Proces verbal din 22.12.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 22 decembrie 2010

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  22 decembrie 2010

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 11617 din 16 decembrie 2010, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 21/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Școala cu clasele I-VIII nr.178” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2010, mai mici sau egale de 10 RON – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile  din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuităţii serviciilor sociale acordate beneficiarilor aflaţi la data de 01.10.2010 în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost, cel mai târziu până la data de 15.03.2010, cu achitarea contravalorii serviciilor prestate – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de funcţii corespunzător posturilor de asistent personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul  beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru eliberarea Certificatului de Naştere de la Serviciul de Stare Civilă Sector 5, pentru copilul Paraschiv George, născut în data de 03.12.1996, cu părinţi necunoscuţi,  aflat în plasament la C.S.S. ”Sf. Iosif” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru fotografierea, filmarea, înregistrarea audio, precum şi publicarea/difuzarea imaginilor de către mass media, pentru copilul Paraschiv George, născut în data de 03.12.1996, cu părinţi necunoscuţi,  aflat în plasament la C.S.S. « Sf. Iosif », care va participa la evenimentele organizate  cu ocazia sărbătorilor de iarnă, din luna decembrie 2010  - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către  Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

13.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1,  domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 24 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 16 decembrie  2010.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi un număr de 13 proiecte de hotărâre. Se solicită suplimentarea ordinei de zi cu încă 6 proiecte de hotărâre. Supun spre aprobare introducerea peste ordinea de zi a acestor  proiecte.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, vă propun ca punctul 13 de pe ordinea de zi  să devină ultimul punct. Supun la vot.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Dan Stăncescu: Avem o rugăminte din partea grupului PDL. Suntem de acord cu ordinea de zi, mai puțin cu aprobarea PUD-ului din Str. Iacob Negruzzi nr.8.

            Domnul Ion Brad: Vom discuta acest aspect cand ajungem la punctul respectiv.

Domnul Dan Stăncescu: Am dori să clarificăm acest lucru încă de la începutul ședinței.

Domnul Cristian Dumitrescu: Să se retragă și punctul 1 de la PUD-uri, Șos. București-Ploiești nr.42-44.

Domnul Ion Brad: supune la vot aceste propuneri.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Școala cu clasele I-VIII nr.178” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

3.      Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2010, mai mici sau egale de 10 RON

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile  din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1

 

Domnul Mihai Bâzgan: Cine ne poate spune ceva despre asta?

Domnul Ovidiu Fulgeanu: Este vorba de spații din incinta unităților de învățământ care se pot închiria, precum săli de sport, ce pot fi folosite și de cetățenii din zonă, în afara programului școlar.

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuităţii serviciilor sociale acordate beneficiarilor aflaţi la data de 01.10.2010 în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost, cel mai târziu până la data de 15.03.2010, cu achitarea contravalorii serviciilor prestate

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de funcţii corespunzător posturilor de asistent personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru anul 2011

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul  beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru eliberarea Certificatului de Naştere de la Serviciul de Stare Civilă Sector 5, pentru copilul Paraschiv George, născut în data de 03.12.1996, cu părinţi necunoscuţi,  aflat în plasament la C.S.S. ”Sf. Iosif”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru fotografierea, filmarea, înregistrarea audio, precum şi publicarea/difuzarea imaginilor de către mass media, pentru copilul Paraschiv George, născut în data de 03.12.1996, cu părinţi necunoscuţi,  aflat în plasament la C.S.S. « Sf. Iosif », care va participa la evenimentele organizate  cu ocazia sărbătorilor de iarnă, din luna decembrie 2010

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către  Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

Domnul Ion Brad: Voi supune la vot fiecare PUD din anexă, începând de la punctul 3.

 

Str.Renașterii nr.102

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Gemeni nr.46

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          23  voturi pentru;

-            1  abținere.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Str.Constantin Boghiu nr.11

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

B-dul Ion Mihalache nr.26-28

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Lonea, lot B/3 nr.21-25

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Oaspeților nr.49A

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Bihor nr.29

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Bahluiului nr.34

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Sălăjeni nr.17

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Fortunei nr.53

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Șos.Chitilei nr.11A

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Str.Lebedei nr.13

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Lonea, lot B/31 nr.21-25

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Galileia nr.9

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Elanului nr.22

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Str.Izbiceni nr.35

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

B-dul Ion Mihalache nr.285-287

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre de la punctul 12.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          23  voturi pentru;

-            1  abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

13. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani a spațiului situat în  Str.Pajurei nr.13 în suprafață de 201,65 mp de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, în scopul desfășurării activității

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

14.  Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, în condițiile legii, a terenului aferent construcției în suprafață de 5235 mp, situat în Str.Mureș nr.51, Sector 1 (Piața Agroalimentară Mureș), în vederea amenajării unui complex multifuncțional

           

            Domnul Ion Brad: La acest proiect trebuie să alegem membrii comisiei. Vă rog să faceți propuneri. Eu propun pe Andrei Diaconescu.

            Domnul Dan Stăncescu: Propun pe doamna Marinela Adam.

            Domnul Alecsandru Diaconescu: Domnul Vasile Moțoc.

            Domnul Ion Brad: Rog secretariatul să redacteze buletinele de vot.

 

15.  Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, în condițiile legii, a imobilului (Construcție + teren), situat în București, Str.Măguricea nr.20A, Sector 1 (Piața Aurel Vlaicu) 

 

            Domnul Ion Brad: Și la  acest proiect trebuie să alegem o comisiei.  Eu propun pe Gheorghe Alexe.

            Domnul Alecsandru Diaconescu: Domnul Niculae Pupăză.

            Domnul Dan Stăncescu: Propun pe doamna Costi Ghinea.

            Domnul Ion Brad: Rog secretariatul să redacteze buletinele de vot.

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii antecontractelor și a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 66 (șaizeci și șase) unități locative din imobilul situat în B-dul Metalurgiei nr.32-34, Sector 4, care vor avea ulterior destinație socială

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închierii contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 5 (cinci) unități locative din imobilul situat în Calea Giulești nr.337B, Sector 6, care vor avea ulterior destinație socială

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii antecontractelor și a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 70 (șaptezeci) unități locative din imobilul situat în Calea Giulești nr.337B, Sector 6, care vor avea ulterior destinație socială

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

19.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

Domnul Ion Brad: Vă rog să faceți propuneri.

Doamna Cristina Dinu: Îl propun pe domnul Ion Brad.

    Domnul Dan Stăncescu:  Ținând cont că domnul Ștefan Topor lipsește și pentru deliciul membrilor consiliului eu, ca reprezentant al grupului PDL, îl propun pe domnul Ștefan Topor.

Propunerea nu poate fi supusă aprobării având în vedere absența domnului consilier Ștefan Topor și tinând cont de faptul că la ultima alegere a președintelui de ședință acesta a fost propus și și-a exprimat public refuzul.

Domnul Ion Brad: Supun la vot  propunerea doamnei Dinu.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

*

                                                         *                      *

si am luat hotararea, in unanimitate, de a amana aceasta lucrare pentru a face o vizionare pe teren, in vederea studierii impactului acestei investitii ( cladire de birouri ) asupra situatiei urbanistice din zona ( vecinatati, circulatie, etc. ).

Toate cele bune,

 

Reprezentantul firmei S.C.GAF Invest S.R.L.: Ne-am prezentat la această ședință știind că PUD-ul nostru pentru adresa Str.Grigore Gafencu nr.61-75 urmează a fi supus aprobării în ședința de astăzi și am văzut că el nu figurează pe ordinea de zi.

Doamna Olivia Ciobanu: Documentația a fost amânată pentru vizionarea amplasamentului.

Domnul Adrian Tănăsescu: În calitate de președinte al Comisiei de urbanism vă informez că documentația dumneavoastră a fost discutată în comisie, dar am hotărât în unanimitate să amânăm această lucrare pentru a face o vizionare pe teren. Este vorba despre P+18, cu regim deosebit și am vrut să facem o vizită să vedem impactul înălțimii asupra situației urbanistice din zonă (vecinătăți, circulație etc.). Mai ales că în zonă regimul de înălțime este de P+6 maxim.

Reprezentantul firmei S.C.GAF Invest S.R.L: Și când doriți să faceți acest lucru? Ca să fim și noi prezenți.

Domnul Adrian Tănăsescu: Nu este nevoie de prezența dumneavoastră. Vrem să vedem amplasamentul.

Reprezentantul firmei S.C.GAF Invest S.R.L: Consider că trebuie să fim tratați toți în mod egal. Acolo este vorba despre o investiție de 25 milioane EURO și cred că există interes pentru a avea un asemenea imobil în Sectorul 1.

Domnul Adrian Tănăsescu: Documentația va fi luată în discuția comisiei la următoarea ședință. Presupun că dumneavoastră nu faceți presiuni asupra Consiliului.

Reprezentantul firmei S.C.GAF Invest S.R.L: Eu sunt întrebat de investitor și vreau să am și eu un răspuns.

Doamna Olivia Ciobanu: Vreau să mai adaug încă ceva.  La acest PUD documentația a fost completată acum 2 săptămâni.

 

*

                                                            *                      *

 

Domnul Ion Brad: Domnule Dumitrescu, vă rog să ne comunicați rezultatul votului pentru prima comisie.

Domnul Cristian Dumitrescu: Au fost exprimate un număr de 24 de voturi valabile. Rezultatul votului este următorul:

-          Domnul Andrei Diaconescu                    24 de voturi;

-          Doamna Marinela Adam                          24 de voturi;

-          Domnul Vasile Moțoc                              24 de voturi.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Domnule Dumitrescu, vă rog să ne comunicați rezultatul votului pentru cea de-a doua comisie.

Domnul Cristian Dumitrescu: Au fost exprimate un număr de 24 de voturi valabile. Rezultatul votului este următorul:

-          Domnul Gheorghe Alexe                         24 de voturi;

-          Domnul Constantin Ghinea                     24 de voturi;

-          Domnul Niculae Pupăză                          24 de voturi.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton