul Dănuț Fleacă: Deplasarea o plătește  clubul.

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Voi supune la vot fiecare PUD din anexă.

 

1.      Șos. București-Ploiești nr.42-44

 

Domnul Paul Olteanu: Propun amânarea acestui PUD.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI AMÂNAREA.

 

 

2.      Str. Iacob Negruzzi nr.8

 

Domnul Marius Țugurel: Propun să  respingem  punctul 2.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI RESPINGEREA.

 

 

Domnul Ștefan Topor: Sectorul 1  este un sector în care există foarte multe case și în mijlocul unui cartier se construiește un bloc de birouri și scrie că își asigură parcare. Propun să se procedeze ca și în străinătate, adică  să poată parca în aceste zone numai cei care au domiciliul în acea zonă. Sunt multe orașe în lume care au rezolvat așa această problemă.

Domnul Ion Brad: Propun să facem și noi o hotărâre în acest sens.

 

 

3.      Str.Străbună nr.59 A

 

Doamna Cristina Mara: Nu se potrivește profilului zonei.

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: În zonă se poate construi P+4.

Domnul Marius Țugurel: Câte locuri de parcare are asigurate?

Doamna Cristina Mara: Propun amânarea acestui PUD.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI AMÂNAREA.

 

4.      Str. Madrigalului nr.46

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          22  voturi pentru;

-            3  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

5.      Șos. Chitilei nr.303A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15  voturi pentru;

-          10  abţineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

6.      Str. Nisipari nr.17B

 

 

Domnul Ştefan Topor:  Sunt cel puţin 4 maşini acolo. Sunt  foarte multe conflicte între vecini.

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Din faza de AC nu se poate identifica dacă este locuinţă personală sau colectivă.

Domnul Bogdan Grigorescu: Există o Hotărâre de Consiliu General  care reglementează problema locurilor de parcare. Că omul spune că-şi face locuri de parcare şi apoi îl transformă în spaţii de birouri nu mai este treaba noastră.

Domnul Ştefan Topor: Ce fac  inspectorii de la Disciplina în construcţii?

Domnul Bogdan Grigorescu: Sunt 7 inspectori. Le-ar trebui câţiva ani să verifice fiecare construcţie.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

7.      Dr. Regimentului nr.73-79, lot 1/10-lot 3

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

8.      Str. Dobrogeanu Gherea nr.27B

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

9.      Str. Navigației nr.56

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

10.  Str. Ion Neculce nr.39-41

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ştefan Topor: Chiar am să cer o verificare a  locurilor de parcare pe Str.Ion Neculce.

 

11.  Str. Grigore Gafencu nr.61-75

 

 

Domnul Adrian Tănăsescu: Dacă colegii îşi mai aduc aminte, la ședința ordinară din luna decembrie a fost cineva care a intervenit în legătură cu acest PUD.  În comisia de urbanism am luat în discuţie acest PUD, am fost şi pe teren. Comisia a dat aviz negativ. Au şi un PUZ şi  s-au legat de oportunitatea din zonă: o stradă îngustă, cu un capăt în Herăstrău şi celălalt în Caranfil. Considerăm că traficul în zonă va deveni absolut infernal în zonă la începutul şi la sfârşitul zilei. În zonă se află şi conducte de termoficare. Avem 4S, deci ca număr de locuri de parcare există spaţiu. Cealaltă intrare este pe o stradă inexistentă, care s-a creat prin PUZ. Situaţia este foarte, foarte delicată.

Domnul Mihai Bâzgan: Ne va paşte un proces.

Domnul Ion Brad: Ce şanse avem să nu pierdem?

Domnul Bogdan Grigorescu: Înţeleg că este vorba despre un PUZ în vigoare, dar că membrii Comisiei de urbanism au dat aviz negativ. Din punct de vedere juridic trebuie avut în vedere că există posibilitatea ca solicitantul acestui PUD să ceară despăgubiri. Este vorba despre responsabilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră.

Domnul Mihai Bâzgan: Există posibilitatea propunerii de amânare?

Domnul Ion Brad: Comisia s-a pronunţat deja.

Domnul Gheorghe Dincă: Avem dreptul să ne pronunţăm sub rezerva oportunităţii. Noi considerăm că nu este oportună această construcţie. Chiar şi dacă se ajunge în instanţă ne putem susţine punctul de vedere.

 

Domnul Ion Brad: Propun amânarea acestui PUD.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI AMÂNAREA.

 

12.  Șos. Gh.I. Sisești nr.262-264, lot 2

                                        

Domnul Dan Ion Vasile: Ce se vrea acolo?

Domnul Ştefan Topor: Domnule Secretar, cum este cu intrarea aceasta în legalitate?

Domnul Bogdan Grigorescu: Legiuitorul a prevăzut acest termen de la 1 lună la 3 luni pentru intrarea în legalitate. Sancţiunea pe care trebuie s-o suporte cel care nu a respectat legea este aceea a plăţii amenzii contravenţionale. Noi constatăm dacă beneficiarul şi-a plătit amenda şi semnăm autorizaţia de construire.

Domnul Ştefan Topor: Dacă el a făcut un lucru ilegal noi aprobăm ilegalitatea.

Domnul Dan Ion Vasile: Ce înseamnă că terenul este afectat de trama stradală?

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Acest PUD are un PUZ la bază. Şi terenul beneficiarului respectiv este afectat de trama stradală impusă prin PUZ.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre în totalitatea lui.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect  de hotărâre prin care se aprobă  funcționarea ca unitate  cu personalitate juridică a Școlii cu clasele I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu”,   cu sediul în str. I.P.Pavlov nr.2-4, sector 1, București

Domnul Mihai Bâzgan: Până acum n-a  avut personalitate juridică?

Domnul Bogdan Grigorescu: Am mai avut o asemenea speţă. Cine nu are 100 sau 200 de elevi trebuie să obţină avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar la bază trebuie să existe o hotărâre de consiliu.

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-            22 voturi pentru;

-              3 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

*

                                                            *                            *

 

Domnul Ştefan Topor: V-am rugat mai demult ca pe ordinea de zi a şedinţelor să existe şi punctul Diverse. Pe Strada Agronomiei între nr.7 şi nr.15 nu există lumină. Am dat telefon la Luxten. Şi nu s-a făcut nimic. Oamenii sunt atacaţi pe stradă.

Domnul Ion Brad: Solicitaţi să facem demersuri? Vom face.

Domnul Dan Stăncescu: Domnule Preşedinte, două probleme avem din partea  grupului PD-L.

1. La rectificarea de buget dorim să alocăm o sumă de bani pentru un Proiect de hotărâre pentru amplasarea de camere de luat vederi în toate instituţiile de învăţământ unde elevii depăşesc vârsta de 15 ani (adică în licee), cu legătură directă la Poliţia Comunitară. Solicităm acest lucru pentru combaterea consumului de droguri (pentru care am luat deja primele măsuri) şi pentru a preveni acele atitudini antisociale.

2. Am solicitat în şedinţa de îndată de data trecută execuţia bugetară pentru 2009 şi 2010. Solicităm iaraşi acest lucru.

Domnul Bogdan Grigorescu:  Pe ceea pe 2009 o veţi primi. Cea din 2010 va fi discutată în şedinţa din  luna martie.

 

Domnul Mihai Bâzgan: Având acel incident cu femeia muşcată de câini. Aş dori să de identifice câinii fără stăpân din sector şi li  se monteze cipuri care să aibă  un număr. Cei ce vor să adopte câini să răspundă din punct de vedere legal şi pentru cei care nu au stăpâni să găsim o soluţie, să fie duşi în adăpost, sterilizaţi, conform legislaţiei în vigoare. Acest aspect trebuie rezolvat  că vedeţi ce se poate întâmpla.

Domnul Cristian Tudose:  Cunosc foarte bine această situaţie. Primăria Municipiului Bucureşti a dat pe raza Sectorului 1 dreptul la o serie de cabinete de sterilizare gratuită, cu montarea cipurilor, cu trecerea în fişa de adopţie a numărului de cip. Însă nu se urmăreşte dacă proprietarul reîntoarce câinele pe stradă. O amendă în acest sens ar fi binevenită.

Domnul Ştefan Topor: În  faţa Primăriei din Banu Manta există cel puţin 10 câini. Cine are grijă de ei?

Domnul Marius Ţugurel: Propun ca de acum încolo toţi directorii din cadrul primăriei Sectorului 1 să participe la toate şedinţele  Consiliului Local de la început şi până la sfârşit. Direcţia investiţii să ia toate măsurile pentru a introduce pe lista de investiţii repararea acoperişului bisericii din Dorobanţi, de lângă Romtelecom.

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă. Ne vedem luna viitoare.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton