Proces verbal din 15.06.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 15 iunie 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  15 iunie 2010

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin  Dispoziţia  nr. 4402 din 15 iunie 2010, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Formarea şi dezvoltarea facultăţilor intelectuale, morale şi civice ale elevilor din unităţile de învăţământ din Sectorul 1” şi a cheltuielilor de implementare – Primarul Sectorului 1

 

 

La şedinţă au participat 17 consilieri locali. De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Alexandru Moldoveanu– Director Direcţia Juridică, directori.

 

Dl. Moldoveanu– deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 17 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 15 iunie 2010, orele 12.00.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

PROCESUL VERBAL A FOST DESCĂRCAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

Dl. Brad:  Bună ziua. Pentru şedinţa de astăzi avem pe ordinea de zi 1proiect de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

ORDINEA DE ZI A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

        1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Formarea şi dezvoltarea facultăţilor intelectuale, morale şi civice ale elevilor din unităţile de învăţământ din Sectorul 1” şi a cheltuielilor de implementare – Primarul Sectorului 1

        Dl. Brad – supune la vot proiectul de hotărâre

        CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

         

         

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          pSECRETAR,

 

                        Ion Brad                                                                  Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

        Întocmit ,

            1 ex.

   Floarea Gaşpar