Proces verbal din 22.03.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 22 martie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  22 martie 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2095 din 17.03.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare pasarelă pietonală care supratraversează linia CF 300 București-Ploiești, km.7+750”, Sectorul 1, București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investitții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Consolidare, reabilitare, restaurare, conservare Capelă Sf.Ecaterina” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al Poliţiei Sector 1, în sensul transformării a șapte funcții publice  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.12 din Anexa nr.1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Social de Servicii „Odăi”- la Hotărârea Consiliului Local  Sector 1 nr. 220/2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi-Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Fundaţia World Vision România şi Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru derularea Proiectului “Asistenţa umanitară în situaţii de dezastre” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistență socială, cu sau fără cazare, inclusiv  sistemul de asistență maternală ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial și în sistemul de asistență maternală din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea  cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și al Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de organizare și funcționare a Comisiei  tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 26 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 15 martie 2011.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 voturi pentru;

-            2 abțineri;

 

Domnul Dan Ion Vasile: Eu mă abțin deoarece nu am fost prezent la ședința din 15 martie 2011.

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 15 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Ion Brad: De asemenea, avem și un număr de 4 proiecte peste ordinea de zi, deoarece punctul 1 a fost retras. Supun la vot introducerea celor 4 proiecte peste ordinea de zi.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Retras

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanţii funcţionarilor publici, respectiv reprezentanţii salariaţilor contractuali, Acordul Colectiv de Muncă, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.222/03.07.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, modificată prion Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.74/24.03.2009 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 281/22.12.2010 privind concesionarea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a terenului aferent construcţiei în suprafaţă de 5235 mp. situat în str. Mureş nr. 51, Sector 1 (Piaţa Agroalimentară Mureş), în vederea amenajării unui complex multifuncţional – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare pasarelă pietonală care supratraversează linia CF 300 București-Ploiești, km.7+750”, Sectorul 1, București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investitții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Aș dori să ne spună domnul director despre câte blocuri este vorba.

Domnul Bogdan Pițigoi: Este vorba despre 200 de blocuri, lista este anexată la proiectul de hotărâre. Se lucrează la documentație.

Domnul Mihai Bâzgan: Bănuiesc că prioritatea o stabiliți dumneavoastră.

Domnul Bogdan Pițigoi: Nu. Primul venit, primul servit.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Consolidare, reabilitare, restaurare, conservare Capelă Sf.Ecaterina” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al Poliţiei Sector 1, în sensul transformării a șapte funcții publice  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.12 din Anexa nr.1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Social de Servicii „Odăi”- la Hotărârea Consiliului Local  Sector 1 nr. 220/2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi-Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-          10 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Fundaţia World Vision România şi Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru derularea Proiectului “Asistenţa umanitară în situaţii de dezastre” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 voturi pentru;

-            2 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistență socială, cu sau fără cazare, inclusiv  sistemul de asistență maternală ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Nivelul alocației de hrană este diferit  de la un centru la altul?

Domnul Dănuț Fleacă: Alocația de hrană se majorează cu un leu/persoană și diferă între casele care găzduiesc copiii seropozitivi sau copii cu handicap.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          22 voturi pentru;

-            4 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Cristian Țugurel:  Ne spune și nouă domnul director despre ce este vorba?

Domnul Dănuț Fleacă: Este vorba de cele două centre de îngrijire și asistență, Sf.Elena și Sf. Vasile.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          20 voturi pentru;

-            6 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial și în sistemul de asistență maternală din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          21 voturi pentru;

-            5 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea  cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și al Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Cristian Țugurel: Să ne explice și nouă domnul director despre ce este vorba.

Domnul Ștefan Topor: Costul mediu lunar de întreținere/beneficiar este de 2431 lei?

Domnul Dănuț Fleacă: Da.

Domnul Ștefan Topor: Sunt familii întregi care nu au 24 milioane de lei lună.

Domnul Dănuț Fleacă: Acestea sunt costurile reale. Doar alocația de hrană este puțin mai mare la Complexul Odăi. Este de 3139 lei.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          19 voturi pentru;

-            7 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Dănuț Fleacă: Vreau să fac o precizare: costurile cu salariile nu se iau în calcul. Noi însă vi le prezentăm pentru a ști care sunt costurile reale. Conform actelor normative în vigoare se încasează 60% din pensie.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile:  43 de milioane pentru o persoană... nu știu cine are asemenea venituri.

Domnul Dănuț Fleacă: Trebuie să comparați  cheltuielile pe centre. Am făcut aceste propuneri respectând legea și având în vedere tipul de activitate și gradul de pericol al activității.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          23 voturi pentru;

-            3 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de organizare și funcționare a Comisiei  tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai BâzganCe se modifică?

Domnul Andrei Marinescu: Într-una din ședințele trecute ați aprobat Regulamentul privind metodologia de consultare a populației. Se simte nevoia de reactualizare a Regulamentului Comisiei tehnice de urbanism.

Domnul Ștefan Topor: Când vine omul la Primărie i se dă un fluturaș în care să se menționeze toate actele necesare pentru documentație?

Domnul Andrei Marinescu: Există pe site-ul Primăriei, la centrul de informare și la persoanele care sunt la ghișeu și dau relații celor interesați.

Domnul Mihai Bâzgan: V-ați gândit și la partea de normare a lucrărilor? Să nu mai dureze așa mult timp  până se eliberează o autorizație.

Domnul Andrei Marinescu:  Asta depinde de cum își completează fiecare solicitant documentația.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Voi supune la vot fiecare PUD din anexă.

 

 

1.      Drumul Piscul Vechi nr.4

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Str. Carpați nr.98

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

3.      Str. Cricovului nr.23, lot 2

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-          10  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Str. Vasile Gherghel nr.74

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18  voturi pentru;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Str. Ialomicioarei nr.6

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          20  voturi pentru;

-            6  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Str. Stăbună nr.133

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18  voturi pentru;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Calea Dorobanților nr.140

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

8.      Str. Pictor Iser nr.33

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          19  voturi pentru;

-            7  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Str. Șoimului nr.21

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            9  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Str. Abrud nr.92

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          21  voturi pentru;

-            5  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

 

11.  Str. Modestiei nr.71

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          24  voturi pentru;

-            2  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

12.  Str. Constantin și Elena nr.37

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18  voturi pentru;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

13.  Șos. Jandarmeriei nr.227-231

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

21 voturi pentru;

-            5 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

14.  Str. Vacanței nr.23

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          25  voturi pentru;

-            1  abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

15.  Str. Gemeni nr.70A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          21  voturi pentru;

-            5  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

 

16.  Calea Griviței nr.191

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          23  voturi pentru;

-            3  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

17.  Str. Străbună nr.78

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-          10  voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

18.  Str. Redișoara nr.3

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

19.  Aleea Privighetorilor nr.86C

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-          10 voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

20.  Șos. Chitilei nr.191

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          19  voturi pentru;

-            7  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

21.  Str.Slt.Pătru Adrian nr.13

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

22.  Str. Automatizării nr.21C

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

23.  Str. Puțul lui Crăciun nr.35A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18  voturi pentru;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

24.  Drumul Nisipoasa nr. 123-155

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

25.  Str. Lonea nr.21-25, lot B9

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          22  voturi pentru;

-            4  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

26.  Str. Lonea nr.21-25, lot B33, 34

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          25  voturi pentru;

-            1  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

27.  Str. Lonea nr.21-25, lot B8

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          22  voturi pentru;

-            4  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

28.  Str. Maior Alexandru Câmpeanu nr.65

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          21  voturi pentru;

-            3 voturi împotrivă;

-            2  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Dan Ion Vasile: La poziția 5 este vorba despre concesionare?

Domnul Andrei Marinescu: Este vorba despre o extindere și supraetajare. Este vorba despre terenul de sub construcție, de 89,29 mp.

Domnul Dan Ion Vasile: La PUD-ul de la poziția 24, ce este cu parcela 8?

Domnul Andrei Marinescu: Este vorba despre o casă construită în interiorul ansamblului ANL, la care se face o extindere.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Vizavi de regimul juridic. Toate casele sunt în aceeași situație la ANL. Terenul este în administrarea ANL-ului și în folosința proprietarilor.

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Locuința a fost construită de ANL și avem și acordul de la ANL pentru această extindere.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          17 voturi pentru;

-            9 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Punctul 15 de pe ordinea de zi propun să-l discutăm la sfârșit.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Ion Brad:  Întrucât punctul 2 este legat de primul punct, iar acesta a fost retras, propun amânarea și acestui proiect.

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI AMÂNAREA PROIECTULUI.

 

 

16.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanţii funcţionarilor publici, respectiv reprezentanţii salariaţilor contractuali, Acordul Colectiv de Muncă, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Viorel Gănescu: Dacă am amânat primele două proiecte, de ce îl discutăm pe acesta?

Domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu: Este vorba despre acord și contract care trebuie aprobate pentru că cele vechi expiră.  Acestea nu iau în discuție numărul de personal.

Domnul Viorel Gănescu: Nu este conform noului Cod al muncii.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Potrivit legislației în vigoare trebuie aprobat. Nu este conform noului Cod al muncii.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

17.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.222/03.07.2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, modificată prion Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.74/24.03.2009 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Având în vedere că domnul Cristian Dumitrescu a demisionat, trebuie să alegem un alt consilier local în această comisie.

Domnul Cristian Dumitrescu: Vreau să mulțumesc doamnei Ana Zvirid și domnului Niculae Pupăză, precum și colegilor din Primărie pentru extraordinara colaborare pe care am avut-o. De asemenea, vreau să mulțumesc și domnului Ovidiu Fulgeanu care face cinste Primăriei.

Domnul Ion Brad: Eu propun pe domnul Adrian Tănăsescu. Rog Serviciul Secretariat General să pregătească buletinele de vot... Între timp să trecem la proiectul următor.

 

18.  Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 281/22.12.2010 privind concesionarea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a terenului aferent construcţiei în suprafaţă de 5235 mp. situat în str. Mureş nr. 51, Sector 1 (Piaţa Agroalimentară Mureş), în vederea amenajării unui complex multifuncţional – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ștefan Topor: Să nu-mi spuneți că se face Piața Mureș.

    Domnul Cristian Dumitrescu: Am o observație. Este o problemă de cifre în titlu, ceea ce se menționează și în Raportul de specialitate.

   Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: În titlu se menționează că se modifică vechea hotărâre și este menționat titlul acesteia.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          22 voturi pentru;

-            4 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Domnule Dumitrescu, vă rog să ne prezentați rezultatul votului.

Domnul Cristian Dumitrescu: Domnul Adrian Tănăsescu a fost ales în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii cu un număr de 25 de voturi pentru.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

19.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

Domnul Ion Brad: Vă rog să faceți propuneri.

Doamna Cristina Dinu: Propun pe domnul Ion Brad.

Domnul Dan Stăncescu: Propun pe domnul Ștefan Topor.

Domnul Ștefan Topor. Vă mulțumesc, dar eu trebuie să muncesc pentru banii mei, așa că zic nu.

Domnul Ion Brad: Aveți și alte propuneri?

Domnul Marius Țugurel:  Propun pe domnul Bâzgan.

Domnul Mihai Bâzgan: Propun pe domnul Țugurel.

Domnul Marius Țugurel: Propun o pauză de consultare de 5 minute pentru Grupul PDL.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot cele două propuneri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          pentru domnul Ion Brad:              16 voturi pentru;         9 voturi împotrivă; 1 abținere.

-          pentru domnul Marius Țugurel:      9 voturi pentru;         17 voturi împotrivă;

 

 

Domnul Ion Brad a fost reales.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă. Ne vedem luna viitoare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton