Hotărârea nr. 87/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 87 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  costurilor pentru serviciile prestate în cadrul

Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto, în etapa de implementare a Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii”

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale și al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/2010 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în care se evidenţiază activităţile şi serviciile specifice Proiectului  “Şanse egale pe piaţa muncii”, implementate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În temeiul art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă costurile pentru serviciile prestate în cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto, în etapa de implementare a Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     87

            Data:  31.05.2011

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.87/31.05.2011

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

COSTURILE

serviciilor prestate în cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto, în etapa de implementare a Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii”

 

 

Nr. crt.

Serviciu furnizat

Tip autovehicul

Cost

1

Spălat exterior

1.1

 

autoturism

8 LEI

1.2

 

SUV (vehicul sport – utilitar)

11 LEI

1.3

 

Microbuz

13 LEI

2

Spălat interior

2.1

 

autoturism

9 LEI

2.2

 

SUV (vehicul sport – utilitar)

10 LEI

2.3

 

Microbuz

15 LEI

3

Spălat exterior şi interior

3.1

 

autoturism

15 LEI

3.2

 

SUV (vehicul sport – utilitar)

20 LEI

3.3

 

Microbuz

25 LEI

NOTA JUSTIFICATIVA

  privind cheltuielile aferente procesului de spalare  a unui SUV/microbuz  cat si drepturile salariale ale angajatilor spalatoriei auto

Nr.

Crt.

CONSUMABILE

CANTITATE

LEI

SPALAT EXTERIOR

1.

Apa

40 LT (1000LT= 3,8 lei)

0,2

2.

Curent

1.5 Kw (1 Kw=0,33lei)

0,66

3.

Detergent

60kg conc.=>600 mașini

400lei/600 mașini

1,32

4.

Role hartie

4 role=124 lei/750 mașini

0,2

5.

Soluție anvelope

146lei/100 mașini

1,46

6.

Solutie jante

60 lei / 750 masini

0,1

7.

Ceara lichida

170lei/200 mașini

1

8.

Laveta BBC

1leu/10 mașini

0,1

9.

Lavete microfibra

40lei/400 mașini

0,1

                                                   TOTAL SPALAT EXTERIOR

5,14

SPALAT INTERIOR

 

1.

Soluție geamuri

50lei/375 mașini

0,2

2.

Role hârtie

4 role=124 lei/750 mașini

0,2

3.

Laveta BBC

1leu/10 mașini

0,1

4.

Lavete microfibra

40lei/400 mașini

0,1

5.

Apa

40 LT (1000LT= 3,8 lei)

0,2

6.

Curent

1.5 Kw (1 Kw=0,33lei)

0,66

7.

Silicon bord

16 lei/ 750 masini

0,1

                                                   TOTAL SPALAT INTERIOR

1,56

CURATAT TAPITERIE

 

Detergent curatat interior  (SUV)  

55 lei/10 masini

5,5

Detergent curatat interior  (MICROBUZ)  

110 lei/10 masini

11

Resurse timp curatat tapiterie

2-3 ore/ masina

 

RESURSE UMANE

5 salarii cu norma întreaga (angajate 10 persoane cu jumătate de norma) = 5.000 lei/luna/ salarii+contributii angajat+angajator

 

5000 lei/ 750 masini / luna

6,7

RESURSE DE TIMP

Timp efectiv pentru spalarea unui SUV/microbuz

max. 45 minute

Total cost / spalat interior – exterior SUV

13,4

Total cost / spalat interior – exterior microbuz

18,9

 

NOTA JUSTIFICATIVA

privind cheltuielile aferente procesului de spalare  a unui autoturism cat si drepturile salariale ale angajatilor spalatoriei auto

Nr.

Crt.

CONSUMABILE

CANTITATE

LEI

SPALAT EXTERIOR

1.

Apa

20 LT (1000LT= 3,8 lei)

0,1

2.

Curent

1 Kw (1 Kw=0,33lei)

0,33

3.

Detergent

60kg conc.=>600 mașini

400lei/600 mașini

0,66

4.

Solutie jante

60 lei / 750 masini

                  0,1

5.

Role hârtie

4 role=124 lei/750 mașini

0,2

6.

Laveta BBC

1leu/10 mașini

0,1

7.

Soluție anvelope

146lei/100 mașini

1,46

8.

Laveta microfibra

40lei/400 mașini

0,1

9.

Ceara lichida

170lei/400 mașini

0,5

                                                    TOTAL SPALAT EXTERIOR

3,55

SPALAT INTERIOR

 

1.

Apa

20 LT (1000LT= 3,8 lei)

0,1

2.

Curent

1 Kw (1 Kw=0,33lei)

0,33

 3.

Soluție geamuri

50lei/750 mașini

0,1

4.

Role hârtie

4 role=124 lei/750 mașini

0,2

5.

Laveta BBC

1leu/10 mașini

0,1

6

Lavete microfibra

40lei/400 mașini

0,1

7.

Silicon bord

16lei/750 masini

0,1

                                                    TOTAL SPALAT INTERIOR

1,03

CURATAT TAPITERIE

 

Detergent curatat interior         

55 lei/10 masini

5,5

Resurse timp curatat tapiterie

2-3 ore/ masina

 

RESURSE UMANE

5 salarii cu norma întreaga (angajate 10 persoane cu jumătate de norma) = 5.000 lei/luna/ salarii+contributii angajat+angajator

 

5000 lei/ 750 masini / luna

6,7

RESURSE DE TIMP

Timp efectiv pentru spalarea unui autoturism

max. 30 minute

Total cost / spalat interior – exterior autoturism

11,28