Hotărârea nr. 15/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în 

Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile art. 21 din  Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996,  cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000;

            În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.216/29.10.2010  privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996;

            Luând în considerare Raportul Comisiei Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor și atribuirea de locuințe sociale și de necesitate nr.D/13/18.02.2011;

            În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă lista de priorităţi valabilă pentru anul în curs, ce cuprinde solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     15

Data:   28.02.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.15/28.02.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
LISTA DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2011
Nr. crtNumele şi prenumeleNr. CerereTOTAL PUNCTAJNUMAR CAMERE
1LAZAR ALEXANDRINA20664993
2GRUIA DUMITRU CATALIN36936943
3STANCU DOINA41183933
4CALIN FLORENTINA123569923
5COSTACHE CRISTACHE28776923
6MATEI NICOLETA20262913
7BIRLA MARINELA20494913
8GHITA STEFANIA6298893
9GHITA VICTOR12961893
10PASCU ORTANSA32977891
11VLADUCU ADRIAN CATALIN8087893
12MIRCESCU PETRICA MARIAN13292883
13SAVU OVIDIU41463883
14COMAN ROXANA MIHAELA46837883
15SAIN OCTAVIAN40047882
16SLAVILA VIRGIL25513883
17RADU IOANA120032871
18IONESCU MIHAI BOGDAN8593873
19FLOREA LAURENTIU119825873
20PETRACHE VASILICA27490873
21VASIU NICOLETA19257872
22MIRICA MIHAELA CAMELIA47768873
23DIS MARIUTA5877861
24DUMITRU ELENA18334861
25VOLOSCIUC ECATERINA36757861
26IORDAN NICOLETA11181863
27CODIN MIHAI18478863
28GROSOIU CHIRANA19136861
29PETRESCU VASILE19883863
30VOCHIN AURELIAN24603863
31MANESCU ILEANA14296861
32BIOLAN COSTACHE18530861
33ORBESTEANU FELICIA20758861
34ANECHITI CONSTANTIN3769863
35COSTEA DUMITRU19662863
36PAVEL GHEORGHE7613863
37MIHAILA DOINA21127862
38RUSE EMANUEL26092863
39PUTINEI NECULAI27258863
40KOLUMBAN MARIANA40879863
41MOROSAN VIORICA34632861
42BOCIOACA NICULA35293863
43ZANFIR CRISTIANA21458851
44SERBANESCU RICA8500853
45DOBROTESCU LAURENTIU119146853
46TURUNGIU CONSTANTIN13418853
47DUMITRU IORDANA19188851
48ORLEANU IOAN LAURENTIU121934853
49ILIE MARIANA24798853
50PELMUS GHEORGHE34529853
51IANCU MIOARA5892853
52MARTIN DOMNICA16263853
53CULEA PARASCHIVA28020853
54BOANCA ANGELA7980853
55PASCU VERONA AURELIA9631853
56ANTONIU GEORGE9794852
57TALABA LUCIAN9578843
58STIRBU AURELIA121225843
59NICULESCU LUCRETIA122146841
60SIMION ALEXANDRU123807841
61DUMITRICA STAN7778841
62DOBRE MIHAI8862841
63GEANA ANISOARA IOANA15817843
64JANDARU ELENA29606841
65GERGELY LENUTA30510841
66DRAGNE NICULAE17958843
67ROSESCU EMILIAN AUREL20062841
68BAROIU GETA27824841
69STUCAN VASILE28622843
70FANEA MIHAI46758842
71PETRE STANA18339843
72ILIE DIANA GEORGIANA24316843
73PAVEL IONEL27967843
74IOANOVICI MARGARETA31860841
75MIREA SPIREA9328843
76PETRE CRISTINA18607842
77DUMITRACHE ALEXANDRA18886833
78CHIRIGIU GHERGHINA124099833
79DIACONU IRINA124607831
80CIOTORAN NICULAE119306831
81POPESCU ILEANA21227831
82MATEI TEODORA22212833
83IRIMESCU NICULINA17912833
84BADEA ECATERINA118132831
85CRACIUN CRISTINA118235831
86BADEA MARIA23183831
87ROSESCU IOANA27989831
88MOCANU FANY4136831
89PACURARI IOSIF20743831
90CIOCANEL MARIA39910833
91MAGUREANU DELIA NARCISA30537832
92ERNEA CONSTANTIN46913833
93VASILE SPIRACHE42183833
94GRUMAZESCU DUMITRU45484833
95TANDARESCU SANDICA IONICA2104833
96NITU SOFICA9414831
97MICU LENUTA12538833
98TRAISTARU IOANA28046831
99CRACIUN CARMEN MIHAELA33979831
100PETRESCU IOANA36018831
101VLADOIU ION36318833
102NEACSU CONSTANTIN LAVINIUS38466831
103DRAGUSIN VERONICA118995821
104MUSCALU SERGIU120719823
105DUMITRU MARIANA120379823
106DOBRITOIU RODICA119674821
107BOCAN GABRIELA4217823
108TATARU IOANA8251823
109ANGHEL ANISOARA120241822
110MARINA VOITH MARIA118763822
111MANEA EUGEN1706823
112BATARIUC CRISTIAN9550823
113DEMETER FLORICA15694822
114TICLETE FLORIN21923823
115STAN ORTANZA35234822
116BOITEANU MARIANA37083822
117FLOREA COSTEL37303823
118BEUCA DANUT9934823
119MARISESCU MIHAELA14752823
120CONSTANTIN ANA21972823
121CURCA MIHAI28621823
122TECO ELENA44606821
123TACHE GHEORGHE7041823
124PRIBOI FLORIN BOGDANEL25842821
125PIETRARU ANCA ELENA32948823
126GONCIARUC MARINA34328823
127SOCORODAN MARIA119782813
128PARCALABESCU ION120746813
129TUDOR ILIE121671812
130HOFMAN FREDY6702813
131MITELSCHI DANIELA124631813
132BARBAT IOANA118326811
133ANTONESCU ANDREI120111811
134CREITA RODICA16311811
135MANOLE ION25738811
136CARP TINCA119449813
137DUMITRU TUDORITA28067813
138IOSIF FLOAREA35446811
139TUDOR IORGU7457811
140ANGHEL GICA16932811
141IACOB IOANA17857811
142MARIN MARIN DANIEL19055813
143APOSTU TICA20932813
144BADIN OLGUTA GINA21966811
145PREDA DUMITRU28740813
146IOAN PETRE31743811
147MUNTEANU IOANA32285813
148BLOJU IOANA7904813
149PASCU TUDOR8286813
150ROTARU COSTEL14394813
151MECINA PETRUTA26745811
152GILCEAVA MARIA31774813
153NICOLA MIOARA JENICA33062811
154MANOLE MARIANA46189813
155DUMITRESCU SORIN23873813
156STOICA ALEXANDRINA32634813
157NICOLAE ION6038811
158STOICA STEFANA21294811
159CERCEL ION29644813
160FAINA MARIA34470812
161VASILE TRAIAN35009811
162DIMACHE ELENA36910812
163COCAN SILVIU STEFAN37163812
164CUCU GEORGE39076812
165CHIRNOAGA IORDANA19972801
166GHICA MIRELA123817801
167PAVEL IONICA16023802
168PATRUT ANGELA16522803
169IORGU ALEXANDRA34211802
170TUDOR MARIN11338803
171ILIE ION15883803
172SCURTU ALECSANDRU17851803
173GHEORGHE VASILE19171803
174NEAGU VICTORIA31071802
175ZAMFIR JANA ELENA3766801
176STAN ELENA5219801
177COLISNICINCO NATHALIE ANE MARIE10661801
178DINU DELIA18178803
179COVALIU LUCIAN36823801
180PARPALA IOANA VERONICA36880801
181NITA IONEL ROBERT20014803
182STANCU ION ROMEO23219802
183RAGALIE ANTOANETA8316803
184STASEK EMILIAN CIPRIAN28384801
185CUCOS CONSTANTIN MARIO34206801
186GENTIMIR ANA34410801
187POPESCU MARIA CRISTINA34745801
188LIXANDRU VASILE CRISTIAN34756801
189BANICA MARIA FLORENTINA35118801
190IONESCU-BUJOR GABRIELA LAVINIA37176801
191MORARU ELVIS CLAUDIU37702801
192ONOFREI MARIOARA18476793
193STANESCU CARMEN2528791
194POPA DANIEL118953793
195MANACHE DANUT120098793
196IVANESCU AURELIA121765791
197DICA SAVA123236791
198ROSCA MARIA123996791
199MUNTEANU DIONISIE20908791
200MATEESCU ION16577793
201GIUGLAN DIANA CRISTINA121991792
202NITA FLOREA122630793
203LATEATA DUMITRU DANUT26735793
204OLTEANU VASILICA8995793
205STANU ECATERINA22939791
206PLUMB ELENA119876791
207ZOMONITA IOAN25732792
208PASCU MARIA27837791
209CODIN ION27922792
210RANJA CRISTIAN30704791
211MUSCELEANU CATI CARMEN37015791
212NICULESCU EMIL40792
213CALIN ANTOANETA GABRIELA2540791
214STANESCU CRISTIAN NELU9391792
215NICULAE MIHAI9411791
216GHEORGHE MARIANA9970793
217STAVARACHE MIELU14035791
218BOROS-NEDELCU IANA17769792
219NASTASE LUCIAN30759792
220DUMITRU DOINA LENUTA30698793
221GUTU SPIRIDON37605793
222CRICOPOL DIMITRIE38153791
223DRAGOMIR PETRICA10015793
224VASILESCU GEORGETA19354792
225NEDELCU ELENA29550791
226CONSTANTINESCU MIHAELA-AIDA38414791
227IORDAN VIOREL41308793
228DRAGUT VASILE CRISTIAN604792
229MARKOCSAN ANICA2553793
230DRAGUT NECULAE14516793
231COJOCARIU CATITA46537791
232TOMA STEFANIA46536791
233LUNGU VENETIA6979791
234STANCIU DANUT8227793
235MUTU ROXANA MARIANA8880793
236RACHITA ION14720793
237COCUTA DORIA18174793
238VLADOIU MIOARA27261792
239ROSCA MARIAN27464793
240AXINTE VASILE MIREL8879793
241MARIN MARIA7973792
242DOBRESCU VIOREL9941793
243RENGHIUC IULIANA21405793
244DOROBANTU FLORIN36124793
245CANCIU GELU38483793
246BUCUR MARIANA16143783
247BAIASU ELENA11613783
248PANA MARIA122056781
249IONESCU GHEORGHE EMILIAN122346781
250PREDA MARIA122701782
251IRIMESCU IULIANA25475781
252DIDE FIROANDA120378781
253CUZA AURELIA75781
254RADU MARILENA1851781
255TUDOR CRISTEA1896784
256FRUMUSELU DORIN118192781
257BONDOC VIRGINIA118247781
258MATEI GHEORGHE10528783
259MUTU SEVASTITA OLGA12349783
260GOLUB OLGA21964781
261STAN JANINA OANA23470782
262PASA ILEANA24607781
263DUMITRU GHEORGHE24751783
264LUNGU ALEXANDRU25845781
265SIRGHI ILIE14315783
266DUMAN MARIA15007781
267COJOCEA PETREL15828783
268TUDOR VIORICA16917781
269LUNGU MARIA18597781
270DRAGHICI ION23030783
271DRAGHIA DUMITRU28240783
272IOAN GEORGETA30563783
273BAIDANAC MIHAELA14752782
274COMANESCU MIHAELA15081783
275MANEA ALEXANDRU23555781
276MINDRUTA CAMELIA40763783
277CHITAN ALINA46187781
278BERCHE IONEL34090783
279NOJE MARIA LOREDANA42009782
280GORNISTU ADRIANA AURELIA2590782
281NITA GABRIEL20015782
282ENACHE ANGELA35809782
283DANILIUC AUREL7998783
284IONITA CONSTANTIN17681781
285MANTA STANCA27149781
286SARARIU IOAN DOREL27740783
287DRAGOMIR STEFAN30027783
288MARGARIT DUMITRU28246783
289CRANTEA MARIANA33224781
290POPESCU PETRUTA ELENA34262783
291GISCAN GINA STEFANIA34362783
292CIMPEANU FLORIN MIRCEA34381783
293IONESCU CRISTINA MAGDALENA35783783
294STANGA DOMNICA36789782
295HUMEUCA CRISTINA ELENA37329783
296LUNGU ELIZA38148783
297SERBANESCU ELENA MADALINA38549782
298FEIR ELMAZ SEVINCI38518783
299VASILICA CORINA38773783
300UNGUREANU IULICA19526773
301MARES IANCU20380773
302ARAMA MIHAI8507773
303UNGA CONSTANTIN16187771
304IRIMIA MARIANA124140771
305BOTIRLEANU MARIA124943773
306ASTANCAI ROZALIA GINA10483772
307DOBREA GEORGE23695773
308VASILE FLORIN6445773
309PETCU GHEORGHE2657773
310CALDARUSE GEORGETA5927772
311BUZATU MIHAELA MARILENA18215773
312VASILE ANCUTA24353773
313CRETU ANA12694772
314IVANOIU DANIELA CARMEN18445773
315MANOLACHE ANA DOINA20281773
316POPOVICI ADRIANA21013772
317POPESTEANU IOANA33674772
318SOCIANU CONSTANTIN5151773
319GALATEANU MARIAN DRAGOS42017771
320IACOB ION45378772
321BARON MITICA TICU569772
322CHELU PAULICA4545773
323PARASCHIV MARIA39885771
324PETRICA OANA NATALIA42945772
325BURLACU MIRCIA48867773
326GITLAN LAURA DOINA5429773
327FOTA VIOLETA33404772
328DINU LUCIANA36448772
329CEFALAN DRAGOS IONUT37963772
330MORUZ DEMOSTENE118806763
331ONEL ION121978762
332SPATARU EUGENIU GRIGORE15901763
333NITA FLORIAN16943763
334BENESCU VERONICA3764761
335DULUTA MARINEL17381763
336LINGURAR WIILMA119405761
337VARNISKI CONSTANTIN CALINIC27785762
338VLASCEANU ELENA30313761
339DUMBRAVA DOREL GHEORGHE33829761
340EVA GEORGETA16436761
341PASCU VICTORIA24405761
342PARASCHIV STEFAN27606761
343MOCANU CORNELIAS329761
344CARAGHEORGHE VIORICA6781763
345OANCEA TODORA15184761
346BOGDAN ALEXANDRU16038761
347STELIAN CONSTANTIN16121761
348POPOVICI NICOLAE21080763
349BURSUCEANU DANIELA22694763
350TREPADUS ASPAZIA9118763
351FURDEA AURICA10778761
352CIUREA GRIGORE28513763
353DANILA VICTORIA45831761
354MOISE ELENA21060762
355POPA NICOLAE46070762
356STAN ENACHE ION1986762
357GALERIU SANDA DOINA7754762
358OTVES DANIELA8884763
359NEDELCU GEORGE NICOLAE9228761
360MATEI RADA13933762
361NASTASE ALEXANDRA MIHAELA19444761
362SERBAN ELENA IULIANA31738761
363RAPORTORU GEORGETA33216761
364CONSTANTIN MIRCEA34636761
365HARABAGIU IULIA34828761
366STANCU SIMONA IONELA35515761
367CAITAS ANGEL ANDREEA36968761
368SERBAN GHEORGHE36948763
369CALEALA EMILIAN CONSTANTIN37845762
370MOISE CRISTINA38400761
371BOLANA CORNELIA38399761
372DRAGU MIHAIL SORIN38398761
373MUSCELEANU DORIN38396761
374MANAILA CRISTIAN IONEL38769762
375NEACSA MARIAN4337753
376VAIDASIGAN MAGDALENA119651751
377MARDALE PETREEA DENIZ HRYSSANTIS9764752
378STOICA VASILE7930753
379GIURGIUVEANU IONEL8119753
380OANCEA MARIA19163752
381BARGAN EMANUELA OANA25871752
382CANSCHI MARINEL10111753
383BIRTA-ANDREI AURA18474753
384STOIAN VASILICA28349753
385COCORA ANGELICA29706751
386STOEAN MARIANA32548753
387GAGIU MARIA8322753
388ANTONIU ANETA15966752
389BILA IOANA44535751
390IONITA EMIL MIHAI2947753
391VLAD ANTOANETA16453753
392HORVATH EMIL22483751
393ANGHEL LIVIA CONSTANTA27680753
394BURICEANU SIGLITIA31125751
395COPACEANU MIRELA ADRIANA33320753
396DUMITRU ARMEANU VLAD ALEXANDRU34349751
397MONCEA VALERIA34793751
398DUMITRU FLORIAN34826753
399IOAN ALEXANDER FRANCISC35175751
400ANDREIESCU LUCRETIA35135751
401MARIN CONSTANTIN2372743
402DESPA NICULAE119305743
403BUJOR IOANA21380743
404PADURARU DANIELA13211743
405BOGDAN MARIANA24189743
406LUNGU CONSTANTIN27261741
407MIELUTA ION16830743
408GOCIU DEMOSTENE29065742
409STOIAN GRIGORE CATALIN30175741
410NEMETI VULTUREL7124742
411SFETCU RODICA35483742
412EPUREANU LUCIAN GEORGE44895743
413ENE DORINA45300741
414TEODORESCU TCACISIN EFTIMIE BOGDAN8375741
415MARGHIDANU NICOLAE9096741
416CHIRU GABRIELA12314743
417MARES MARIN16074743
418LICHT CORA26481741
419STAICU TUDORA41504743
420IVAN GHEORGHE46413742
421BOGHIU GABRIELA MARIA4918743
422RAGALIE STELIANA8314743
423IOAN GABRIEL14756742
424POPESCU CONSTANTIN GABRIEL28636742
425TANASE VLAD ALEXANDRU32250742
426CRETU FLORENTINA33437743
427OPREA STEFAN NICU34380743
428GHINDEANU IONUT LUCIAN37289742
429RADUCANU MARIAN20726733
430DOBRINESCU ELENA34837731
431CHIPISINOV CONSTANTIN CRISTIAN16152733
432CIRSTEA MIOARA IOANA23184733
433DUMITRU MARIANA39003731
434RADUCANU GHEORGHE5755731
435DRAGOMIR ION10015733
436NICULAE ELENA ROXANA8725731
437CIUCA CATALIN38330731
438RADU GHEORGHE45394732
439DROGEANU IONEL12187732
440CHIRU MIHAELA12315732
441COLAN MONICA ADRIANA24908732
442BOLOVAN FLORICA27532732
443CAZACU MARIA44757731
444POENARIU AURELIA1054731
445MARCHIDANU RODICA1003731
446TEODORU CORNELIA23985731
447LAZAR SIMONA15981733
448BOLOLOI GEORGETA27058731
449IULIU PAULA CRISTINA30117733
450BONCIU SIMONA32144731
451NEDELCU IONELA3454731
452CIMPEANU RODICA34976731
453DRAGOI CLAUDIA MAGDALENA35036733
454VARLAN PAULA35162731
455TUDOR ELVIRA35580731
456TIRALA ANAMARIA VIOLETA36981731
457BITA CONSTANTIN BOGDAN37188731
458TUDOR MARIAN37341731
459CRISTIAN DANUT37706733
460MIHAI STELUTA38401731
461DOCIU CRISTINA38330733
462PORUMBEL LIANA CATALINA38402731
463PANESCU LILIANA38603733
464RIZOIU DANUT-IONUT7953721
465MARIN CRINA13766723
466RACAU GHERGHINA16861723
467NECHITA COCA15334721
468RADULESCU ANTON1289723
469STANCU AURELIA26874723
470DIACONU ION FLORENTIN31624722
471PREDA VALENTINA16173722
472PETRUSCA MARIA119114722
473MECINA LILIANA26744722
474ENACHE MIRELAA2308723
475PATRASCU MARIAN MARIUS10607722
476BORDEA GEORGETA36584722
477ANGHEL MARCELA32428723
478DIMITRIU ANA33536723
479TOMA ANCA VALENTINA36900722
480COVACI SORIN20714713
481ISPAS ION4536711
482FOSA ELENA20434711
483MOROSAN MARIANA2644713
484NECIU ADRIAN38177712
485SULTANA BOGDAN VALERIU7765713
486PRADATU GHEORGHE19991711
487VOICU CONSTANTIN27638713
488MATEI ELENA PETRUTA34571713
489GHINEA MARIUS CATALIN7766713
490STANESCU STEFAN DANIEL13446711
491STAN CRISTIAN25554713
492OPREA FLOREA4165711
493SIMION ADRIANA4514711
494TRAILA IOANA25583711
495CHIPER CODRUT48750711
496STEFAN LIVIU IULIAN26694711
497VIJIALA SIMONA ANDREEA34454712
498ANGHEL LILI36570713
499FLOREA SIMONA MARIA37363711
500GRIGORE EMILIA2475702
501DRAGAN ECATERINA123569702
502BADEA NICOLAE GEORGE16920703
503COMAN ROXANA13735701
504FUIOREA ALEXANDRU VASILE39712701
505STAN MARIN30955702
506TARTAREANU TUDOR35215703
507HANGANU BOGDAN38841701
508STANGA FLORENTINA45160702
509PAPUC ION39477702
510CAPRAR GHEORGHITA2957701
511STEMATE ECATERINA3135703
512PUTINEI BOGDAN VIOREL5133703
513AFLOAREI MARIA24271701
514MARINESCU MARIA26384701
515SLAPCIU FLORIAN28552704
516AMORARITEI NICOLAE VIOREL30959701
517TINTEA MARINA MAGDALENA34985701
518GHEORGHE ECATERINA34825703
519BRANDUSESCU CARMEN RAMONA122479693
520ENESCU MARIUS4089693
521BURUIANA MIHAELA121103692
522MANEA ELENA GABRIELA10452693
523BIDILICI NICOLAE CRISTIAN120405693
524SCHATZ MIHAELA33830691
525IAMANDI DUMITRU13269691
526TIFREA CORINA17684691
527TRANDAFIR MIHAI22631693
528MARIN EMIL10094691
529CAZACU MARIUS RAZVAN11750692
530MECINA MARIAN26740692
531STANICA MARIUS38153691
532TODEL FELOFTIA27503693
533TALPIGA MARIANA35144691
534CALEN FLORIN35161692
535NICOLESCU NICULINA37851692
536ADAM VASILE7953682
537EFTIMIE GEORGE10408683
538LINCA AURELIA IORDANA6615683
539BADEA MIHAELA715683
540PASITONIU ROBERT IULIAN28352681
541PASITONIU ALEXANDRU BOGDAN28352681
542BOLIACU GEORGETA34760683
543STANCIU MARIAN35734681
544BURADA LUIZA FLORENTINA147683
545VLADOIU FLORIN7490683
546STEFAN ADRIANA ECATERINA8644683
547MAZILESCU MARIA9246683
548IORDAN ROBERT TUDOREL11181681
549BARBU MIHAELA LIGIA16152683
550TRANDAFIR MARINELA16890683
551DUMITRESCU LAURA IONELA38876683
552PESET GABRIELA ANDREEA18766681
553OPRISAN ANTOANETA43355682
554FRUNZA CONSTANTIN11710683
555TARTAREANU FLORENTINA29483683
556STOIAN AURELIA FLORENTINA24717681
557VLADESCU VICTOR36047683
558IONESCU VALENTIN36767683
559IONITA TRAIAN38335681
560STIRBU CATALIN121225671
561ISPAS VASILE124650673
562SANDU DANIELA30104673
563BOGHIU MIRELA33533672
564COMAN ALEXANDRU VALENTIN9992673
565CHIPISINOV CONSTANTA LUCIA16153672
566CRISTEA JANA19751673
567IONITA MARIAN29390673
568NICULAE NICOLETA MIHAELA29787672
569BADEA IONELA MONICA30447672
570SERBAN AURELIA32456673
571NEACSU GETA180673
572BOGHICI CRISTIAN28835673
573POPESCU BARZAN OCTAVIAN PETRUT23650673
574SULTANA DAN FLORIN46587673
575AVRAM LIGIA27722672
576POPESCU ANA32719672
577GHEORGHEOSU IONUT ALEXANDRU36413671
578GANESCU EDUARD VALENTIN39147671
579CIOCAU GHEORGHE119495663
580FLOREA OCTAVIAN18206661
581RADU DORIN26393663
582BAGEAC LUCIAN27444661
583MORARU PETRE1117663
584CONSTANTIN EMANUELA GEORGIANA35588663
585BRAILEANU PORUMBITA5661661
586VASILESU AUREL19567661
587BOGDAN NICOLAE16038663
588IRIMIA LUMINITA39911663
589PRUNAU PETRU NICU24261661
590STEFAN DUDUCA28879661
591ARMEANU CONSTANTIN MARIAN43697662
592IANCU EUGEN ALEXANDRU1582663
593CARAIAN MARIANA32157663
594DANILA CORNEL30117662
595PAVEL DOREL1782653
596ISTRATE ION15382653
597ANDREI CIPRIAN MARIUS118184653
598STELIAN CONSTANTA8470652
599DINU MARIAN14960653
600MARCHIDANEASA ROXANA27309653
601GHEORGHE CORNELIA32483653
602ELHIWAIRIS MIHAELA VIOLETA5145653
603RADU VALENTIN10203652
604CONSTANTIN ANA MARIA14246653
605ROIBU IONUT16439653
606DUMITRASCU FLORINEL18391652
607TURTULEA IOANA22868654
608PREDICA FLORICA25282652
609UNGUREANU VIORICA38715652
610DATCU ELENA GABRIELA1046651
611DRAGHICI ALINA MARIA4344651
612BUNAR CAMELIA5648652
613ISTRATE ANGELA42015653
614VARTOLOMEI DANIELA43382653
615BAICU ANTON5598653
616MITREA MARIAN16859653
617CIRSTOI DORINA23776653
618SANDULESCU RAMONA CRISTINA25576653
619DINU ANA MARIA32101651
620PORKOLAB ALEXANDRA32198652
621BADEA SABINA32520651
622GHERMAN-GHIBULDAN MIHAI LAUREAN33394653
623STAN ANA34029653
624BULUCI NICOLAE34483653
625STEFAN PETRE36590651
626DURAI MARICELA36600653
627BOICESCU GEORGE ADRIAN38254653
628OPREA NICOLAE123999643
629ONEL LAURENTIU121978641
630CRACIUN ELENA123533643
631OPREA ATENA26502643
632COSERI CULITA ILIE8909641
633STANCIU RALUCA ALEXANDRA32977641
634IONESCU DORU ADRIAN14666642
635IONESCU VIORICA754643
636BONTEANU ADRIANA17558643
637COSTACHE RAMONA PARASCHIVA13191641
638ROSCA CLAUDIA48643642
639RADUCANU ROXANA GABRIELA5599642
640ANGHEL ELENA32201642
641COSTACHE CONSTANTIN35279642
642PLOSCARIU GEORGETA36633642
643STOICA MARIUS38353641
644STOICESCU GEORGETA119355632
645OMAR CARMEN DANIELA119040633
646TOMESCU ION118915633
647DARLAU CRISTINA MARINELA76631
648BADEA MARIUS FLORINEL28116631
649NICULAE GRIGORE30145633
650DINCA GEORGE ADRIAN1957633
651STELIAN GHEORGHE ANTON16117631
652SORA MIHAELA14433633
653GHERGHE GHEORGHE22155631
654ION LUCI FLORINA22419633
655CHIRILA FLORICA20013632
656BAICU ILIE MARIUS2627631
657MOTOC IULIAN ALEXANDRU30727631
658MOTOC DANIEL IONEL30858631
659BARBU NICOLAE CRISTIAN31068631
660IONITA TUDORA34205633
661CIULACU STEFANIA RAISA34435631
662GHEORGHE ADRIAN NICOLAE34847633
663LECU LUANA ALEXANDRA35517631
664MOCANU DANIEL37683631
665MOISE ANDREI VALENTIN38208631
666ZAMFIRESCU MIHAIL38859631
667PANCU CATALINA FLORENTINA21056632
668LEAHU IULIAN22391623
669ION ALEXANDRU MIHAI22195623
670ILIE GEORGETA118071622
671STELIAN NICULINA8469622
672ACHIM MARINELA21749622
673VLADERIAN PAUL1495623
674VOINEA DRAGOS GEORGE28992621
675STOICA MIA PETRUTA36719621
676DUMITRASCU VALENTINA IONELA37547621
677GRIGORAS ILIE4992623
678SERBAN MARIANA30596621
679CIOCANEL DUMITRU37469622
680ASTANCAI DANIEL MIHAI4060611
681IACOB MIREL EUGEN5953614
682RUSU IULIAN GEORGE25475611
683GHITA-URZICEANU CONSTANTIN6298611
684DINCA IRINA20508613
685SANDU ION22965613
686NEAGU SIMONA27664613
687IONITA MARINA BIANCA18009613
688PARI RALUCA26479611
689AMANIOAIEI MARIA957613
690DAMIAN VINICIUS27721613
691VOICU CATALINA BEATRICE POESIS33054611
692POSPAI MIHAELA32709613
693PAUN MARCEL34914611
694TUDOR TINCA119120603
695BRIHAN ALEXANDRA22911602
696CIOLOVIC PAUL14771603
697MANOLE ADRIANA LAVINIA46189601
698PERETEANU STEFAN MARIAN2265601
699CALIN STEFANIA RUXANDRA6016603
700GHITA DRAGOS IONUT20698601
701BIURA AURELIA ALINA27457601
702SERBAN IULIANA30598601
703SLAVILA RADU VIRGIL34150601
704SLAVILA TEODOR CLAUDIU34151601
705APOSTU MADALINA IULIANA35176601
706FLOREA MIHAI35010601
707GHEORGHEOSU ANA RALUCA36416601
708TANASE TUDOR37286601
709ANTOCI NATALIA37527601
710CERNAIANU STOIANOVICI ANTONIU ALEXANDRU38551601
711DACHIN BARBU EUGEN39145601
712MARGARIT RODICA16539592
713NICOLAE MARIANA34925593
714STROE ANA MARIA GEORGIANA14404591
715DRAGOIU COSTICA25502591
716URSACHI RODICA27015591
717DUMITRU DANIELAA1561591
718ENE GICA5341591
719DOGARU DOROTHEA HELENA25888592
720CRACIUN MIRELA22498592
721MANCIU ANA25777593
722ROSAN CATALIN42213591
723MARGARIT ALEXANDRA GEORGIANA30994591
724MIRU ANTON32027592
725FELECAN DANIELA ANDREEA32519593
726DRAGOIU MAGDALENA40884593
727CHIRIBUC VATAFU IONEL5837583
728PETRE ILIE SANDU612583
729CIOROGARU NICOLAE14574582
730CIOBANU FLORENTINA ABRIZA6945584
731CACIULAN MARIEA CATERINA7434583
732PADURARIU IOAN12436581
733BECHERU VASILICA12642583
734BOGOI IOAN CORNELIU16263581
735STURCINGER DINCA MARGHITA38886583
736CONSTANTIN SILVIU21972581
737ROMAN MIRELA JUSTINA2396582
738STAN GEORGICA24613581
739CENUSA NICULAE15966583
740CENUSA MARIAN21250583
741VOICU HOREA4387581
742VOICU ADONIS AURELIAN4386581
743STAN IOANA- ALEXANDRA11590581
744VASILE PETRICA28625583
745BILA GABRIEL30001583
746RISTEA EMILIA32958581
747HOMEGHIU DRAGOS ION32936581
748MATINCA GHEORGHE36163581
749DRAGHIA MARIAS1055583
750RAPORTORU LILIANA37194581
751DINU OCTAVIA37636581
752CRACIUN RELU CATALIN38187581
753FAUR CLAUDIA44974582
754BEBERECHE DUMITRU CRISTIAN13109582
755ENE DANIELA36008582
756FLORESCU LUCRETIA19391571
757DUMITRESCU NADEJDA16244573
758CIOLAN GHEORGHITA122936573
759PATROI ALEXANDRA119539573
760SANDU ANA NICOLETA48319572
761PEREVERZOV ELISABETA32855572
762DUBIN ELENA36155572
763IONITA VICTORIA7342572
764COSTACHE PAULA CATY8683573
765COJOCARU ROBERT MARIAN23922573
766IONESCU PAUL30851572
767BUSUIOC MARIN42190572
768ILIE FLOREA7281573
769COSTACHE ALEXANDRU SILVIU34177573
770GHEORGHE FLOREA38788574
771BOSTAN VASILICA337572
772ZOLTAR PAULINA2035573
773PREOTEASA AURELIAN35624572
774MITOI ELENA40265573
775BUCUR VIORICA3090573
776CRINGUS CARMEN6379573
777CONSTANTIN MIRELA33294571
778COSMA IONELA MANUELA SILVIA34092571
779MATEI FLOREA122373563
780BADEA MARIAN MARIUS123582563
781PETRE IOAN ILIE16286561
782CIMPEANU MANDA119734561
783GUNIE FLORIN ALIN26703561
784SPATARU OANA AURELIA120089563
785OVIDENIE PETRICA1908563
786VADUVA MARIUCA6623561
787GRIGORE FLORENTINA GABRIELA34211563
788PATRASCU ANA-LUCIA10119563
789STAN TUDOR11307564
790MATEESCU ALEXANDRU GHEORGHE13537563
791BALAN IOSIF27360561
792VARZARU LIVIA41594562
793CIOBANU MARIA13981561
794BAZAVAN VALENTINA28443562
795DUMITRU ISTINA486563
796CONSTANTINESCU GAFITA4162561
797STANCIU ADRIAN STEFAN29441563
798TEPURLUI DOREL31865561
799VASILE GRETA LAVINIA38672563
800BUJGOI DUMITRU11311563
801MANOLITA RUXANDRA GABRIELA16628562
802GAFENCU ALEXANDRU120595551
803VASILE JEAN112100551
804COSTACHE SPIRIDON12324551
805CRINGASU PARASCHIVA14244553
806GHINEA PETRUTA20881553
807POPOIAG LUCIA118878552
808TIMPURIU GABRIELA121408552
809CINDEA ARISTITA1299553
810MARCU ESMERALDA18612552
811BOSTAN MARIA5737552
812NASTASA MARILENA6451552
813COSTEA MARIA15616552
814ARDELEANU ANDA ELIZA17745552
815ACHIMESCU IONELA19214553
816POPESCU MIRCEA11366553
817STAN RODICA FULGA45563551
818DITA IOANA5497553
819BRICEAG MIHAELA38953551
820CIOBANU IOANA41095551
821HIDEC ALEXANDRU VALENTIN44760551
822TACUTU ZAHARIA4425551
823ZAHARIA VLAD7048551
824RACMAN GEORGE9904551
825CIOBANU-OPRESCU OLIVIA ANA22503553
826FILIP STAN24676553
827CIUTEA EUGEN FLORIN15948542
828MOLDOVAN FILOFTEIA18840541
829ANGHEL LUCICA119174543
830CIOBOTARU EUFROSINA120715541
831DINCA ION121736542
832VRANCEANU VASILE24360541
833DRUTA ION118416543
834VAIDECEANU EMILIA16869542
835MOROSANU ECATERINA10075541
836ENE ION11257542
837LEPUS NAZARINEANU36486541
838MANCIU IULIANA25777542
839SPORNIC RUXANDRA CORNELIA8550542
840ISTRATE BEATRICE ELENA43476541
841FENIC ANA1078541
842DAMIAN ROXANA CLAUDIA2390543
843DINCA TRAIANS123541
844NEGOITA MARIN ANDREI13458541
845GOGU IONUT MIHAI33647541
846TOMA SILVIU ADRIAN3628542
847GRAMA COSTIN DANIEL12062543
848CERNAT RADU18153533
849BADEA MARIJEANA13310532
850ENACHE ION13481531
851DRINCEANU MIHAIL20980532
852LAZAR ELENA118115533
853VOINEA ANA9958531
854NEGRU ANA29125531
855BOLBOACA ION1880531
856BADEA DUMITRU24217531
857MALANCIUC EUGEN22006531
858IORGA GEORGE38861533
859CIOROABA MARILENA36401532
860GHEORGHE AURICA47756531
861DINU BOGDAN PAUL5910531
862DOBROVOLSCHI MARIETA18134531
863GORNISTU LACRAMIOARA37941533
864DURAI NICOLETA CORNELIA44759533
865NECULA CLAUDIA CORNELIA45233532
866COJOCARU NICOLAE32757533
867IOAN FLORENTA CLAUDIA33328533
868IORDACHE ION11998533
869MANAILESCU SORIN5651523
870DAMIAN GHEORGHITA18005523
871PANTELIMON CRISTINA LUANA5007523
872GHEORGHE MARGARETA27647523
873STELIAN ELENA GABRIELA8470522
874STELIAN FLORENTINA8470522
875DONISAN DUTA2153522
876GHITA DUMITRA11713522
877POPESCU VALENTIN IOAN22126522
878CADAR ZAMFIRA45299522
879ANICULAESEI EUGEN STEFAN28420521
880VLADOIU COSTIN-CRISTIAN33734521
881STEFAN VASILICA ANGELICA36860522
882BABOR MARIEA41784521
883LEFTER CONSTANTIN GRIGORE45027521
884BOLNAVU-VATUI SILVIU45382523
885NEAGU ANGELICA DANIELA45429523
886MIHAITA ELENA4431521
887COMAN ELENA7794521
888CIOBANU FLORIAN8074523
889IVANOF ECATERINA16361521
890PITICA CONSTANTA LUMINITA17743523
891MIHAI HRISTACHE HORIA23242523
892DUMITRU MIHAELA ALEXANDRA24451521
893PANTILIE DOREL24749521
894NITA EMIL CATALIN30611523
895STOICEA ELISAVETA31163521
896POP IULIANA VASILENA32888523
897PUIU CRISTIAN NICOLAE32977521
898SARACU MARIA6371522
899DAMIAN GHEORGHITA18005512
900SANDA FLORENTIN17379511
901OCHENATU IOANA19859513
902GRECU MARIAN21891513
903NEACSU GHEORGHE24023513
904GAVRILESCU MARIA6403511
905SULTANA FANICA-LUCRETIA22703511
906STROE MARICICA25602511
907SIMIONICA GABI26079513
908STANCU CONSTANTIN36422513
909CAZACU GEORGE DANIEL11749511
910MECINA VASILE26743511
911TUDOSE ELENA CRISTINA38202511
912OPREA PETRE3061512
913NICOLAE GHEORGHE10503513
914TURTULEA IONEL38199513
915RADUCU EUGENIA31291511
916VASILE FLORIAN1245513
917VLADUTU ELENA31045513
918BRINZEA ALEXANDRA GABRIELA48426511
919TOMA ADRIAN26366511
920IORDACHE GINA36561513
921RUSU DUMITRU36872511
922STAN DANIELA ELENA39477512
923IONITA ELENA CAMELIA42693513
924RADU CARMEN4309513
925POSA LAURA ANDREEA6001512
926ROMASCU ELENA9020512
927PASCU CRISTEA10654513
928VLAD MARIA11932512
929OLTEANU POMPILIU13449513
930COSTACHE CATI FLORENTINA18249512
931BODEANU MIHAELA23191512
932VASILE AURELIAN33638513
933MIHAI MIHAELA37321512
934IVANESCU ANA ROXANA40773511
935MOCANU MARIA MONICA13701511
936DUMITRU ION20899513
937POPESCU MARIA-STELUTA11921502
938PARASCHIV PAUL14505502
939ARSENE TOADER2955502
940BOCEANU MARIANA34803502
941TOMA MITICA6052502
942STIFII ELENA31771502
943CHIRATCU CRISTINEL15950503
944CONSTANTIN COSTEL40279501
945BALOTA JEAN43106501
946ILIE ANA MARIA1169501
947VIDROI NICOLAE4457503
948DRAGAN MARIA31122501
949BURGHELEA FLORIN37549501
950FIU IONUT4631502
951GRIGORE VASILE5542503
952DADU GHEORGHE7304502
953ROT ION34360502
954GURAN MIRON43175503
955COCIOBEA MELANIA49180501
956ENACHE SEVASTIAN10794501
957CUCU MARIETA19641501
958ALEXE IOANA37467503
959OANCEA FLORENTINA ADRIANA37932503
960DASCALITA CRISTINA IOANA39756501
961TANASESCU IULIAN40211503
962AURICA MARIA41174502
963DURIGA EMANUELA LACRAMIOARA41661501
964PANTOR VIOLETA MARGIT41971501
965STEFANESCU TRANDAFIRA41931502
966BRADICEANU GABRIELA44433501
967MATEIU ALEXANDRA44837501
968VARTIC IOANA ANDREEA233501
969COMAN MADALINA ELENA2769501
970ARCHIUDEAN MARGARETA4081502
971CONSTANTINESCU IRINA13475502
972COSTACHE GEORGIANA18250501
973STANCU EUGENIA GABRIELA18119503
974TANASESCU CONSTANTIN21840501
975SIVU GHEORGHITA28643501
976DINU CONSTANTIN31461503
977STEFAN MARIN31570502
978BUZATU ION32697502
979PARLOGEA DIANA FLORENTINA35789501
980NICOLA NATALIA34130501
981BENGA SILVIA36570502
982PISCUROIU VIRGINIA10216502
983ENACHE MIHAI10326502
984DRAGU ELENA120752491
985BUCUR CONSTANTIN ADRIAN16917493
986DINCA DANIEL121675491
987MAGLAS ALINA20230491
988MUNTEAN DANIELA118678492
989MIHAI LENUTA28042493
990PRISECARU ANISOARA6539492
991CAMPEANU MARIA MARIANA7181492
992URSARU ROBERT45563493
993ANA ION11760493
994DURIGA AURELIA SEMIDA13515491
995FLORESCU MAGDALENA31975493
996STOICA IOANA LUMINITA31440493
997COCII ELEONORA41521493
998IORDACHE GHEORGHE32770492
999ION SILVIA39156492
1000ALEXANDRU GEORGIANA40931494
1001STEFAN NICOLAE41217493
1002POCRIS CRISTIAN42538493
1003PALCUIE MIHAELA LENUTA4596493
1004MIHAILESCU SANDA6252492
1005NEAGU TUDORA8270493
1006OANCEA LAURA MIHAELA8938493
1007IRIMIA ANA17960491
1008DOBRE IOANA25722491
1009LUCAN ELENA27012491
1010NASTASE ION27567491
1011CONSTANTINESCU RODICA32708491
1012VASILE MIRCEA33637491
1013VLAD MARIANA LAURENTA33686493
1014SANDRU MARIOARA34450491
1015RADU FANICA37919491
1016VASILE MIHAELA LOREDANA2620491
1017DRAGOMIR ELENA3342491
1018IORDACHESCU DANIELA7860493
1019BUCIOG MARIA LILIANA13081492
1020MARIN ION19176494
1021MANOLACHE STELICA21195493
1022HORODINCA MIRCEA614482
1023DANCIU STEFAN5499481
1024ICONARU GHEORGHE13383483
1025LEICHE ION6630481
1026BIOLAN CATELA8554483
1027OPREA GEORGETA GINA32763484
1028MIHAILESCU LILIANA17081483
1029BIOLAN MARIA SIMONA19554483
1030ARCUS GHEORGHE43825481
1031IONESCU IULIAN IOAN754481
1032MARIN MINA VALENTINA22678483
1033BUBINNEK AURELIU29124483
1034DUMITRU MIHAELA28566482
1035PIRIU STEFAN CONSTANTIN45818481
1036ION CAMELIA NICOLETA39144481
1037POPESCU TOMAIDA MADALINA39134481
1038VASILE MARIANA42543482
1039HARPA NICULAE327484
1040PASCU MIHAI557482
1041GHELALMAZIAN ALEXANDRU ROBERT1612483
1042PANAIT MARIANA1771482
1043STANCIULESCU TEODORA5583482
1044ENACHE ADRIAN GEORGE5866483
1045MIU ZINA7892483
1046PETRACHE ADRIAN22244482
1047ZLATAR VALENTINA ELENA29810481
1048COMAN CONSTANTA33640483
1049RADU ANA MARIA39727481
1050TERLECHI MARIA5438483
1051MIRCEA RAMONA7435483
1052POPA DAN VLADIMIR16197483
1053MURESANU ANA BIANCA26121481
1054TIBU ILEANA28427481
1055POPESCU MIHAI28944483
1056MUNTEANU COSTEL13302473
1057MARINETE VIORICA12202471
1058GENUNCHI ANCA-MONICA-STELA18989473
1059RAUT MARIUS PETRU25574473
1060LUPASCU IONEL21729472
1061CURT SORIN2279472
1062DRAGOMIR ALEXANDRA13370472
1063BALAN ELENA27360472
1064STEFAN MIRELA4662473
1065TRAISTARU LUCIA7803471
1066MARIN FLORIN1382471
1067IFTENE CORNELIU38216473
1068NEAGU ELENA42345471
1069TUFAN LILIANA44299473
1070SUCEAVA DUMITRU1799473
1071CRETU FLORENTINA LUIZA3147471
1072JULEI CRISTINA DANIELA3643473
1073SICOE MIHAI AUREL5434471
1074MARIN VICENTIU8941471
1075MANOLE GICA10092471
1076CIRSTEA NICULINA19768473
1077CSUMA ANA21989471
1078FLORESCU-TOMA IOANA33612471
1079MATEI GINA ROZALIA12517472
1080FLOREA TANASICA27898474
1081STRATULAT DIANA16592462
1082POPESCU ALEXANDRU14679461
1083TEODORESCU CONSTANTINA20578461
1084MANOLACHE ADRIANA24790461
1085MARALOIU MARIUS39711461
1086BRUMA ANCA EUGENIA30390463
1087GHIOACA ELENA32354461
1088DOBRIN PETRU ALEXANDRU24261461
1089MOGOS IOAN27985461
1090IANCU ELENA40813461
1091FRATILA SORIN MIHAI3360461
1092CURT OCTAVIAN6028461
1093GHEORGHE VIOREL24844462
1094DUTU ELENA29939461
1095CIOLACU COCA IULIANA18034462
1096BORTA CONSTANTIN977461
1097LEVITSKI SILVIA3914461
1098BODEANU DOREL22658463
1099TANASE DOMNICA22917461
1100PURCEL EVA34601462
1101OANCEA MARIANA LACRAMIOARA45234462
1102PUIU IOANA934462
1103RADU-LOGHIN NECULAI5518463
1104USIKU VIRGINIA11367461
1105AVRAM MIHAELA16115462
1106SABAREANU VIORICA18932462
1107STOIAN CONSTANTIN33641462
1108FODOROIU MARIUS COSMIN33747462
1109DRULEA MIHAELA39401461
1110ZIDARESCU LOREDANA IONELA42098461
1111VOICU GEORGETA2113461
1112NICOLAU EMILIA4092461
1113ERGHELEGIU ELENA6134463
1114IREMCIUC GRIGORE10248461
1115PARVULESCU NICULAE18564461
1116BRATU DANIELA ELENA22279463
1117GHEORGHE IOANA27848461
1118DUMITRU CONSTANTA28215463
1119MARINOAICA ION19505453
1120MIRCEA NICOLETA120045451
1121CIUCIU DOREL COSTEL118109452
1122SANDULESCU STELA16983451
1123IACOB CRISTIAN9066452
1124MANCU PETRUTA STELUTA5655453
1125CIUCIU GHEORGHE36824451
1126LUPU CARMEN38395451
1127MOCANU FLORIN39413452
1128BAHNEA ALINA40850451
1129POPESCU LARISA ANTOANETA42219451
1130BUCUR ANDREEA ECATERINA42638451
1131ANGHEL VASILE43660451
1132COMAN FLORIN ALEXANDRU45518451
1133SAULESCU ANGELA LOREDANA385451
1134CARSTEA GABRIELA1787451
1135CRIVATU MARIUS SILVIU1889451
1136SAVU MIRCEA GHEORGHE4123451
1137RADU FLORIN5388453
1138JUNOIU ALINA MIHAELA6442451
1139SURLARI MARIA6594451
1140GRIGORE STEFAN7830453
1141ONEA CONSTANTIN30338452
1142ANGHEL EMILIA-JEANA31013452
1143GRIGORE ANA MARIA37290453
1144ISZTOIKA OANA NICOLETA37289453
1145COVESAN MARIA379453
1146TOMA STELIANA9520454
1147PAISEANU MARIA12860452
1148ERBARESCU AUREL13330453
1149CIRCIUMARU ELENA13718452
1150CONDRUZ GABRIELA14435452
1151GRADINARU MARICICA24727452
1152DUMITRU EMILIA CRISTINA26091452
1153CIURARU JENICA17799443
1154SILIMON CEZARICA19719441
1155DARIE LILIANA ALEXANDRINA4202441
1156DUMITRU ELENA29802441
1157DINU IVENA2658441
1158DUMITRU GIM19896443
1159LITA LENUTA7000443
1160LAUTARU ELENA7558441
1161HOSU CORINA MONA33659441
1162ELTES MARIA1164442
1163SOARE MARIAN35482443
1164CIOCAN CRISTINEL45271443
1165DOBRE CONSTANTIN2469443
1166PALII CRISTIANA2471443
1167TRONCEA GHEORGHE4696443
1168DUMITRU MARIN10660441
1169IVAN AURELIA15318443
1170PARASCHIVESCU IRINA17212441
1171PUPAZA CRISTIAN CONSTANTIN37121443
1172DRAGOMIR GEORGE37521441
1173URSE ALEXANDRU2054441
1174NEACSA LIVIU1939441
1175BADEA CONSTANTIN4535443
1176LOGHIN ALEXANDRU4841441
1177BARBU RAZVAN ANDREI6966441
1178BUZDUGA DUMITRU7155443
1179ROTARU TINCA11191442
1180MOCEAN CALIN28590441
1181VLADUT MARIA16329434
1182VASILACHE NICULAE BOBI5587433
1183SAVIN ROXANA30991433
1184ILIUTA FLORENTIN DORIAN4046433
1185GHEORGHIU ION LUCIAN1436433
1186BUCUROAIA VERONICA32551433
1187BANCILA MONICA39247433
1188CURT CRIZANTA3132433
1189MIRCEA ANDREEA23890431
1190BALOTA CONSTANTA2338434
1191CALIN ELENA48073433
1192CALIN LUMINITA35475433
1193BALOTESCU NICOLAE36441432
1194TRIFU ION43445432
1195STOICIU DOREL968432
1196BURTAN ROBERT3374432
1197VOICU LENUTA11368431
1198OANCEA MARIAN18737433
1199DUMITRESCU MARIN20646432
1200FERKI IOANAS1225433
1201PINTILIE GHEORGHE4134434
1202MOISE MARIN6769433
1203NADU ION6987431
1204PENCIU VIORICA9710431
1205BESLIU ORLANDO DANIIL11114431
1206SMOACA IOANA12641431
1207RUSU ANA DUMITRA19660432
1208GHERGHINESCU CARMEN26245433
1209VRANCEANU IORDACHE12162421
1210ZAHARIA ELENA29455421
1211DOBRE FANICA15871422
1212BOCEANU CRISTINA34903422
1213ILIE IONELA SUNITA22452422
1214SERBAN MIRELA DANIELA13427423
1215NICOLAU NICULINA19892423
1216CRISTEA COLONITA23075423
1217GRIGORE ALINA SILVIA16791424
1218TRANDAFIR MARCELA37672422
1219BADESCU LEONARDO ALEXANDRU39650421
1220VISTREANU VASILE VALENTIN40572421
1221PAUN ION41010422
1222TUDOR IOANA MARIA41340421
1223IONESCU MARIAN3079421
1224BALAN GEORGE ADRIAN4335421
1225BASS CONSTANTIN19723421
1226IFRIM VASILICA31172421
1227PREDA DANA41118422
1228TRUICA ION2583424
1229CARCANESCU ALINA3574422
1230CRISTUDOR NEDELCU3683423
1231DUMITRESCU MARIANA8881423
1232POPA IULIANA9620422
1233CIOCOI DRAGUTA11563423
1234TRIPA CONSTANTINA22615422
1235OAE POMPILIU458413
1236BAJURA VASILII25670412
1237OLTEANU CRENGUTA119449412
1238CONSTANTINESCU IOANA118305411
1239BALOTA JENICA43523412
1240BALOTA AURORA43522412
1241RADU STEFANIA18195413
1242FLOREA LAURA GEORGETA30153413
1243RADU DENISA MIHAELA38685413
1244ZAHARIA NICULINA33036413
1245CHIRIAC DUMITRU39430412
1246CRISTESCU MIHAELA VERONICA40848411
1247CRISTESCU ALEXANDRA MONICA40849411
1248PAVEL IONEL41374412
1249NICULAE FLORENTA2787412
1250SALI VIRGIL3067414
1251POPESCU MARIN10445413
1252ILIE MARIANA13458412
1253OLTEANU CRISTIAN ADRIAN36610411
1254CIOBANU CRISTIAN38737411
1255PREDA LUIZA41538411
1256TITIRISCA CRISTIAN ADRIAN696413
1257MIHOCI MIHAELA1307411
1258CHIRITA MARIA1328411
1259NEDELCU VALENTINA7948411
1260HUSEIN AISEGHIUL10651411
1261GAITAN RAUL13278411
1262NITA GHEORGHE14455411
1263FLORICESCU DUMITRU15532411
1264BULUMAC ANDREEA16940411
1265PETRARU LARISA MIHAELA21568411
1266GORGANEANU MARGARETA23724411
1267BALANESCU STELA24566411
1268MORARU ALEXANDRU26164411
1269CIOCEA FLORIAN DANIEL26152411
1270RADU MADALINA27275411
1271VASILE EUGEN28634411
1272IONEL LILIANA FLORENTINA6881402
1273MIHAI ELIZABETA122586402
1274BADUNA RAHELA6955404
1275CHELBOIU MARIAN23978403
1276ELSAYED ELENA11747402
1277GAVRILA ANISOARA25278403
1278NEGUT AURELIA VASILICA37522402
1279NICOLESCU RAZVAN MIHAIL39552403
1280IVAN DIDA SILVIA26023403
1281BRUSCHI EMIL12798402
1282MIHAILA CONSTANTIN2042403
1283NAIE GABRIELA ALICE37674403
1284MACOVEI ADRIAN DUMITRU41909401
1285PANAIT IOANA42264401
1286MATINCA ION42282401
1287PUIA CATALINA MIHAELA42370401
1288MIHAILA GHEORGHITA42479401
1289PREDICA MARIA DANIELA16064401
1290OMER SEVER17299401
1291RUSU GHENADIE22456401
1292VARZARU OANA FLORENTINA23384403
1293DUTA FRANCISCA ANAMARIA30774401
1294ICHIM IOSIF695402
1295MATEI GEORGETA CECILIA2777402
1296ANDONE GHEORGHITA7090402
1297DOBROVAT BEATRICE MARICICA9326402
1298TIGANUS MARIANA13693393
1299GLOD DANIELA GEORGETA19810393
1300LEORDA DIEGO ANTONIO119765393
1301TIRA TRAIAN1021393
1302NICULAE STELUTA31638391
1303NEAGU CRISTINA39717393
1304PASCALE GEORGE39966391
1305STRECHEANU MARIA RAMONA40111393
1306ZAMAN DANIELA40335393
1307MOLNAR ALFRED41418393
1308BRACACI GHEORGHE43446391
1309SOARE RODICA45826393
1310ILIE LILIANA CAMELIA1212393
1311IANCU ALINA7936393
1312DRAGHICI FLORIN7888393
1313GRECU MIHAELA CRISTINA10694393
1314STANILA TUDORITA41886391
1315DINU MARIANA1479391
1316BRASOVEANU NICULAE7141391
1317IVAN LILIANA9078393
1318TANASE MARIA9250392
1319PARVU SEPTIMIUS10856391
1320IVANCIUC RODICA CRINA17900391
1321TUDOR GHERGHINA MARIANA18747392
1322CIUCA ION20565392
1323PETRACHE GETA16216382
1324MATINCA ION19186382
1325VADUVA MIHAI CLAUDIU1607383
1326LEPADATU MIHAELA ALINA7978381
1327ANDREI MARILENA GINCUETY29420381
1328IANCU MIHAELA VIOLETA155383
1329DAVID EMANOEL DECEBAL18410383
1330GUZULESCU STEFAN GABRIEL19682381
1331SENTES CORINA48429381
1332MANEA GABRIELA32950381
1333VADUVA MARIN40086383
1334RADUCU VIOLETA44385382
1335COJOCARU AUREL1783383
1336PLESCAN NICUSOR14314381
1337STROE ELEONORA1687381
1338BALTAC SANDICA1780383
1339PEPENICA NICOLAE3824381
1340EFTIMIE VIORICA20700381
1341NITU LUCIAN26151381
1342FECLISTOV IULIANA28749383
1343BOCEANU FLORINA34803372
1344BALOTA MIHAELA43521373
1345BALOTA MONICA47037373
1346BUSUIOC GABRIELA47756373
1347BARBU GABRIELA VALENTINA35917371
1348DACHIN MANUELA FLORENTINA39974371
1349BAZAVAN PETRUTA43672371
1350BURTAN CLAUDIU3375371
1351SIRBU MADALINA CONSTANTA4121371
1352OLTEANU CRISTIAN LUCIAN13448371
1353STANCIU CORNELIA14120371
1354DOBRESCU MARIUS22428371
1355DRAGU FLORINA DANIELA24239373
1356STEFAN GABRIEL31532371
1357LASSO CAROL IULIU32989372
1358SENTES DIANA37251371
1359HOZAC GEORGETA6872372
1360IACOB BOGDAN26063373
1361LITOIU ION28714372
1362NEACSU AUREL5554363
1363STROE DUMITRA25603361
1364CIUCA RADU29047364
1365IGNAT ERVIN42202361
1366PACULEA BIANCA MARIANA39478363
1367PRIPIS VIOREL CONSTANTIN19103361
1368TRANDAFIR FLORIN37676361
1369VASILIU MONICA ELENA38529361
1370PAULIUC MARIA39898362
1371TOMA MARIAN43240363
1372DUMITRU ALEXANDRU ADRIAN6776363
1373PORA IOAN9225363
1374BARBU FLORENTIN EDUARD13271361
1375DOBRESCU NICOLETA RODICA14417361
1376IONICA MIHAELA JANINA18156362
1377MIJATA LINO AUREL19961363
1378ALDESCU ANA MARIA IULIANA40228362
1379TUDORICA DANIELA1116362
1380BURCEA EMILIA4930364
1381SPATARELU IOANA VICTORIA8480361
1382IORDACHE IULIAN11601361
1383JIANU DORIN12663363
1384SPINOIU LAURA16779361
1385COSTACHE MARIA22096361
1386PETRE GIGEA23882362
1387TURCU ANA NICOLETA36192361
1388NICOLESCU CONSTANTA28720361
1389GHEORGHE ION16302351
1390TUDOR SILVIA22625352
1391BARBIERU MARIANA17437353
1392BADEA BOGDAN20835353
1393MIHALCEA TITA32895353
1394BOLOZAN CATALINA IULIANA29554352
1395DRAGAN ELENA36538351
1396MILITARU MARIA LAURA36545352
1397PANDELEA OVIDIU FLORIAN4506351
1398TUDOR CORNELIA4930354
1399DUMITRESCU ELENA16010352
1400NICOLESCU RADU19121351
1401IRIMITA VALENTINA21587342
1402MAROCESCU FLORIAN3067341
1403POCRIS FLORIN42459341
1404LUPASCU MARIAN43726341
1405TANASA VASILE2851343
1406COMAN CLAUDIU5635341
1407GROSU AMALIA MIOARA30702341
1408SECHEA MARIUS33587341
1409TUDOSE IULIAN TIBERIU36732341
1410AIROAIE VASILE836341
1411VARGA ELLA1585344
1412SERBAN ELENA LUMINITA10739341
1413DUMITRACHE MARIA DANIELA28292341
1414CIOCAU GABRIEL LUCIAN119495331
1415MATACHE ION30851334
1416POPESCU ANA MARIA40908331
1417GHEORGHE FLORIN32017333
1418SERBU ANDREI NICOLAE38112331
1419VOICU RALUCA PAULA3080332
1420OPROIU CRISTINA HELENE17175331
1421MURARU MARIUS DIETER42182331
1422STAICU ELENA11069334
1423ENACHE-RAICOVICI IULIA MARIA12691333
1424STOIAN MARILENA ROXANA25971333
1425IONESCU RALUCA ANDREEA18399321
1426GAGIU MIHAI ADRIAN43332322
1427TUDOR MIHAELA15084322
1428GHIORGHE DANIEL ILIE31823323
1429TRANDAFIR LAURENTIU COSTEL37682322
1430POPESCU FLORIN ANDREI40476321
1431SERBAN MARIANA40540323
1432BARBUTA DIANA45066321
1433GRIGORIU MIHAI2161321
1434SIRBU CONSTANTA4122321
1435ANTOCI VICTORIA14781321
1436VASILE VIOREL36057321
1437VINTILA AURELIA CRISTINA37910322
1438GHINCEA TUDOR5451323
1439SAVA NICOLETA KORETI17237322
1440AGAFITEI MARIANA18006322
1441COTOVANU LAVINIA MIRELA19886322
1442FINDER PETRU GABRIEL21455322
1443MARIN DANIELA ADELA26083321
1444PRICOP ION26965321
1445IONESCU GEORGE16019311
1446NICA CONSTANTIN26356311
1447SAVIN ANDREI37009312
1448BICA FLORINEL DANIEL39344313
1449LAUTARU FLORIN41059313
1450NAE AURELIA CLAUDIA12486311
1451ROTARU MIRELA16065311
1452DRAGOMIR IONELA38206313
1453MIHALACHE GEORGE40380311
1454DICU ANDREI GEORGE42303311
1455REED CATRINEL FLORELA271312
1456INPUNGEROUA IULIANA7524311
1457DAN GIANINA22102313
1458LUCA ANA MARIA GEORGIANA23077311
1459CRISTESCU CONSTANTIN MARIAN26487311
1460SAPTECARE IONEL19838303
1461DAN SORIN23821301
1462RADUCAN DANUT44750301
1463NITU MARIUS1850303
1464MANDRAN ELENA8037301
1465COMAN ALEXANDRU IOAN4398303
1466MIREA CRISTIAN5723303
1467CAZAC CAROL ROBERT12755303
1468MOROEANU ELENA GABRIELA24704303
1469VACARIU MIHAELA GABRIELA23819301
1470IORDAN ROXANA17025293
1471IOAN MARIA33972293
1472CIOBANU EUGENIA39978291
1473MINEA CRISTIAN IONUT40922291
1474GAINA GABRIELA186293
1475NITULESCU GABRIELA ADRIANA1138291
1476DAN IONUT ALEXANDRU2403291
1477MEREZEANU VALERIU STEFAN4820291
1478OPRISAN ADRIAN10143291
1479ILINA OCTAVIAN25320291
1480GRIGORE TUDOR28293281
1481ANTON IOAN39749281
1482PETRACHE OCTAVIAN IONUT8421281
1483PETRACHE ALEXANDRU AUGUSTIN8423281
1484PETRACHE CRISTIAN ANGELIN8422281
1485MUSTATA ANDREI MIHAI10695281
1486DRAGAN STEFANIA ROXANA15073281
1487DRAGAN IULIAN VIOREL15074281
1488PREDA MARIUS ADRIAN19828281
1489ARISTOTEL ATHENA LOREDANA23330283
1490SIMA MARIAN23951281
1491SANDA EUGEN26394281
1492VASILACHE MANUELA MONICA5587271
1493PRIBOI CRISTIAN VICTOR36027271
1494FLONTA ANCA LUANA8604261
1495TRANDAFIR MARIAN AUREL37678261
1496MANEA GEORGE STELIAN9407261
1497ARNAUTOIU ADRIAN11006261
1498SELEJAN MARIA14415261
1499GAGIU GEORGE DORIAN38858261
1500SUCIU SIMONA MARIA691261
1501VISAN FRANCO-DAN28714263
1502BACANU IULIAN18697253
1503SERBAN ANGELO ONUT NICOLAE13436251
1504DUMITRASCU EMIL ROMEO37548251
1505TIBARA LEONARD450251
1506BADINICI SILVIU ALEXANDRU40251251
1507OLOGEANU MARIN MIREL40253251
1508NADU EDUARD ADRIAN6986242
1509GHIDICI TATIANA14610241
1510MILOS LOREDANA GEORGETA14740232
1511AGARICI ANTONETA LOREDANA2746231
1512SOLOMON NICOLETA ROXANA39967221
1513ZAHARIA OCTAVIAN TIBERIU11648211
1514PALALAU BIANCA SIMONA4233211
1515ANTOFE VICTORIA4446201
1516BALAN ROXANA FLORENTINA13721202
1517NEDELCU FLORENTINA40249201
1518IORGA AUREL38861183
1519STEFAN FLORIN PETRICA31571171
1520MIHAI MIOARA40025172
1521MIREA ELENA GABRIELA4529172
1522DACAN DANIEL MADALIN5724161
1523MIERLOIU LIVIU TRAIAN26037161