Proces verbal din 28.12.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 decembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 decembrie 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 12606 din 27.12.2011, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.         Proiect de hotărâre   prin care se ia act de finalizarea negocierilor privind terenurile libere de construcţii situate în Bucureşti, Str. Someşul Rece nr. 55, Sector 1  şi Str. Someşul Rece nr. 55A, Sector 1 şi se aprobă încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu privire la terenurile menţionate – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La ședință au participat 19 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Andrei Ioan Chiliman - Primarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu:  Ședința  este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 19 consilieri. Supun la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de  22 decembrie  2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de îndată de astăzi avem pe ordinea de zi  1 proiect de hotărâre.

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: De asemenea, mai avem un proiect peste ordinea de zi, precum și un punct Diverse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Supun acum la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre   prin care se ia act de finalizarea negocierilor privind terenurile libere de construcţii situate în Bucureşti, Str. Someşul Rece nr. 55, Sector 1  şi Str. Someşul Rece nr. 55A, Sector 1 şi se aprobă încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu privire la terenurile menţionate – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Doamna Ana Zvirid:  Aș dori să se facă o rectificare la art.2, unde se menționează că vânzătorul va trebui să plătească cumpărătorului prețul total.

Domnul Ion Brad: Se va corecta această eroare materială. Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Această solicitare a fost făcută târziu și trebuie ca până în data de 5 ianuarie să ne prezentăm punctul de vedere, așa că am fost nevoiți să discutăm acest proiect acum. Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Diverse

 

Domnul Viorel Gănescu: Am  sesizat acum câteva ședințe că în unele zone din sectorul 1 se dezvoltă o vegetație luxuriantă, unde există inclusiv șerpi. În zona Ambasadei Ruse, la rondul Francisc,  trebuie refăcut spațiul verde. La fel trebuie realizată reabilitarea pe str.Mihai Viteazu, unde este un crater între 16 Februarie și Str.Ștefan Magheri. De asemenea, la intersecția Str.Sălăjeni cu Str.Proletarului sunt cinci capace de canal lipsă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman: Vă rog să-mi prezentați o notă cu toate aceste probleme și mă voi ocupa personal pentru rezolvarea lor. Avem o problemă cu furnizorii de utilități care execută tot felul de lucrări, unele poate necesare, dar nu repară acolo unde au intervenit. Rezolvarea unor probleme depinde de noi, altele însă depind de alții.

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme, vă mulțumim pentru participare și declarăm închise lucrările ședinței de astăzi.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

    Daniela Anton