Proces verbal din 30.11.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30 noiembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  30 noiembrie 2011

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 10022 din 28.11.2011, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.   Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – Bună ziua. Deschidem şedinţa extraordinară de azi care este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 25 consilieri. Vă supun acum la vot descărcarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 24 noiembrie 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Bună ziua. Pentru ședința extraordinară de azi pe ordinea de zi avem un singur proiect de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

           

            Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect.

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și  Statului de funcții ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Supun acum la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

           

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și  Statului de funcții ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ștefan Topor: De ce nu este prezentă doamna director? A fost prezentă o singură dată.

Domnul Mihai Cucu: Doamna director își cere scuze, dar lucrează la un alt proiect. Prin prezentul proiect se solicită suplimentarea numărului de personal. Direcția gestionează 84 de unități de învățământ cu un personal contractual  insuficient, 15 +1. Acesta este motivul imperios necesar pentru care propunem acest proiect.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Ca urmare a adresei Prefecturii Municipiului București prin care se transmit 5 posturi Sectorului 1, s-a hotărât distribuirea acestora astfel: s-a suplimentat organigrama Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu 3 posturi, deoarece din 15 angajați,  3 sunt în concedii de maternitate. Celelalte două posturi sunt pentru Compartimentul Comunicare din Primărie, dar acestea nu fac obiectul acestei hotărâri. Pentru ele se așteaptă avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton