Proces verbal din 09.06.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 09 iunie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  09 iunie 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 3658 din 09.06.2011, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La ședință au participat 20 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Ovidiu Nicolae Fulgeanu – Șeful Serviciului  Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință, directori.

 

Dl. Ovidiu Nicolae Fulgeanu – Înainte de a discuta despre ordinea de zi a ședinței de astăzi, vă anunț că îl înlocuiesc la această ședință pe domnul Secretar Bogdan Grigorescu. Menționez că ședința  este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 20 consilieri. Supun la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de  31 mai 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          19 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi un singur punct pe ordinea de zi.

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            2 abțineri.

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011

 

Domnul Mihai Bâzgan: Ce se rectifică?

Doamna Anca Ludu: Conform Dispoziției Primarului General nr. 680/08.06.2011, au fost alocate sumele pe sectoare pentru Referendumul din data de 26 iunie 2011.

Domnul Mihai Bâzgan: Ce sumă s-a alocat Sectorului 1?

Doamna Anca Ludu: S-au alocat 731 mii lei.

Domnul Mihai Bâzgan: Și care este totalul pentru București?

Doamna Anca Ludu: S-au alocat 4.900 mii lei pe sectoare, iar pe Municipiul București 5.100 mii lei. S-a mai făcut o modificare. S-au luat bani de la reabilitare și s-au redirecționat astfel: 690 mii lei pentru iluminat Piața agro-alimentară Amzei și 370 mii lei pentru modernizarea Pasarelei pietonale km 7+650, linia CF 300 București-Ploiești.

Domnul Ion Brad:  În cazul în care nu mai sunt și alte întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            2 abțineri.

 

Domnul Dan Ion Vasile: Solicit să se menționeze în procesul verbal că eu mă abțin.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton