Proces verbal din 07.09.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 07 septembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  07 septembrie 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4788 din 05.09.2011, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.283/2010 privind aprobarea încheierii contractelor de vânzare-cumparare pentru un număr de 66(șaizeci și șase) unități locative din imobilul situat în Bdul Metalurgiei nr.32-34, sector 4, care vor avea ulterior destinație socială – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților  Sanitare Publice Sector 1 a imobilelor situate în str. Someșul Rece nr.55 și str Someșul Rece nr.55 A – Primarul Sectorului 1al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre prin care se aprobă funcționarea ca unități fără personalitate juridică a  unor instituții de învățământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru Energie Durabilă al Sectorului 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a Pieței Amzei – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare culturală între Consiliul Local al Sectorului 1 și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic –AMPT– Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.196/29.09.2010  privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investitii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

La deschiderea ședinței au fost prezenți 19 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – Deschidem şedinţa extraordinară de azi care este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 19 consilieri. Supun la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 25 august 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

Domnul Ion Brad: Bună ziua. Pentru ședința extraordinară de azi avem un număr de 8 proiecte pe ordinea de zi. S-a solicitat retragerea punctului 3. Supun la vot această solicitare.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Ion Brad: De asemenea, propun introducerea pe ordinea de zi a unui proiect.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.39/15.03.2011 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi în întregul ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.283/2010 privind aprobarea încheierii contractelor de vânzare-cumparare pentru un număr de 66(șaizeci și șase) unități locative din imobilul situat în Bdul Metalurgiei nr.32-34, sector 4, care vor avea ulterior destinație socială – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților  Sanitare Publice Sector 1 a imobilelor situate în str. Someșul Rece nr.55 și str Someșul Rece nr.55 A – Primarul Sectorului 1al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Aici este vorba și de o comisie de negociere, așa că vă rog să faceți propuneri.

Doamna Cristina Dinu: Propun pe domnul Paul Olteanu.

Domnul Alecsandru Diaconescu: Propun pe domnul Niculae Pupăză.

Doamna Nicoleta Stancu: Eu îl propun pe domnul Gheorghe Dincă.

Domnul Ion Brad: Am să rog Serviciul Secretariat General, Audiențe să pregătească  buletinele de vot. Până atunci vom discuta punctele următoare.

 

 

3.      Proiect de hotărâre prin care se aprobă funcționarea ca unități fără personalitate juridică a  unor instituții de învățământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru Energie Durabilă al Sectorului 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a Pieței Amzei – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare culturală între Consiliul Local al Sectorului 1 și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic –AMPT– Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.196/29.09.2010  privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investitii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.39/15.03.2011 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ștefan Topor: Cum se va proceda cu posturile disponibilizate de la instituțiile de învățământ preuniversitar care se comasează?

     Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Este sarcina Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Nu este  sarcina noastră. Profesorii și personalul auxiliar nu sunt ai noștri. Inspectoratul va face toate demersurile necesare. Am avut întâlnire cu reprezentanții unităților de învățământ și se va găsi o soluție.

     Domnul Ștefan Topor: Sunt cetățeni ai sectorului 1.

     Domnului Bogdan Nicolae Grigorescu: În mod normal nu se vor reduce posturile.

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Revenim acum la punctul 2 de pe ordinea de zi.  Domnule Dumitrescu, care este rezultatul votului?

Domnul Cristian Dumitrescu: Au fost exprimate un număr de 19 voturi, dintre care 18 voturi valabile și un vot nul. Domnul Paul Olteanu a fost votat cu 18 voturi pentru , domnul Niculae Pupăză - 17 voturi pentru, iar domnul Gheorghe Dincă - 16 voturi pentru.

 

Domnul Ion Brad: Avem acum constituită comisia. Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă. Ne vedem la ședința următoare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton