Proces verbal din 29.06.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29 iunie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  29 iunie 2010

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4503 din 23 iunie 2010, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010 – Primarul Sectorului 1

2.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1 și a reprezentanților angajaților contractuali ai Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1 de a semna Contractul Colectiv de Muncă – Primarul Sectorului 1

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa”  derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

5.      Proiect de hotărâre privind transmiterea folosinţei gratuite a spaţiului în suprafaţă de  93,7 mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Ion Slătineanu nr. 16,  aflat în administrarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe termen de 5 (cinci) ani de la data adoptării prezentei hotărâri, către Filiala Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, în scopul desfăşurării activităţii – Primarul Sectorului 1

6.      Proiect de hotărâre privind transmiterea folosinţei gratuite a spaţiului din incinta Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 către Grădiniţa nr. 283, în scopul desfăşurării activităţii acesteia, pe parcursul a 3 ani şcolari începând cu anul şcolar 2010-2011 – Primarul Sectorului 1

7.      Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.14/25.02.2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară ”Concordia” pentru derularea în parteneriat a proiectului ”Centrul Social pentru Tranzit”, cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în Str.Apicultorilor nr.1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.347/18.11.2004 – Primarul Sectorului 1

8.      Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2010, pentru copilul Udrea Carol, născut în data de 09.03.1996, aflat în plasament la Casa de Tip Familial « Buburuza » - Primarul Sectorului 1

9.      Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2010, pentru copilul Paraschiv George, născut în data de 03.12.1996, aflat în plasament la C.S.S. « Sf. Iosif » - Primarul Sectorului 1

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  al Municipiului București – 21 poziții – Primarul Sectorului 1

11.  Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/27.05.2010, poz.13, privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat  în Sectorul 1 al Municipiului București - PUD Str. Surorilor nr.131, 131 A – Primarul Sectorului 1

12.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

La sedinţă au participat 24 consilieri locali. Au lipsit: d-na Cati-Carmen Musceleanu, dl. Mişu Florian Crişu şi dl. Marius Cristian Ţugurel. De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanţig – reprezentantul Prefecturii Municipiului Bucureşti, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 24 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 15 iunie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-13 voturi pentru

-1 abţinere (dl. Dan Vasile, menţionând că nu a fost prezent la şedinţa anterioară)

PROCESUL VERBAL A FOST DESCĂRCAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

Dl. Brad – pe ordinea de zi avem 12 proiecte de hotărâri. Supun la vot ordinea de zi.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-23 voturi pentru

-1 vot împotrivă

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Dl. Topor – ar trebui ca pe ordinea de zi să apară si punctul Diverse, deoarece mai dorim şi noi, la sfârşitul şedinţei, să mai aducem la cunoştinţa Consiliului anumite probleme cu care se confruntă cetăţenii sectorului 1. Noi suntem în slujba lor.

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010

Dl. Dan Vasile – ar trebui anexate toate materialele. Avizele sunt obligatorii dar la materiale nu există.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          23 voturi pentru

-          1 abţinere

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

2.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1 și a reprezentanților angajaților contractuali ai Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1 de a semna Contractul Colectiv de Muncă

Dl. Topor – am cerut de acum 3-4 şedinţe sancţionarea sau măcar atenţionarea directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice, deoarece ne sfidează, neparticipând la şedinţele Consiliului Local al Sectorului 1.

Dl. Brad – este în concediu dar este prezentă contabila direcţiei.

Supun la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa”  derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Dl. Dan Vasile – este cu sediul acolo?

Dl. Fleacă – nu

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

5.Proiect de hotărâre privind transmiterea folosinţei gratuite a spaţiului în suprafaţă de  93,7 mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Ion Slătineanu nr. 16,  aflat în administrarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe termen de 5 (cinci) ani de la data adoptării prezentei hotărâri, către Filiala Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, în scopul desfăşurării activităţii

Dl. Dan Vasile – de ce pe termen de 5 ani?

Dl. Fleacă – Crucea Roşie funcţionează acolo de 7 ani. Nu s-a reînoit contractul, trebuie să intrăm în legalitate. Aşa se dă de obicei, pe 5 sau 10 ani.

Dl. Dan Vasile – să dăm pe 2 ani

Dl. Fleacă – sunt serioşi, mai intră şi Crucea Galbenă

Dl. Bâzgan – care este regimul juridic al clădirii?

Dl. Fleacă – imobilul este în litigiu. A fost vândut de trei ori, cu noi în el. În prezent am reuşit să devenim parte în proces.

Dl. Bâzgan – dacă pierdem procesul, acest contract se va întoarce împotriva noastră?

Dl. Secretar – nu, dacă Consiliul General al Municipiului Bucureşti pierde dreptul de proprietate şi noi totodată dreptul de administrare, va pica şi acest contract cu Crucea Roşie.

Dl. Bâzgan – oare nu ne dau în judecată?

Dl. Fleacă – în nici un caz, este vorba de Crucea Roşie

Dl. Dan Vasile – propun scurtarea termenului la 2 ani

Dl. Brad – supune la vot propunerea domnului Dan Vasile

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-4 voturi pentru

-20 voturi împotrivă

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-20 voturi pentru

-4 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

 

6.Proiect de hotărâre privind transmiterea folosinţei gratuite a spaţiului din incinta Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 către Grădiniţa nr. 283, în scopul desfăşurării activităţii acesteia, pe parcursul a 3 ani şcolari începând cu anul şcolar 2010-2011

Dl. Dan Vasile – de ce pentru 3 ani?

Dl. Fleacă – grădiniţa este acolo din anii 2004-2005, pentru copiii din grupa mică. În următorii 2-3 ani vom face unele modificări acolo.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

7.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.14/25.02.2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizația Umanitară ”Concordia” pentru derularea în parteneriat a proiectului ”Centrul Social pentru Tranzit”, cu transmiterea folosinței gratuite a imobilului situat în Str.Apicultorilor nr.1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.347/18.11.2004

Dl. Dan Vasile – activitatea se va desfăşura pe banii lor sau ai noştri?

Dl. Brad – pe banii lor. Au contract acolo până în 2014

Dl. Dan Vasile – Poliţia Comunitară funcţionează acolo

Dl. Bâzgan – trebuie să ştim ce vor să facă acolo, care este suprafaţă care vor să o dea şcoli, nu mi se pare corect să fie de 5%

Dl. Fleacă – au funcţionat ca un centru de tranzit. Acum vor să facă două etaje pentru a-şi mări capacitatea. Concordia nu mai este la noi.

Dl. Bâzgan – să vedem exact ce se va face acolo.

Dl. Dan Vasile – înainte de a prelua noi ce a fost acolo? Oamenii vor şcoala înapoi.

Dl. Bâzgan – propun respingerea proiectului de hotărâre

Dl. Brad – supune la vot propunerea domnului Bâzgan

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-22 voturi pentru

-2 voturi împotrivă

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

 

8.Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2010, pentru copilul Udrea Carol, născut în data de 09.03.1996, aflat în plasament la Casa de Tip Familial « Buburuza »

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

9.Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul anului 2010, pentru copilul Paraschiv George, născut în data de 03.12.1996, aflat în plasament la C.S.S. « Sf. Iosif »

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  al Municipiului București – 21 poziții

Dl. Dan Vasile – doresc să aflu punctul de vedere al prefectului. Aprobarea printr-o singură hotărâre a mai multor PUD-uri nu mi se pare corectă. S-ar putea ca unele PUD-uri să fie respinse de Prefectură.

Aş dori să se facă solicitare către Prefect şi să se ceară punct de vedere. De asemenea, doresc să ştiu unde se mai practică acest lucru.

Dl. Grigorescu – nu am avut probleme din acest punct de vedere. Este a patra şedinţă la care se merge pe o listă. Cu privire la varianta în care Prefectul ar avea observaţii asupra unui PUD de pe listă, atunci se va cere anularea parţială a hotărârii cu privire la punctul 4 din anexă, ca să dau un exemplu.

Dl. Dan Vasile – este a patra şedinţă în care PUD-urile se aprobă la pachet. De zeci de ani nu s-a întâmplat aşa ceva. Unde se mai proactică în Bucureşti?

Dl. Grigorescu – este decizia Consiliului Local al Sectorului 1 care a hotărât să se procedeze aşa. O să mă interesez şi o să vă răspund. Fiecare Consiliu Local procedează cum crede de cuviinţă. Nu trebuie să urmăm exemplul altora.

Dl. Dan Vasile – solicit punctul de vedere al Prefectului.

Dl. Brad – să trecem, cu voia dumneavoatră la citirea PUD-urilor:

1.Str. Merilor nr.11

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

2.Str. Athanasie Enescu nr.18

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

3.Str. Copşa Mică nr.1

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

4. Str. Dumitru Zossima nr.43

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

5.Str. Alex. Ioan Cuza nr.95

Consiliul Local a votat astfel:

20 pentru

4 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

6.Aleea Teişani nr.228-232

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

7.Str. Barajul Argeş nr.4

Dl. Dumitrescu – eu cred că acolo mai există o casă. Ce se doreşte să se mai facă acolo?

D-na Coibanu Oprescu – la nr. 4 nu există o altă construcţie. Se doreşte o construcţie nouă.

Consiliul Local a votat astfel:

20 pentru

4 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

8.Str. Turnu Roşu nr.3

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

9. Str. Cameliei nr.28

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

10.Str. Traian Vasile nr.56

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

11.Intr. Cretei nr.5

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

12.Str. Sf. Maria nr.60

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

13.Str. Cornatel nr.11A

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

14.Str. Cluj nr.59-61

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

15.Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.2D

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

16. Str. Ialomicioarei nr.6

Consiliul Local a votat astfel:

20 pentru

4 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

17. Str. Iacob Negruzzi nr.8

Dl. Bâzgan – este vre-o problemă?

Dl. Grigorescu – beneficiarul acestui PUD a executat în urmă cu ceva timp o extindere şi supraetajare fără autorizaţie de construcţie. A fost sancţionat contravenţional. Poliţia Comunitară a deschis proces pentru desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie. În urmă cu 3 luni s-au făcut demersuri pentru punere în executare. Executorul trebuie să obţină adresă de la instanţă şi să treacă la desfiinţarea construcţiei. Din experienţa anterioară, o singură dată s-a trecut la demolarea lucrărilor deoarece până la executare, cetăţenii au obţinut autorizaţie de  construire. Ulterior, au mers cu autorizaţia la executorul judecătoresc, moment în care s-au sistat demersurile pentru desfiinţare. Când este vorba de a intra în legalitate nu dăm nici o autorizaţie de construire până nu se face plata amenzii contravenţionale.

Dl. Stăncescu – o să se creeze un precedent.

Dl. Dan Vasile – să se voteze nominal

Dl. Bâzgan – mai avem şi alte PUD-uri cu aceeaşi situaţie?

Dl. Grigorescu – în această şedinţă, nu.

Dl. Gănescu – cunosc situaţia acestui imobil. Cred ca dacă îi dăm PUD-ul, mâine o să se extindă şi la numărul 6 şi o să construiască şi acolo.

Dl. Stăncescu – grupul consilierilor PDL va vota împotrivă. Propun amânarea acestui PUD.

Dl. Brad – supune la vot propunerea domnului Stăncescu

PUD-ul A FOST AMÂNAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

18.Şos. Odăi nr.407

Dl. Dan Vasile – în tabel sunt 17 puncte. Până acum aveam avizele la toate proiectele.

Dl. Grigorescu – mai este o pagină. În acest caz, PUD-urile s-au discutat în două şedinţe, de aceea avem două tabele.Avizele le aveţi la material.

Dl. Pupăză – să fim serioşi. Despre ce vorbim acum?

Dl. Gănescu – să ne parvină toate materialele cu 5 zile înainte.

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

19. Dr. Piscul Cerbului nr.19C

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

20. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.7-9A

Consiliul Local a votat astfel:

21 pentru

3 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

21. Str. Iani Buzoiani nr.38

Consiliul Local a votat astfel:

22 pentru

2 abţineri

Pud-ul a fost aprobat cu majoritate de voturi

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-20 voturi pentru

-4 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

 

 

 

 

11.Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/27.05.2010, poz.13, privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat  în Sectorul 1 al Municipiului București - PUD Str. Surorilor nr.131,

131 A

Dl. Dan Vasile – nu mi se pare logic deloc. Trebuie să votăm la comandă. Asta este logica PNL.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-20 voturi pentru

-4 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

13.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Dl. Brad – vă rog să faceţi propuneri

D-na Dinu – propun pe domnul Brad

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

Diverse

1.Dl. Dincă – am o observaţie de făcut la proiectele de hotărâre de la nr.8 şi nr.9. Să se modifice formularea: termenul de consimţământ se cere din punct de vedere juridic, să înlocuim termenul de „consimţământ” cu „aprobarea finanţării”.

Dl. Grigorescu – în aceste proiecte nu este vorba de finanţare. Tutorele acestor copii este Primarul Sectorului 1. Consiliul Local al Sectorului 1 trebuie să îşi dea acordul ca aceşti copii să plece cu familiile ce îi au în grijă.

Dl. Diaconescu Andrei – este vorba de un acord juridic.

 

2.Dl. Dincă – a doua problemă o constitue hidranţii din Sectorul 1. Nimeni de la nivelul Sectorului 1 nu ştie unde sunt hidranţii pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1: am vorbit cu colonelul Niculescu, nu ştia nimic, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară nu ştie nimic. Nu avem evidenţa lor, nu avem acces la ei.

Când a ars Primăria Sectorului 1, eu mă aflam în zonă. A ars acoperişul până a venit Apa Nova la 20 de minute să deschidă hidranţii să poată avea acces la apă pompierii. Este inadmisibil ca direcţiile din primărie, ISU, să nu aibă idee unde sunt amplasaţi hidranţii. Până vine Apa Nova să îi deschidă, incendiile se extind prea mult.

Rog, să se facă solicitare la Apa Nova să ne pună la dispoziţie informaţii cu privire la amplasarea şi căile de acees la hidranţi. Să se ocupe de ei Direcţia Generală de Poliţie Comunitară.

 

3.Dl. Topor – aş dori să aflu cât mai durează lucrările la sediul Primăriei Sectorului 1 din două motive:

-cheltuim foarte mulţi bani pe chirii

-curtea din Banu Manta a devenit un focar de infecţie cu foarte mulţi câini.

Nu mai putem să ieşim cu copiii în zonă din cauza mizeriei şi a câinilor.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar