Hotărârea nr. 39/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 39 / 2011

                                                                                                     

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.61, alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

Potrivit prevederilor art.80 şi art.81, alin.(2), lit.”j” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se organizează reţeaua şcolară cuprinzând unităţile de învăţământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea avizului conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                        

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.:     39

Data:.  15.03.2011

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.39/15.03.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Nr. crt.Unitatea de invatamant denumire completaAdresa
1"Colegiul Naţional ""Sf.Sava"""Str. G-ral Berthelot Nr.23
2"Colegiul Naţional ""I.L.Caragiale"""Calea Dorobanţilor Nr.163
3"Colegiul Naţional de Informatică ""Tudor Vianu"""Str.Arh. Ion Mincu Nr.10
4"Colegiul National ""Aurel Vlaicu"""Str. Stephan Ludwig Roth Nr. 1
5"Colegiul German ""Goethe"""Str. Stanislav Cihoschi Nr.17
6"Colegiul Economic ""Virgil Madgearu"""B-dul Dacia Nr.34
7Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N.SocolescuStr. Occidentului Nr.12
8"Colegiul Tehnic ""Media"""Str. Jiului Nr.163
9"Colegiul Tehnic Mecanic ""Griviţa"""Calea Griviţei Nr.363
10Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi FeroviareŞos. Giuleşti Nr.10
11"Colegiul Agricol ""V.Harnaj"""B-dul Ficusului Nr.20-26
12"Liceul Teoretic ""Jean Monnet"""Str. Jean Monnet Nr.2
13"Colegiul National ""Ion Neculce"""Str. Ion Neculce Nr. 2
14"Liceul Teoretic ""Nicolae Iorga"""B-dul Ion Mihalache Nr.126
15"Liceul Teoretic ""Constantin Brâncoveanu"""Str. Pajura Nr. 9
16"Liceul Teoretic ""Alexandru Vlahuţă"""Str. Şcoala Floreasca Nr.5
17"Liceul Teoretic Bulgar ""Hristo Botev"""Calea Griviţei Nr.56
18"Liceul Greco-Catolic ""Timotei Cipariu"""Str. Bucegi nr.97
19"Liceul Bilingv ""Miguel de Cervantes"""Calea Plevnei Nr. 38-40
20"Liceul de Muzică ""George Enescu"""Str.Gheorghe Manu Nr.30
21"Liceul de Arte Plastice ""N.Tonitza"""Str. G-ral Berthelot Nr.56-58 Iancu de Hunedoara nr.27
22"Liceul ""George Călinescu"""Str. Biserica Amzei Nr.20-24
23"Colegiul Tehnic de Aeronautica ""Henri Coandă"""B-dul Ficusului Nr.44
24Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi FerateStr. Feroviarilor Nr.37
25Colegiul Tehnic Feroviar Mihai IStr.Butuceni Nr.10
26"Grup Şcolar de Arte şi Meserii ""Dimitrie Paciurea"""Str. Băiculeşti nr.29
27"Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 ""Pajura"""B-dul Ion Mihalache Nr. 162
28Clubul Copiilor şi ElevilorStr. Herman Oberth nr.2
29"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 ""Sf.Voievozi"""Str.Atelierului Nr.25
30"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 ""Nicolae Titulescu"""B-dul Nicolae Titulescu Nr.50-52
31"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 ""Corneliu Popescu"""Calea Victoriei Nr.114
32Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6 Str. Dobrogeanu Gherea Nr.74
33Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7Str.Neagoe Vodă Nr.11
34"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11 ""I.H. Rădulescu"""Şos. Kiseleff Nr.5
35"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.12 ""Herastrau"""Str. Borşa Nr.27
36Şcoala cu clasele I-VIII Nr.13 B-dul Petrila Nr.10-12
37"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.17 ""Pia Brătianu"""Str. Petoffi Sandor Nr.14-16
38"Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 45 ""Titu Maiorescu"""Calea Dorobanţi Nr.163
39"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.118 ""Vasile Alecsandri"""Str. Ştirbei Vodă Nr.32-34
40"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.152 ""Uruguay"""Str. Vergiliu Nr.40
41Şcoala cu clasele I-VIII Nr.162Str. Copşa Mică Nr.1
42"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.170 ""Geo Bogza"""Str. Barbu Lăutaru Nr.4
43"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.171 ""Petre Ispirescu"""Str. Vasile Gherghel Nr.2
44"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.173 ""E.Barbu"""Str. Pavlov Nr.2-4
45Şcoala cu clasele I-VIII Nr.175 Sf.NicolaeStr. Lainici Nr.4-8
46"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.177 ""Nicolae Grigorescu"""Str. Coralilor Nr. 1
47Şcoala cu clasele I-VIII Nr.178Str. Dridu Nr. 2
48Şcoala cu clasele I-VIII Nr.179Str. Ardealului Nr.34
49Şcoala cu clasele I-VIII Nr.181Str. Nazarcea nr.30
50Şcoala cu clasele I-VIII Nr.182 Alexandru CostescuStr. Amintirii Nr.26
51Şcoala cu clasele I-VIII Nr.183Str.Dunei Nr. 1
52Şcoala cu clasele I-VIII Nr.184Str. Ştefan Magheri Nr.13
53"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.186 ""Elena Văcărescu"""Str. Stanislav Cihoschi Nr.15
54Şcoala cu clasele I-VIII Nr.192Str. Munteniei Nr. 32
55Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr. 1 Iosif SavaStr. Constantin Disescu Nr. 37
56Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr.3Str. Ştirbei Vodă Nr.101
57Şcoala Specială Nr. 7Str.Surorilor Nr.4
58Şcoala Specială Nr. 8Str. Victor Daimaca nr. 2
59Şcoala Specială Nr.10Str. G-ral Berthelot Nr.20-25
60Şcoala pentru Surzi Nr.1Str. Neatârnării Nr.5
61Grădiniţa de copii Nr.1Str. Frumoasă Nr. 24
Str. A.I.Cuza Nr.58
62Grădiniţa de copii Nr.2Str. Henri Coandă Nr.24
63Grădiniţa de copii Nr.42Str. Gala Galaction Nr.1
64Grădiniţa de copii Nr.43Str. Ion Inculeţ Nr.2 Anexa: Str. Pavlov nr.68-70
65Grădiniţa de copii Nr.44Str. Bârlogeni Nr.24
66Grădiniţa de copii Nr.46Str. Marmurei Nr. 13-15
67Grădiniţa de copii Nr.47Str. M. Varlaam Nr.140
68Grădiniţa de copii Nr.50 Str. Nicolae Iorga Nr.5
69Grădiniţa de copii Nr.52Str. Docenţilor Nr.5
70Grădiniţa de copii Nr.56Str. Popa Tatu Nr.47
71Gradinita de hipoacuzici nr.65Str. Nicolae Caramfil nr.24
72Grădiniţa de copii Nr.85Calea Dorobanţilor Nr. 32
73Grădiniţa de copii Nr.97Str. Islaz Nr. 13
Str. Minervei Nr. 33
Str. Sisesti nr.66-68
74Grădiniţa de copii Nr.116Str. Mendeleev Nr.27
75Grădiniţa de copii Nr.117Str. Petoffi Sandor Nr. 16
76Grădiniţa de copii Nr.122Str. Băneasa Nr.12
77Grădiniţa de copii Nr.146Str. Hrisovului Nr.24
78Grădiniţa de copii Nr.203Str. C.A. Rosetti Nr. 32
79Grădiniţa de copii Nr.206 Str. C.Disescu Nr. 37
80Grădiniţa de copii Nr.222Str. Arad Nr.38
81Grădiniţa de copii Nr.248Str. Artur Virtejan Nr.15
82Grădiniţa de copii Nr.251Str. Venezuela Nr.11
Str. Miercani 89
83Grădiniţa de copii Nr.252Aleea Alexandru Nr.34
84Grădiniţa de copii Nr.281Str. Ion Inculeţ Nr.5-7
85Grădiniţa de copii Nr.283B-dul.Maresal Averescu nr.17
Str. Băneasa Nr.39 A
86Grădiniţa de copii Nr.285Str.Witting nr.15
87Grădiniţa de copii M.Ap.N.Str.G-ral Cristescu Nr. 5

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.39/15.03.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Nr crtDenumirea unităţii de învăţământ/Cod SIRUESAdresă
1Gradinita Little Giants"BLD Iancu de Hunedoara nr. 8A, Sector 1"
2"Gradinita ""Englishkinder"" ""Str. Docentilor nr.3, sector 1"
3"Gradinita ""HANSEL UND GRETEL"" ""STR. AV. SANATESCU NR.19, SECTOR 1"
4Gradinita Blue Bell"Str.Dumitru Florescu nr.3, sector 1, Bucuresti"
5Gradinita Butterfly"Str. Intr. Gliei nr. 7, sector 1, Bucuresti"
6Gradinita Cami"Str. Carol Knappe nr. 45, sector 1"
7Gradinita Casuţa Piticilor"Str. Elena Clucereasa 57-61, sector 1"
8Gradinita Christophori International"Str. Putul cu Plopi nr. 8, sector 1"
9Gradinita Dreams World Kindergarten"Str. Ing. Pisoni, 26, sect 1"
10Gradinita Fairyland"Str. Saradei, nr 116, sect 1"
11Gradinita Garfield"St. Cp. Octav Cocarascu nr.75, sector 1"
12Gradinita Happy Kids"Str. Cornescu, nr 4, sector 1"
13Gradinita Hope "Str. Ludus nr.4, sector 1"
14Gradinita Ioanid"Str. Polona nr.4, sector 1"
15Gradinita Junior "Str Nisipari nr.25, sector 1"
16Gradinita LEGO"Str. Madrid, nr 6, Sector 1"
17Gradinita Little London"Str. Scarlatescu nr.50, Sector 1"
18Gradinita Little One "Str. Sacele,nr.18, sector 1"
19Gradinita Mary Poppins"Str. Aron Cotrus nr. 75, sector 1"
20Gradinita Maxi"Str. Iscovescu 21, Sector 1"
21Gradinita MEA"Str. Acumulatorului nr.1, Sector 1"
22Gradinita Mens sana in corpore sano"Intr. Unditei nr.11, Sector 1"
23Gradinita Micul PrintStr. Neatarnarii nr. 14
24Gradinita S.O.S. Satele Copiilor"Calea Floreasca nr. 165, sector 1 "
25Gradinita Smart Kids "STR. C-TIN DOBROGEANU GHEREA,NR. 22 A, Sector 1"
26Gradinita Smiley Kindergarten"Bucuresti, Str. Transilvaniei , Nr. 55, sect. 1"
27Gradinita Teddybar"Str. Soimarestilor, nr.29, sect.1 BUCURESTI"
28Gradinita The Little Artist"ING. ZABLOVSCHI nr.7, Sector 1"
29Gradinita Ursuletul"Str. Diaconu Coresi nr.1, Sector 1"
30Gradinita Winnie"Str. Pajurei nr.7A, Sector 1"
31Liceul Cronos Sos. N. Titulescu nr 50-52 sect 1/ Str. Chibzuintei nr 15-17
32Liceul FEG Bucureşti"Str. Walter Maracineanu nr.1-3, intr.2, et.2, cam.205 A, sector 1"
33"Liceul Particular ""Onicescu-Mihoc"" ""Calea Grivitei nr. 146, sector 1"
34Olga Gudynn International School "Str. Helesteului, Nr. 30, Sector 1"
35Scoala Europeana Bucuresti"Str. Baiculesti nr.33, Sector 1"
36Scoala GENESIS "Sos. Straulesti nr. 89A, Sector 1, Bucuresti"
37Scoala IOANID"Str. Polona nr.4, sector 1"
38Scoala Little London"Str. Drumul Padurea Pustnicu nr.125A, bloc TO42, Sector 1"
39Scoala MEA Str. Zeletin nr.10-12
40Scoala postliceala FEG Bucuresti "Str. Walter Maracineanu nr.1-3, intr.2, et.2, cam.205 A, sector 1"
41Scoala Postliceala Ioan Paul al II-lea "Calea Victoriei nr.48-50, Intr 2, etaj 1, Sector 1"