Proces verbal din 26.07.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26 iulie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  26 iulie 2010

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5036 din 23 iulie 2010, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare Parc Bazilescu”, în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Monitorizarea cu camere video a obiectivelor zonelor de interes din perimetrul stabilit al Sectorului 1”, în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

La ședință au participat 21 consilieri locali. Au lipsit: dl. Dumitrescu Cristian, dl. Pupăză Niculae, dl. Tănăsescu Adrian, dl. Teodorescu  Cătălin, dl. Dan Ion Vasile şi dl. Ghinea Constantin.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 21 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 7 iulie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-19 voturi pentru

-2 abţineri

PROCESUL VERBAL A FOST DESCĂRCAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

Dl. Topor – nu am primit procesul verbal al şedinţei anterioare. De asemenea, am pus nişte întrebări în şedinţa trecută la care nu am primit răspuns. Doresc să ştiu ce se întâmplă cu cladirea din Banu Manta, cât mai durează lucrările. Aşa cum v-am mai spus, parcarea din jurul clădirii este un focar de infecţie, care mă afectează direct deoarece stau în zonă. Oricum, aici se plătesc nişte sume foarte mari de bani. Deci, cât va mai dura până se finalizează lucrările?

 

Dl. Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 11 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-18 voturi pentru

-1 vot împotrivă

-2 abţineri

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare Parc Bazilescu”, în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane

Dl. Bâzgan – este foarte bine că folosim fonduri europene. Ce doresc eu să ştiu este de ce este alocată suma de 108968 ron pentru organizarea de şantier?

Dl. Milea – studiul de fezabilitate a fost făcut de firma contractată. Există un program de devize. Acesta a dat aceste sume. Oricum, aceşti bani nu îi dăm noi.

Dl. Bâzgan – care este participarea noastră?

Dl. Milea – 2%. Ţin să subliniez că acesta este un studiu de fezabilitate, adică este făcută doar o estimare a costurilor. Urmează să se facă proiectul, proiect ce va fi aprobat de o comisie. Din proiect pot ieşi sume mai mici.

Dl. Bâzgan – suma este prea mare pentru organizarea de şantier. Aceasta este părerea mea. Să se mai ia bani de acolo şi să se facă ceva mai frumos acolo. Nu ştiu ce se va face, nu am văzut proiectul.

Dl. Milea  - nu este făcut proiectul deocamdată.

Dl. Gănescu – Doresc să mi se răspundă la două întrebări:

1.Parcul Bazilescu este sigur domeniu public? Există vreo revendicare din partea familiei Bazilescu? Să nu dăm banii degeaba şi să nu fie sau să nu rămână al nostru.

2.În acest proiect este cuprins si Teatrul de Vară? Ştiţi că acea clădire este o ruină şi un adevărat pericol.

Dl. Grigorescu – Parcul Bazilescu este domeniul public al Municipiului Bucureşti şi dat Consiliului Local al Sectorului 1 în administrare. Există o serie de notificări formulate de moştenitorii familiei Bazilescu. Mai mult ca sigur că vor fi despăgubiţi.

Ca să vă răspund la a doua întrebare, Teatrul de vară nu face obiectul acestui proiect.

Dl. Bâzgan -  părerea mea este că nu facem bine. Acum reabilităm parcul. Dacă ulterior vom reabilita Teatrul de Vară, automat se vor strica aleile din jur de la materiale şi utilaje.

Dl. Grigorescu – deocamdată nu se ştie cât va dura până la elaborarea acestui proiect şi până vor veni banii. Se poate foarte bine ca înainte să apucăm să facem teatrul.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-18 voturi pentru

-3 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Monitorizarea cu camere video a obiectivelor zonelor de interes din perimetrul stabilit al Sectorului 1”, în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane

Dl. Bâzgan – să ne explice cineva despre ce este vorba

Dl. Bălan – prin aceste camere ce vor fi amplasate pe teritoriul Sectorului1, suplinim oamenii de la Poliţia Comunitară.

Dl. Bâzgan – unde se amplasează şi câte vor fi?

Dl. Bălan – 131 camere. Acestea vor fi amplasate la şcoli, grădiniţe şi câteva intersecţii.

Dl. Bâzgan – se vor amplasa la toate şcolile? De asemenea, la ce intersecţii?

Dl. Bălan – la şcolile care nu au acest sistem, deoarece unele au deja camere video. De asemnea, se vor pune la intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Chitilei, intersecţia Şos. Chitilei – Bd. Laminorului, intersecţia Bd. Laminorului cu Bd. Bucureştii Noi, intersecţia Bd. Gloriei cu str. Piatra Morii, intersecţia Str. Jiului cu Bd. Bucureştii Noi şi cu Bd. Gloriei, în Piaţa 16 Februarie, pe bd. Laminorului în dreptul Parcului bazilescu, etc.

Dl. Stăncescu – ideile transpuse în aceste proiecte de hotărâri sunt foarte bune. Modul de procedură este însă lamentabil. Repet, proiectele sunt extraordinare. Aşa cum am mai spus, pe fond totul este nemaipomenit dar ca formă lasă de dorit. Faptul că nu avem materialele la timp, să cunoaştem şi noi problemele care se supun discuţiei ne irită. Îmi cer scuze pentru modul de exprimare, dar acesta este adevărul. Acest lucru ne irită. De asemenea, modul de prezentare al acestor proiecte este lamentabil. Deşi atrag atenţia de câteva şedinţe, nimic nu se schimbă.

Dl . Grigorescu – avem nişte termene. Mai sunt 5, 6 zile până la depunerea acestor acte. De aceea este aici directorul adjunct de la Poliţia Comunitară, ca să ne lămurească.

Dl.Gănescu – să ne lămurească domnul Bălan şi să ne spună ce calitate au camerele video şi ce se doreşte cu instalarea lor. Sunt performante? Era oportun ca înainte să se discute această problemă în consiliile de administraţie a instituţiilor de învăţământ. Dar se face doar cum spune Poliţia Comunitară... . Dacă acesta este stilul de lucru, nu sunt de acord. Dacă discutăm, vreau să ştiu câte camere sunt, de ce tip, ce cablu se foloseşte.

Dl. Brad – aceste probleme nu fac tema acestei discuţii. Acum aprobăm doar un studiu de fezabilitate, ca si la proiectul anterior.

Dl. Ţugurel – îl rog pe domnul Bălan să ne prezinte un material cu zonele de interes din perimetrul Sectorului 1, acolo unde se vor pune aceste camere, deoarece noi nu îl avem.

Dl. Bălan – cu plăcere. Aceste zone sunt cartierul Bucureştii – Noi, cartierul  Dămăroaia, cartierul Pajura şi cartierul Chitila.

Dl. Stăncescu – vedeţi că s-a creat precedentul? Este a nu ştiu câta oară; noi nu vrem decât să ne facem datoria, dar nu ni se prezintă materialele la timp. Să ni se spună care sunt zonele de infracţionalitate; domnul director citeşte din nişte hârtii pe care noi nu le avem.

Dl. Ţugurel – până la şedinţa următoare ne daţi şi nouă acel material, da?

Dl. Bălan – sigur că da, cu multă plăcere.

Dl. Gănescu – este necesar să primim acest material pentru a putea face propuneri constructive.

Dl. Stăncescu – imaginile înregistrate pe camere se stochează?

Dl. Bălan – da, se păstrează 15 zile. În cazul în care avem înregistrate anumite nereguli sau infracţiuni, acestea se trimit Poliţiei şi se stochează pentru mai mult timp.

Dl. Gănescu – este foarte bine.

Dl. Topor – propun ca acest proiect să se amâne şi să se dicute în şedinţa ordinară ca să treacă şi pe la comisiile de specialitate.

Dl. Brad – supune la vot propunerea domnului Topor

CONSILIUL LOCAL AVOTAT ASTFEL:

-3 voturi pentru

-14 voturi împotrivă

-4 abţineri

PROPUNEREA A FOST RESPINSĂ

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-18 voturi pentru

-1 vot împotrivă

-2 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

Dl. Bâzgan – despre ce este vorba?

D-na Văduva – este vorba de promovarea în clasă a 28 de funcţionari publici în urma absolvirii de studii superioare. Au dat examen conform legii înainte de apariţie ordonanţei cu reducerile de personal şi acum trebuie să îi trecem pe funcţiile obţinute prin concurs.

Dl. Gănescu – din aceşti funcţionari care sunt acum promovaţi, vor fi şi unii disponibilizaţi? Dacă da, vor fi trecuţi în corpul de rezervă?

D-na Văduva – nu putem să îi trecem în corpul de rezervă deoarece sunt foarte mulţi. Pentru a putea să facem disponibilizări, vom organiza testare profesională pentru cei aflaţi pe funcţii similare.

Dl. Topor – cum se poate trece de la clasa 3 direct la clasa 1, nu se face trecptat trecerea?

D-na Văduva – ţin să subliniez că acesta este o trecere dintr-o clasă în alta şi o promovare în grad. Aşa cum spune legea, clasa 3 este pentru funcţionarii pe studii medii, clasa 2 pentru referenţii de specialitate – studii superioare de scurtă durată şi clasa 1 pentru funcţionarii pe studii superioare de lungă durată.

Dl. Gănescu – aveţi materialele din 16 iulie. Nu credeţi că aveam timp să le studiem şi noi în comisii? Nu credeţi că era bine să ne cereţi şi nouă părerea? Nu este admisibil să primim materialele acum. Cum putem să ne dăm votul în cunoştinţă de cauză? Din punct de vedere colegial ar trebui să găsim un mod de colaborare şi înţelegere. Din punct de vedere juridic există şi posibilitatea unei erori.

D-na Văduva – de când a apărut ordonanţa, am pus la punct procedura şi toate materialele. Pentru că a trebuit ca mai întâi să primească avizul ANFP, nu am avut cum să le aduc mai curând la cunoştinţa consiliului. Urmare avizului ANFP, am întocmit proiectul de hotărâre şi l-am adus la primărie.

Dl. Bâzgan – să ne spuneţi şi nouă în ce constau aceste reduceri? Câţi vor pleca şi după ce criterii?

D-na Văduva – în prezent suntem 261 funcţionari publici. Aşa cum scrie în Raportul de specialitate, vor rămâne 177 de funcţionari publici cu tot cu suspendaţi. 84 de funcţionari vor pleca. Cine va pleca se va hotărî urmare testărilor.

Dl. Topor – există un contract colectiv de muncă. Nu ar trebui să existe nişte criterii după care se fac aceste restructurări?

D-na Văduva – personal, am vrut să fac crietrii de departajare dar ANFP mi-a respins propunerea. Pentru funcţionari nu permite legea, de aceea se va da testare. Pentru contractuali se stabilesc criterii.

Dl. Gănescu – nu credeţi că ar fi trebuit să se ceară şi părerea sindicatului? Poate ar fi trebuit să aibă loc o întrevedere cu reprezentanţii sindicatului şi poate şi cu noi, consilierii locali.

D-na Văduva – toate deciziile au fost luate împreună cu sindicatul; au stat alături de noi când am facău toate procedurile şi ne-au sprijinit. De asemenea, am încercat să echilibrăm situaţia. Am discutat cu oamenii deoarece am considerat că trebuie să ştie ce se întâmplă. I-am asigurat că vor rămâne cei mai buni. La volumul de muncă pe care îl avem şi la numărul mic de oameni care rămân, nu ne putem permite să păstrăm decât profesioniştii.Din păcate, aceasta este ordonanţa iar noi nu putem să ne derogăm de la obligaţiile specificate în ea.

Dl. Bâzgan – aceste hotărâri ar trebui să treacă prin comisiile de specialitate pentru că sunt multe probleme ce ar trebui discutate.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-19 voturi pentru

-1 vot împotrivă

-1 abţinere

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

 

6.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1

Dl. Bâzgan – de ce se schimbă denumirea?

Dl. Bălan – pentru că instituţia noastră este formată din Poliţia Comunitară, Poliţia Animalelor şi Direcţia Inspecţie. Prin denumirea veche se înţelege că este doar poliţie comunitară. Nu dorim să se creeze confuzii  delimitarea competenţelor.

Dl. Bâzgan – aceasta este o încercare de a cuprinde mai multe atribuţii care nu le aparţin.

Dl. Grigorescu – aveţi organigrama şi celelalte documente din care reiese clar: Poliţia Comunitară, Poliţia Animalelor şi Direcţia Inspecţie fac parte din aceeaşi instituţie şi au atribuţii specifice.

Dl. Bâzgan – trebuie respectată legea, denumirea înseamnă altceva. Denumirea nouă contravine legislaţiei. Există legi clare.

Dl. Gănescu – revin la o problemă mai veche. Unde este Poliţie Comunitară în organigramă?

Dl. Grigorescu – în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1

Dl. Gănescu – înseamnă co Poliţia nu recunoaşte Consiliul Local al Sectorului 1, deoarece la antet a trecut primăria Sectorului 1. Susţin părerea colegului meu că denumirea este ilegală. De ce nu se trece Direcţia de Inspecţie înapoi la primărie?

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar