Proces verbal din 22.02.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 22 februarie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  22 februarie 2010

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 1685 din 19 februarie 2010, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind  documentația   tehnico-economică pentru indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiții, în vederea includerii în Programul multianual privind creșterea performanței  energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării directe  de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unei finanțări rambursabile externe, în baza  garanțiilor proprii, de la  Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective  de investiții  incluse în  Programul multianual privind creșterea performanței  energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1

 

La ședință au participat 23 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 23 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 16 februarie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Dl. Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 2 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind  documentația   tehnico-economică pentru indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiții, în vederea includerii în Programul multianual privind creșterea performanței  energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Să ni se dea unele explicații.

Domnul Bogdan Pițigoi : La punctul 2 avem un proiect de hotărâre privind  aprobarea  contractării directe de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unei finanțări rambursabile externe. Acum câteva ședințe s-a aprobat Programul  local multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 1.Săptămâna trecută am primit de la Banca Europeană de Investiții un comunicat și vom avea o întâlnire cu delegații acestei instituții. Înainte de a merge la această discuție avem nevoie de aprobarea documentațiilor tehnice și de aprobarea creditului de către Consiliului Local.

Domnul Mihai Bâzgan: În material se spune că se aprobă contractarea directă. Noi nu negociem nimic?

Domnul Bogdan Pițigoi : Acești 75% din investiție reprezintă partea lor către execuție, 25% fiind pentru studii de fezabilitate, audit și altele.

Domnul Mihai Bâzgan: Care este gradul de îndatorare?

Doamna Anca Ludu:  În acest moment avem un grad de îndatorare de 15%, iar după aprobarea creditului acesta va crește la 18%, din 2015.

 

Domnul Dan Ion Vasile: Serbia a solicitat un credit de 400 de milioane. Sectorul 1 cere 120 de milioane.

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          22 voturi pentru;

-            1 abținere (domnul Dan Ion Vasile).

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării directe  de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unei finanțări rambursabile externe, în baza  garanțiilor proprii, de la  Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective  de investiții  incluse în  Programul multianual privind creșterea performanței  energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            2 abțineri (domnii Mihai Bâzgan și Dan Ion Vasile).

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare. Ne vedem la ședința de joi.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar