Proces verbal din 11.08.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11 august 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  11 august 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4554 din 11.08.2011, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La ședință au participat 23 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu:  Ședința  este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 23 consilieri. Supun la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de  28 iulie  2011.

Doamna Carmen Musceleanu: Doresc să se menționeze că eu mă abțin, deoarece nu am participat la ședință.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          22 voturi pentru;

-             1 abținere.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi un singur punct pe ordinea de zi.

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi.

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011

 

Domnul Dan Mircea Stăncescu: De ce cu astfel de proiecte mergem în ședință de îndată?

Doamna Anca Ludu: Cotele defalcate de Ministerul Finanțelor erau subevaluate. Din sumele din cotele defalcate din impozitul   pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor pentru sectorul 1 s-a repartizat suma de 5.300 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală pe anul 2011, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.143/27.07.2011.

De asemenea, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a Ministerului Finanțelor Publice a aprobat suplimentarea sumei din contractul de împrumut cu BEI.

Domnul Viorel Gănescu: Am o rugăminte. Presupun că ceea ce văd eu la Capitolele 60.01, 60.02, 60.03, 60.04 și 60.05, mai puțin, a fost făcut după o anumită  gândire. Puteau să ne înștiințeze măcar tangențial. Apar aici niște discrepanțe. Nu înțeleg de unde această imixtiune a Poliției Locale la instituțiile de învățământ: sisteme de înregistrare video, sisteme PSI la 4 spitale și la unitățile școlare și de învățământ preuniversitar. A cui este atribuția? A Poliției Locale? Spitale? Școli? De ce le amestecăm?

La Școala generală nr.179, unde sunt în Consiliul de Administrație solicit un studiu de fezabilitate pentru construirea unui bazin de înot. N-ai să vezi ore de înot. Sunt copii grași,  cocoșați pentru că nu au unde face sport. Jos se poate pune bazinul de înot, iar sus se pot construi săli. O supraetajare ar fi benefică.

Am discutat cu comitetul părinților, s-a declanșat strângerea de semnături.  Haideți să fim unitari și să facem și noi, Consiliul Local al Sectorului 1, ceva de la cap la coadă.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Având în vedere atitudinea colegilor de la PSD care nu ne acordă atenție, vă anunțăm că grupul PD-L din consiliu se abține în bloc de la votarea acestui proiect.

Domnul Ion Brad:  În cazul în care nu mai sunt și alte întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          15 voturi pentru;

-            8 abțineri.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton