Proces verbal din 30.08.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30 august 2010

SECTORUL 1 AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  30 august 2010

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5749 din 26 august 2010, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în Str. Pajura nr. 9, Sector 1 în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Liceului Constantin Brâncoveanu – Amenajare spaţiu public multifuncţional - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 178, situată în Str. Dridu nr. 2, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 178 – Amenajare spaţii publice multifuncţionale” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 192, situată în Str. Munteniei nr. 32, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 192 - Amenajare spaţiu public multifuncţional” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 179, situată în Str. Ardealului nr. 34, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 179 – Amenajare spaţiu public multifuncţional” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  al Municipiului București – 28 poziții – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La sedinţă au participat 25 consilieri locali. Au lipsit: dl.Tudorache Daniel şi dl. Stăncescu Mircea Dan. De asemenea, au participat: domnul  Andrei Ioan Chiliman – Primarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanţig – reprezentantul Prefecturii Municipiului Bucureşti, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 25 consilieri.

Dl. Dan Vasile – şedinţa nu este legal constituită, având în vedere lipsa domnului Primar al Sectorului 1 şi a domnului Viceprimar.

Dl. Grigorescu – aşa cum am mai spus, primarul nu are obligaţia de a participa la sedinţele Consiliului Local.

Dl. Dan Vasile – ba da, Legea 215/2001 îl obligă. Nu am legea la mine să vă demonstrez.

Dl. Grigorescu – am eu legea. Vă rog să căutaţi să vedeţi că nu se specifică nicăieri acest lucru.

Supun la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 26 august 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-22 voturi pentru

-2 voturi împotrivă

-1 abţinere

PROCESUL VERBAL A FOST DESCĂRCAT CU MAJORITATE DE VOTURI

A venit domnul Andrei Ioan Chiliman – Primarul Sectorului 1.

 

Dl. Brad – pentru şedinţa de astăzi avem pe ordinea de zi 6 proiecte de hotărâri

Dl. Brad – supun la vot ordinea de zi în totalitate

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

1.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în Str. Pajura nr. 9, Sector 1 în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Liceului Constantin Brâncoveanu – Amenajare spaţiu public multifuncţional

Dl. Bâzgan – nu am avut timp să citim materialele. Să ni se explice despre ce este vorba.

D-na Costescu – este vorba de aprobarea primelor patru proiecte de pe ordinea de zi. Acestea fac parte dintr-un plan de reconfigurare din punct de vedere peisagistic (urbanistic) a anumitor zone defavorizate ale Sectorului 1. Sunt folosite fonduri europene. Se vor realiza terenuri de sport şi vestiare care vor fi folosite atât de şcoli, cât şi de cetăţenii din zonă. Avem nevoie de aceste hotărâri pentru a le  înainta  Ministerului Educaţiei, pentru că în momentul în care am cerut avizul, ne-au solicitat ca în documentele depuse să existe şi aceste hotărâri ale Consiliului Local.

Dl. Bâzgan – s-au făcut cercetări? Despre ce este vorba?

Dl. Chiliman – domnilor colegi, aşa cum ştiţi, eu am fost şi sunt pentru retrocedarea  terenurilor foştilor proprietari, însă în perioada 2005-2008 s-au restituit, în baza Legii 10, de către Primăria Municipiului Bucureşti, curţile multor şcoli. Am constatat că procesele verbale de punere în posesie erau semnate de Administraţia Fondului Imobiliar. Am făcut demersuri la Prefectură, la doamna Mantale, Prefect în acea perioadă, sesizând faptul că s-au dat terenuri înapoi cu semnătura Administraţiei Fondului Imobiliar, deşi aceştia nu au dreptul să facă asemenea acte. După scandalul făcut de noi, Administraţia Fondului Imobiliar a refuzat să mai semneze, lămurindu-se că nu au dreptul. Noi nu am fost informaţi de aceste restituiri, am aflat de la Oficiul de Cadastru Bucureşti, se pare că noi nu ar trebui să ştim aceste lucruri. Vă rog să explicaţi dumneavoatră colegilor de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti să nu se mai facă astfel de lucruri, căci ne vom trezi cu şcoli fără terenurile pentru curţi.

Dl. Bâzgan – nu s-au definitivat până acum cadastrele?

Dl. Chiliman – ba da, dar se pare că mai apar oameni cu hârtii de la Primăria Capitalei dorind să-şi facă cadastru pe aceleaşi terenuri. Am dispus să se facă verificări în toate unităţile de învăţământ preuniversitar să ştim ce mai avem şi ce nu. Nu putem sacrifica şcoli ca să se facă restituiri.

Dl. Dan Vasile – aţi specificat anul 2008? Nu cumva în acea perioadă era un coleg de-al dumneavoastră care se ocupa de Legea 10?

Dl. Chiliman – nu dau nume, lucrurile sunt mai complicate.

Dl. Dan Vasile – vă rog să îmi permiteţi să vă citesc din adresa primită de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: „Din documentaţia transmisă de dumneavoastră nu reiese dacă terenurile propuse pentru modernizare sunt destinate total/parţial unităţilor şcolare implicate. În cazul în care modernizarea respectivelor terenuri nu este destinată utilizării de către elevi, nu este specificată perioada pentru care se doreşte schimbarea destinaţiei”. Se cer aici o serie de documente care vor fi trimise ministerului şi apoi ei vor spune dacă putem aproba aceste proiecte de hotărâri.

Dl. Dumitrescu – la art.3 al proiectului se specifică clar că „prezenta hotărâre îşi va produce efectele juridice după obţinerea avizului conform din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

D-na Costescu – Ministerul ne-a cerut toate documentele să le depunem mâine dimineaţă, împreună cu aceste hotărâri. Documentaţia e pregătită.

Dl. Topor – la nivelul Sectorului 1 există o comisie de învăţământ din care fac parte şi eu. În comisie eu nu am văzut aceste proiecte. Nu trebuia să le avizăm şi noi, nu ţine şi de comisia noastră?

Dl. Grigorescu – pe lângă Comisia Juridică, au trecut şi pe la Comisia Buget pentru că e vorba de bani.

Dl. Dan Vasile – punctul de vedere al Ministerului Tineretului a fost negativ

Dl. Brad – dacă Ministerul consideră că nu trebuie să ne dea avizul, nu ni-l dă.

Dl. Dumitrescu – aşa cum am mai spus în art.3 este o clauză care specifică faptul că hotărârea nu intră în vigoare decât după obţinerea avizului.

Dl. Gănescu – în Comisia Juridică eu am fost de acord cu aceste proiecte. Totuşi era corect să vorbim şi noi cu conducerile şcolilor pentru că noi ţinem legătura cu unităţile de învăţământ. Sunt probleme particulare la anumite şcoli, exemplu Brâncoveanu, probleme ce ar fi putut fi prinse în aceste proiecte. Din păcate, nu există o legătură directă cu membrii PDL, cei din PSD şi PNL ştiau despre ce este vorba. Vă rog să ne anunţaţi şi pe noi din timp despre astfel de proiecte.

În acelaşi context, am mai avut o problemă cu parcul Bazilescu. Domnul Secretar ne-a asigurat că intanţele judecătoreşti vor rezolva această problemă a terenului. Eu am aici hârtii cu parcelarea terenului. Şcoala nr.192 aparţine parcelării Bazilescu. Dacă vrem să treacă aceste proiecte, este nevoie de votul favorabil a două treimi din numărul consilierilor. Ca să fim de acord, ar trebui să ne spuneţi de ele din timp.

Dl. Dan Vasile – proiectul este fără documentaţia care spune că terenul aparţine Ministerului Educaţiei şi fără aviz. Hotărârea trebuie dată după obţinerea aprobării.

Dl. Grigorescu – hotărârea trebuie să fie anterioară emiterii avizului.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-22 voturi pentru

-3 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

2.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 178, situată în Str. Dridu nr. 2, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Ş colii nr. 178 – Amenajare spaţii publice multifuncţionale”  

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-22 voturi pentru

-1 vot împotrivă

-2 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

3.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 192, situată în Str. Munteniei nr. 32, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 192 - Amenajare spaţiu public multifuncţional”

Dl. Gănescu – la Şcoala nr.192 există o poziţie fermă şi raportul Consiliului de Administraţie este negativ. Nu se înţelege de ce firma a venit cu mai mult decât s-a cerut. Spaţiul acela este foarte mare, se va asigura foarte greu atât curăţenia, cât şi paza. Trebuia să se fi micşorat terenul de sport. De acolo se puteau scoate bani frumoşi, trebuia să se facă un teren mai mic de sport şi o sală de sport. De asemenea, de ce nu s-ar face o parcare supraterană peste teren şi sala de sport? Putem să facem mai multe terenuri mai mici.

Dl. Pupăză – facem aşa, fără să intervenim, deoarece noi nu dăm bani.

Dl. Gănescu – ne trebuiau şi nouă nişte schiţe, desene, să vedem cum arată, despre ce este vorba.

D-na Costescu – în spatele acestor documente găsiţi studiile de fezabilitate. Ştiţi despre ce este vorba deoarece chiar eu v-am sunat şi v-am spus. Este adevărat că anumite şcoli, ca şi aceasta, nu vă cheamă la şedinţele Consiliului de Administraţie.

Directorul acestei şcoli a cerut de la Primăria Municipiului Bucureşti un Certificat de Urbanism pentru un teren mic de sport, acoperit de un covoraş, totul făcut de o firmă de pe urma căreia se câştigau nişte bani.

Dumneavoastră aţi ridicat problema securităţii: vom fi foarte atenţi cu securitatea în zonă, suntem şi noi conştienţi de pericole.

Dl. Gănescu – eu le-am spus că dacă aleargă după doi iepuri.... Trebuia să ne cheme şi pe noi să ne ceară părerea.

D-na Costescu – acolo este o problemă, nici pe reprezentantul Primarului Sectorului 1 nu îl cheamă.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-21 voturi pentru

-1 vot împotrivă

-3 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

4.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 179, situată în Str. Ardealului nr. 34, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 179 – Amenajare spaţiu public multifuncţional”

Dl. Gănescu – s-a discutat cu domnul Mihai Badea, aici au venit cu mai mult, dar există aprobarea Consiliului de Administraţie.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-21 voturi pentru

-4 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

Dl. Chiliman – vă mulţumesc că aţi aprobat aceste proiecte. O să rog executivul să facem un regulament de funcţionare al Consiliilor de Administraţie la unităţile de învăţământ, căci multe dintre acestea nu cheamă la şedinţe nici pe reprezentantul Primarului, nici pe cel al Consiliului Local. Legal, vom căuta o formulă de regulament cadru de funcţionare pentru aceste consilii, altfel va fi un haos. Înainte, nici Ministerul nu dorea să ne implicăm prea mult, acum părerile s-au schimbat. Trebuie să găsim o cale prin care să ne implicăm şi noi, căci va trebui ca banii cheltuiţi şi cu cei care sperăm să îi primim să fie foarte bine gestionaţi.

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  al Municipiului București

Dl. Brad – sunt 28 planuri urbanistice de detaliu

Dl. Dan Vasile – sunt tot cele de data trecută?

Dl. Brad – da; să trecem la citirea şi  votarea pud-urilor:

            1.Str. Delta Dunării nr.18

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

2.Str. Vizantea nr.26

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

           

            3.Str. Bauxitei nr.45A

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

            4.Str. Atlasului nr.15

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

 

            5.Str. Hagi Ghiţă nr.94

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

            6.Str. Goloviţa nr.14A

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

            7.Str. Renaşterii nr.45

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

            8.Str. Automatizării nr.6C

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

            9.Str. Varniţa nr.11

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

            10.Str. Perfecţionării nr.2

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

11.Aleea Snagov nr.34-36

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

12.B-dul Bucureştii-Noi nr.167

Dl. Gănescu – pe acest bulevard se tot construieşte de 6, 7 ani. Aş vrea să ştiu cine a plătit amendă dintre cei care nu au terminat lucrările. Bulevardul arată foarte urât cu atâtea clădiri neterminate. Daţi amenzi. Sunt unele construcţii începute din 2002.

Dl. Grigorescu – dacă lasă lucrarea neterminată şi Autorizaţia de construire a expirat, nu avem ce să le facem.

Consiliul Local a votat astfel:

-22 voturi pentru

-1 împotrivă

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

13.Str. Coralilor nr.105A

Dl. Topor – aici scrie că doreşte să facă o spălătorie auto. Pentru spălătorii trebuie amenajări pentru deversarea apei. Aici nu există nimic.

Dl. Pupăză – la Autorizaţia de Construire se cer astfel de avize.

Dl. Grigorescu – pe lângă acestea se cere şi acordul vecinilor.

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

14.Str. Ştefan Holban nr.38A

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

15.Str. Modestiei nr.8

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

 

16.Plaiul Cîmpinei nr.19,21,21A

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

17.Str. Constantin şi Elena nr.50

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

18.Str. Gala Galaction nr.56

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

            19.Str. Dobrogeanu Gherea nr.55D

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

20.Str. Ghe. I. Siseşti nr.265-267

Consiliul Local a aprobat PUD-ul în unanimitate

 

21.Str. Ghe. I. Siseşti nr.71-73

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 vot împotrivă

PUD-ul a fost aprobat

 

22.Str. Şos. Nordului nr.96, lot1,2

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

23.Str. Petru şi Pavel nr.60A

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

24.B-dul Ion Mihalache nr.126-128

Consiliul Local a votat astfel:

-23 voturi pentru

-2 abţineri

PUD-ul a fost aprobat

 

25.Str. Smochinului nr.24A

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

            26.Str. Delta Dunării nr.22

Consiliul Local a votat astfel:

-24 voturi pentru

-1 abţinere

PUD-ul a fost aprobat

 

27.Str. Vorniceni nr.5

Consiliul Local a aprobat PUD-ul în unanimitate

 

28.Str. Verbinelor nr.37

Dl. Dan Vasile – e concesiune? De ce?

Dl. Grigorescu – aşa a cerut, vrea să-şi facă un garaj pe un teren care este liber şi pe care doreşte să-l concesioneze.

Dl. Dan Vasile – vrea teren de pe domeniul public

Dl. Grigorescu – domeniul public nu se poate concesiona

Consiliul Local a votat astfel:

-21 voturi pentru

-4 voturi împorivă

PUD-ul a fost aprobat

 

Dl. Brad – supun la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-21 voturi pentru

-1 vot împotrivă

-3 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

 

 

6.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Dl. Brad – avem patru spitale unde trebuie numiţi câte 2 membri, dintre care un membru supleant în Consiliile de Administraţie.

Dl. Dan Vasile – de ce doar 4 spitale?

Dl. Gănescu – nu exista nici un consilier local la aceste spitale?

Dl. Grigorescu – la nivelul anului 2002 au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, 12 unităţi sanitare. Pe traseu ne-au fost luate 8 prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.425/2008, rămânând cu drept de administrare asupra a 4 unităţi sanitare. Conform art.86 alin. (3) din Legea nr.95/2006, modificată prin Ordonanţa nr.48/2010, Consiliul Local al Sectorului 1 trebuie să desemneze un reprezentant şi un membru supleant în Consiliile de Administraţie.

Dl. Brad – în urma discuţiilor cu reprezentanţii partidelor politice, propunerile sunt următoarele:

1.Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri:

membru: Stăncescu Mircea Dan

supleant: Pupăză Niculae

2.Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”:

membru: Dumitrescu Cristian

supleant: Marinela Adam

3.Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice:

membru: Dinu Cristina Steliana

supleant: Tudose Cristian

4.Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:

membru: Diaconescu Alecsandru

supleant: Dan Ion Vasile

Dl. Gănescu – nu este adevărat, pe noi nu ne-a întrebat nimeni

Dl. Dan Vasile – cum se face aici împărţirea politică?

Dl. Grigorescu – aşa cum am mai spus în repetate rânduri, împărţirea politică este obligatorie doar la comisiile de specialitate.

Dl. Dan Vasile – atunci revin şi eu la Comisia de Urbanism, unde nu se respectă. La spitale, vreau doi membrii plini, nu supleanţi de la PDL în două spitale. Să urmăm modelul de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Îl propun pe domnul Topor Ştefan la Spitalul Grigore Alexandrescu.

D-na Musceleanu – colega mea, Cristina Mara a fost membră în consiliul unuia dintre aceste spitale, dar nu a fost chemată niciodată. Cred că nu există o comunicare între Consiliul Local al Sectorului 1 şi unităţile respective. Să găsim o formulă, este păcat să ne pierdem vremea.

Dl. Brad – rog Serviciul Secretariat să întocmească buletinele de vot.

Se trece la votul secret.

Dl. Dumitrescu – prezintă rezultatul votului:

1.Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri:

Pentru domnul Stăncescu: din 23 voturi exprimate,

-19 voturi pentru

- 4 voturi împotrivă

Pentru domnul Pupăză: din 23 voturi exprimate,

-23 voturi pentru

 

2.Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”:

Pentru domnul Dumitrescu: din 23 voturi exprimate,

-13 voturi pentru

-4 voturi împotrivă

-6 voturi nule

Pentru domnul Topor: din 23 voturi exprimate,

-4 voturi pentru

-13 voturi împotrivă

-6 voturi nule

Pentru doamna Adam: din 23 voturi exprimate,

-18 voturi pentru

-5 voturi împotrivă

 

3.Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice:

Pentru doamna Dinu: din 23 voturi exprimate,

-21 voturi pentru

-2 voturi împotrivă

Pentru domnul Tudose: din 23 voturi exprimate,

-22 voturi pentru

-1 vot împotrivă

 

4.Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:

Pentru domnul Diaconescu: din 23 voturi exprimate:

-21 voturi pentru

-2 voturi împotrivă

Pentru domnul Dan Vasile: din 23 voturi exprimate:

-21 voturi pentru

-2 voturi împotrivă

 

Dl. Brad – supun la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-24 voturi pentru

-1 vot împotrivă

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

Dl. Gănescu – vă rog să îmi permiteţi să vă prezint un material cu privire la activitatea Poliţiei Comunitare, pe care îl voi depune la Registratură. Solicit suspendarea directorului adjunct al acestei instituţii. Ar trebui să cercetăm ce se întâmplă acolo, este o unitate subordonată Consiliului Local al Sectorului 1. Am trimis acest material executivului şi îl veţi primi şi dumneavoastră prin poştă.

 

Catre:

           

                                                Primaria Sectorului  1

                                                Consiliului Local Sector 1

                                                Prefectura Municipiului Bucuresti

                                                Ministerul Administratiei si Internelor

                                                A.N.F.P

                                                    CNS CARTEL ALFA

                                                    CNSLR  FRATIA

                                                    CSDR

                                                    Confederatia MEDIRIAN

 

            Cu privire la modul in care s-a anuntat, organizat si desfasurat selectia personalului din cadrul Dir. Gen. Servicii Comunitare sector 1 ( fosta Direcţie Generală de Politie Comunitara Sector 1) fac urmatoarele precizari:

Conducerea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector  1 , asigurata in perioada respectiva de dir. adj. Iosif Balan, a fost DEFICITARA, fapt ce a condus la o proasta organizare a concursului, si prin urmare, la o selectie viciata, soldata cu incalcarea drepturilor salariatilor Directiei ( functionari publici sau contractuali).

Astfel, la data de 15-07.2010, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 transmite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici spre aprobare, organigrama directiei, fara ca aceasta sa fi fost aprobata de Consiliul Local Sector 1, in a carui subordonare se afla. Organigrama nu a fost nici macar transmisa informal catre consilierii locali, astfel ca pana la proxima sedinta de consiliu sa isi poata forma o opinie pe care sa o sustina in cadrul sedintei de plen. La data de 26.07.2010 a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local al Sectorului 1, consilierii fiind in imposibilitatea practica de a studia cuprinsul materialelor de sedinta in mod corespunzator. Cu toate acestea, s-a facut observatia ca materialele prezentate de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 sunt incomplete , lipsind spre exemplu, Regulamentul de Organizare si Functionare al nou nascutei  Direcţii Generale de Servicii Comunitare Sector 1.

Consiliul, avand in vedere prevederile OG 63/2010 , a avut dorinta de a promova hotararea de consiliu, atragand insa atentia directorului adjunct Iosif Balan cu privire la obligativitatea elaborarii si prezentarii catre Consiliul Local al Sectorului 1 a criteriilor de selectie a personalului. Cu toate ca in 29.07.2010 a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1 , criteriile nu au fost prezentate. Prin urmare examenul organizat in 4-5.08.2010 s-a facut cu incalcarea dispozitiilor legale in materie. Mai mult, a fost anulat de insasi Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, printr-un anunt in care se face vorbire despre “suspiciuni  asupra corectitudinii desfasurarii examenului de evaluare”. Prin urmare s-a hotarat anularea si replanificarea examenului pentru 11-12.08.2010, ora 12. Mentionez ca anuntul a fost afisat fara insa a fi semnat si fara a exista indicatii cu privire la emitent.

Prin urmare, in perioada 29.07- 12.08, salariatii au fost tracasati in mod inutil.

 

Cu privire la examenul din 4-5.08, anulat, de Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 se pun intrebarile :

-          Care sunt consecintele anularii examenului?

-          Cine sunt persoanele responsabile, ce sanctiuni au primit pentru ca au pus pe drumuri salariatii in mod inutil?

-          Cum se justifica cheltuielile ocazionate de aceasta actiune?

 

Cu privire la examenul din 11-12.08 ,

-          Cum s-a asigurat secretul numelui candidatilor pe lucrari si integritatea acestora ( a lucrarilor)?

-          Cum s-a efectual corectura?

-          Cine a facut parte din comisia de examinare?

-          Au fost in aceasta comisie persoane aflate in legatura de rudenie grad I-IV cu candidatii?

-          A fost alcatuita o comisie de contestatii  ?( vezi OMJ nr ……….. din …………….emis pentru selectia persoanalului din MJ)

 

Observatie: in dispozitiile  4868/13.07.2010 si 4997/23.07.2010 emise de Primarul Sectorului 1 sunt invocate prevederile Legii 188/1999, 571/2004 si 53/2003. Totodata aceste dispozitii preced temporal data adoptarii Hotărârii Consiliului Local prin care a fost aprobata Organigrama si schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 in Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1. Prin urmare invocarea acestor dispozitii in deciziile prin care personalul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 este concediat/preavizat, anuleaza de drept respectivele decizii.

            Avand in vedere si atentionarea EXPRESA adresata d-lui Balan in sedinta Consiliului Local al Sectorului 1 din 26.07.2010 cu privire la necesitatea intocmirii unor criterii de selectie in vederea disponibilizarii , in conformitate cu prevederile CCM unic la nivel national, valabil pentru 2007-2010 nr 2895, publicat in MOf p.V/23.01.2007 am constatat  ca astfel de criterii nu au fost elaborate si aplicate , fapt ce a condus la preavizari ilegale (in mod simultan  sot-sotie  salariati ai directiei samd).

            In fapt, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 a procedat la asa zisa testare profesionala a personalului care s-a soldat cu o selectie partinitoare a acelor salariati care sunt sustinuti politic de PNL, sunt obedienti conducerii Direcţiei Generale de Servicii Comunitare 1 sau se afla in grad de rudenie cu persoane influente.  Asa se explica cum de toti angajatii de la Interventie Rapida au ramas pe post , la fel si persoane ca Milosoiu Radu, Sora Florin, Barbieru Paul, Barbieru Alexandru si altii aflati in leg de gr 1-4 cu persoane care au organizat si supravegheat concursul.

             Avand in vedere acuzele formulate ce mi-au fost aduse la cunostinta de o parte din personalul examinat cu privire la fraudarea examenului prin inlocuirea paginilor 2,3 si 4 a foilor de examen, voi solicita PJ sect 1 , Corpului de Control al MAI, institutia Prefectului, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici , verificarea legalitatii modului de organizare a concursului, precum si al lucrarilor, dpdv grafologic, chimic, si al existentei amprentelor digitale ale candidatilor pe paginile  reclamate a fi inlocuite dupa examen.

            Pentru a asigura o corecta conducere a institutiei, a elimina posibilitatea influentarii si ascunderii de probe, cer suspendarea din functie a Dir. adj. Iosif Balan, mai ales ca pe numele sau exista si un dosar penal cu privire la inchirierea propriei locuinte prin mijloace frauduloase catre Direcţia Generală de Poliţie Comunitară.

Este de asemenea in curs o alta cercetare penala pe numele aceluiasi Balan Iosif, la sectia 1 Politie, in urma plangerii formulate de Sindicatul Pro Lex prin dl Makarov.

Cer de asemenea suspendarea din functie a sefei Serv.Personal  Alexandra Ulmeanu, pentru proasta organizare a concursului si cer atentionarea sefei compartimentului juridic Alexandra Culea pentru avizarea de legalitate a actelor conducerii, precum si a deciziilor emise cu privire la preavizul salariatilor, care contin erori materiale.

Nu in ultimul rand, solicit  reorganizarea acestui pseudo-concurs in cele mai sigure conditii,  elaborarea si intocmirea de criterii de selectie  astfel incat  in direcţia generală de servicii comunitare  sector 1 sa ramana in mod cert persoanele corespunzator pregatite care sa poata asigura in mod eficient si real siguranta cetatenilor si patrimoniul Sectorului 1.

                                                                                    Consilier Local CLS 1

26.08.2010                                                                  Viorel Eduard GANESCU

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

           Întocmit ,

            1 ex.

      Floarea Gaşpar