Proces verbal din 12.10.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 12 octombrie 2010

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  12 octombrie 2010

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 6569 din 12 octombrie 2010, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 160/29.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1

2.      Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spațiului situat în Calea Griviței nr.208, în suprafață de 494 mp de la Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 către Direcția  Generală de Servicii Comunitare a Sectorului 1, în scopul desfășurării activității

3.      Proiect de hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit a spațiului situat la adresa Piața Aurel Vlaicu, str Borșa nr.27, în suprafață de 45 mp de la Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 către Administrația Piețelor  sector 1, în scopul desfășurării activității  

4.      Proiect de hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit a unui autovehicul din patrimoniul Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în patrimoniul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii  în folosinţă gratuită, pentru perioada anului şcolar 2010-2011, a spațiului în suprafaţă de 70 mp din incinta Centrului de Asistare și Protecție a Copilului cu Deficiențe Auditive “Sf. Mihail”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1, cu sediul în București, Sector 1, Str. Neatârnării, nr.5, către Liceul Teologic Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul în Str. Bucegi nr. 97

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării derulării Proiectului Centrul de Zi “Un Pas Împreună”,  de către Fundaţia ESTUAR şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în spaţiul în suprafaţă de 34,27  mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Calera Dorobanţilor nr. 187-parter- aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

7.      Proiect de hotărâre privind darea în folosință, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, a două autobuze, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector  1 către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în scopul desfășurării activității Grădiniței nr.285, situată în Str.Witting nr.15

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Feroviarilor nr. 37 Bis, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate

9.      Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/1998 privind delimitarea perimetrelor în cadrul cărora funcţionează pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti - 2 poziții

 

La ședință au participat 24 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, directori.

 

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 24 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 29 septembrie 2010.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU 23 DE VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE.

 

Dl. Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 160/29.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spațiului situat în Calea Griviței nr.208, în suprafață de 494 mp de la Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 către Direcția  Generală de Servicii Comunitare a Sectorului 1, în scopul desfășurării activității

 

Domnul Mihai Bâzgan: De ce s-au stabilit 10 ani?

Doamna Nicoleta Văduva: Aceasta este perioada maximă prevăzută de lege. Se vor păstra doar încăperile cu arhivă și casieria, în suprafață de 168 mp.; astfel nu vom mai avea cheltuieli cu utilitățile pentru spațiul excedentar.

Domnul Mihai Bâzgan: Acolo vin cetățenii să plătească. Unde vor plăti cetățenii din zonă?

Doamna Nicoleta Văduva: Casieria va funcționa în continuare, nu se va închide.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit a spațiului situat la adresa Piața Aurel Vlaicu, str Borșa nr.27, în suprafață de 45 mp de la Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 către Administrația Piețelor  sector 1, în scopul desfășurării activității  

 

Domnul Mihai Bâzgan: Am aceeași întrebare. Cetățenii din zonă unde vor plăti?

Doamna Nicoleta Văduva: Sediul de aici nu justifică cheltuielile. Mai mult se cheltuie decât se încasează. Casierele se vor reloca și se va lucra cu program prelungit.

Domnul Mihai Bâzgan: Cetățenii din zona Aviației unde pot să-și plătească impozitele?

Doamna Nicoleta Văduva: Pot plăti la sediul din Pajura și la sediul Primăriei.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit a unui autovehicul din patrimoniul Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în patrimoniul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

           

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii  în folosinţă gratuită, pentru perioada anului şcolar 2010-2011, a spațiului în suprafaţă de 70 mp din incinta Centrului de Asistare și Protecție a Copilului cu Deficiențe Auditive “Sf. Mihail”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1, cu sediul în București, Sector 1, Str. Neatârnării, nr.5, către Liceul Teologic Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul în Str. Bucegi nr. 97

 

La acest punct de pe ordinea de zi a intrat domnul Dan Ion Vasile.

Domnul Marius Țugurel: Eu ies din sală. Nu mă interesează ce face PDL-ul.

Domnul Dan Ion Vasile: Și noi, cei care nu am fost convocați, cum votăm?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Domnul consilier, este o ședință de îndată.

Domnul Ion Brad: Nu v-a anunțat nimeni?

Domnul Dan Ion Vasile: În scris nu m-a anunțat nimeni, conform Legii ...Suntem convocați conform Legii sau dumneavoastră faceți altă lege aici? Acum 15 minute am primit un telefon.

Domnul Ion Brad: Supunem la vot proiectul de la punctul 5.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării derulării Proiectului Centrul de Zi “Un Pas Împreună”,  de către Fundaţia ESTUAR şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în spaţiul în suprafaţă de 34,27  mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Calera Dorobanţilor nr. 187-parter- aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

Domnul Mihai Bâzgan: Plătesc chirie?

Domnul Dănuț Fleacă: Nu. Este al patrulea an al proiectului care se derulează pe perioadă de 30 de luni. Anul ăsta au aplicat ei pentru bani. Nu plătesc pentru că este un proiect public. Fac consultanță pentru cetățenii Sectorului 1.Ei angajează personal: consilieri, psihologi. Au avut un spațiu în Str.Dobrogeanu Gherea nr.74 pe care noi l-am preluat. Este o activitate cu circuit închis între noi și ei.  Proiectul nu este pentru închiriere, nu am luat  bani  ONG-urilor. Cheltuielile cu utilitățile le plătesc ei. Estuar mai este partener într-un program al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 22 DE VOTURI ȘI O ABȚINERE.

 

7.      Proiect de hotărâre privind darea în folosință, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, a două autobuze, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector  1 către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în scopul desfășurării activității Grădiniței nr.285, situată în Str.Witting nr.15

 

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Este în consolidare Grădinița din Str.Witting. Închirierea se va face, probabil, până la sfârșitul anului școlar.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Feroviarilor nr. 37 Bis, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate

 

Domnul Mihai Bâzgan: Despre ce este vorba?

Domnul Mihai Cucu: Centrala de Construcții Căi Ferate, în perioada 1975-1980, a construit cu titlu de cămine aceste clădiri.

Domnul Mihai Bâzgan: Este vorba de sediul Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate?

Domnul Mihai Cucu: Nu este o notificare prin Legea nr.10/2001, este o hotărâre de instanță pentru a arăta că  proprietarul imobilului este S.C.CORD S.A. Buzău, România, succesoarea în drepturi și obligații a Centralei de Construcții Căi Ferate. Primăria Muncipiului București a fost parte în proces, nu noi. În anii 1990, Inspectoratul Școlar a înființat acest Grup Școlar.

Domnul Ștefan Topor: Nu aveam intabulare și cadastru la această unitate?

Domnul Mihai Cucu: Toate unitățile de învățământ au cadastru și intabulare, dar ei au o hotărâre judecătorească care anulează cadastrul și intabularea existente și proprietarul ne-a făcut o ofertă.

Domnul Ion Brad: După cum vedeți trebuie să numim și o comisie pentru negocierea prețului de închiere. Trebuie propuși 3 consilieri.

Domnul Cristian Dumitrescu: Îl propun pe domnul Paul Olteanu.

Domnul Alecsandru Diaconescu: Cristian Tudose.

Domnul Ștefan Topor: Îl propun pe domnul Mihai Bâzgan.

Domnul Ion Brad: Rog secretariatul să se ocupe de redactarea buletinelor de vot.

 

9.      Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/1998 privind delimitarea perimetrelor în cadrul cărora funcţionează pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul Ștefan Topor: Aș dori un răspuns mai temeinic pentru Piața Mureș.

Domnul Robert Nițu: Suntem în procedură  de licitație. Firma care a câștigat a dat faliment. Eu, ca și administrator, nu am bani și îi scot din concesionări. Ori se câștigă licitația ori se contestă.

Domnul Ștefan Topor: a ajuns o mafie acolo. Poate se gândește cineva să facă un Mall acolo.

Domnul Robert Nițu: nu se poate face un Mall acolo.

Domnul Ștefan Topor: Nu știm ce să le mai spunem oamenilor.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti - 2 poziții

 

Domnul Ion Brad: Voi supune la vot fiecare PUD din anexă.

 

1.      Șos. Străulești nr.4

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

2.      Str.Țintașului nr.9

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre de la punctul 10.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Gheorghe Dincă: Domnul Președinte, stimați colegi, am primit un răspuns de la Apa Nova prin care ne informează că au ”probleme  deosebite în ceea  ce privește întreținerea/repararea hidranților datorită firmelor care derulează contractele de reparații întreținere sistem rutier (multe cazuri în care acești hidranți sunt astupați sub asfalt).”

Propun să mergem și să identificăm  pe teren hidranții. Este o problemă gravă. Primăria a ars că nu au existat hidranți  în zonă. Aș propune să chemăm șefii Inspectoratului de Urgență la următoarea ședință și să le dăm niște dispoziții clare.

 

            Domnul Ion Brad: Rog Comisia de validare să ne anunțe rezultatul votului.

            Domnul Cristian Dumitrescu: Rezultatul votului este următorul:

-          Domnul  Paul Olteanu      - 22 de voturi pentru;

-          Domnul Cristian Tudose   - 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă;

-          Domnul Mihai Bâzgan      - 22 de voturi pentru.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre de la punctul 8.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton