Proces verbal din 25.02.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25 februarie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  25 februarie 2010

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 1686 din 19 februarie 2010, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Poliție Comunitară  a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.04.2009 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

7.      Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Cantinei Centrale de Ajutor Social asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Str. Pajura nr.13, Sector 1, Bucureşti – Primarul Sectorului 1

8.      Proiect de hotărâre privind înființarea  ”S.C.Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.” – Primarul Sectorului 1

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență – Primarul Sectorului 1

10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei pentru emiterea avizelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care se execută la imobilele prevăzute de art.4, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Primarul Sectorului 1

11.  Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.407/24.09.2009 privind acordarea Avizului de Oportunitate pentru întocmire PUZ Str.Constantin Aricescu nr.5-7-9 – Primarul Sectorului 1

12.  Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/24.09.2009 privind acordarea Avizului de Oportunitate pentru PUZ Str.Academiei nr.19, 21, 23 – Primarul Sectorului 1

13.  Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.410/24.09.2009 privind aprobarea Avizului de Oportunitate pentru întocmire PUZ – Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.280-284 – Centru operaţional – extindere sediu existent P+Mz+5E – Primarul Sectorului 1

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Drumul Lăpuș nr.101-103 – Primarul Sectorului 1

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Str. Abrud nr.10 – Primarul Sectorului 1

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Str. Proletarului nr.39 – Primarul Sectorului 1

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Drumul Regimentului nr.87, lot 13 și lot 14 – Primarul Sectorului 1

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Str.Barajul Argeș nr.8 – Primarul Sectorului 1

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Șos. Ghe. Ionescu Sisești nr.113B, 121B, 121C, 125G, Tarlaua 187, parcelele 9, 86, 87, 77 – Primarul Sectorului 1

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Șos. Odăi nr.511-513  – Primarul Sectorului 1

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Str.Sălăjeni nr.6                                                                                                                                                                

 

La ședință au participat 26 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 26 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 22 februarie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          25 voturi pentru;

-            1 abținere (domnul Ștefan Topor care nu a fost prezent la ședința respectivă).

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Marius Țugurel: propun amânarea discutării proiectelor de hotărâre de la punctele 5, 6, 8, 9 și 10 pentru că s-au primit târziu materialele. Să se amâne discutarea acestor proiecte pentru ședința următoare.

Domnul Ion Brad: Supun la vot propunerea de retragere a proiectelor nr.5, 6, 8, 9 și 10.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot aprobarea ordinei de zi, așa cum a fost ea modificată.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

Dl.Ștefan Topor: Când s-a făcut comasarea celor două direcții, n-ar fi trebuit s-o cunoaștem și noi pe doamna director? Mi se pare corect să fie prezentă la ședințele noastre, noi având obligația administrativă în sector.

 

Domnul Bogdan Grigorescu: Postul de director general este ocupat acum de directorul Administrației Fondului Imobiliar al Unităților Sanitare Publice.

Domnul Ștefan Topor: A fost doamna director prezentă la vreo ședință de consiliu?

Domnul Bogdan Grigorescu: Promit că o voi aduce pe doamna director la următoarea ședință.

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          25 voturi pentru;

-            1 abținere (domnul Ștefan Topor).

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1

 

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          25 voturi pentru;

-            1 abținere (domnul Ștefan Topor).

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

Domnul Marius Țugurel: Avem vreun reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului să ne spună și nouă despre proiect?

Cristina Gâju: Modificările au survenit datorită Legii nr.330 și sunt legate de 2 funcții de conducere care nu se mai regăsesc în noua lege. S-au desființat 35 de funcții contractuale, iar 9 persoane au terminat perioada de stagiu.  

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

 

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

5.      Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Cantinei Centrale de Ajutor Social asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în Str. Pajura nr.13, Sector 1, Bucureşti – Primarul Sectorului 1

 

Domnul Ion Brad: La acest proiect trebuie numită și o comisie de predare-primire  a imobilului. Din comisie trebuie să facă parte  3 consilieri. Vă rog să faceți propuneri pentru a se întocmi buletinele de vot.

Domnul Marius Țugurel: Alin Ghinea.

Domnul Alecsandru Diaconescu: Vasile Moțoc.

Domnul Ion Brad: Îl propun de Cristian Dumitrescu.

Domnul Ion Brad: Cine ne poate spune despre ce este vorba aici?

Domnul Ovidiu Fulgeanu: În 2002, 2003 printr-o hotărâre de Consiliu Local acel spațiu a fost transmis Cantinei Centrale. Din 2009, Consiliul General al Municipiului București a aprobat trecerea Cantinei Centrale de Ajutor  Social  în administrarea Consiliului General al Municipiului București, astfel încât Cantina nu mai are atribuții în sectorul 1. Consiliul General al Municipiului București preia toate spațiile, mai puțin cel situat în Str.Pajura nr.13, care rămâne sectorului 1.

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.407/24.09.2009 privind acordarea Avizului de Oportunitate pentru întocmire PUZ Str.Constantin Aricescu nr.5-7-9 – Primarul Sectorului 1

 

Domnul Bogdan Grigorescu: Sunt 3 proiecte de hotărâre care vizează 3 aprobări de avize de oportunitate pentru planuri urbanistice zonale, care au fost aprobate în 24.09.2009. Atunci Consiliul Local al Sectorului 1 avea compentța de a le aproba. Acum au trecut la Consiliul General al Municipiului București, care, la solicitarea beneficiarilor, a acordat alte avize. Ale noastre erau cu niște mici constrângeri. Astfel există două avize diferite ca și reglementări urbanistice, dar diferite și în conținut. Urmează ca beneficiarii sa-și rezolve problemele cu Primăria Municipiului București.

 

Domnul Ștefan Topor: Sunt în zone protejate?

Domnul Bogdan Grigorescu: Sunt și în zone protejate.

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          25 voturi pentru;

-            1 abținere (domnul Mihai Bâzgan).

-          HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

7.      Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/24.09.2009 privind acordarea Avizului de Oportunitate pentru PUZ Str.Academiei nr.19, 21, 23 – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.410/24.09.2009 privind aprobarea Avizului de Oportunitate pentru întocmire PUZ – Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.280-284 – Centru operaţional – extindere sediu existent P+Mz+5E – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Drumul Lăpuș nr.101-103 – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Str. Abrud nr.10 – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Str. Proletarului nr.39 – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Drumul Regimentului nr.87, lot 13 și lot 14 – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Str.Barajul Argeș nr.8 – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Șos. Ghe. Ionescu Sisești nr.113B, 121B, 121C, 125G, Tarlaua 187, parcelele 9, 86, 87, 77 – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Șos. Odăi nr.511-513  – Primarul Sectorului 1

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  - PUD Str.Sălăjeni nr.6                                                                                                                                                               

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Revenim la punctul 7.

            Domnul Cristian Dumitrescu: Rezultatului votului este următorul:

-          Constantin Ghinea - 26 de voturi;

-          Vasile Moțoc – 26 de voturi;

-          Cristian Dumitrescu – 26 de voturi.

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Bogdan Grigorescu: Sunt solicitări ca ședința Consiliului Local al Sectorului 1 să înceapă la orele 14.00.

Domnul Ion Brad – supune la vot modificarea orei de începere a ședinței.

 

CONSILIUL LOCAL ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă.

Modificarea orei de începere a ședinței a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar