Proces verbal din 25.08.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25 august 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  25 august 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4645 din 19.08.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1  – – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului Centrul de Zi ”Sf. Ana”, derulat în parteneriat de către Consiliul Local al Sectorului 1 - prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 și Asociația Sf. Ana – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 18 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Andrei Ioan Chiliman – Primarul Sectorului 1, domnul Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu:  Ședința  este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 18 consilieri. Supun la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de  11 august  2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          17 voturi pentru;

-             1 abținere.

 

Procesul verbal a fost descărcat cu majoritate de voturi.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 4 proiecte de hotărâre. De asemenea, se propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 2 proiecte de hotărâre și anume:

 

  1. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2011-2012 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu  pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad:  Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun acum la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Am văzut că sunt două persoane de la Poliția Locală. Cine ne prezintă și nouă ce se modifică?

Doamna Alexandra Culea: Se transformă 3 posturi, conform Legii nr.188, prin redistribuire de personal din corpul de rezervă.

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

 

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1  –  Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului Centrul de Zi ”Sf. Ana”, derulat în parteneriat de către Consiliul Local al Sectorului 1 - prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 și Asociația Sf. Ana – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: S-a solicitat retragerea de pe ordinea de zi a punctului 8 din anexă. Supun la vot această propunere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Am să prezint acum fiecare PUD din anexă.

 

1.      PUD Str. Limpejoarei nr.24

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.      PUD Str. Pinului nr.7A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.      PUD Str. Acumulatorului nr.15

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.      PUD Str. Malul Mare nr.40

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

5.      PUD Str. Dej nr.69

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

6.      PUD Drum Piscul Cerbului nr.26-28

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

7.      PUD Str. Valea Morii nr.6

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

8.      PUD Intr. Străulești nr.37

 

Domnul Dan Ion Vasile: Ce înseamnă asta? Câte clădiri sunt?

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Sunt 3 imobile. Documentația are PUZ la bază, se solicită PUD pentru detaliere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2011-2012 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Dan Ion Vasile: De ce trebuie să se mandateze  Poliția Locală?

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Ei sunt cei care supervizează această activitate. Ei au niște proceduri care durează câteva luni. De aceea trebuie să intrăm cu acest gen de proiect în fiecare an.

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu  pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Am să prezint acum fiecare PUD din anexă.

 

1.      PUD Calea Griviței nr.166

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

2.      PUD Str. Puțul lui Zamfir nr.9

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Cu aceasta ședința s-a terminat, vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Întocmit,

              1 ex.

       Daniela Anton