Proces verbal din 25.03.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25 martie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  25 martie 2010

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2185 din 19 martie 2010, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/25.01.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivelor de investiții din cadrul programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.277/28.08.2008  privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul Programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.517/23.12.2008 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul Programelor  de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.79/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor  de investiţii din cadrul Programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.358/24.09.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 –Primarul Sectorului 1

6.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.335/17.08.2009 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.277/28.08.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010 – Primarul Sectorului 1

8.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile și valoarea subvenției acordate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuinței la nivel național, aprobată prin Legea nr.67/2009 – Primarul Sectorului 1

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

10.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, să semneze împreună cu reprezentanţii Sindicatului “Sanitas” din Spitalul de Boli Cronice “Sf. Luca” şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 Contractul  Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

11.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, să semneze împreună cu reprezentanţii Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual – Grupa Sindicală „Ascendent 2009” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Acordul Colectiv încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1– Primarul Sectorului 1

12.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundația ”Katrina Turnauer” și doamna Barbara-Wiebke Schofnagel – atașatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la București, a Proiectului SOMARO-MAGAZIN SOCIAL – Primarul Sectorului 1

13.  Proiect de hotărâre privind  derularea Proiectului ”Prietenul meu de altă etnie” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

14.  Proiect de hotărâre privind  derularea Proiectului ”Pe tărâmurile Branului” de către  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului “ Luna iunie-luna copiilor din sectorul 1” – Primarul Sectorului 1

16.  Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului în vederea deplasării în Italia și de împuternicire a Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru delegarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare eliberării pașaportului pentru copilul Toma Antonio Adrian, născut la data de 12.05.1999, aflat în plasament la asistent maternal profesionist angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării de cãtre Consiliul Local al Sectorului 1,  prin Complexul  Multifunctional Caraiman a Proiectului “O Altã sansã”, pentru perioada martie 2010-februarie 2011 – Primarul Sectorului 1

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.1-3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului  1 nr.171/30.05.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.245/24.07.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.11 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2010 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii – Primarul Sectorului 1

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară  a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență – Primarul Sectorului 1

23.  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă – Primarul Sectorului 1

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  nr.29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinței, precum și aprobarea achiziționării de locuințe de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr.114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare – Primarul Sectorului 1

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Fortunei nr.10 – Primarul Sectorului 1

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Constantin Godeanu nr.13 – Primarul Sectorului 1

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Trotușului nr.79 – Primarul Sectorului 1

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Sângerului nr.3 – Primarul Sectorului 1

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Petru Maior nr.102 – Primarul Sectorului 1

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Vasile Gherghel nr.20 – Primarul Sectorului 1

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Lotru nr.32 – Primarul Sectorului 1

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Leordina nr.2 – Primarul Sectorului 1

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Trușești nr.39 – Primarul Sectorului 1

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Drumul Plaiul Câmpinei nr.27A – Primarul Sectorului 1

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Gemeni nr.90 – Primarul Sectorului 1

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Fagului nr.40 – Primarul Sectorului 1

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Siret nr.49 – Primarul Sectorului 1

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Munteniei nr.78 – Primarul Sectorului 1

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Palisandrului nr.35 – Primarul Sectorului 1

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Crinului nr.29 – Primarul Sectorului 1

41.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Ștefan Iulian nr.25 – Primarul Sectorului 1

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.  Nazarcea nr.99 – Primarul Sectorului 1

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.  Avionului nr.52-70 (fostă Șos.Pipera nr.51) – Primarul Sectorului 1

44.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Renașterii nr.11A – Primarul Sectorului 1

45.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Bdul Jandarmeriei nr.14 – Primarul Sectorului 1

46.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Aviator Popișteanu nr.1 – Primarul Sectorului 1

47.  Hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință

 

 

La sedinţă au participat 23 consilieri locali. Au lipsit: doamna Ciucă Maria, domnul Crişu Florian Mişu, domnul Diaconescu Florin Nicolae Andrei, domnul Tănăsescu Adrian şi domnul Ţugurel Marius Cristian.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanţig – reprezentantul Prefecturii Municipiului Bucureşti, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 22 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 16 martie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Dl. Brad – Buna ziua. Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi avem 47 proiecte. În urma unor discuţii se propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 45.

Supun la vot această propunere.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

Dl. Brad – faţă de ordinea de zi, mai avem  două hotărâri  şi anume:

1.Încetarea mandatului de consilier al doamnei Ciucă Maria

2.Validarea mandatului de consilier al doamnei Stancu Nicoleta

Dl. Brad - Supun la vot ordinea de zi cu modificarea făcută

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Dl. Grigorescu – am luat act de demisia doamnei Ciucă Maria din funcţia de consilier local al Sectorului 1. Comisia de validare a verificat datele doamnei Stancu Nicoleta. O invit să depună jurământul.

D-na Stancu depune jurământul.

Din acest moment în sală se află 23 consilieri locali.

D-na Stancu – ma numesc Nicoleta Stancu, am 46 ani, căsătorită, am doi copii şi profesia de inginer. Vă mulţumesc.

 

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/25.01.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivelor de investiții din cadrul programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale Sectorului 1.

Dl. Bâzgan – despre ce este vorba?

Dl. Piţigoi – sunt 6 proiecte de hotărâri privind aceste probleme. Au survenit modificări de soluţii care constau în introducerea bordurilor de granit în locul celor de beton, precum şi suplimentarea gurilor de scurgere pentru preluarea apelor pluviale. Aceste modificări de soluţii şi evoluţia preţurilor au condus la modificarea indicatorilor aprobaţi în faza de Studiu de Fezabilitate.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.277/28.08.2008  privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul Programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale Sectorului 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

 

           3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.517/23.12.2008 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul Programelor  de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.79/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor  de investiţii din cadrul Programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.358/24.09.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.335/17.08.2009 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.277/28.08.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010

           Dl. Topor – să se treacă în proiect modificările, să vedem şi noi în ce constau.

           Dl. Bâzgan – să ne explice doamna Anca Ludu

           D-n Ludu – bugetul a fost diminuat. Ni s-au dat bani mai puţin, astfel încât bugetul local s-a diminuat cu 4.842,20 mii lei.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile și valoarea subvenției acordate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuinței la nivel național, aprobată  prin Legea nr.67/2009.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           10.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, să semneze împreună cu reprezentanţii Sindicatului “Sanitas” din Spitalul de Boli Cronice “Sf. Luca” şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 Contractul  Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           11.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, să semneze împreună cu reprezentanţii Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual – Grupa Sindicală „Ascendent 2009” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Acordul Colectiv încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           12.Proiect de hotărâre privind  aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundația ”Katrina Turnauer” și doamna Barbara-Wiebke Schofnagel – atașatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la București, a Proiectului SOMARO-MAGAZIN SOCIAL

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           13.Proiect de hotărâre privind  derularea Proiectului ”Prietenul meu de altă etnie” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

 

 

 

           14.Proiect de hotărâre privind  derularea Proiectului ”Pe tărâmurile Branului” de către  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           15.Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului “ Luna iunie-luna copiilor din sectorul 1”

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           16.Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului în vederea deplasării în Italia și de împuternicire a Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru delegarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare eliberării pașaportului pentru copilul Toma Antonio Adrian, născut la data de 12.05.1999, aflat în plasament la asistent maternal profesionist angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           17.Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării de cãtre Consiliul Local al Sectorului 1,  prin Complexul  Multifunctional Caraiman a Proiectului “O Altã sansã”, pentru perioada martie 2010-februarie 2011

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           18.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.1-3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului  1 nr.171/30.05.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.245/24.07.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           19.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           20.Proiect de hotărâre privind modificarea art.11 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2010 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii

           Dl. Diaconescu – mi se par prea multe 180 zile. Eu cred că 120 sunt suficiente, deci să majorăm perioada cu doar 30 zile.

           D-na Comănici – la art.11 al hotărârii anterioare, este specificată disponibilizarea a 25% din personal în termen de 90 zile. Prin unificarea celor două instituţii, s-au comasat şi atribuţiile, de aceea avem nevoie de mai mult timp pentru a pune totul la punct. De aceea am cerut încă 90 zile, în total reieşind 180.

           D-na Ludu – există bani specificaţi în buget pentru plata acestor oameni, nu este nici o problemă.

           Dl. Bâzgan – dacă se face disponibilizarea, banii se economisesc şi merg în altă parte, nu?

           D-na Ludu – da.

           Dl. Brad – supune la vot propunerea domnului Diaconescu

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI PROPUNEREA.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           21.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară  a Sectorului 1

           Dl. Gănescu – în mod normal nu trebuie să votăm modificarea respectivă întrucât nu avem suficiente informaţii; în acest sens menţionez că nu au prezentat nici la această oră raportul de activitate pe anul 2009.

 Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre     

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență

           Dl. Topor – aceasta presupune cheltuieli suplimentare la bugetul nostru?

           Dl. Brad – nu

           Dl. Topor – atunci despre ce este vorba?

           Dl. Mihail – acum 6 luni s-a preluat acest serviciu. El există, acum schimbăm doar denumirea.

Acesta este un serviciu de voluntariat şi mai sunt încă două.

           Dl. Topor – Poliţia Comunitară coordonează activitatea voluntarilor.

           Dl Dan Vasile – adoptăm această hotărâre cu două treimi? Aşa reiese din preambulul proiectului de hotărâre

           Dl. Grigorescu – este o eroare materială, se vor face modificările.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-20 voturi pentru

-3 abţineri

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

 

 

 

 

 

           23.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă

           Dl. Gănescu – pentru a înţelege mai bine, era necesar să anexaţi proiectului de hotărâre toate actele care stau în spatele contractelor colective de muncă.

           Dl. Topor – cu cine se semnează?

           Dl. Mihail – cu reprezentanţii salariaţilor.

           Dl. Topor – solicităm rapoarte de activitate pe anul 2009 de la toate instituţiile din subordinea consiliului si primărie, deoarece se termină luna martie şi vor dori alte contracte/acorduri de muncă. Este normal să cunoaştem şi noi realizările, înainte să votăm.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           24.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  nr.29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinței, precum și aprobarea achiziționării de locuințe de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr.114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare

Dl. Brad – modificarea constă în faptul că doamna Adam este înlocuită din această comisie. Vă rugăm să faceţi propuneri.

Dl. Stăncescu – îl propun pe domnul Dincă Gheorghe

Dl. Brad – dacă nu mai sunt alte propuneri, rog Serviciul Secretariat să pregătească buletinele de vot.

Se trece la votul secret.

Comisia de validare numără voturile şi prezintă rezultatele preşedintelui de şedinţă.

Dl. Brad – din 23 voturi exprimate, 23 voturi pentru numirea d-lui Dincă.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

Dl. Dincă – noi reprezentăm forul deliberativ al Sectorului 1. O rog pe doamna director Comănici  ca faţă de acuzaţiile ce i se aduc la unele posturi de televiziune, să informeze Consiliul Local să ştim şi noi despre ce este vorba.

Dl. Brad – sunt de acord să se facă acest lucru dar după ce discutăm proiectele de pe ordinea de zi.

 

           25.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Fortunei nr.10

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           26.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Constantin Godeanu nr.13

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           27.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Trotușului nr.79

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           28.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Sângerului nr.3

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           29.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Petru Maior nr.102

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           30.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Vasile Gherghel nr.20

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           31.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Lotru nr.32

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           32.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Leordina nr.2

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           33.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Trușești nr.39

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           34.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Drumul Plaiul Câmpinei nr.27A

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           35.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Gemeni nr.90

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           36.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Fagului nr.40

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           37.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Siret nr.49

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           38.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Munteniei nr.78

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre          

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           39.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Palisandrului nr.35

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           40.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Crinului nr.29

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           41.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str. Ștefan Iulian nr.25

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           42.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.  Nazarcea nr.99

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

 

           43.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.  Avionului nr.52-70 (fostă Șos.Pipera nr.51)

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           44.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Renașterii nr.11A

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

           45.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Bdul Jandarmeriei nr.14 – RETRAS

           46.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD Str.Aviator Popișteanu nr.1

           Dl. Grigorescu – Comisia de Urbanism a dat aviz negativ

           Dl. Bâzgan – pe o suprafaţă de 200 m se face o construcţie cu 4 etaje.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-4 abţineri

-19 împotrivă

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ.

 

           47.Hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință

           Dl. Brad –vă rog să faceţi propuneri

           Dl. Pupăză – propun pe domnul Ion Brad

           Dl. Brad – supun la vot această propunere.

           Propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre      

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

Diverse

Dl. Stăncescu – terenul de joacă al Grădiniţei nr.52 de pe strada Docenţilor a fost retrocedat. Propun să îl invităm pe proprietar la o şedinţă de Consiliu, să îl rugăm să amâne până la vară preluarea, când se sfârşeşte anul şcolar, terenul de joacă fiind deja amenajat.

           Dl. Bâzgan – să îi facem propuneri concrete. Este posibil să încheiem un contract de închiriere pentru acest teren?

           Dl. Gănescu – la Şcoala nr.179 este dezastru. Ar trebui făcute sensuri unice.

De asemenea, este a doua oară când se fură capacele de pe străzi – este vorba de 24 bucăţi. În zonă sunt multe centre de colectare şi prelucrare materiale feroase şi neferoase. Aceste capace ajung repede undeva. Poate identificăm soluţia autorizării acestor centre de colectare.

În zonă se parchează pe spaţiul verde. Partea de trotuar trebuie lărgită.

 

           Dl. Fleacă – în ce priveşte proiectele de hotărâri ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 cu privire la acorduri/contracte de muncă, ţin să vă atrag atenţie că la noi în direcţie nu se dă nici un spor, pe când Poliţiei Comunitare le-aţi aprobat sporuri de 90%. Un psiholog cu vechime are salariu de 800 lei în mână, pe când femeia de serviciu de la Poliţia Comunitară are 2000 lei. Este inadmisibil ce se întâmplă. Cum credeţi că pot eu să îi opresc pe aceşti oameni să nu plece, la aşa salarii, după ce am investit în ei bani prin cursurile de pregătire la care i-am trimis?

Cum de se aplică noua lege a salarizării atît de diferit? Mi-aţi cerut să fac disponibilizări, am făcut; mi-aţi luat suma derizorie pe care o dădeam pentru hrană, iar la Poliţia Comunitară încă se dau 700 lei/lună.

Nu cer pentru mine, căci eu lucrând pe proiecte am salariu de 4700 lei. Cer pentru oamenii cu care muncesc. Am muncit 10 ani pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, am facut multe proiecte, am economisit bani şi asta este mulţumirea. Cu aceşti oameni am făcut tot. De ce Poliţia Comunitară este favorizată? Ce fac ei mai mult ca alte instituţii? Articolul 53 din Contractul lor specifică faptul că unele din sporuri se vor aplica de la anul. De ce le aprobaţi acum? De ce nu le specifică în Acordul de anul viitor? Aceleaşi prevederi de care vorbesc se referă şi la contractuali.

Este o bătaie de joc. Le aprobaţi 90% sporuri la salarii şi avem minus 160 de miliarde la buget.

           Dl. Dan Vasile – noi nu am studiat aceste proiecte de hotărâre şi propun ca acestea să fie reevaluate dacă ceea ce spune domnul Fleacă este adevărat.

           Dl. Stăncescu – nu avem nici o scuză că nu am studiat şi dacă am adoptat aceste hotărâri suntem în culpă. Propun să facem un proiect de hotărâre prin care să solicităm o întâlnire cu reprezentanţii celor trei partide, pentru analizarea acestei probleme. La această întrevedere să vină şi directorii celor două instituţii să ne prezinte punctele dumnealor de vedere.

           Dl. Dincă – doresc o prezentare oficială a domnului Andrei Ioan Chiliman – Primarul Sectorului 1, cu privire la diferenţele dintre cele două institiţii.

           Dl. Fleacă – vreau să îmi cer scuze de tonul folosit, dar aşa ceva nu se mai poate.

           Dl. Stăncescu – propun ca împreună cu colegii de la PSD şi PNL să studiem cu atenţie această situaţie.

           Dl. Mihail – Contractul colectiv de muncă a fost refăcut. Noul contract va fi aplicat de la anul. Sporurile care apar în plus se vor da din anul 2011.

           Dl. Topor – sporurile menţionate la Poliţia Comunitară nu sunt sporuri specifice. Pe ceilalţi de ce nu îi ajutăm?

           Dl. Dumitrescu – dacă aceste sporuri intră în vigoare din 2011, de ce nu le aprobăm atunci, ca să nu mai lasăm loc de interpretări de genul acesta?

           Dl. Fleacă – vă rog să citiţi cu atenţie despre ce este vorba privind aceste sporuri de la Poliţia Comunitară. Eu nu fac pledoarie pentru mine, ci pentru omul simplu din cadrul direcţiei mele.

           Dl. Bâzgan – amândoi directorii să facă parte din comisia care analizează această situaţie.

           Dl. Gănescu – cele două direcţii să ne prezinte câte o notă prin care să ne aducă la cunoştinţă în ce dată au dus materialele acestea la Serviciul Secretariat General. De asemenea, să ne prezinte raportul de activitate pe anul 2009.

           Dl. Fleacă – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 prezintă în fiecare an raport de activitate.

           Dl. Dumitrescu – Noua lege a salarizării dă naştere la interpretări diferite la nivelul instituţiilor. Avem rugămintea ca doamna Anca Ludu să facă o situaţie în care să prezinte salarii unitare pentru toată structura Consiliului Local al Sectorului 1 şi Primăriei Sectorului 1, urmând ca această situaţie să fie analizată în Comisia de buget şi în Comisia socială, pentru a se putea prezenta un punct de vedere.

           Dl. Stăncescu – dacă ceea ce spune domnul Fleacă este real, astăzi am făcut o gafă mare aprobând cele două proiecte.

           Dl. Dan Vasile – ni se dau materialele cu cinci minute înainte de şedinţă de un an de zile. Să se remedieze această situaţie.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar