Proces verbal din 16.12.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16 decembrie 2010

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  16 decembrie 2010

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 11538 din 13 decembrie 2010, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 21/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării activităţilor curente ale „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti”, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind derularea Proiectului „Cuantificarea şi Evaluarea Rezultatelor Activităţilor de Reabilitare Termică a Clădirilor de Locuit şi a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în perioada 2004-2010” , de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.24/22.02.2010 privind aprobarea contractării directe de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unei finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții incluse în Programul multianual privind Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre prin care se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a terenurilor aferente locuinţelor care se construiresc prin credite ipotecare, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Monitorizarea cu camere video a obiectivelor și zonelor de interes din perimetrul stabilit al Sectorului 1” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/26.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare Parc Bazilescu” în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de Intervenţii 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitare Parc Bazilescu” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în str. Pajura nr. 9, Sector 1, Bucureşti” şi modificarea denumirii proiectului – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Pajurei nr. 9, Sector 1, Bucureşti” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 106/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 178, situată în Str. Dridu nr. 2, Sector 1, Bucureşti” şi modificarea denumirii proiectului – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea curţii Școlii nr. 178 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Dridu nr. 2, sector 1, Bucureşti” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 107/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 179, situată în Str. Ardealului nr. 34, Sector 1, Bucureşti” şi modificarea denumirii proiectului – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea curţii Școlii nr. 179 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Ardealului nr. 34, Sector 1, Bucureşti” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 108/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 192, situată în Str. Munteniei nr. 28, Sector 1, Bucureşti” şi modificarea denumirii proiectului – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea și modernizarea curţii Școlii nr. 192 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Munteniei nr. 32, Sector 1, Bucureşti” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 1, inclusiv a proiectelor aferente acestuia– Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La  ședință au fost prezenți 22 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1,  domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

Dl. Grigorescu – Având în vedere prezența a 22 de consilieri declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței  de îndată din data de 3 decembrie 2010.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi un număr de 17 proiecte de hotărâre. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării activităţilor curente ale „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti”, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007

 

Domnul Ion Dogeanu: Finanțarea inițială a fost pentru 3 ani. Însă în cadrul Proiectului  European de Înființare a Agenției, Consiliul Local al Sectorului 1 și-a asumat obligativitatea de a finanța activitățile curente ale Agenției încă cinci ani după finalizarea proiectului (2011-2016). Majoritatea atribuțiilor Agenției au fost delegate către autoritățile locale. Când l-ați delegat pe domnul Președinte să semneze Convenția Primarilor a fost o asumare voluntară că ne îndeplinim obligațiile, astfel încât până în anul 2020 să se reducă emisiile de  gaze cu efect de seră cu mai mult de 20%.

Consiliul Local și-a asumat aceste obligații, are și viziune, dar trebuie să aibe și bani. Astfel este necesară o finanțare suplimentară de 1.125.800 lei pentru 2010-2011 pentru realizarea activitărilor Agenției. Condiția a fost ca Agenția să fie independentă, să fie o voce a Consiliului Local.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind derularea Proiectului „Cuantificarea şi Evaluarea Rezultatelor Activităţilor de Reabilitare Termică a Clădirilor de Locuit şi a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în perioada 2004-2010” , de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti

 

Domnul Mihai Bâzgan: Despre ce este vorba?

Domnul Ion Dogeanu: Orice proiect trebuie urmărit. Trebuie să vezi dacă a ajuns unde   ți-ai propus. Până în 2015 vom urmări rezultatele în proiectul care urmează. S-a dovedit că reabilitarea singură nu scade și factura. Colectarea datelor din 2004 până în prezent și folosirea lor în următoarea perioadă va permite o analiză care va aduce soluții pentru viitor.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010

 

Domnul Mihai Bâzgan: Să ne spună doamna director pentru ce este necesară rectificarea bugetului? Pentru deszăpezire?

Doamna Anca Ludu: Este vorba despre deszăpezire și salubritate, pentru cele două proiecte și pentru școli. Pentru  deszăpezire vom da 8.320.000 lei.

Domnul Mihai Bâzgan: La școli cât mai dăm?

Doamna Anca Ludu: 976.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.24/22.02.2010 privind aprobarea contractării directe de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unei finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții incluse în Programul multianual privind Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

 

Domnul Ștefan Topor: Anexa la ce se referă?

Domnul Bogdan Pițigoi:  Se referă la ceea ce urmează să se facă. Este lista efectivă.

Doamna Nicoleta Stancu: Câte blocuri s-au reabilitat până acum?

Domnul Bogdan Pițigoi: S-au reabilitat 135 de blocuri, dar  mai sunt până la 400.

Domnul Mihai Bâzgan: Ar fi bine să le selecționați pe anumite cvartale.

Domnul Bogdan Pițigoi: Legea spune că se face pe baza documentației complete depuse de asociațiile de locatari/proprietari. Sunt blocuri cu 7 asociații sau 7 blocuri diferite într-o singură asociație.

Domnul Ștefan Topor: Proprietarii nu contribuie cu nimic. Este corect să plătească, conform legii.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            2 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre prin care se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a terenurilor aferente locuinţelor care se construiresc prin credite ipotecare, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

Domnul Ștefan Topor: Ne revine cu prioritate nouă?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Este fond ANL.

Domnul Ovidiu Fulgeanu:  În 2004 acele două terenuri au fost transmise din proprietatea privată a statului în proprietatea Consiliului Local al Sectorului 1. Este vorba de ansamblul de locuințe ”Henri Coandă”. Cei de la Consiliul General vor să facă utilitățile, dar pentru asta trebuie să aibă în administrare terenurile.

Domnul Ștefan Topor: Deci tot ei vor realiza și rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Monitorizarea cu camere video a obiectivelor și zonelor de interes din perimetrul stabilit al Sectorului 1”

 

 

Domnul Mihai Bâzgan: Există o listă cu locurile unde sunt amplasate aceste camere?

            Domnul Ștefan Topor: La sediul vechi al Primăriei puneți camere video? Pe trecerile de pietoni din Bdul Banu Manta și Șos. Titulescu sunt parcate mașini care blochează circulația și pe care nu le ridică nimeni. Ar fi necesasă o cameră video în zonă.

            Domnul Dan Ion Vasile: Ce sunt alea cheltuieli neeligibile?

            Domnul Ion Dogeanu: La toate proiectele de finanțare nerabursabilă care sunt derulate se face o analiză la sfârșitul proiectului. Ca să se aprobe proiectul trebuie acceptul Consiliului Local pentru eventualele neconcordanțe, pentru acestea urmând să fie trași la raspundere cei responsabili.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

7.      Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/26.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare Parc Bazilescu” în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de Intervenţii 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitare Parc Bazilescu”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

9.      Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în str. Pajura nr. 9, Sector 1, Bucureşti” şi modificarea denumirii proiectului

 

Domnul Ștefan Topor: De ce sunt două proiecte?

Domnul Bogdan Pițigoi: Sunt 2 parcele.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Pajurei nr. 9, Sector 1, Bucureşti”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 106/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 178, situată în Str. Dridu nr. 2, Sector 1, Bucureşti” şi modificarea denumirii proiectului

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea curţii Școlii nr. 178 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Dridu nr. 2, sector 1, Bucureşti”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

13.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 107/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 179, situată în Str. Ardealului nr. 34, Sector 1, Bucureşti” şi modificarea denumirii proiectului

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea curţii Școlii nr. 179 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Ardealului nr. 34, Sector 1, Bucureşti”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 108/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 192, situată în Str. Munteniei nr. 28, Sector 1, Bucureşti” şi modificarea denumirii proiectului

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitarea și modernizarea curţii Școlii nr. 192 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Munteniei nr. 32, Sector 1, Bucureşti”

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 1, inclusiv a proiectelor aferente acestuia

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          21 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ștefan Topor: La școlile din Sectorul 1 au apărut Programe de contabilitate, acolo unde nu au niciun contabil. Nu există funcționari calificați. Sunt școli unde nu există contabili.  De asemenea, propun să se facă un index cadastral pentru școli.

 

 

 

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton