Proces verbal din 21.01.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 21 ianuarie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  21 ianuarie 2010

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 463 din 18 ianuarie 2010, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

2.                  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern-extern în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii – Primarul Sectorului 1

 

 

La sedinta au participat 23 consilieri locali. Au lipsit: Ciucă Maria, Topor Ştefan, Ţugurel Cristian şi Vasile Dan Ion.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanţig – reprezentantul Prefecturii Municipiului Bucureşti, directori.

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 23 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 22 decembrie 2009.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Dl. Brad – Buna ziua. Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi avem 2 proiecte.

Supun la vot ordinea de zi

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

 

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern-extern în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii

Dl. Bâzgan – care este gradul de îndatorare?

D-na Ludu – 14% până în 2012, apoi începe să scadă.

Dl. Gănescu – am văzut în anexa proiectului, hotărâri mai vechi. În cazul în care unele dintre ele nu mai pot fi aplicate, banii pot fi redirecţionaţi?

Dl. Bâzgan – da, scrie în proiect.

Dl. Dumitrescu – art.3, alin.(2) din proiectul discutat.

Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

Dl. Brad – vă mulţumesc pentru participare. Următoarea şedinţă a Consiliului Local va avea loc joia viitoare.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar