Proces verbal din 15.12.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 15 decembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  15 decembrie 2011

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 12270 din 13.12.2011, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.   Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 21 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul Viceprimar Daniel Tudorache, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – Bună ziua. Deschidem şedinţa extraordinară de azi care este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 21 consilieri. Vă supun acum la vot descărcarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30 noiembrie 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Bună ziua. Pentru ședința extraordinară de azi pe ordinea de zi avem un singur proiect de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

           

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: O rugăm pe doamna director să ne spună ce anume se rectifică.

            Din acest moment în sală sunt 24 de consilieri, prin prezența doamnei consilier Cati Carmen Musceleanu și a domnilor consilieri Andrei Diaconescu și Viorel Gănescu.

 

            Doamna Anca Ludu:  Bugetul general consolidat  se majorează cu suma de 4.704,64 mii lei, astfel: bugetul local se majorează cu suma de 7.274,64 mii lei, extrabugetarul se majorează cu 125,00 mii lei, iar bugetul imprumuturilor externe și interne se diminuează cu suma de 2.695,00 mii lei.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: De unde sunt banii cu care se fac aceste majorări?

            Doamna Anca Ludu: Sumele cu care s-a majorat bugetul local de 7.274,64 mii lei, provin din: cotele defalcate din impozitul pe venit, unde s-au făcut încasări peste estimări, cu 7.351,72 mii lei, subvențiile acordate pentru persoanele cu handicap de 1.610,00 mii lei, precum și din sumele primite de la Primăria Municipiului București pentru referendum. Aceste sume au crescut  la secțiunea funcționare și au fost direcționate către secțiunea dezvoltare.

            Cheltuielile au fost repartizate astfel: la capitolul 51 - pentru reparații capitale a centralei termice pentru  imobilul din Str.Munții Tatra nr.18-20; la învățământ se majorează cheltuielile cu obiectele de inventar, iar pe secțiunea dezvoltare cresc pentru tabere interactive, dotare laboratoare, sisteme de supraveghere; la Complexul Multifuncțional Caraiman  cheltuielile cresc cu 10 mii lei, iar la Administrația Domeniului Public cresc cu 324 mii lei pentru parcuri.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Mulțumim pentru aceste informații.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

           

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton