Proces verbal din 22.12.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 22 decembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  22 decembrie 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 12395 din 16.12.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30 noiembrie 2011, inclusiv anexe ale acesteia – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1 între conducerea instituției și reprezentanții salariaților  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul  beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind   aprobarea  listei cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile OUG nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii imobilelor clădiri compuse din cel mult două unități locative care  au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici sau egale cu 25 lei, aflate în sold  la data de 31 decembrie a anului 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactive necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 27 consilieri locali. De asemenea, au participat: domnul Andrei Ioan Chiliman – Primarul Sectorului 1, domnul Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu  – Secretarul Sectorului 1,  domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Având în vedere că în acest moment sunt în sală 27 de consilieri, deschidem ședința de astăzi  și propun descărcarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15 decembrie  2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

Domnul Ion Brad:  De asemenea, se propune retragerea punctului 6 de pe ordinea de zi și introducerea pe ordinea de zi a încă 5 proiecte și un punct diverse. Propun ca ultimul punct al ordinii de zi, alegerea președintelui de ședință, să fie discutat primul, punctele 2 și 3 să fie încetarea mandatului de viceprimar al domnului Dan Tudorache, respectiv alegerea viceprimarului Sectorului 1. Atrag atenția asupra numelui corect al domnului viceprimar, respectiv Daniel Tudorache și să se facă rectificarea corespunzătoare.

Domnul Daniel Tudorache: Având în vedere această situație, până la clarificare, Grupul PSD va părăsi sala.

 

Părăsesc sala domnii Daniel Tudorache, Crișu Florian Mișu și Vasile Moțoc, în sală rămânând 24 de consilieri.

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi, cu modificările menționate.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

1.      Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

Domnul Niculae Pupăză: Sunteți de acord că în ultimii 3 ani și jumătate, ședințele Consiliului Local al Sectorului 1 au fost conduse foarte bine de către domnul Ion Brad? Așa că eu propun să fie reales, chiar până la noile alegeri.

Domnul Mihai Bâzgan: Dar poate că nu-i de acord.

Domnul Ion Brad: Nu vreau să ieșiți acum toți din sală.

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt alte propuneri supun la vot această propunere.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

2.      Hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar al domnului Dan Tudorache

Domnul Nicolae Grigorescu: Aici vreau să fac o precizare. Raportul de specialitate va suferi o modificare, deoarece în Raport se menționează ca această hotărâre a fost luată la inițiativa unui grup de consilieri, dar ea este inițiativa Primarului Sectorului 1, așa că se va modifica ca atare.

Domnul Ion Brad:  Rog Secretariatul General să pregătească buletinele de vot.

Se distribuie buletinele de vot.

Domnul Cristian Dumitrescu: Rezultatul votului este următorul: s-au exprimat un număr de 24 de voturi, din care 19 pentru și 5 voturi sunt nule.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.       Hotărâre privind alegerea viceprimarului Sectorului 1 al municipiului București

Domnul Andrei Iona Chiliman: Propun pe doamna Cati-Carmen Musceleanu.

În acest moment Grupul PD-L părăsește sala.

Domnul Ion Brad: Având în vedere că în acest moment nu avem cvorumul necesar, propun amânarea discutării acestei hotărâri.

Grupul PD-L revine în sală.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30 noiembrie 2011, inclusiv anexe ale acesteia – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1 între conducerea instituției și reprezentanții salariaților  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul  beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind   aprobarea  listei cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile OUG nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii imobilelor clădiri compuse din cel mult două unități locative care  au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Este vorba despre persoanele fizice care-și fac reabilitarea termică pe cheltuiala proprie.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Această hotărâre va produce efecte numai pentru viitor.

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici sau egale cu 25 lei, aflate în sold  la data de 31 decembrie a anului 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactive necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 25 de PUD-uri. Sunt destul de multe. Eu propun să le unim cu celelalte, să nu le discutăm separat având în vedere că au același subiect.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Aș dori să vă reamintesc de Legea nr.350/2001, în condițiile în care aveți 9 PUD-uri pentru intrare în legalitate. Conform art.56, indice 1 ”nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construcție sau care nu respectă prevederile autorizației de construcție”, iar această prevedere intră în vigoare de la 01.01.2012. Este ultima șansă ca acești proprietari să intre în legalitate. Este doar opțiunea dumneavoastră.

La poziția 5 din al doilea proiect cu PUD-uri avem o opinie motivată. Este făcută de domnul Alexandru Moldoveanu, dar mi-o însușesc. La unul dintre proprietarii vecini nu a ajuns notificarea, astfel că acel proprietar nu a putut sa-și dea acordul cu privire la acel PUD.

Domnul Ion Brad: Voi supune la vot fiecare PUD în parte:

 

1.      PUD Str. Rotașului nr.6

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-            8 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.      PUD Str. Scărișoara nr.6

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

3.      PUD Str.Carol Knappe nr.51

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-            8 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.      PUD Str. Turnu Roșu nr.5

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

5.      PUD Intrarea Epocii nr.8-12

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

6.      PUD Str. Modestiei nr.36

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

7.      PUD Str. Barajul Argeș nr.17, 17A, 19

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

8.      PUD Str. Victor Daimaca nr.13A

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

9.      PUD Str. Bauxitei nr.51A

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

10.  PUD Str. Gheorghe Missail nr.72

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

11.  PUD Str. Veronica Micle nr.14

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

12.  PUD Str. Peluzei nr.10

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

13.  PUD Str. Gemeni nr.32

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

14.  PUD Str. Lt.col. Dumitru Răducu Durbac nr.83

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

15.  PUD Str. Mureș nr.25

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

16.  PUD Str. Lonea lot B22, B23, B25, B39, B40, B41, B42 nr.21-25

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

17.  PUD Dr. Plaiul Câmpinei, T.187, P.13, lot 4 nr.22-84

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

18.  PUD Str. Betonierei nr.1B

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

19.  PUD Str. Lonea, lt B1, B2, B4, B5, B14, B16, B17, B19, B20, B21

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

20.  PUD Str. Duioșiei nr.5

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

21.  PUD Str. Gheorghe Calpan nr.26

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          12 voturi pentru;

-          12 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

22.  PUD Bdul Bucureștii Noi nr.7-9

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

23.  PUD Str. Piatra Morii nr.12

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

24.  PUD Str. Av. Popișteanu nr.60

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          12 voturi pentru;

-          12 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

25.  PUD Str. Av. Popișteanu nr.1A

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Cristian Dumitrescu: Am totuși o întrebare. Am văzut pe avizul consilierilor de la comisia de specialitate că este aviz nefavorabil. Să ni se spună și nouă de ce.

Domnul Adrian Tănăsescu: Nu știu de ce cere colegul meu aceste informații. Este discuția legată de acel teren indentificat ca spațiu verde de colegii  de la cadastru. Noi, membrii comisiei nu  ne-am schimbat decizia.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: O să trecem acum la lista suplimentară.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

1.      PUD Str.Dirijorului nr.35

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

2.      PUD Str.Herman Oberth nr.35

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          12 voturi pentru;

-          12 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.      PUD Str. Dornei nr.47

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          23 voturi pentru;

-            1 abținere;

 

CONSILIUL LOCAL A APROBAT  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.      PUD Str. Triumfului nr.108

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          13 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

5.      PUD Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu nr.73

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS PUD-UL  CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării  Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti  prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundaţia Health AID România” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

16.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Fundației ”PRO DINAMO”, în vederea desfășurării unor activități sportive – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Mihai Bâzgan: Aș dori niște precizări.

Domnul Ovidiu Fulgeanu: Este vorba despre un ajutor financiar de 500 mii lei. Există o colaborare mai veche cu această fundație. Acest ajutor s-a acordat și anul trecut și dorim să avem continuitate.

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          23 voturi pentru;

-            1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Comunitare a  Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Dan Ion Vasile; Să se modifice titlul. Este vorba despre Poliția Locală și nu Poliția Comunitară.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: În proiectul de hotărâre titlul este corect.

Domnul Andrei Ioan Chiliman: Se solicită modificarea Statului pentru reducerea organigramei cu un număr de 8 posturi, deoarece a scăzut numărul locuitorilor Sectorului 1.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

19.  Diverse: Informare cu privire la auditul financiar al contului de execuție bugetară pe 2010  realizat de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a Municipiului București

 

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Aveți în mapă toate informațiile necesare precum și decizia Curții de Conturi.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte intervenţii, consider această ședință încheiată şi vă mulțumesc pentru participare.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

                          Ion Brad                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Întocmit,

              1 ex.

       Daniela Anton