Proces verbal din 05.05.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 05 mai 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  05 mai 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2969 din 02.05.2011, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 20 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 20 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 28 aprilie  2011.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Există niște neconcordanțe. În ședință s-a votat ceva și în procesul verbal a apărut altceva. De asemenea, acest lucru este valabil și pentru ședința anterioară. Nu am primit procesul verbal. Poate o fi o greșeală. Am toată considerația pentru domnul Brad și am dori să lămurim problema aceasta. Solicit să se consemneze  că vrem să primim procesul verbal înainte de ședință. Se vrea o înștiințare, nu e o problemă punctuală azi.

Domnul Ion Brad: Sunt surprins, Eu am primit procesul verbal, de asta stau liniștit. A fost trimis prin e-mail.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței din 28 aprilie 2011.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi un singur punct pe ordinea de zi.

Domnul Dan Ion Vasile:  Conform Legii 215/2001, avem 3 tipuri de ședințe: extraordinare, ordinare și de îndată. Ținând seama că aceasta este o ședință extraordinară, trebuia anunțată cu 3 zile înainte. Am primit convocarea ieri, la ora 18.30. Nu se respectă prevederile Legii 215/2001.

În lege se specifică și modul în care se fac ședințele extraordinare. Consider că această ședință este ilegal convocată. Nu există avizele de la comisii. La ședință trebuia, conform art.39 din lege, prezentate materialele cu avizele comisiilor de specialitate.

Să se consemneze că s-a convocat ședința aseară la ora 18.00. Trebuia să se prezinte și materialul, conform legii și să se prezinte o înștiințare completă.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Dispoziția de convocare a fost semnată luni și, probabil că dintr-o eroare, convocarea s-a făcut abia ieri. Îmi asum acest lucru și sper să fie ultima dată când se întâmplă așa ceva.

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          19 voturi pentru;

-            2 abțineri.

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Nu am fost informați și nu am luat cunoștință ce scrie în această rectificare de buget.

Doamna Anca Ludu: Bugetul general consolidat  se majorează cu suma de 1.402,56 mii lei. Veniturile din secțiunea de dezvoltare au fost majorate cu 11.539,76 mii lei. Această majorare este necesară pentru suplimentarea cu 6.232,67 mii lei a cheltuielilor de capital (suplimentarea sumelor alocate pentru modernizarea Pieței Amzei, consolidarea sediului din Banu Manta nr.9). De asemenea, bugetul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1 se majorează cu 2.210,00 mii lei, pentru cheltuieli de personal și pentru respectarea contractului de închiriere pentru imobilul din Str.Feroviarilor nr.37B, în vederea desfășurării activității Grupului Școlar Industrial Construcții Căi Ferate. Celelalte sume au fost mutate dintr-un capitol în altul.

Din acest moment în sală sunt 21 de consilieri, prin prezența domnului consilier Mihai Bâzgan.

 

Domnul Dan Ion Vasile: O singură întrebare. A mai venit un consilier. Câți consilieri sunt prezenți în acest moment?

Domnul Ion Brad: 21. În cazul în care nu mai sunt și alte întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          15 voturi pentru;

-            6 abțineri.

 

Domnul Dan Ion Vasile: Solicit să se menționeze în procesul verbal că eu mă abțin.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă. Ne vedem la ședința următoare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton