Proces verbal din 13.10.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 13 octombrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 13 octombrie 2011

Ședința a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 5506 din 12.10.2011, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotarăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții ”Amenajare parcări subterane în zona străzilor Ștefan Burileanu, Clucerului, Teheran, Banul Manta” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

2.    Proiect de hotarăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotarăre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/29.09.2010 prin care s-au aprobat indicatori tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 al Municipiului București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

La ședință au participat 19 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul Daniel Tudorache - Viceprimarul Sectorului 1, domnul Bogdan Nicolae Grigorescu - Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig - reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu: Ședința este legal constituită având în vedere prezența în sală a 19 consilieri. Supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 septembrie 2011.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Ion Brad: Bună ziua. Pentru ședința de îndată de astăzi avem pe ordinea de zi 4 proiecte de hotărâre.

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

1. Proiect de hotarăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții ”Amenajare parcări subterane în zona străzilor Ștefan Burileanu, Clucerului, Teheran, Banul Manta” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

2. Proiect de hotarăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

3. Proiect de hotarăre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/29.09.2010 prin care s-au aprobat indicatori tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 al Municipiului București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte probleme, vă mulțumim pentru participare și declarăm închise lucrările ședinței de astăzi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Ion Brad


Bogdan Nicolae Grigorescu

Întocmit,

1 ex.

Georgeta Raportaru

3