Proces verbal din 17.11.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 17 noiembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  17 noiembrie 2011

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 6129 din 15.11.2011, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/29.09.2010  privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

2.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din București, situată în Str.Academiei nr.22, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de execuție pangar, lumânărar, laviță pridvor și consolidare ușă pridvor  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

3.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 23 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – Buna ziua. Deschidem şedinţa extraordinară de azi care este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 23 consilieri. Înainte de a supune la vot descărcarea procesului verbal al ședinței anterioare, îi dau cuvântul domnului consilier Gheorghe Dincă pentru a ne comunica ceva.

Domnul Gheorghe Dincă: Este vorba despre decesul unui coleg din Primărie, de la Direcția Investiții, domnul Marius Stamate. A avut cancer și a decedat ieri. M-a sunat soția dumnealui de dimineață și mi-a spus că nu are bani pentru înmormântare. V-aș ruga să fiți de acord să contribuiți pentru a o ajuta.

Domnul Ion Brad: Rog pe cineva de la Secretariat să facă o listă.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Supun la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 03 noiembrie  2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Bună ziua. Pentru ședința extraordinară de azi avem un număr de 3  proiecte pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/29.09.2010  privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din București, situată în Str.Academiei nr.22, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de execuție pangar, lumânărar, laviță pridvor și consolidare ușă pridvor  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          23 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Mircea Stăncescu: În legătură cu ce este această rectificare?

Doamna Anca Ludu: Se face rectificarea pentru modificarea indicatorilor. S-au disponibilizat sume de pe investiții și s-au suplimentat pentru lucrări reabilitare termică.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton