Proces verbal din 05.04.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 05 aprilie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  05 aprilie 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2348 din 01.04.2011, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/15.03.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.210/12.10.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str.Feroviarilor nr.37 Bis, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grupului Școlar Industrial Construcții Căi Ferate – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.209/12.10.2010  privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, a două autobuze, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în scopul desfășurării activității Grădiniței nr.285, situată în Str.Witting nr.15 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea derulării Proiectului ”Prietenul meu de altă etnie” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 22 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 22 martie 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 5 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se propune introducerea peste ordinea de zi a încă unui proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 992,48 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 250,76 mp,situat în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, sector 1, în administrarea Poliţiei Locale a Sectorului 1.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Dan Stăncescu: Înainte de a descărca procesul verbal al ședinței trecute aș dori să vă semnalez următorul fapt. Eu personal nu am citit procesul verbal și este vina mea, dar am înțeles de la un coleg că procesul verbal al ședinței trecute nu corespunde realității din sală.

            Domnul Ion Brad: La ce anume vă referiți?

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: La punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi s-a menționat că s-a votat cu unanimitate de voturi și noi, Grupul PD-L susține că nu a fost așa.

            Domnul Ion Brad: Și eu îmi aduc aminte de acest lucru care m-a surprins că s-a votat cu unanimitate de voturi, căci mă așteptam ca cineva să  ridice vreo problemă și să existe abțineri, cum a fost și la punctul precedent.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Sunt convins ca este doar o problemă de redactare.

            Domnul Dan Ion Vasile: Am cerut în nenumărate rânduri să se înregistreze oficial ședințele Consiliului Local pentru a putea avea acces la aceste informații.

 

Domnul Ion Brad: Supun acum la vot ordinea de zi în întregul ei.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ștefan Topor: Am o întrebare. Domnule viceprimar, poate ne spuneți dumneavoastră. În subordinea viceprimarului nu există decât Serviciul Cabinet Viceprimar???

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Se poate face o delegare de compentențe.

Domnul Ștefan Topor: Dacă vreau să fac delegare de compentențe. Dar ca structură tehnică nu mi se pare normal.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Prin Legea nr.215 nu se prevede asta.

Domnul Ștefan Topor: Spuneți dumneavoastră care sunteți mai vechi în consiliu. Asta se proliferează de mai multă vreme în Primărie. Nu există viceprimar.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          20 voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ștefan Topor: Am o întrebare. S-a discutat în vreuna dintre comisii modul de completare de personal cu consilieri plătiți din fonduri publice?  Consilieri care să fie în organigramă?

Doamna Daniela Cefalan: Se vor realiza cu respectarea Ordonanței Guvernului nr.34 sau prin redistribuire din fondul de rezervă.

Domnul Ștefan Topor: Se va cere și Raportul comisiei de specialitate.

Doamna Daniela Cefalan: Este vorba despre 53 de posturi. Ocuparea acestor funcții se face cu avizul ANFP.

Domnul Ștefan Topor: Toate responsabilitățile majore ale primarului sau ale Primăriei Sectorului 1 se iau cu avizul Consiliului Local al Sectorului 1. Era pentru cultura mea generală. Să nu mai spuneți că Guvernul Boc a blocat acest proces.

Domnul Dan Ion Vasile: Prin hotărâre se suplimentează numărul de posturi?

Domnul Cristian Dumitrescu: Avizul comisiilor este consultativ, după 3 ani de mandat ar trebui să știți asta.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Am reușit să suplimentăm cu 53 de posturi numărul de personal la Direcția Stare Civilă care se ocupă cu transcrierea actelor pentru cetății români din străinătate și pentru cetățenii străini.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          21 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/15.03.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.210/12.10.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str.Feroviarilor nr.37 Bis, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grupului Școlar Industrial Construcții Căi Ferate – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Domnule Președinte, vreau să mulțumesc instituției Primarului că grupul PD-L, prin domnul Mihai Bâzgan, a găsit înțelegere și această hotărâre arată cum arată astăzi.

            Domnul Dan Ion Vasile: Să înțeleg că această hotărâre de azi revocă ultima hotărâre.

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Din punctul nostru de vedere trebuia să fie un preț decent. Despre ce este vorba!?! CCCF a câștigat în instanță un imobil retrocedat în care funcționa Grupul Școlar Industrial Construcții Căi Ferate. În prima hotărâre din 2010 s-a aprobat închirierea acestui imobil. Prin Hotărârea nr.37/2011 s-a mandatat comisia de negociere să negocieze cu proprietarul imobilului prețul de achiziție a acestuia., pentru a nu mai  plăti chirie. În urma celor 3 runde de negocieri de cumpărare, negocierile au eșuat pentru că nu s-a ajuns la un preț decent și a rămas deschisă calea unei negocieri pentru închiriere.

            Domnul Dan Ion Vasile:  Practic, Hotărârea nr.210/2010 a fost completată prin Hotărârea nr.37/2011.

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Încetând efectele Hotărârii nr.37/2011, rămânem la Hotărârea nr.210/2010, pentru închiriere.

            Domnul Ștefan Topor: Dacă revin cu un preț bun, rezonabil, revenim, nu???

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Prețul a fost mare, nu cred să se întâmple asta.      

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.209/12.10.2010  privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, a două autobuze, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în scopul desfășurării activității Grădiniței nr.285, situată în Str.Witting nr.15 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Parcă noi am mai dat odată această hotărâre.

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Hotătârea era valabilă până la 31 martie. Dat fiind că nu s-a terminat lucrarea respectivă, prelungim cu încă 3 luni.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Bănuiesc că avem și o dată de finalizare a acestor lucrări.

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Constructorul susține că în 2-3 luni va termina lucrările.

            Domnul Ștefan Topor: Odată cu mutarea noastră în Banu Manta.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea derulării Proiectului ”Prietenul meu de altă etnie” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Să ne spună domnul director despre ce este vorba.

Domnul Dănuț Fleacă: Având în vedere că pe data de 8 aprilie se sărbătorește  Ziua Internațională a Rromilor, ca și anul trecut s-a selectat un grup de elevi rromi. Scopul acestui proiect este să acordăm în jur de 6-8 premii, în valoare de aproximativ 2.700 lei.

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          21 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 992,48 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 250,76 mp,situat în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, sector 1, în administrarea Poliţiei Locale a Sectorului 1

 

Domnul Viorel Gănescu: La art.2 din proiectul de hotărâre se spune că nu se schimbă destinația acestui spațiu. Ce va funcționa acolo, clar?

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București vor funcționa servicii de interes local. Acolo a funcționat o cantină, un centru medical-veterinar și un club de karate. Datorită faptului că a expirat contractul se va face  un nou contract cu clubul de karate.

            Domnul Viorel Gănescu: Văd  că în Raportul de specialitate se menționează și Poșta Română.

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: O parte din acel spațiu este dat în folosință pentru un oficiu poștal. El este, practic, exclus din această hotărâre.

            Domnul Viorel Gănescu: Este a doua sau a treia locație închiriată de la terți. Mai renunțăm la spațiile închiriate?

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Pe măsură ce vor expira contractele de închiriere vom renunța.

            Domnul Viorel Gănescu: Poliția Locală să ne prezinte situația cu spațiile închiriate și când expiră contractele de închiriere.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          21 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă. Ne vedem la ședința următoare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton