Proces verbal din 22.04.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 22 aprilie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  22 aprilie 2010

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2982 din 16 aprilie 2010, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  din cadrul Programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 al Municipiului Bucureşti – Primarul Sectorului 1

2.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii privind ”Consolidarea, refuncţionalizarea şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sector 1” – Primarul Sectorului 1

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010 – Primarul Sectorului 1

4.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea  Directorului Complexului Multifuncţional Caraiman de a semna împreună cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii Sindicatului Sanitas din Complexul Multifuncţional Caraiman, Acordul Colectiv de Muncă, respectiv Contractul Colectiv de Muncă, încheiate la nivelul Complexului Multifuncţional Caraiman până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011   – Primarul Sectorului 1

5.      Proiect de   hotărâre privind aprobarea  implementării Proiectului ”Pentru sănătatea noastră” de către Complexul Multifuncţional Caraiman, pentru o perioadă de 3 luni    – Primarul Sectorului 1

6.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea implementării activităţilor Proiectului „Orizont 2009” elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1

7.      Proiect de hotărâre privind acordarea unei mese calde/zi pentru beneficiarii Centrului Multifuncţional „Phoenix" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1

8.      Proiect  de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 120/2004 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificarile şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor Adiţionale de modificare a Acordului/Contractului de muncă aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 1 nr.69/25.03.2010    – Primarul Sectorului 1

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul aparatului de specialitate şi împuternicirea Primarului Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, respectiv a reprezentanţilor personalului contractual din Primăria Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă – Primarul Sectorului 1

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi ale Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1

 

La sedinţă au participat 27 consilieri locali. De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanţig – reprezentantul Prefecturii Municipiului Bucureşti, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 27 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 25 martie 2010.

Dl. Dan Vasile – nu mi s-a pus la dispoziţie procesul verbal. Până acum l-am primit pe e-mail, dar luna aceasta nu ştiu ce s-a întâmplat dar nu l-am primit.

Dl. Grigorescu – supun la vot descărcarea procesului verbal menţionat.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-25 voturi pentru

-2 abţineri (dl. Dan Vasile şi dl. Gănescu)

PROCESUL VERBAL A FOST DESCĂRCAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

Dl. Brad – pe ordinea de zi avem 11 proiecte de hotărâri. Se solicită introducerea pe ordinea de zi şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe teren proprietate privată situate în sectorul 1 al Municipiului Bucureşti – 19 poziţii.

           Dl. Dan Vasile – să ni se pună la dispoziţie materialele cu 5 zile înainte. De un an de zile nu s-a întâmplat aşa ceva; până când se va încălca legea? Nu se poate aşa ceva. Am primit azi la orele 11,45 ordinea de zi. Aseară la 18,00 erau gata câteva materiale. Până când se tărăgănează situaţia asta? Trebuie să votăm în cunoştinţă de cauză.

           Dl. Grigorescu – a fost o situaţie de excepţie. În mod normal sunt câteva zile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Consiliului Local al Sectorului 1 şi se comunică prin e-mail. O să corectăm şi acest lucru.

           Dl. Topor – este jenant să primim acum materialel peste ordinea de zi. Propun să ne ridicăm şi să ne vedem de treabă.

           Dl. Gănescu – materialele au fost vizate de dl. Secretar. Este corect să ajungă pe ordinea de zi un material pentru care există o hotărâre judecătorească?

           Dl. Grigorescu – citiţi avizul secretarului să vedeţi ce scrie. Dacă îl veţi vota este problema dumneavoastră.

           Dl. Dan Vasile – niciodată nu s-au aprobat PUD-uri într-o singură hotărâre. Cum să se voteze aşa 19 planuri urbanistice de detaliu? Sunt împotriva acestui mod de a ni se băga pe gât PUD-uri într-o singură hotărâre.

           Supuneţi la vot 19 proiecte de hotărâre şi nu este corect să fie cuprinse într-o singură hotărâre. Să ne spună reprezentantul Prefecturii  dacă este legală această procedură.

           Dl. Grigorescu – nu am inventat noi acestă procedură. Şi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi la celelalte primării de sector se procedează aşa. Nu este absolut nimic ilegal. În momentul în care există vre-o obiecţie cu privire la un PUD se ia în discuţie propunerea respectivă cu amendamentele pentru care nu a trecut, iar hotărârea va pleca la Prefectură fără acel PUD.

           Dl. Brad – sunt propuneri? Dacă nu sunt propuneri, supun la vot propunerea introducerii peste ordinea de zi a proiectului menţionat

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -19 voturi pentru

           -8 voturi împotrivă

           CU MAJOROTATE DE VOTURI S-A APROBAT INTRODUCEREA PE ORDINEA DE ZI A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

           Dl. Brad – supune la vot ordinea de zi în totalitate

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -24 voturi pentru

           -1 vot împotrivă

           -5 abţineri

           CU MAJORITATE DE VOTURI ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ

 

           1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  din cadrul Programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

           Dl. Topor  - la numărul de metri valoarea care reiese este de 2137 euro pe metru liniar. Nu se poate aşa ceva.

           Dl. Piţigoi – diferenţa este din cauza faptului că unele lucrări de reabilitare stradală se execută manual, respectiv piatră cubică.

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -18 voturi pentru

           -1 vot împotrivă

           -8 abţineri

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

            2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii privind ”Consolidarea, refuncţionalizarea şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, sector 1”

            Dl. Bâzgan – care este statutul juridic al acestui imobil? Cine este proprietarul?

            Dl. Piţigoi – suntem administratorii parcului, conform unei hotărâri de Consiliu General.

            Dl. Dan Vasile – s-a ajuns la 57 milioane lei pe metrul pătrat. Poate că nu este vorba de montarea pietrei cubice, poate că este vorba de montarea ţiglei.

            Dl. Topor – pentru un bloc pe strada Mihai Eminescu s-au prevăzut 4 milioane şi jumătate de euro. Mi se pare prea mult pentru Teatrul Bazilescu.

           Dl. Brad – sunt propuneri? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -22 voturi pentru

           -1 vot împotrivă

           -4 abţineri

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010

       Dl. Bâzgan – la fiecare şedinţă facem câte o rectificare de buget. Despre ce este vorba?

       D-na State – s-a majorat fondul de rulment

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -22 voturi pentru

           -5 abţineri

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       4.Proiect de hotărâre privind împuternicirea  Directorului Complexului Multifuncţional Caraiman de a semna împreună cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii Sindicatului Sanitas din Complexul Multifuncţional Caraiman, Acordul Colectiv de Muncă, respectiv Contractul Colectiv de Muncă, încheiate la nivelul Complexului Multifuncţional Caraiman până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011   

       Dl. Topor – acest contract colectiv de muncă este din punctul de vedere al drepturilor salariale la fel şi pentru salariaţii care aparţin Primăriei Sectorului 1?

       Dl. Grigorescu – sunt prevederi legale – nu există nici un spor pentru nicio instituţie, cu excepţia Poliţiei Comunitare care are sporuri prevăzute de lege şi anume sporul de dispozitiv şi bani pentru hrană.

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -26 voturi pentru

           -1 abţinere

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       5.Proiect de   hotărâre privind aprobarea  implementării Proiectului ”Pentru sănătatea noastră” de către Complexul Multifuncţional Caraiman, pentru o perioadă de 3 luni    

       Dl. Dan Vasile – mai trebuie avizate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti?

       Dl. Fleacă – nu este cazul. Vom intra luna viitoare cu un proiect care are nevoie de avizul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -26 voturi pentru

           -1 abţinere

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea implementării activităţilor Proiectului „Orizont 2009” elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -26 voturi pentru

           -1 abţinere

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       7.Proiect de hotărâre privind acordarea unei mese calde/zi pentru beneficiarii Centrului Multifuncţional „Phoenix" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -26 voturi pentru

           -1 abţinere

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       8.Proiect  de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 120/2004 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificarile şi completările ulterioare

       Dl. Topor – este pentru 96 de luni?

       Dl. Fleacă – la fiecare doi ani a fost prelungit.

       Dl. Topor – încă 6 ani suntem obligaţi să plătim oamenii; 8 ani este prea mult.

       Dl. Fleacă – nu avem alte soluţii pentru moment.

       Dl. Dan Vasile – poate nu ne permite bugetul data viitoare. Acum facem buget anual, nu pentru mai mulţi ani.

       Dl. Topor – propun 1 an, maxim 2 ani.

       Dl. Brad – cine este pentru 2 ani?

       Dl. Fleacă – este vorba de o prelungire de 2 ani; ceilalţi 6 au trecut deja

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -26 voturi pentru

           -3 voturi împotrivă

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor Adiţionale de modificare a Acordului/Contractului de muncă aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 1 nr.69/25.03.2010   

       Dl. Gănescu – acest act a fost înregistrat? Există un proces verbal de constituire a sindicatului? Trebuie să fie legal constituit.

       Dl. Grigorescu – conform prevederilor legale salariaţii şi-au ales 3 reprezentanţi din rândul lor.

       Dl. Gănescu – era corect să se spună acest lucru; să se ataşeze procesul verbal de constituire. Cum au fost aleşi aceşti reprezentanţi?

       Dl. Grigorescu – prin vot secret

       Dl. Gănescu – există un sindicat la Poliţia Comunitară?

       Dl. Mihail – în prezent este în formare.

       Dl. Dan Vasile – acestea sunt modificările? Nu am avut timp să studiem materialele.

       Dl. Gănescu – sunt 2 sau 3 reprezentanţi? Nu pot fi o dată 2 şi o dată 3. De asemenea, mi s-a spus că Secretariatul General a primit raportul de activitate al Poliţiei Comunitare pe anul 2009. Dar noi nu l-am primit. De ce nu aţi amânat acest proiect până primim si noi raportul de activitate?

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -17 voturi pentru

           -1 vot împotrivă

           -9 abţineri

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul aparatului de specialitate şi împuternicirea Primarului Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, respectiv a reprezentanţilor personalului contractual din Primăria Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -26 voturi pentru

           -1 abţinere

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

       11.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi ale Unităţilor Sanitare Publice Sector 1

       Dl. Topor – este prezent directorul?

       Dl. Grigorescu – este prezent dl. Badea Mihai, directorul adjunct şi dl. Cucu Mihai.

       Dl. Topor – cer atenţionare pe linie administrativă a directorului pentru sfidarea consilierilor. I-am cerut în şedinţa anterioară unele explicaţii pe care nu le-a dat  şi acum nu a venit la şedinţă.

       Dl. Cucu – are o problemă personală.

       Dl. Gănescu – cine îşi asumă problema concedierii personalului? Nu suntem de acord să-i dăm afară.

       Dl. Grigorescu – Consiliul Local a hotărât acest lucru.  Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 îşi asumă aceste concedieri.

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -23 voturi pentru

           -2 vot împotrivă

           -2 abţineri

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

           Dl. Dan Vasile – domnul Primar nu mai vine la şedinţele Consiliului Local al Sectorului 1. Nu l-am mai văzut de un an. Se simte bine?

           Dl. Grigorescu – prezenţa sa nu este obligatorie. Are un program încărcat.

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe teren proprietate privată situate în sectorul 1 al Municipiului Bucureşti – 19 poziţii.

Dl. Dan Vasile – propun să se voteze fiecare PUD în parte

Dl. Brad – supune la vot propunerea d-lui Dan Vasile

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-9 voturi pentru

-18 voturi împotrivă

Dl. Gănescu – am primit aceste materiale azi. Ar trebui discutate în şedinţa viitoare.

Dl. Dan Vasile – refuz să particip la votul acestui proiect de hotărâre. Părăseşte şedinţa.

Dl. Gănescu – nu am avut cum să ma informez până la orele 14,00 primind materialele la orele 12,00. Cu privire la punctul 4  - str. Iacob Negruzzi, chiar eu am făcut sesizare. Există o hotărâre judecătorească. Doresc ca  Direcţia Juridică să ne comunice cine este executorul judecătoresc, de ce nu s-a pus în executare din 2009 şi până acum această hotărâre judecătorească. Consiliul Local nu se poate substitui unei instanţe de judecată. Colegii de la Direcţia Juridică au fost în instanţă, au câştigat procesul, acum există hotărâre judecătorească pentru desfiinţarea construcţiei.

Dl. Grigorescu – aveţi solicitarea Primăriei Sectorului 1 către executorul judecătoresc, cu numărul de înregistrare şi numele. Beneficiarul a fost sancţionat şi Primăria Sectorului 1 a mers în instanţă. Din punct de vedere juridic proprietarul ar putea intra în legalitate. Faptul că domnul Stavarache a stat 2 ani aşa nu este problema noastră. Este decizia dumneavoastră, a Consiliului Local al Sectorului 1 dacă aprobaţi acest PUD sau nu.

Dl. Gănescu – cine este Constantin Cătălin? De ce nu a făcut nimic? Propun respingerea.

Dl. Grigorescu –  existenţa PUD-ului nu îi conferă dreptul să construiască până nu are Autorizaţie de construire.

Dl. Dumitrescu – dacă se aprobă PUD-ul şi până la obţinerea autorizaţiei se trece la executare, noi cum picăm?

Dl Pupăză – să amânăm discutarea acestui PUD, nu să-l respingem. Să se scoată de pe ordinea de zi.

Dl. Brad – supune la vot propunerea d-lui Pupăză

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI PENTRU SCOATEREA PUD-LUI MENŢIONAT DE PE ORDINEA DE ZI.

           Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

           CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

           -20 voturi pentru

           -6 abţineri

           HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

           Dl. Topor – în legătură cu ridicarea maşinilor în Sectorul 1: sunt foarte multe locuinţe proprietate personală, s-au construit blocuri care nu au nici o parcare. Locatarii respectivi nu au unde să-şi parcheze maşinile.

           Trebuie făcut ceva pentru că aşa cum stau lucrurile în prezent nu se mai poate. Mergeţi pe străzile din Sectorul 1 şi veţi vedea că nu există parcări.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar