Proces verbal din 26.08.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26 august 2010

SECTORUL 1 AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  26 august 2010

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5639 din 20 august 2010, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării temporare a Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1 - prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 378/2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Tineri pregătiți pentru situații de urgență”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Perfecționarea angajaților din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 București”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Optimizarea structurilor investiționale”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Calitatea prin educație”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Activ pe piața muncii”,  cu finanțare nerambursabilă,  precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  al Municipiului București – 28 poziții – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Diverse:

-          Informare trimestrială a asistenților personali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1

 

La sedinţă au participat 22 consilieri locali. Au lipsit: dl.Tudorache Daniel, Bâzgan Marian Mihai, dl. Gănescu, dl. Olteanu Paul şi dl. Pupăză Niculae. De asemenea, au participat: domnul  Andrei Ioan Chiliman – Primarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanţig – reprezentantul Prefecturii Municipiului Bucureşti, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 22 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 12 august 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-21 voturi pentru

-1 abţinere

PROCESUL VERBAL A FOST DESCĂRCAT CU MAJORITATE DE VOTURI

Dl. Dan Vasile – m-am abţinut deoarece această şedinţă consider că nu este legal constituită deoarece lipseşte conducerea aparatului propriu al Primarului Sectorului 1. Proiectele propuse astăzi spre dezbatere sunt iniţiate de Primarul Sectorului 1. La şedinţă nu este nici primarul, nici viceprimarul, este clar că aceste hotărâri vor fi infirmate de Prefectură.

Dl. Grigorescu – atât Primarul cât şi viceprimarul sunt în concediu. Aşa cum spune legea, trebuie să existe un înlocuitor şi acela sunt eu.

Dl. Dan Vasile – dacă primarul este în concediu, cum a semnat expunerile de motive şi dispoziţia de convocator?

Dl. Grigorescu – conform legii, dispoziţia de convocator a fost semnată cu 5 zile înainte. Dacă priviţi cu atenţie, convocatorul a fost întocmit în data de 20.08.2010.

Dl. Dan Vasile – atunci cum de primarul iniţiază şi proiectele de pe ordinea de zi suplimentară? Nu cred că această şedinţă se poate desfăşura fără cel care le-a iniţiat sau înlocuitorul său. De ce nu se înregistrează şedinţele de consiliu, aşa cum am cerut în nenumărate rânduri?

Dl. Stăncescu – trebuie să recunoaştem că această şedinţă este nelegală. Colegul are dreptate. Participarea primarului nu este facultativă.

Dl. Grigorescu – nu se specifică nicăieri că Primarul Sectorului este obligat să participe la şedinţele Consiliului Local.

Dl. Dumitrescu – propun o pauză pentru consultaţii.

Dl. Dan Vasile – să ne spună domnul de la Prefectură dacă această şedinţă este legală.

Dl. Hanţig – proiectele de hotărâre trebuie susţinute de iniţiatori sau primar.

Dl. Topor – am ajuns într-un punct critic. Eu am venit cu bune intenţii la şedinţă. Având în vedere atitudinea celor doi conducători, eu mă voi retrage.

Dl Topor părăseşte şedinţa.

În acest moment în sală se află 21 consilieri locali.

A venit domnul Andrei Ioan Chiliman – Primarul Sectorului 1.

 

Dl. Brad – pentru şedinţa de astăzi avem pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâri şi un punct diverse. Se propune introducerea peste ordinea de zi a încă 16 proiecte de hotărâri şi anume:

1.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Bătaia cu flori”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Bucureştiul la vedere”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Green culture”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Oameni de piatră”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Oraşul vrăjit”,  cu finanțare nerambursabilă,  precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Bucharest - Jardin  des fleurs”,  cu finanțare nerambursabilă,  precum şi a cheltuielilor legate de implementare Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Bucureştiul te vrea în teneşi”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „În plimbare la Șosea”,  cu finantare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Oameni şi locuri”,  cu finanțare nerambursabilă,  precum şi a cheltuielilor legate de implementare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Pe uliţele oraşului”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.              Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2010-2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.              Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în Str. Pajura nr. 9, Sector 1 în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Liceului Constantin Brâncoveanu – Amenajare spaţiu public multifuncţional - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.              Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 178, situată în Str. Dridu nr. 2, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 178 – Amenajare spaţii publice multifuncţionale” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.              Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 192, situată în Str. Munteniei nr. 32, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 192 - Amenajare spaţiu public multifuncţional” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.              Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 179, situată în Str. Ardealului nr. 34, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 179 – Amenajare spaţiu public multifuncţional” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.              Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Propun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor 16 proiecte de hotărâri, cu rugămintea de a discuta mai întâi punctul 16 deoarece presupune buletine de vot.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-19 voturi pentru

-2 abţineri

PROPUNEREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

Dl. Brad – supun la vot ordinea de zi în totalitate

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-15 voturi pentru

-2 abţineri

4 consilieri nu şi-au exprimat dreptul de vot

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării temporare a Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1

Dl. Dan Vasile – să mi se explice de ce modificare temporară? De ce temporară?

Dl. Grigorescu – din cauza Ordonanţei Guvernului României nr.63/2010, la Administraţia Domeniului Public au rămas 100 angajaţi, din care 20 posturi sunt suspendate. Pe aceste posturi se doreşte reangajarea, pe perioadă determinată a unora din cei care au fost daţi afară. Aceştia sunt muncitori calificaţi iar posturile suspendate sunt pentru muncitori necalificaţi. Astfel, posturile vrem să le transformăm pe perioadă determinată până când se întorc cei suspendaţi. Atunci când aceştia depun cereri de revenire la serviciu, posturile se vor transforma la loc.

Dl. Dan Vasile – propun să se scoată termenul „temporar”

Dl. Grigorescu – dacă scoatem acest termen, se încalcă legea, deoarece angajaţii suspendaţi nu vor mai avea posturi pe care să se întoarcă, se va bloca activitatea ADP-ului.

Dl. Dan Vasile – solicit să se supună la vot propunerea mea.

Dl. Brad – supune la vot propunerea domnului Dan Vasile

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-2 voturi pentru

-13 voturi împotrivă

-3 abţineri

3 consilieri nu şi-au exprimat dreptul de vot

PROPUNEREA A FOST RESPINSĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-13 voturi pentru

-8 voturi împotrivă

PROIECTUL A FOST RESPINS.

Dl. Chiliman – prin acest vot dat, nu se blochează funcţionarea Administraţiei Domeniului Public, dar se încalcă legea. S-ar putea ca Ordonanţa 63 să fie declarată neconstituţională şi acest lucru va avea multe urmări. Ţin să adaug că există riscuri pe care grupurile parlamentare şi le asumă din modul cum aplică legile.

 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Dl. Dan Vasile – ce se modifică iar? Parcă şi la şedinţa trecută s-a intrat cu modificări.

Dl. Fleacă – este vorba de un număr de funcţionari care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate şi trebuie să le transformăm posturile. Ţin să specific că de la începutul anului au plecat 160 de oameni de specialitate şi cu multă experienţă datorită micşorării salariilor. Există riscul să nu mai putem îndeplini o serie de sarcini dacă se mai pleacă. Încercăm să îi ţinem pe angajaţi şi de aceea trebuie să îi trecem pe posturile echivalente studiilor absolvite.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-18 voturi pentru

-3 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1 - prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina

Dl. Fleacă – este vorba de sediul din str. Pajurei nr.3-5. Avem un parteneriat de lungă durată cu această asociaţie. Doresc să subliniez că sumele aflate în proiect, sunt estimări maximale, dar niciodată nu se ajunge la cheltuieli atât de mari. Estimările sunt făcute pentru maximum de locuri, 40-50 de copii.  Decontările se fac lunar. Toate cheltuielile se regăsesc în actele de la noi, oricând doriţi, vă invit să le consultaţi.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 378/2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare

Dl. Dan Vasile – în ce sens se modifică comisia?

Dl. Fleacă – este vorba de doamna Ceauşescu Casandra – persoana desemnată de poliţie care a născut şi astfel, a fost numită o altă persoană.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Tineri pregătiți pentru situații de urgență”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Dan Vasile – care sunt cheltuielile de rambursare?

Dl. Brad – toate aceste informaţii le găsiţi în materialul pe care îl deţineţi.

Supun la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-19 voturi pentru

-2 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Perfecționarea angajaților din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 București”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Dumitrescu – Comisia Juridică propune schimbarea denumirii acestui proiect astfel: Perfecționarea angajaților din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 București şi al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot propunerea Comisiei juridice

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-20 voturi pentru

-1 abţinere

PROPUNEREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-20 voturi pentru

-1 abţinere

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

D-na Musceleanu – dar consilierii locali nu pot merge la cursuri? Legea spune că acei consilieri aflaţi la primul mandat trebuie trimişi la specializare. Vă rugăm, dacă se poate, să faceţi ceva şi pentru noi.

Dl. Chiliman – rog aparatul de specialitate să se intereseze dacă există posibilitatea introducerii de cursuri de perfecţionare similare pe fonduri nerambursabile şi pentru consilierii locali. În cazul în care se poate, vom modifica această hotărâre introducând şi acest amendament sau vom face o hotărâre separată.

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Optimizarea structurilor investiționale”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Dan Vasile – ce presupune acest proiect?

Dacă nu îmi răspunde nimeni, este clar, m-am lămurit.

Dl. Stăncescu – nu este normal acest lucru

Dl. Dan Vasile părăseşte sala.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-16 voturi pentru

-2 abţineri

3 consilieri nu şi-au exprimat dreptul de vot

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Calitatea prin educație”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Dan Vasile revine în sală

Dl. Dan Vasile – câţi bani dăm noi?

Dl. Brad – este vorba de un procent de 2%  din partea Consiliului Local al Sectorului 1

Dl. Dan Vasile – dăm aici 2%, dincolo 2%...se adună. Se duc mulţi bani. Ce este valoarea neeligibilă a proiectului?

            Dl. Grigorescu – costuri pentru hârtie şi alte consumabile, căldură, electricitate, costuri care nu pot fi considerate eligibile.

            Dl. Dan Vasile – nu trebuia să răspundeţi dumneavoastră, ci cine a a făcut proiectul şi se va ocupa de implementarea lui.

            Dl. Chiliman – este vorba de întreţinerea spaţiilor din şcoli care vor fi date pentru înfiinţarea de after-school-uri: căldură, electricitate, etc. Acestea nu avem cum să le băgăm în cheltuieli, trebuie să ni le asumăm.

Închirierea acestor spaţii pentru  firme private care vor să înfiinţeze after –school presupune sume foarte mari, lucru care se va răsfrânge în taxele ce trebuie plătite de părinţi. Aşadar, vom prelua noi organizarea de after-school pentru ca taxele să fie mai mici şi accesibile părinţilor.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-18 voturi pentru

-2 abţineri

1 consilier nu şi-a exprimat dreptul de vot

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Activ pe piața muncii”,  cu finanțare nerambursabilă,  precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Dan Vasile – despre ce este vorba? Ce înseamnă activ pe piaţa muncii?

Dl. Brad – dacă deschideţi şi citiţi la pagina 6 vă veţi lămuri.

Dl. Dan Vasile – m-am lămurit

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-19 voturi pentru

-2 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  al Municipiului București – 28 poziții

Dl. Dan Vasile – tot aşa facem? Argumentul că aşa am făcut şi până acum, nu mă satisface.

Dl. Chiliman – avem reprezentantul Prefecturii aici să ne explice dacă există vreo constrângere legală cu privire la această modalitate de lucru.

Dl. Dan Vasile – cu tot respectul, am cerut să se facă adresă către Prefect cu punct de vedere, nu să cerem acum părerea reprezentantului Prefecturii.

Dl. Chiliman – nu este cazul, avem reprezentantul Prefectului aici. Dacă modalitatea nu era legală, până acum ne erau contestate sau atacate aceste hotărâri. Întrebaţi dacă este legal sau nu? Vă spun că este legal. Susţin şi semnez acest lucru.

Dl. Dan Vasile – mă susţineţi pentru redactarea unei adrese către Prefect?

Dl. Primar – eu cunosc legea foarte bine şi nu cred că este nevoie de aşa ceva.

Dl. Brad – să trecem la citirea şi  votarea pud-urilor:

            1.Str. Delta Dunării nr.18

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

2.Str. Vizantea nr.26

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

           

            3.Str. Bauxitei nr.45A

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            4.Str. Atlasului nr.15

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            5.Str. Hagi Ghiţă nr.94

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            6.Str. Goloviţa nr.14A

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            7.Str. Renaşterii nr.45

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            8.Str. Automatizării nr.6C

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            9.Str. Varniţa nr.11

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            10.Str. Perfecţionării nr.2

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

11.Aleea Snagov nr.34-36

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

12.B-dul Bucureştii-Noi nr.167

Consiliul Local a votat astfel:

-6 voturi pentru

-15 împotrivă

PUD-ul a fost respins

 

13.Str. Coralilor nr.105A

Consiliul Local a votat astfel:

-7 voturi pentru

-13 voturi împotrivă

-1 abţinere

PUD-ul a fost respins

 

14.Str. Ştefan Holban nr.38A

Consiliul Local a votat astfel:

-5 voturi pentru

-9 voturi împotrivă

-7 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

15.Str. Modestiei nr.8

Consiliul Local a votat astfel:

-1 vot pentru

-20 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

 

16.Plaiul Cîmpinei nr.19,21,21A

Consiliul Local a votat astfel:

-21 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

17.Str. Constantin şi Elena nr.50

Consiliul Local a votat astfel:

-1 vot pentru

-20 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

18.Str. Gala Galaction nr.56

Consiliul Local a votat astfel:

-1 vot pentru

-20 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            19.Str. Dobrogeanu Gherea nr.55D

Consiliul Local a votat astfel:

-6 voturi pentru

-1 vot împotrivă

-14 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

20.Str. Ghe. I. Siseşti nr.265-267

Consiliul Local a votat astfel:

-6 voturi pentru

-1 vot împotrivă

-14 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

21.Str. Ghe. I. Siseşti nr.71-73

Consiliul Local a votat astfel:

-7 voturi pentru

-14 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

22.Str. Şos. Nordului nr.96, lot1,2

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

23.Str. Petru şi Pavel nr.60A

Consiliul Local a votat astfel:

-1 vot pentru

-20 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

 

24.B-dul Ion Mihalache nr.126-128

Consiliul Local a votat astfel:

-1 vot pentru

-1 vot împotrivă

-19 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

25.Str. Smochinului nr.24A

Consiliul Local a votat astfel:

-1 vot pentru

-20 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

            26.Str. Delta Dunării nr.22

Consiliul Local a votat astfel:

-3 voturi pentru

-18 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

27.Str. Vorniceni nr.5

Consiliul Local a votat astfel:

-1 vot pentru

-20 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

28.Str. Verbinelor nr.37

Consiliul Local a votat astfel:

-13 voturi pentru

-8 abţineri

PUD-ul a fost respins

 

Dl. Brad – supun la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-21 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ

Dl. Dumitrescu – doresc să fac o constatare: Unii colegi din Comisia de Urbanism au fost de acord cu ele şi acum s-au abţinut sau le-au respins.

Dl. Dan Vasile – avizul este doar consultativ.

 

Dl. Brad – punctul diverse îl vom lăsa la sfârşit. Să trecem acum la cele peste ordinea de zi începând cu ultimul.

1.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Dl. Brad – propun amânarea acestui proiect. Supun la vot această propunere

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-17 voturi pentru

-1 abţinere

3 consilieri nu şi-au exprimat dreptul de vot

PROPUNEREA A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Bătaia cu flori”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Dan Vasile – să ni se explice despre ce este vorba

D-na Teodorescu – prin acest proiect, ca şi prin următoarele, se urmăreşte promovarea şi valorificarea obiectivelor turistice din Sectorul 1

Dl. Grigorescu – vă rog să ne vorbiţi despre acest proiect

D-na Teodorescu – „Bătaia cu flori” este un eveniment ce avea loc în perioada interbelică. Dorim să aducem acest eveniment în prezent, încercând să atragem cât mai mulţi turişti. Avem intenţia de a accesa fonduri europene.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-18 voturi pentru

-3 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

D-na Stancu, dl. Dan Vasile, d-na Zvirid, dl.Stăncescu, dl. Ţugurel şi dl. Ghinea părăsesc sala de şedinţe. Din acest moment, în sală se află 15 consilieri locali.

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Bucureştiul la vedere”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Green culture”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Oameni de piatră”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Oraşul vrăjit”,  cu finanțare nerambursabilă,  precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Bucharest - Jardin  des fleurs”,  cu finanțare nerambursabilă,  precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Bucureştiul te vrea în teneşi”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „În plimbare la Șosea”,  cu finantare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Oameni şi locuri”,  cu finanțare nerambursabilă,  precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Pe uliţele oraşului”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

12.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2010-2011

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

Dl. Grigorescu – pentru urmatoarele puncte nu avem cvorum legal, de aceea este necesar să propuneţi amânarea lor pentru o şedinţă viitoare.

 

13.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în Str. Pajura nr. 9, Sector 1 în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Liceului Constantin Brâncoveanu – Amenajare spaţiu public multifuncţional

Dl. Brad – supune la vot amânarea proiectului de hotărâre

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST AMÂNAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

14.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 178, situată în Str. Dridu nr. 2, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 178 – Amenajare spaţii publice multifuncţionale”

Dl. Brad – supune la vot amânarea proiectului de hotărâre

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST AMÂNAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

15.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 192, situată în Str. Munteniei nr. 32, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 192 - Amenajare spaţiu public multifuncţional”

Dl. Brad – supune la vot amânarea proiectului de hotărâre

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST AMÂNAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

16.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi a terenului aferent Şcolii nr. 179, situată în Str. Ardealului nr. 34, Sector 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Curţii Şcolii nr. 179 – Amenajare spaţiu public multifuncţional”

Dl. Brad – supune la vot amânarea proiectului de hotărâre

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST AMÂNAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

 

 

            Diverse:

-          Informare trimestrială a asistenților personali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1

 

Dl. Fleacă – este vorba de o informare care trebuie să o facem trimestrial.

Dl. Brad – vă mulţumesc, Consiliul Local a luat act de Informare trimestrială a asistenților personali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Întocmit ,

            1 ex.

      Floarea Gaşpar