Proces verbal din 28.01.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 ianuarie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 ianuarie 2010

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 550 din 22 ianuarie 2010, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.                  Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Complexului Multifuncţional Caraiman– Primarul Sectorului 1

2.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.378/23.11.2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare– Primarul Sectorului 1

3.                  Proiect de hotărâre pentru aprobarea menţinerii cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.272/2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.425/2009 – Primarul Sectorului 1

4.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1

5.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Caraiman nr.90 – Primarul Sectorului 1

6.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Aviator Traian Vasile nr.19 – Primarul Sectorului 1

7.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Siriului nr.58 – Primarul Sectorului 1

8.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Galiceni nr.19 – Primarul Sectorului 1

9.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Izbândei nr.63 – Primarul Sectorului 1

10.              Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Gheorghe Vâlceanu nr.10 – Primarul Sectorului 1

11.              Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Gheorghe Vâlceanu nr.16 – Primarul Sectorului 1

 

 

 

 

La sedinta au participat 26 consilieri locali. A lipsit domnul Tănăsescu Adrian.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanţig – reprezentantul Prefecturii Municipiului Bucureşti, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 26 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 21 ianuarie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Dl. Brad – Buna ziua. Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi avem 11 proiecte. În urma unor discuţii se propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 4.

Supun la vot această propunere.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

Dl. Brad - Supun la vot ordinea de zi cu modificarea făcută

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Complexului Multifuncţional Caraiman

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.378/23.11.2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea menţinerii cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.272/2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.425/2009

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare – RETRAS

 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Caraiman nr.90

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Aviator Traian Vasile nr.19

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Siriului nr.58

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Galiceni nr.19

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Izbândei nr.63

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Gheorghe Vâlceanu nr.10

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Gheorghe Vâlceanu nr.16

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

Dl. Gănescu – doresc să fac o propunere: dacă sunt de acord şi ceilalţi colegi, propun ca şedinţele Consiliului Local să înceapă mai târziu, la 15,30, mai ales că suntem operativi şi şedinţele le încheiem repede.

Dl.  Brad – putem stabili orele 16.00. Cine este pentru începerea şedinţelor de consiliu la orele 16,00?

CONSILIUL LOCAL A VOTAT PROPUNEREA ÎN UNANIMITATE.

 

Dl. Gănescu – se lucrează pe Bucureştii Noi. Să se lucreze şi pe celelalte artere. De asemenea, străzile Panciu şi Berveni să aibă sens unic.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar