Proces verbal din 12.08.2010

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 12 august 2010

 SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  12 august 2010

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5534 din 11 august 2010, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010 – Primarul Sectorului 1

 

La şedinţă au participat 19 consilieri locali. Au lipsit: dl. Bâzgan Mihai Marian, dl. Dumitrescu Teodor Cristian, dl. Gănescu Eduard Viorel, d-na Musceleanu Cati Carmen, dl. Stăncescu Mircea Dan, dl.Tudose Cristian Andrei, dl. Ţugurel Marius Cristian şi d-na Zvirid Ana Luiza.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, directori.

 

Dl. Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 19 consilieri.

Supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei  Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 29 iulie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Dl. Brad:  Bună ziua. Pentru şedinţa de astăzi avem pe ordinea de zi 1 proiect de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ÎN UNANIMITATE DE VOTURI.

 

        1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2010

        Dl. Topor – ce se schimbă?

        Dl. Dan Vasile – s-au luat banii din disponibilizări si s-au trecut la investiţii şi asistenţă socială?

        D-na Ludu – s-a diminuat bugetul pe cheltuieli de salarii şi s-au dus pe ajutoare sociale.

Dl. Brad: supune la vot proiectul de hotărâre

        HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE DE VOTURI

 

        Dl. Topor – vreau să ni se răspundă la problemele ridicate la şedinţele anterioare la punctul Diverse de pe ordinea de zi.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

 

                        Ion Brad                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

        Întocmit ,

          1 ex.

   Floarea Gaşpar