Proces verbal din 16.03.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 16 martie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  16 martie 2010

 

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr.2085 din 11 martie 2010, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind înființarea  ”S.C.Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.” – Primarul Sectorului 1

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.04.2009 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de colaborare între C.N. Poșta Română S.A. – Direcția Regională de Poștă București și Consiliul Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1

 

La ședință au participat 21 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 21 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 25 februarie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Dl. Brad:  Bună ziua. Pentru astăzi avem 3 puncte pe ordinea de zi. Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a unui proiect suplimentar și anume Proiectul de hotărâre prin care se ia act de Studiul privind reanalizarea Capitolului VII ”Durata estimată a delegării gestiunii” din studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.360/2007, în conformitate cu Decizia Consiliului Concurenței nr.58/2009 și cu clauzele contractului J077/S/30.06.2008.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Dl.Brad: De asemenea, vă propun ca punctul 1 de pe ordinea de zi să devină punctul 2, iar punctul 2 să fie discutat la punctul 1.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Dl.Brad: Supun la vot noua ordine de zi, cu toate aceste modificări.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.04.2009 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1

 

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind înființarea  ”S.C.Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.”

 

Domnul Ion Brad – supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de colaborare între C.N. Poșta Română S.A. – Direcția Regională de Poștă București și Consiliul Local al Sectorului 1

Domnul Mihai Bâzgan: Despre ce este vorba?

Domnul Bogdan Grigorescu: Este vorba despre spațiul din Str.Pajura nr.13 unde funcționează un oficiu al Poștei Române. Convenția anterioară a expirat și trebuie încheiată o nouă convenție.

Domnul Gheorghe Dincă: De 3 ani mă ocup de această situație. Dacă nu se încheie acest contract, 6000 de pensionari din zona Pajura nu-și vor putea primi pensiile. Rog colegii să voteze această hotărâre.

Domnul Daniel Tudorache: Am vorbit cu domnul Boceanu și PNL și PSD sunt de acord.

Domnul Ion Brad  supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre prin care se ia act de Studiul privind reanalizarea Capitolului VII ”Durata estimată a delegării gestiunii” din studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al   Sectorului 1 nr.360/2007, în conformitate cu Decizia Consiliului Concurenței nr.58/2009 și cu clauzele contractului J077/S/30.06.2008

Domnul Ștefan Topor: Cine a făcut acest studiu? Cum s-a ajuns la 25 de ani?

Domnul Ovidiu Fulgeanu: Acest studiu a fost făcut în 2007. Consiliul Concurenței a solicitat o reanalizare a termenului contractului, astfel încât durata contractului să fie  egală cu durata de amortizare a cheltuielilor, deci este necesară  o armonizare între durata contractului și amortizarea investițiilor. Astfel s-a considerat că termenul de 25 de ani este în concordanță cu durata de amortizare a investițiilor. Cei de la Consiliul Concurenței ne-au solicitat ca până la data de 13 martie să le transmitem decizia Consiliului Local al Sectorului 1. Având în vedere că ședința Consiliului Local are loc pe 16 martie, a rămas să le transmitem această hotărâre de îndată ce ea va fi luată.

Domnul Ștefan Topor: Utilajele pe care le au în dotare nu se amortizează în 25 de ani.

Domnul Ovidiu Fulgeanu: Investițiile în clădiri, instalațiile pentru deșeuri...Făcând o medie între acestea și utilajele pe care le au, practic nu se modifică durata contractului.

Domnul Ștefan Topor: Cetățenii sunt nemulțumiți de modul în care s-a făcut deszăpezirea.

Domnul Ion Brad  supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          19 voturi pentru;

-            2 abțineri (domnul Ștefan Topor și domnul Mihai Bâzgan).

 

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare. Cu acesta încheiem ședința  de astăzi.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar