Proces verbal din 24.11.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 24 noiembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  24 noiembrie 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 6168 din 18.11.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre pentru  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/28.02.2011  privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie ale  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din sectorul 1 – Primarul Sectorului 1al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate  în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modicările și completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru asigurarea finanțării primului an de sustenabilitate în cadrul Proiectului „Șanse egale pe piața muncii” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Asistare şi Protecţie Copil cu Deficienţe Auditive Sf. Mihail din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani a spaţiului în suprafaţă de 32 mp, din incinta Centrului  Multifunţional Phoenix, din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1,  cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str.Pajura, nr. 15A, Corp A, către Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”, cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Str. Amurgului nr. 53 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, din resursele proprii ale sectorului 1, pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului nr.  70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea doamnei Mazilu Doina, asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea depunerii actelor necesare eliberării şi ridicării certificatului de naştere în original pentru copilul Gabor Robert Florin – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali. De asemenea, au participat: domnul Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Alexandru Moldoveanu – Directorul Direcției Juridice și Resurse Umane,  domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Domnul Alexandru Moldoveanu: Întrucât domnul Secretar Bogdan Nicolae Grigorescu este în concediu îi țin eu locul la această ședință. Având în vedere că în acest moment sunt în sală 24 de consilieri, deschidem ședința de astăzi  și propun descărcarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17 noiembrie  2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâre. La cererea celor care au inițiat proiectul, se va retrage punctul 8. Supun la vot această propunere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

 

Domnul Ion Brad:  De asemenea, se propune introducerea pe ordinea de zi a două proiecte de hotărâre. Supun la vot această propunere.

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.328/23.07.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor de locuințe sociale – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

Domnul Ion Brad:  Supun acum votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

 

1.      Proiect de hotărâre pentru  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/28.02.2011  privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie ale  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din sectorul 1 – Primarul Sectorului 1al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate  în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modicările și completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Grupul PDL are o doleanță. Am vrea să se introducă printre celelalte criterii și un criteriu pentru cei cu studii superioare. Un cuantum de 8 puncte, dacă titularul are studii superioare și dacă poate face dovada absolvirii acestora.

 

            Din acest moment în sală sunt 25 de consilieri, prin prezența doamnei consilier Nicoleta Stancu.

 

            Doamna Cati Carmen Musceleanu: Și dacă are mai multe facultăți să i se acorde mai multe puncte? Locuințele sociale sunt pentru cei cu venituri reduse.

            Domnul Niculae Pupăză: Este o categorie săracă pentru care se fac aceste locuințe.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Există tineri care au studii superioare, care fac ceva pentru această societate. Considerăm că un cuantum de 8 puncte este mai mult decât rezonabil.

            Domnul Alexandru Moldoveanu: Studiile superioare se pot dovedi cu un act. Ar trebui să existe o notă la finalul anexei în care să se menționeze că lipsa acestui act nu va duce la depunctarea celorlalti, altfel ar fi o discriminare. De asemenea, se va avea în vedere că acest criteriu se poate aplica doar cererilor înregistrate începând cu 01.11.2011

           

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru asigurarea finanțării primului an de sustenabilitate în cadrul Proiectului „Șanse egale pe piața muncii” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Asistare şi Protecţie Copil cu Deficienţe Auditive Sf. Mihail din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Aș avea o întrebare. De ce s-a ajuns la această situație?

Doamna Mariana Coman (director DGASPC Sector 1): Din cauza lipsei de personal pentru întreținerea internatului Școlii Speciale care funcționează în această locație.. Acest Centru a fost preluat de noi în anul 2000. Am luat legătura cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu Ministerul Educației și am cerut sprijinul pentru această situație. În acest centru sunt 63 de copii, dintre care doar 4 au domiciliul în sectorul 1, iar ceilalți au domiciliul în celelalte sectoare sau în jurul Bucureștiului. Am revenit cu adrese la Ministerul Educației și la Inspectorat, pentru a prelua internatul care este al Școlii Speciale pentru Surzi nr.1, dar nu ne-au luat  în seamă.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-          10 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani a spaţiului în suprafaţă de 32 mp, din incinta Centrului  Multifunţional Phoenix, din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1,  cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str.Pajura, nr. 15A, Corp A, către Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”, cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Str. Amurgului nr. 53 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Din acest moment în sală sunt 26 de consilieri, prin prezența domnului consilier Mihai Marian Bâzgan.

 

            Domnul Ștefan Topor: Este vorba de spațiul ADP-ului?

            Doamna Mariana Coman (director DGASPC Sector 1): Este fosta Creșă Jiului, din Pajura.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 voturi pentru;

-            2 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea doamnei Mazilu Doina, asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea depunerii actelor necesare eliberării şi ridicării certificatului de naştere în original pentru copilul Gabor Robert Florin – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Voi supune la vot fiecare PUD în parte:

 

-          PUD Str. Grigore Gafencu nr.61-75

 

Domnul Gheorghe Dincă: Să ni se spună de ce comisia a dat aviz nefavorabil acestui PUD?

Domnul Adrian Tănăsescu: Este vorba despre o lucrare care a mai fost în atenția dumneavoastră, un P+18. În discuțiile anterioare am cerut un studiu de trafic, zona respectivă este foarte aglomerată, pe o stradă cu sens unic. Este vorba despre persoana care a prezentat un punct de vedere în decembrie 2010.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Investitorul vrea să facă 18 etaje într-un loc unde o să apară ca un par înfipt. Nu suntem de acord să stricăm imaginea cartierului.

Domnul Adrian Tănăsescu: PUZ-ul îi permite să construiască.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Chestia cu funționalitatea o discutăm de câteva ședințe.

Domnul Gheorghe Dincă: Problema cu parcarea a rezolvat-o?

Domnul Adrian Tănăsescu: A venit cu un memoriu de trafic de 2 pagini.

Domnul Cristian Dumitrescu: Eu am o nelămurire. Comisia CTUAT a dat aviz favorabil, ceea ce înseamnă că avizele sunt OK.

Domnul Dan Ion Vasile: Perspectiva construirii este inoportună.

Domnul Adrian Tănăsescu: Avizul comisiei consilierilor este consultativ.

Domnul Mihai Bâzgan: Pentru 18 etaje câte locuri de parcare au acolo?

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 abțineri (Marinela Adam, Gheorghe Alexe, Mihai Bâzgan, Ion Brad, Florian Crișu, Alecsandru Diaconescu, Andrei Diaconescu, Gheorghe Dincă, Cristina Dinu, Cristian Dumitrescu, Viorel Gănescu, Alin Ghinea, Cristina Mara, Vasile Moțoc, Cati Musceleanu, Niculae Pupăză, Nicoleta Stancu, Dan Mircea Stăncescu, Cătălin Teodorescu, Ștefan Topor, Daniel Tudorache, Cristian Tudose, Dan Ion Vasile, Ana Zvirid);

-            2 voturi împotrivă (Paul Olteanu și Adrian Tănăsescu).

 

CONSILIUL LOCAL NU A APROBAT ACEST PUD.

 

 

-          PUD Dr. Plaiul Câmpinei P.13, lot.11, nr.22-84

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-          10 abțineri ;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

-          PUD Str.Racordării nr.12-18

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          17 voturi pentru;

-            9 abțineri ;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

-          PUD Str.Telescopului nr.5

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-          10 abțineri ;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

-          PUD Dr. Plaiul Câmpinei, P.13, lot 3/2, nr.22-84

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-          10 abțineri ;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

-          PUD Str. Simeria nr.29

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-          10 abțineri ;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

-          PUD Str. Aeromodelului nr.12

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-          10 abțineri ;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre în întregul lui, fără punctul 1, PUD Str. Grigore Gafencu nr.61-75, care nu a fost aprobat.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-          10 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.328/23.07.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor de locuințe sociale – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Viorel Gănescu: Aș vrea să vă uitați puțin pe Raportul de specialitate. Totul este învăluit  în atâta ceață, nu ni se spune despre ce posturi este vorba, ce implicații sunt din punctul de vedere al salarizării.

Domnul Alexandru Moldoveanu: Este cineva de la Poliția Locală?

Doamna Alexandra Culea: Este vorba despre promovarea în grad a unor funcționari publici.

Domnul Viorel Gănescu: Dumneavoastră aveți ISO?

Doamna Alexandra Culea: Există fonduri alocate acestui scop.

Domnul Viorel Gănescu: Spuneți despre ce este vorba, vrem informații complete, conform Legii nr.215/2001.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-          10 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte intervenţii, consider această ședință încheiată şi vă mulțumesc pentru participare.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

                          Ion Brad                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Întocmit,

              1 ex.

       Daniela Anton