Proces verbal din 15.03.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 15 martie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  15 martie 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2017 din 11.03.2011, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.210/12.10.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str.Feroviarilor nr.37 Bis, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grupului Școlar Industrial Construcții Căi Ferate – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul implementării Proiectului „Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 22 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 28 februarie 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 4 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se propune introducerea peste ordinea de zi a încă unui proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun acum la vot ordinea de zi în întregul ei.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: De ce era necesar acest Regulament?

Domnul Andrei Marinescu: Prezentul Proiect de hotărâre  este făcut în baza Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau rezivuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Conform acestui ordin în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial fiecare administrație publică trebuie să elaboreze un Regulament. Noi suntem în acest termen de 60 de zile. Prin acest Regulament se dorește o mai mare transparență pentru informarea vecinilor, în decursul procedurilor de aprobare a PUD-urilor, în cazul nostru. Există o procedură întreagă, prevăzută în actul normativ menționat.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.210/12.10.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str.Feroviarilor nr.37 Bis, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grupului Școlar Industrial Construcții Căi Ferate – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul implementării Proiectului „Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Mihai Bâzgan: Aș dori să ne spună domnul director Fleacă despre  ce este vorba.

            Domnul Dănuț Fleacă: L-am invitat aici și pe domnul Eugen Ștefănescu - directorul general al Asociației Caritas București. Este vorba despre un proiect pe care dorim să-l realizăm împreună cu această asociație. Am solicitat împuternicirea Consiliului General al Municipiului București pentru această colaborare. Proiectul vizează două componente: componenta rezidențială și un centru de zi. Finanțarea aparține în proporței de 3/4 Asociației Caritas, iar noi asigurăm hrana, rechizitele, detergenții pentru căsuță și pentru centrul de zi. Bugetul  Direcției pentru acest proiect este de 138.432 lei.

            Domnul Mihai Bâzgan: Cam care ar fi costurile pentru un copil?

            Domnul Dănuț Fleacă: În jur de 700-800 lei/copil. Este mult mai avantajos să avem această colaborare decât să lucrăm singuri.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          15 voturi pentru;

-            8 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă. Ne vedem la ședința următoare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton