Proces verbal din 28.02.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 februarie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 februarie 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 1369 din 23.02.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind înregistrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe a Sectorului 1 în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor și stabilirea modului în care se suportă comisionul bancar aferent efectuării plății electronice – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996, a locuinței, cu modificările și completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al Poliţiei Sector 1, în sensul transformării unei funcții publice  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea calităţii de administrator de imobil  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, pentru perioada martie 2011 - februarie 2012 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/2002  privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizaţia Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a Proiectului Centrul Social pentru Tranzit, cu transmiterea folosinţei gratuite a imobilului situat în str. Apicultorilor nr. 1, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 347/2004 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere,  în cursul anului 2011, pentru copilul Ioan Maria,  aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Alexandra” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre  privind acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Paraschiv George,  aflat în plasament la C.S.S. ”Sf. Iosif” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru eliberarea Certificatului de Naștere de la Starea Civilă Sector 6, pentru copilul Bold Tudor, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ”Buburuza” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere,  în cursul anului 2011, pentru copilul Bold Tudor,  aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.  Proiect de hotărâre  privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Udrea Carol, protejat la Casa de Tip Familial « Buburuza » şi asistat  la Casa de Tip Familial “Sf. Constantin”, conform Dispoziţiei nr.1989/14.02.2011, emise de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1– Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.210/12.10.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str.Feroviarilor nr.37 Bis, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grupului Școlar Industrial Construcții Căi Ferate – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

17.  Proiect de hotărâre pentru revocarea poz.16 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.145/29.06.2010 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate  în Sectorul 1 al Municipiului București, respectiv   PUD Str. Ialomicioarei nr.6 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 24 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 31 ianuarie 2011.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          22 voturi pentru;

-            2 abțineri;

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 17 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

Domnul Dan Stăncescu: În legătură cu proiectul de la punctul 15, Grupul PD-L vă roagă să supuneți aprobării Consiliului Local scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect. Din punctul nostru de vedere sunt mai mult probleme acolo.

Domnul Ion Brad: Supun la vot propunerea domnului consilier.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se propune introducerea peste ordinea de zi a încă 7 proiecte de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun acum la vot ordinea de zi în întregul ei, cele 16 proiecte de pe ordinea de zi și cele 7 proiecte de pe ordinea de zi suplimentară.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind înregistrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe a Sectorului 1 în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor și stabilirea modului în care se suportă comisionul bancar aferent efectuării plății electronice

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe a Sectorului 1

 

Domnul Mihai Bâzgan:  Despre ce modificări este vorba? În ce constau?

Doamna Nicoleta Văduva: Diminuăm funcțiile vacante pentru a scădea cheltuielile de personal. Acestea se vor reduce cu 1392 lei.

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996, a locuinței, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al Poliţiei Sector 1, în sensul transformării unei funcții publice 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă

 

Domnul Viorel Gănescu: Vreau să văd și eu cum se face selecția de personal.

Doamna Alexandra Culea: Conform Legii nr.188 nu avem funcții vacante.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea calităţii de administrator de imobil 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, pentru perioada martie 2011 - februarie 2012

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/2002  privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizaţia Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a Proiectului Centrul Social pentru Tranzit, cu transmiterea folosinţei gratuite a imobilului situat în str. Apicultorilor nr. 1, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 347/2004  

 

Domnul Dan Ion Vasile: Am două probleme. De ce este trecut art.45, alin.(1) în loc de alin.(3)?  Și a doua: Locuitorii Sectorului 1 care locuiesc în apropiere sunt nemulțumiți de activitatea și de traficul din zonă.

            Doamna Mariana Coman: Organizația Concordia și-a anunțat în scris intenția de a face un contract cu o firmă de pază. Nici Centrul Pinocchio nu este un centru dorit, nici cetățenii din acea zonă nu văd cu ochi buni existența acestui centru.  Și așa se întâmplă în toate zonele unde există persoane cu probleme. Se va prevede în contractul care se va încheia că acest contract se poate rezilia dacă nu suntem mulțumiți.

            Domnul Dan Stăncescu:  Există un angajament de principiu, în scris, vizavi  de o firmă de pază?

            Domnul Bogdan Grigorescu: Se va impune și securizarea zonei prin înălțarea gardului.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere,  în cursul anului 2011, pentru copilul Ioan Maria,  aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Alexandra”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre  privind acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Paraschiv George,  aflat în plasament la C.S.S. ”Sf. Iosif”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          22 voturi pentru;

-            2 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru eliberarea Certificatului de Naștere de la Starea Civilă Sector 6, pentru copilul Bold Tudor, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ”Buburuza”

 

 

Domnul Ștefan Topor: Domnule Secretar, sunt probleme foarte mari în sector cu eliberarea certificatelor de naștere. Durează luni de zile eliberarea lor. Cetățenii sunt lipsiți de anumite drepturi, din cauza neeliberării lor în timp util.

Domnul Bogdan Grigorescu: Ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63 am ajuns la situația paradoxală ca cei 21 de salariați ai Direcției Stare Civilă să gestioneze activitatea sectorului 1, dar și să facă treaba pentru toți românii plecați în străinătate. Toate transcrierile se fac de către Primăria Sectorului 1. În urma demersurilor pe care le-am făcut pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern am solicitat suplimentarea numărului de angajați ai Direcției Stare Civilă cu 54 de persoane. Așteptăm acum adoptarea acestei hotărâri. Recunosc că termenele pentru eliberarea documentelor sunt foarte lungi.

Domnul Ștefan Topor: La Ambasada din Bonn în 2 ore au rezolvat solicitările a 22 de persoane.

Domnul Bogdan Grigorescu: La orice ambasadă se taxează, dar la sectorul  1 este gratuit.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          23 voturi pentru;

-            1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere,  în cursul anului 2011, pentru copilul Bold Tudor,  aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

14.  Proiect de hotărâre  privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Udrea Carol, protejat la Casa de Tip Familial « Buburuza » şi asistat  la Casa de Tip Familial “Sf. Constantin”, conform Dispoziţiei nr.1989/14.02.2011, emise de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1– Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Voi supune la vot fiecare PUD din anexă.

 

 

1.      Șos. București-Ploiești nr.42-44

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Șos. Chitilei nr. 221 B, lot 1

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.      Șos. Chitilei nr. 221 B, lot 2

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.      Str. Străbună nr. 59 A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

5.      Str.Gala Galaction nr. 46

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

 

6.      Str.Câmpinița, lot 2 nr.13

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

7.      Str. Grigore Manolescu nr. 15 A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

8.      Str. Gheorghe Ștefan nr. 27

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

9.      Str. Delta Dunării nr. 1

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

10.  Str. Dumitru Florescu nr. 14

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

11.  Drumul Plaiul Sarului nr. 57

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

12.  Str. Amiciției nr.72

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

13.  Str. Grigore Gafencu nr.61-75

 

Domnul Adrian Tănăsescu:  Vă reamintesc, aceasta este lucrarea amânată data trecută. Comisia a dat aviz negativ.

Domnul Ion Brad: Ideea era ca trebuie să facem un studiu de oportunitate pentru trafic și încă nu s-a primit niciun rezultat. Cine este pentru amânarea acestui PUD?

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI AMÂNAREA.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          23  voturi pentru;

-            1  abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

16.  Proiect de hotărâre pentru revocarea poz.16 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.145/29.06.2010 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate  în Sectorul 1 al Municipiului București, respectiv   PUD Str. Ialomicioarei nr.6

 

Domnul Dan Ion Vasile: Ce s-a întâmplat aici?

 

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Proiectantul a greșit  niște date referitoare la coeficientul de utilizare a terenului. Noi am luat datele puse la dispoziție de beneficiar. Noi nu trebuie să facem aceste verificări la PUD. Când s-a ajuns la autorizația de construcție s-a constatat această deficiență a proiectantului.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Bogdan Grigorescu: Potrivit art.2 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Tursimului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a  publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, ”În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, autoritățile administrației publice locale eliberează și aprobă prin hotărâre a consiliului județean/local/ Consiliului General al Municipiului București Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la art.1”.

Potrivit art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003, lege aplicabilă în cazul de față, autoritatea administrației  publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz.

Alin.(2) din Legea nr.52/2003 prevede că Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului, în condițiile alin.(1), cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile publice.

Astfel, pentru a îndeplini obligațiile legale, autoritățile administrației publice la nivelul sectorului 1 au transmis organizațiilor neguvernamentale cu atribuții în domeniu proiectul de act normativ  privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

În urma analizei conținutului raportului, organizațiile consultate au propus amânarea discutării proiectului de regulament în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.

În consecință, pentru a respecta în totalitate prevederile legale și pentru a afla și punctul de vedere al partenerilor de discuție cu privire la conținutul Regulamentului, considerăm oportună discutărea acestuia în viitoarea ședință a Consiliului Local.

 Oricărui viitor PUD ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 i se vor aplica aceste prevederi.

 

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1) şi la nivelul instituţiei publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 respectiv,  Complexul Multifuncţional Caraiman (anexa nr. 5) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218  din 29.10. 2010

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2011

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

21.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi aisgurarea calităţii  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din sectorul 1

 

Domnul Mihai Bâzgan: De ce liceele tehnice  au 3+1 reprezentanți, iar celelalte 2+1? Care-i al treilea?

Domnul Bogdan Grigorescu: Este vorba de reprezentanții Consiliului Local, iar unul este treaba exclusivă a primarului.

Domnul Viorel Gănescu: Consiliul Local are 3 reprezentanți.

Domnul Bogdan Grigorescu: Este lista care cuprinde numele reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

22.  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti

 

Domnul Dan Stăncescu: Este cineva care poate să ne spună despre ce este vorba? Noi n-am apucat să studiem proiectul.

Doamna Alexandra Culea: În urma reorganizării  și a schimbării denumirii instituției trebuie modificate formularele, tipizatele.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la stadiul activităților având ca finalitate lichidarea și radierea din Registrul Comerțului a S.C.ECONOMAT 2001 S.R.L., la care Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București are calitatea de asociat unic

 

Domnul Dan Stăncescu: Ce se vrea cu acest proiect de hotărâre?

Domnul Bogdan Grigorescu: SC Economat 2001 SRL a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.41/2001. Începând cu luna iulie 2004 activitatea societății s-a rezumat la lichidarea  stocului de marfă, precum și la achitarea debitelor acumulate în timp față de furnizorii de mărfuri. Prin Sentința comercială nr.11225/27.10.2008 instanța a admis acțiunea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a dispus dizolvarea SC Economat 2001 SRL. În urma verificărilor și analizelor făcute s-a constatat existența unei diferențe de 120.200 lei între capitalul social al societății înregistrat la Registrul Comerțului și capitalul social vărsat de asociatul unic, Consiliul Local al Sectorului 1. Este o chestiune strict procedurală.

Domnul Mihai Bâzgan: Ce se întâmplă cu imobilele care au fost ale SC Economat?

Domnul Bogdan Grigorescu:  Acestea au fost folosite prin contracte de comodat încheiate cu Administrația Piețelor. Revin la piețe.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă. Ne vedem luna viitoare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton